Aktualności

Modernizacja w Siemianowicach Śląskich

W dniu 11 kwietnia 2017 roku mieliśmy ogromną przyjemność odwiedzić Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Siemianowicach Śląskich. Podczas miłego spotkanie z Dyrektor Placówki, Panią Katarzyną Stawik, mieliśmy okazję przekazać do placówki nowe, energooszczędne urządzenia AGD, które zostały zakupione w ramach programu Teledar. Czajniki, opiekacz do kanapek, robot kuchenny, piekarnik - wszystkie te sprzęty zostały sfinansowane dzięki pracownikom firmy Stena Recykling, którzy oddali nam swoje niepotrzebne telefony komórkowe. Serdecznie dziękujemy!

czytaj więcej »

30 lat Raportu "Nasza wspólna przyszłość"

"Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umozliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom" - to definicja Rozwoju Zrównoważonego (Sustainable Development/Le Developpement Durable), ogłoszona 30 lat temu, w 1987 roku w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującej pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland.

Raport nosił nazwę "Nasza wspólna przyszłość" i podkreślono w nim, że stworzenie w pełni zrównoważonego modelu życia, a więc uzyskanie poprawy jakości życia ludzi na całym świecie bez rabunkowej eksploatacji ziemskich zasobów naturalnych, wymaga zróżnicowanych działań w poszczególnych regionach świata. Przede wszystkim niezbędna jest integracja działań w trzech kluczowych obszarach:

 1. Wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści. Celem jest osiągnięcie odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem wszystkich narodów i społeczności, ale osiągnięcie go wymaga zintegrowanego podejścia do dzisiejszych, wzajemnie powiązanych globalnych systemów gospodarczych.
 2. Ochrony zasobów naturalnych i środowiska. Dla zachowania naszego środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń niezbędne jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które ograniczą zużycie zasobów, powstrzymają skażenie środowiska i ocalą naturalne ekosystemy.
 3. Rozwoju społecznego. Na całym świecie ludzie domagają się pracy, żywności, edukacji, energii, opieki zdrowotnej, wody i systemów sanitarnych. Odpowiadając na te potrzeby, międzynarodowa społeczność musi dołożyć wszelkich starań, by nie zostało naruszone bogactwo kulturowej i społecznej różnorodności oraz by wszyscy członkowie społeczeństw mieli instrumenty pozwalające na kształtowanie własnej przyszłości.

Po 30 latach wciąż jeszcze bardzo wiele do zrobienia przed nami. Ale jest i postęp: po całej Dekadzie Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego (na jej końcowe lata przypadała także realizowana przez Fundację Nasza Ziemia Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego) wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa, zwiększa się poziom odpowiedzialności biznesu za swój wpływ na środowisko, zwiększa się świadmość wagi odpowiedzialnej konsumpcji wśród konsumentów.

Zaczyna się również wdrażanie koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamknietym (circular economy), co w naszej ocenie będzie kołem zamachowym wielkiej zmiany w filozofii prowadzenia biznesu i cąłowicie może zmienić postawy konsumenckie.

czytaj więcej »

Fudacja Nasza Ziemia - Partnerem dla Klimatu 2017

 

2 marca 2017 roku zainaugurowany został kolejny rok działania "Partnerstwa dla Klimatu". Fundacja Nasza Ziemia uczestniczy w nim od samego początku, czyli od 2008 roku.

Projekt „Partnerstwo dla Klimatu” został zapoczątkowany latem 2008 roku przez Ministerstwo Środowiska jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących 14. Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu - Fundacja Nasza Ziemia prezentowała wtedy m.in. kalkulator emisji CO2 (narzędzie ogólnodostępne i nieodpłatne).

Celem „Partnerstwa dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. W ramach Partnerstwa organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o zróżnicowanym charakterze, m.in. programy edukacyjne, kampanie informacyjne, konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które to mają na celu zwiększanie świadomości z zakresu ochrony klimatu wśród różnego rodzaju instytucji oraz mieszkańców Polski.

