Powstaje „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno”

Miasto Jaworzno przygotowuje się do opracowania strategicznego dokumentu, który skoncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dokumentem tym będzie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno”, a jego istotą – przede wszystkim oszczędności i zadbanie o odpowiednią ochronę środowiska i czystsze powietrze w okolicy.

Do prawidłowego wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak również zaplanowania realnych działań na terenie miasta, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie miasta oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na terenie miasta. W tym celu stworzone zostały specjalne ankiety przygotowane zarówno dla lokalnych przedsiębiorców i właścicieli fabryk, jak i zwykłych mieszkańców.

Więcej informacji (w tym także gotowe arkusze ankietowe) można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Jaworzno.
© 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.