Wypróbuj kalkulator energetyczny

 

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz ocenić, czy warto zainwestować w instalację słoneczną lub pompę ciepła w Twoim domu, wypróbuj kalkulator energetyczny!

http://www.kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl/index.php?q=kalkulator


Kalkulator wykorzystuje dane ze specjalnie opracowanych dla Warszawy map: słonecznej oraz geotermii niskotemperaturowej. Mapa słoneczna podaje informacje na temat wartości nasłonecznienia na dachu wybranego budynku, uwzględniając efekt zacienienia od otaczającej zabudowy. Mapa geotermii niskotemperaturowej, czyli energii która może być wykorzystana przez pompy ciepła, pokazuje średnią wartość współczynnika mocy cieplnej ziemi w wybranym punkcie. Po wprowadzeniu do kalkulatora punktu adresu i danych nt. wykorzystania energii kalkulator wykona wstępne obliczenia dotyczące opłacalności zainwestowania w wybraną instalację OZE oraz oszacuje korzyści ekologiczne wynikające z ograniczenia zużycia paliw kopalnych.

Zapoznaj się z mapą słoneczną i z mapą geotermii niskotemperaturowej

http://www.kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl/index.php?q=mapa

źródło: http://www.um.warszawa.pl/
© 2006 - 2019 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.