Nowy system gospodarki odpadami

Rozporządzenie Ministra Środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - podpisane!

Minister Środowiska Jan Szyszko oraz Wiceminister Sławomir Mazurek i Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Magda Gosk złożyli swoje podpisy pod rozporządzeniem ws. sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Akt wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

Tekst rozporządzenia (strony Rządowego Centrum Legislacyjnego).

W naszej opinii wielkim pozytywem jest wprowadzenie do systemu zbierania odpadów "wizualnego ładu", co pozwoli na spójną dla całego kraju edukację, informację i promocję, które z kolei są niezbędne do zwiększenia zaufania do systemowej gospodarki odpadami (a tym samym do działań samorządów i instytucji państwa) oraz zaangażowania mieszkańców w zbiórkę selektywną, zwłaszcza "u źródła". Jest to także ważny "punkt startowy" i punkt odniesienia dla budowania systemu bardziej spójnego pod względem technologicznym i logistycznym.

Ale Rozporządzenie budzi jednak także wątpliwości i pytania.... więcej: www.recykling.pl

Zapraszamy do dyskusji na ten temat.

Wyraźcie Wasze zdanie w ankiecie (strona główna, prawa kolumna, dół strony) i piszcie Wasze opinie: fundacja@naszaziemia.pl
© 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.