Partnerami „Platformy dla Klimatu” są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet.

Do roku 2011 Partnerstwo działało pod patronatem Ministerstwa Środowiska, od roku 2012 gospodarzem i głównym partnerem inicjatywy jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Zobacz:
profil "Partnerstwa" na fb
stronę www

czytaj więcej »

Go Green with Antalis

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie cyklu "Go Green with Antalis" - warsztaty na temat praktyk i rozwiązań prośrodowiskowych dla przedstawicieli firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Temat dzisiejszego spotkania to "Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja". Otwierający wykład inspirujący dał prezes Fundacji Nasza Ziemia, Sławek Brzózek. Inicjatorem i organizatorem cyklu są Antalis i better/Goodbrand.

czytaj więcej »

Mazowsze będzie miało uchwałę antysmogową

Na Mazowszu trwają prace nad uchwałą antysmogową. Do połowy lutego samorządy mają czas na odesłanie do marszałka ankiet, w których podsumują swoje działania służące ochronie powietrza. Wiele samorządów ma już się czym pochwalić. Inne rozpoczynają prace. Potrzebne są jednak systemowe rozwiązania po stronie rządowej i zaangażowanie wszystkich mieszkańców.

 

Będzie uchwała antysmogowa

Opracowywana właśnie tzw. uchwała antysmogowa pozwoli wprowadzić na terenie województwa ograniczenia lub zakazy dotyczące m.in. kotłów ciepłowniczych. – Uchwała antysmogowa powstanie jeszcze w tym roku – informuje marszałek Adam Struzik. Zauważa jednak, że sam dokument nie rozwiąże problemu. – Pilnie potrzebne są rozwiązania systemowe ze strony rządu, dalsze zaangażowanie samorządów, ale i samych mieszkańców – dodaje.

Uchwała antysmogowa wskaże m.in. jakie paliwa będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Obecnie trwa analiza stanu środowiska w regionie. To bardzo ważny etap, ponieważ Mazowsze to największe, ale i najbardziej zróżnicowane województwo. Do połowy lutego samorządy przekazują ankiety dotyczące działań podejmowanych na ich terenie w celu ochrony powietrza. Trwa też pozyskiwanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń grzewczych m.in. wykorzystujących węgiel. W pełnym zdiagnozowaniu sytuacji pomoże ścisła współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi. Marszałek Adam Struzik podkreśla także, że samorządy na Mazowszu w ostatnich latach bardzo dużo zrobiły na rzecz ochrony środowiska, ale i edukacji mieszkańców. – Obawiam się jednak, że plany przejęcia przez rząd wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które do tej pory były ważnym źródłem wsparcia na tego typu inwestycje, mogą zagrozić kontynuacji tych działań – zauważa.

 

Programy ochrony powietrza kierunkowskazem dla części samorządów

Wiele z mazowieckich samorządów od lat inwestuje w proekologiczne rozwiązania, korzystając z wytycznych przyjętych w 2013 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w programach ochrony powietrza (obecnie trwa ich aktualizacja). Dokumenty te wyznaczyły na Mazowszu kierunki działań ograniczających emisję szkodliwych substacji, czyli m.in. rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, stosowanie paliw o mniejszej zawartości popiołu, podłączenie do zbiorczej sieci ciepłowniczej odbiorców indywidualnych czy wymianę nieekologicznych pieców. W miastach, w których największym problemem są zanieczyszczenia komunikacyjne, wskazany został rozwój transportu publicznego, tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów i kierowanie ruchu tranzytowego poza centra miast oraz budowa systemu parkingów przy dworcach PKP.

 

Dane ze stacji pomiarowych WIOŚ pokazują, że największe stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 uśrednione dla tego roku odnotowywane są na stacjach zlokalizowanych pod Warszawą – w Legionowie, Otwocku i Piastowie, ale problem widać również w Siedlcach i samej Warszawie. Analizując dane całoroczne widzimy, że problem pojawia się okresowo we wszystkich strefach województwa mazowieckiego w zależności od panujących w danej chwili warunków atmosferycznych – podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych urzędu marszałkowskiego.

