Jak wybrać rzetelną organizację odzysku?

Czym są elektrośmieci?

Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.), według której, wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: pralki, lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, wiertarki, telefony komórkowe, telewizory, komputery, video, a także świetlówki i żarówki energooszczędne – to odpady, których nie można wyrzucać razem z innymi odpadami do śmietnika ponieważ zanieczyszczają środowisko. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5 000 zł. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do specjalnego punktu zbierania.

Czym powinna kierować się gmina wybierając organizację odzysku?

Przy wyborze partnera w zakresie gospodarki ZSEE gmina powinna dążyć do rozwiązania, w którym jej jedynym obowiązkiem jest kontrola funkcjonowania systemu. Należy nawiązać współpracę z organizacją tworzącą na lata stały system zbierania elektrośmieci. Konieczne jest również ocenienie, na ile zaproponowane rozwiązanie jest przyjazne i funkcjonalne dla mieszkańców, zarówno w zakresie zbierania jak i odbierania ZSEE. Dodatkową kwestią jest finansowanie systemu – czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami gminy, czy też bierze to na siebie organizacja odzysku. Gmina powinna również sprawdzić, czy organizacja odzysku podejmuje się obowiązkowej edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z mieszkańcami.
Równie znaczące jest portfolio klientów, w tym informacja, czy zdecydowali się oni na długofalową współpracę. Istotnym wyznacznikiem jakości i rzetelności są nagrody oraz konkursy, a także przynależność do uznanych organizacji paneuropejskich, jak WEEE Forum. Dodatkowym atutem są wdrożone przez organizację nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, które pozwalają szybko aktualizować dane, wychwytywać wszystkie nieprawidłowości oraz sprawnie przygotowywać bezbłędne raporty. System taki powinien również zagwarantować poufność danych.

Co daje współpraca z rzetelną organizacją odzysku?

  • Gwarancję działań zgodnych z polskim prawem i najwyższymi standardami branżowymi
  • Bezpłatne wsparcie w tworzeniu punktów zbierania ZSEE
  • Odbieranie sprzętu oraz przekazywania go do sprawdzonych zakładów przetwarzania
  • Aktywne realizowanie działań edukacyjnych mieszkańców w zakresie postępowania z elektrośmieciami

Jakie mogą być konsekwencje współpracy z nieuczciwą organizacją?

Konsekwencje współpracy z nieuczciwą organizacją odzysku mogą być bardzo dotkliwe dla władz gmin. Spadek zaufania społeczności lokalnej może mieć odbicie w kolejnych wyborach samorządowych. Dodatkowo w przypadku rażącego złamania prawa urzędnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Dlatego warto wybrać rzetelną i sprawdzoną organizację odzysku działającą wedle transparentnych zasad.

W jaki sposób gmina może podjąć współpracę z organizacją odzysku?

Informacje na temat podjęcia współpracy z organizacjami odzysku znajdują się na ich stronach internetowych.

W jaki sposób gmina może uczestniczyć w tworzeniu systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

Gmina ma kilka możliwości m.in.:

a) Gmina poprzez swoje jednostki organizacyjne zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, przy współpracy z ElektroEko, może tworzyć lokalne punkty zbierania zużytego sprzętu. Gmina uzyskuje wtedy pełną kontrolę nad realizacją swoich zadań, ograniczając przy tym własne nakłady finansowe oraz zyskując pewność, co do dalszych losów odebranego starego sprzętu, który zgodnie z zapisami ustawy musi być przekazany do zakładu przetwarzania. Cały proces od momentu odbierania zużytego sprzętu, do chwili przetworzenia urządzenia jest finansowany przez ElektroEko.

b) Gmina może samodzielnie otworzyć lokalny punkt zbierania ZSEE. Gmina sama finansuje cały proces tworzenia i utrzymania punktu oraz podpisuje umowę z odbierającym, który odbierać będzie zebrany w punkcie sprzęt.

c) Gmina może przełożyć obowiązek utworzenia punktu zbierania na lokalną firmę zajmującą się utrzymaniem czystości w gminie: w takim przypadku obciążenie finansowe dotyczące punktu zbierania (inwestycja i utrzymanie) zostaje przełożone na firmę utrzymującą czystość w gminie. Takie rozwiązanie nie gwarantuje gminie poprawności realizacji zobowiązań wynikających z ustawy, powinna więc ona dopilnować, by zbierający przekazywał zebrane urządzenia do zakładu przetwarzania lub organizacji odzysku i wykazał się tym wobec odpowiednich urzędów środowiskowych oraz gminy.

Gdzie mieszkańcy mogą oddać elektrośmieci?

W punkcie zbierania, w którym elektrośmieci można oddać w nieograniczonej ilości. Takie punkty powinny znajdować się w każdej gminie. Ich baza adresowa znajduje się m.in. na stronach internetowych urzędów gmin oraz na www.elektrosmieci.pl. Informacje można również uzyskać dzwoniąc na infolinię ElektroEko 801 011 180. Jeżeli w danym mieście nie ma gminnego punktu zbierania, elektrośmieci można oddać do firmy zbierającej odpady komunalne.

Bezpośredni odbiór z domów, mieszkańcy kilkunastu polskich miast mogą pozbyć się wielkogabarytowych elektrośmieci (np. lodówki, kuchenki elektrycznej, zmywarki do naczyń) nie wychodząc z domu. Wystarczy że wejdą na stronę www.elektrosmieci.pl, lub zadzwonią pod numer 2222 333 00, i wypełniając specjalny formularz, lub dzwoniąc na wskazany numer telefonu ustalą dogodny termin ich odbioru. Usługa jest BEZPŁATNA.

Co oznacza symbol przekreślonego kontenera na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych?

kontener

 

Na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych wyprodukowanych po 2005 roku (czasami na opakowaniach) powinien znajdować się symbol selektywnego zbierania. Symbol, składający się z przekreślonego, kołowego kontenera na odpady wskazuje, że dany sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami.

 

Opracowanie: ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
© 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.