Jak nie pomylić odpadów w selektywnej zbiórce!

Dobra praktyka z Alstom Power we Wrocławiu, zainicjowana i wdrożona przez p. Annę Jurek, inspektora ds. ochrony środowiska i p. Wojciecha Szymkowicza - zmianowego mistrza produkcji Wytwórni Konstrukcji Spawanych.

Prosty i skuteczny sposób wskazania, które odpady wrzucać do odpowiednich pojemników. Wystarczy w gablotkach w kolorze pojemnika zaprezentować przykładowe odpady w postaci próbek-eksponatów. Po wdrożeniu wątpliwości już się nie zdarzają, a ilość pomyłek spada. Polecamy do naśladowania!
© 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.