 

 

Pomocne środki unijne i WFOŚiGW

Szereg samorządów podjęło takie działania, w czym pomogły im środki będące w dyspozycji samorządu województwa np. z WFOŚiGW czy środków unijnych. Dzięki wsparciu z UE w ramach RPO WM 2007-2013 zrealizowano 66 projektów o wartości 325,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 164,6 mln zł. Udało się m.in.: przeprowadzić termomodernizacje kilkudziesięciu budynków publicznych. Powstały liczne instalacje solarne, zamontowano pompy ciepła, wybudowano również 6 elektrowni wiatrowych. Również w obecnej agendzie unijnej na lata 2014-2020 w ramach RPO WM zaplanowano podobną pomoc. 88 projektów obejmie m.in. termomodernizacje budynków publicznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowę parkingów „Parkuj i Jedź” czy budowę tras rowerowych. Dofinansowanie unijne do tych projektów wyniesie ponad 408,8 mln zł. Na ten rok zaplanowano również kolejne nabory na wsparcie projektów, których realizacja ma poprawić jakość powietrza. Do wykorzystania jest ponad 221 mln zł.

 

Kolejnym źródłem wsparcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tylko w latach 2007-2016 na zadania poprawiające jakość powietrza WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył ponad 385 mln zł, dofinansowując tymi środkami blisko 3 tys. zadań. Dzięki tej pomocy samorządy, instytucje oraz mieszkańcy Mazowsza wykonali szereg inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, takich jak modernizacje kotłowni czy montaż pomp ciepła. Powstały również instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne. Przeprowadzono termomodernizację budynków. – Ochronę powietrza traktujemy priorytetowo, dlatego również w tym roku będzie można otrzymać dotacje i pożyczki na inwestycje w tym zakresie, m.in. na modernizację kotłowni czy termomodernizację budynków – informuje Artur Dąbrowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. – Na ten cel tylko w tym roku zarezerwowaliśmy 45 mln zł.

 

Coraz więcej samorządów dostrzega problem

Wiele samorządów chętnie sięga po oferowane wsparcie i ambitnie planuje politykę niskoemisyjną. Przykładem może być m.in. Ciechanów. W lutym ubiegłego roku uchwalono tam Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który zakłada, że Ciechanów stanie się miastem o wysokim poziomie redukcji emisji gazów cieplarnianych, racjonalnego wykorzystania energii oraz wzrostu udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii. – Na dofinansowanie zadań wpisujących się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli wymianę kotłów przez mieszkańców, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach miejskich i u osób indywidualnych chcemy pozyskać środki unijne. Ale to nie jedyne nasze działania. Budujemy również centrum Park&Ride przy dworcu PKP na ponad 200 miejsc parkingowych oraz kolejne ścieżki rowerowe – podkreśla Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.

 

Brak odpowiednich uregulowań na szczeblu rządowym

Niestety, szereg barier – prawnych, technicznych i finansowych utrudnia samorządom skuteczne działania. Chodzi m.in. o brak podstaw prawnych do przygotowywania programów ograniczenia niskiej emisji. Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych urzędu marszałkowskiego zauważa również, że problemem jest brak możliwości nałożenia przez samorządy wojewódzkie obowiązku realizacji działań naprawczych przez samorządy gminne i powiatowe, ale także niewystarczające regulacje prawne w zakresie kontrolowania osób fizycznych, brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do wymagań emisyjnych z instalacji spalania paliw o mocy do 1 MW czy dostępność w handlu węgla niskiej jakości.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

Żródło: www.masovia.pl

czytaj więcej »

Nowy system gospodarki odpadami

Rozporządzenie Ministra Środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - podpisane!

Minister Środowiska Jan Szyszko oraz Wiceminister Sławomir Mazurek i Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Magda Gosk złożyli swoje podpisy pod rozporządzeniem ws. sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Akt wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

Tekst rozporządzenia (strony Rządowego Centrum Legislacyjnego).

