Trwa drugi dzień SOSEXPO

Kolejny dzień SOSEXPO dedykowany jest wielu ważnym tematom, w tym szczególnie interesującym dla organizacji pozarządowych -  ROLI DIALOGU SPOŁECZNEGO W PROCESACH INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI.

Zaproszeni goście poruszą następujące kwestie:

  • rola władz samorządowych w inicjowaniu konsultacji społecznych dot. projektów inwestycyjnych w GOK
  • znaczenie dialogu społecznego, dla zapewnienia możliwości realizacji inwestycji ujętych w KPGO i w WPGO
  • rola organizacji pozarządowych jako strony w dialogu społecznym dotyczącym GOK
  • media społecznościowe jako samoistna forma dialogu z mieszkańcami

Moderatorem jest Sławomir Brzózek - prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia, a głos zabiorą:

  • Paweł Głuszyński – Zero Waste Europe
  • Barbara Kozłowska - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
  • Irena Krukowska-Szopa – Prezes, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
  • Kamila Musiatowicz – Prezes, Fundacja alter eko
  • Ewelina Nartowska - Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi Urzędu Miasta Kielce

Partnerem medialnym SOSEXPO jest Fundacja Nasza Ziemia


W SOSEXPO 2016 – tak jak w latach poprzednich - udział biorą przedstawiciele administracji samorządowej: burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w urzędach miast i gmin, administracji rządowej, instytucji publicznych, środowisk przemysłowych i biznesowych,  instytutów badawczo-naukowych a także zakładów odzyskujących, utylizujących, składujących i przetwarzających odpady, gminnych organizacji gospodarki odpadami oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.  

Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Forum to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalne
© 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.