Pomyśl i nie śmieć!

W dniu 16.04.2016r. zorganizowano akcję sprzątania obrzeża Jeziora Goczałkowskiego.  Sołtys wraz z Radą Sołecką Wisły Małej, przy wsparciuy mieszkańców, wędkarzy i harcerzy (w akcji brało udział 161 osób!) wysprzątali obrzeża Jeziora Goczałkowickiego od granicy z miejscowością Strumień do granicy portu żeglarskiego w Wiśle Wielkiej.

Obrzeża jeziora były bardzo zaśmiecone – zebrano 12 ton różnorodnych odpadów! Wśród zebranych śmieci znaleziono m.in. butelki, szmaty, stare opony, a nawet wiadra z popiołem.

"Pragniemy, aby Wisła Mała, jej mieszkańcy byli inicjatorami daleko idących zmian w świadomości bezmyślnych ludzi, którzy zaśmiecają teren zbiornika, teren naszej miejscowości. Chcemy, aby jak najwięcej osób usłyszało nasz apel: „Pomyśl i nie śmieć!”. Dzieci z SP13 w Wiśle Małej, w ramach zajęć plastycznych przygotowały tabliczki informacyjne, zawierające prośbę o niezaśmiecanie obrzeży jeziora. Tablice zostały rozstawione przez strażaków z OSP Wisła Mała na sprzątanym odcinku w czasie akcji. Poprosiliśmy także Komendanta Straży Miejskiej w Pszczynie o monitorowanie w przyszłości wysprzątanego terenu. Wystosowaliśmy również pismo do GPW w Katowicach z prośbą o rozstawienie koszy na śmieci w miejscach, które są najbardziej zaśmiecone - nasze działanie jest więc kompleksowe." - powiedziała inicjatorka akcji, Marta Wojciechowska-Smolarz, Radna Rady Miejskiej w Pszczynie.

Akcja wspierana była przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Burmistrza Pszczyny, Starostę Pszczyńskiego oraz Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie.

© 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.