W naszej opinii wielkim pozytywem jest wprowadzenie do systemu zbierania odpadów "wizualnego ładu", co pozwoli na spójną dla całego kraju edukację, informację i promocję, które z kolei są niezbędne do zwiększenia zaufania do systemowej gospodarki odpadami (a tym samym do działań samorządów i instytucji państwa) oraz zaangażowania mieszkańców w zbiórkę selektywną, zwłaszcza "u źródła". Jest to także ważny "punkt startowy" i punkt odniesienia dla budowania systemu bardziej spójnego pod względem technologicznym i logistycznym.

Ale Rozporządzenie budzi jednak także wątpliwości i pytania.... więcej: www.recykling.pl

Zapraszamy do dyskusji na ten temat.

Wyraźcie Wasze zdanie w ankiecie (strona główna, prawa kolumna, dół strony) i piszcie Wasze opinie: fundacja@naszaziemia.pl

czytaj więcej »

Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy Wam serdeczne życzenia!

czytaj więcej »

Raport Akcji Sprzątanie świata - Polska 2016

Raport Akcji Sprzątanie świata - Polska 2016

 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Akcji Sprzątanie świata - Polska 2016. Publikacja w formie elektronicznej dostępna jest tutaj: http://www.naszaziemia.pl/…/raport-akcji-sprzatanie-swiata…/

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, Lokalnym Organizatorom, Patronom, Partnerom, a także Sympatykom Akcji - bez Was i Waszego zaangażowania nie byłoby Sprzątania świata - Polska oraz Raportu :)

czytaj więcej »

Czarny Piątek

Dzisiaj Czarny Piątek. Ze względu na ilości niepotrzebnych rzeczy, które zostaną kupione to rzeczywiście może być Czarny Piątek - dla środowiska i portfeli.

Zachęcamy: kupuj to, czego potrzebujesz lub naprawdę będziesz potrzebować, nie kupuj "przydasi".

Jeśli dzisiejsza przecena nie da oczekiwanych skutków dla handlu, to za chwile będą kolejne przedświąteczne okazje do obniżek - zdążymy kupić taniej i potem.

To my, Klienci na dłuższą metę jesteśmy panami sytuacji - to po nasze pieniądze ustawia się kolejka "okazji"...

czytaj więcej »

Znamy zwycięzców konkursu ECO-MIASTO 2016

 

W tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO nagrodzono 8 miast oraz przyznano 8 wyróżnień. Największymi zwycięzcami zostały Wrocław i Słupsk - laureaci aż dwóch kategorii. W konkursie wzięło udział 29 miast, które w sumie przesłały 49 formularzy.
Miasta biorące udział w konkursie ECO-MIASTO 2016:
Bielsko-Biała, Braniewo, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Hajnówka, Kalety, Kobyłka, Kościerzyna, Kraków, Kraśnik, Legnica, Lublin, Maków Mazowiecki, Niepołomice, Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Puławy, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Wrocław, Zabrze, Żory.

 

Więcej informacji znajdziecie tutaj

czytaj więcej »

Ratowanie świata wg ONZ

Ratowanie Świata - przewodnik dla leniwych

 

W obecnych trudnych czasach pełnych kryzysów i wyzwań stojących przed ludzkością, przywódcy państw i liderzy społeczności podejmują działania mające sprawić, żeby na naszej planecie wszystkim żyło się lepiej. Właśnie dlatego społeczność międzynarodowa przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Walka z ubóstwem, nierównościami i niesprawiedliwością, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – wydają się odrobinę… zbyt wymagającymi zadaniami, jak na możliwości pojedynczych osób. Zatem, czy Cele Zrównoważonego Rozwoju to zadania wyłącznie dla rządów państw, międzynarodowych i krajowych instytucji i organizacji?

Nie. Każdy może je realizować.

Świat jest przecież dla wszystkich i wszyscy powinniśmy o niego dbać. Niestety, niektórzy z nas są leniwi czy obojętni, niekiedy niechętni zorganizowanej aktywności albo zwyczajnie nie mają czasu. Dla wszystkich tych osób mamy dobrą wiadomość: specjalnie dla was ONZ przygotowała mały instruktaż dla każdego.  Oto Ratowanie świata – przewodnik dla leniwych.

Poziom 1. „Nie wstaję dziś z kanapy”

Rzeczy, które możesz zrobić, nie odchodząc od komputera.

– Podłączaj urządzenia elektryczne do listy antyprzepięciowej, a jeśli z nich nie korzystasz – wyłączaj je całkowicie (tak, komputer też!). Oszczędzisz energię.

– Płać swoje rachunki przez Internet albo telefon, nie za pomocą druków. Mniej papieru  to więcej drzew.

– Kliknij „Udostępnij” zamiast „Lubię to”. Jeśli widzisz interesującą kampanię w mediach społecznościowych, podziel się nią ze znajomymi – w ten sposób zwiększysz jej zasięg i siłę oddziaływania.

– Zabierz głos. Wyraź życzenie, by władze lokalne i państwowe angażowały się w inicjatywy przyjazne planecie i społeczeństwu. Możesz to zrobić na przykład podpisując internetowe petycje.

– Nie drukuj. Znalazłeś w sieci coś, co Cię zainteresowało? Zapisz kluczowe hasła w notatniku albo – najlepiej – użyj wirtualnych karteczek - przylepek, które sprawią, że będziesz miał notatki zawsze na pulpicie.

– Wyłącz światło. Jeśli korzystasz z komputera albo oglądasz telewizję, zastanów się, czy musisz to robić przy zapalonym świetle.

– Poświęć kilka minut na sprawdzenie, którzy producenci stosują praktyki nie krzywdzące środowiska. Kiedy następnym razem będziesz szedł po zakupy, poszukaj ich produktów.

– Nie ignoruj internetowych „zbirów”.  Jeśli widzisz, że ktoś prześladuje innych w sieci, zgłoś to zachowanie administratorowi.

– Nie izoluj się. Śledź lokalne wiadomości i regularnie sprawdzaj jak wygląda realizacja Celów. Śledź media społecznościowe @GlobalGoalsUN.

– Podziel się swoimi działaniami. Użyj hastaga #globalgoals w mediach społecznościowych, by dołączyć do sieci milionów ludzi, którzy troszczą się o przyszłość Ziemi.

– Zniweluj swój ślad węglowy. Korzystając ze strony http://climateneutralnow.org/ możesz obliczyć jak dużo dwutlenku węgla wprowadzasz do atmosfery. To, czego nie możesz zmniejszyć, możesz zniwelować, wpłacając kilka złotych na projekty dążące do redukcji CO₂.

Poziom 2. „Ratowanie świata zaczynam od własnego mieszkania”

Rzeczy, które możesz zrobić, nie wychodząc z domu.

– Robiąc pranie, upewnij się, że bęben pralki jest pełny. Nie marnuj wody i energii na jedną koszulę.

– Weź szybki prysznic. Pięć, dziesięć minut pod natryskiem zużywa dziesiątki litrów wody mniej niż pełna wanna.

– Staraj się jeść mniej mięsa i ryb. Uprawa warzyw i owoców pochłania dużo mniej zasobów niż hodowla zwierząt.

– Nie pozwól psuć się jedzeniu. Zamrażaj pożywienie, którego nie zjesz od razu. To samo możesz robić z pozostałą żywnością oraz posiłkami na wynos. Oszczędzisz żywność i pieniądze.

– Jeśli tylko masz taką możliwość, zrób kompost, na który będziesz wyrzucał resztki. Nie ma lepszego sposobu na oddawanie naturze jej owoców.

– Jedno słowo: recykling! Sprawi to, że stosy śmieci (papieru, plastiku, metali i aluminium) na wysypiskach będą maleć, zamiast rosnąć.

– Kupuj jak najmniej „zapakowane” jedzenie. Im mniej opakowań, tym mniej śmieci.

– Jeśli do przygotowywanego dania nie potrzebujesz wysokiej temperatury, unikaj rozgrzewania piekarnika. Po prostu włóż jedzenie do środka i pozwól, by nabierało temperatury razem z piekarnikiem.

– Popraw izolację domu. Znajdź miejsca przy oknach i drzwiach, które są słabo zaizolowane („wieje” od nich) i zatkaj je. Dom będzie lepiej trzymał ciepło, a Ty zużyjesz mniej energii.

– Zastanów się, czy w chłodne dni potrzebujesz aż tak dużo ciepła. Może da się ustawić grzejnik na odrobinę niższą temperaturę?

– Przejrzyj stare urządzenia elektryczne i żarówki pod kątem energooszczędności. Wiele z nich da się wymienić na nowsze, znacznie mniej energochłonne odpowiedniki.

– Rozważ instalację paneli słonecznych. To oznacza dużo niższe rachunki za prąd.

– Kup… dywan. Dywany pomagają utrzymać ciepło w twoim domu, przy mniejszym zużyciu energii.

– Jeśli masz w domu zmywarkę, nie płucz naczyń przed włożeniem ich do środka. Zrzucenie resztek widelcem w zupełności wystarczy.

– Rozważ stosowanie innych pieluszek. Przewijaj dziecko używając pieluszek bawełnianych wielokrotnego użytku, albo któregoś z nowego typu jednorazówek, które są przyjazne środowisku.

– Zimą odgarniaj śnieg ręcznie. Potraktuj to jako dodatkową okazję do ruchu i unikaj głośnych, energochłonnych maszyn.

– Używaj zapałek. Nie potrzebują benzyny czy gazu, np. w zapalniczkach.

Poziom 3. „Sympatyczny sąsiad”

Rzeczy, które możesz robić w swoim sąsiedztwie.

– Kupuj w małych, lokalnych sklepach. Wspierając okoliczny biznes, dajesz pracę ludziom ze swojego otoczenia. Sprawiasz także, że ciężarówki dostawcze pokonują mniejsze dystanse, żeby dowieźć towar.

– Rób przemyślane zakupy. Przygotuj listy posiłków i produktów, które powinieneś kupić. Nie dawaj się złapać na marketingowe chwyty, które mają namówić cię do kupna niepotrzebnych rzeczy – zwłaszcza tych, które łatwo się psują. Czasem pozorna oszczędność może okazać się dodatkowym wydatkiem, jeśli to co kupisz i tak wyląduje w śmietniku.

– Kupuj „niekształtne” warzywa i owoce.  Wiele z nich nie może trafić na półki sklepów, nie spełniają bowiem norm dotyczących kształtu lub koloru, są jednak równie smaczne. Możesz je najczęściej znaleźć na mniejszych targach, u lokalnych dostawców.

– Jedz ekologiczne owoce morza. Idąc do ulubionej restauracji spytaj, czy owoce morza, które serwują są pozyskiwane w sposób nie naruszający równowagi ekologicznej.

– Kupuj ekologiczne owoce morza. Wiele aplikacji, jak ta: http://www.seafoodwatch.org/seafood-recommendations/our-app pozwolą ci sprawdzić, czy dokonując zakupów nie przyczynisz się do niszczenia ekosystemu.

– Spaceruj, jeźdź na rowerze, używaj transportu publicznego. Korzystając z samochodu, staraj się upewnić, że wszystkie miejsca są zajęte.

– Używaj kubków i butelek wielokrotnego użytku. Zostawisz po sobie mniej śmieci, a w kawiarni może dostaniesz zniżkę.

– Na zakupy chodź z własną siatką. Staraj się unikać jednorazowych, plastikowych torebek.

– Mniej serwetek. Biorąc jedzenie na wynos przemyśl, czy rzeczywiście potrzebne są ci te wszystkie papierowe serwetki. Po co wyrzucać je do śmieci, skoro mogą się przydać komuś innemu?

– Nowe, nie zawsze znaczy lepsze. Zastanów się, czy niektóre rzeczy kupowane z drugiej ręki nie spełnią swojej funkcji równie dobrze – a może nawet lepiej – jak nowe.

– Dbaj o samochód. Dobrze utrzymany samochód emituje znacznie mniej spalin.

– Dawaj, zamiast wyrzucać. Stare ubrania, książki i meble mogą okazać się bezcenne dla lokalnych organizacji charytatywnych.

– Szczep siebie i swoje dzieci. Chroniąc swoją rodzinę przed chorobami ułatwiasz pracę służbie zdrowia.

– Głosuj. Korzystaj z praw wyborczych i współdecyduj, kto będzie liderem w twoim kraju i okolicy.

To tylko kilka rzeczy, które możesz zrobić. Zajrzyj na stronę http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ i poznaj inne pomysły.

źródło:http://www.unic.un.org.pl/kampanie/cele-zrownowazonego-rozwoju:-ratowanie-swiata-%E2%80%93-przewodnik-dla-leniwych/2997

czytaj więcej »

W Poznaniu trwają targi POL-ECO-SYSTEMW Poznaniu na POL-ECO-SYSTEM prezentuje się absolutna czołówka polskiej i zagranicznej branży komunalnej  i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji ponad 25 proc. wystawców pochodzi spoza Polski i to grono stale się powiększa.

Wystawcy z Poznania imponują wskaźnikami. Jak wynika z raportu przygotowanego przez InfoCredit ponad 95 % firm komunalnych biorących udział w targach POL-ECO-SYSTEM może się pochwalić dodatnią rentownością wobec 78 % w całej branży komunalnej. Wskaźniki wystawców z roku na rok są coraz lepsze. W 2012 r. dodatnią rentownością mogło się pochwalić 83 % wystawców z Poznania.

Targi POL-ECO-SYSTEM wypracowały już sobie odpowiednią renomę w branży komunalnej. Aż 59 % wystawców uczestniczyło w tym wydarzeniu także przed rokiem.

Dla wystawców POL-ECO-SYSTEM to idealny sposób do budowy relacji biznesowych z odbiorcami z całego świata. Warto zauważyć, że przez 2 dni targowe w Poznaniu organizatorzy odnotowali zwiedzających z takich krajów, jak: Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Międzynarodowo jest także na ekspozycjach i tu już nie tylko mowa o sektorze komunalnym, ale całych targach. Największą reprezentację do Poznania przysłali nasi zachodni sąsiedzi, co nie może dziwić. Wystawia się tu aż 37 firm z Niemiec. Ale drugie miejsce w tym rankingu to już zaskoczenie: na MTP zobaczymy ofertę aż 15 firm z Kanady. Z Austrii i Norwegii pochodzi po 7 wystawców, 6 firm reprezentuje Włochy, a po 4 Holandię i Szwajcarię.

Targi POL-ECO-SYSTEM potrwają do piątku 14 października. Więcej na www.polecosystem.

Źródlo: informacja prasowa

czytaj więcej »

VII edycja Funduszu Naturalnej Energii

Ruszyła VII edycja programu grantowego na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Celem Funduszu Naturalnej Energii jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

VII edycja konkursu organizowana jest na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Skierowana jest przede wszystkim do gmin, szkół, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych poszczególnych województw.

Terminarz VII edycji:

do 15 listopada 2016 - czekamy na Wasze projekty,

do 20 grudnia 2016 - ogłoszenie wyników,

do 30 czerwca 2017 - czas na realizację projektów, które otrzymają dofinansowanie,

do 15 lipca 2017 - czas na przesyłanie sprawozdań ze zrealizowanych projektów.

Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Fundusz Naturalnej Energii jest konkursem organizowanym corocznie i stopniowo swoim zasięgiem obejmie cały kraj.

„VII edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu ochroną środowiska i problematyką podnoszenia świadomości ekologicznej. Od 2010 r. wsparliśmy 90 projektów realizujących działania na rzecz ochrony przyrody, a społeczności lokalne swoim zaangażowaniem potwierdziły, że aktywnie podchodzą do kreowania postaw ekologicznych. Dlatego cieszy mnie fakt, że możemy kontynuować współpracę z różnymi grupami interesariuszy, która ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego” – mówi Monika Bończa Tomaszewska, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w GAZ-SYSTEM S.A.

Partnerem społecznym i prowadzącym sekretariat konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. To już siódmy rok współpracy GAZ-SYSTEM i Fundacji w ramach Funduszu Naturalnej Energii.

„Kontynuacja konkursu to szansa na realizację wielu interesujących działań związanych z ochroną przyrody w poszczególnych regionach Polski. Mam nadzieję, że po raz kolejny będziemy mieli okazję wsparcia projektów wynikających z potrzeb lokalnych, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska, a tym samym będą kształtowały postawy ekologiczne wśród członków społeczności lokalnych.” – mówi Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Więcej informacji o Funduszu Naturalnej Energii można znaleźć na stronie konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl

Zapraszamy do udziału.

 

 

***

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego. W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

czytaj więcej »

Finał akcji Sprzątanie świata - Polska za nami!

Ogólnopolski Finał Akcji
Sprzątanie świata - Polska 2016

W sobotę, 17 września 2016 odbył się Ogólnopolski Finał Akcji Sprzątanie świata - Polska 2016. Podczas wydarzenia udało się uprzątnąć Park Arkadia - cenny przyrodniczo obszar Warszawy. Razem z organizującą Akcję Fundacją Nasza Ziemia i partnerami Finału: Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Fundacja ProKarton i spółką Vastint, byli również Ambasador Australii – Pan Paul Wojciechowski oraz przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych, na czele z Zastępcą Szefa Misji Panem Johnem Law.  Dołączyli do nas też wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej, z Zespołu Szkół nr 39 oraz  reprezentacja nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 aż z Czechowic-Dziedzic! Pomagali także przedstawiciele Związku Pracodawców EKO-PAK, wolontariusze-pracownicy firm z centrum biurowego Business Garden firmy Vastint Poland oraz wolontariusze z firmy Usen Logistics. Gospodynią wydarzenia, jak co roku, była Mira Stanisławska-Meysztowicz, która 23 lata temu zapoczątkowała akcję Sprzątania świata w Polsce.
fot. Arek Wójcik Fotografia
Ponad 200 wolontariuszy porządkowało wyznaczony do sprzątania teren – m.in. pas drogowy ul. Piaseczyńskiej, fragment skarpy Warszawskiej w rej. ul Dolnej, tereny pod skoczną. Zebrano cały kontener odpadów, w tym setki butelek, puszek, kapsli. Wśród odpadów znalazły się także zbutwiałe dywany, płyty azbestowe oraz opona od ciągnika o średnicy ponad 2 metry!
fot. Arek Wójcik Fotografia
Sprzątanie świata – Polska to w tym roku również współpraca z Warszawskimi Dniami Recyklingu, w ramach których we wszystkich dzielnicach Warszawy zbierane były opady, za które można było otrzymać sadzonki roślin. Zbiórki były bardzo udane – na samym Finale rozdano ponad 1500 sztuk sadzonek przygotowanych dla Mokotowa (iglaków, ziół, kwiatów i cebulek kwiatowych) za odpady surowcowe i elektroodpady, a także za udział w sprzątaniu. Dziękujemy Urzędowi m.st. Warszawy za współpracę i zaangażowanie w Akcję Sprzątanie świata – Polska 2016!
Poza sprzątaniem Parku Arkadia i zbiórką surowców na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji przygotowanych przez Fundację Nasza Ziemia i Partnerów Finału.
Na stoisku Fundacji Nasza Ziemia można było zagrać w edukacyjne Koło Fortuny (zagadki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej w formie Koła Fortuny) oraz wziąć udział w „majsterce dekoracyjnej”, promującej projekt Męska Szopa. Podczas Finału zaprezentowaliśmy również karty ECO do gry wyprodukowane przez Firmę Fabryka Kart Trefl-Kraków, których partnerem merytorycznym jest Fundacja Nasza Ziemia. Talia ECO Playing Cards zachęca, by włączyć się w ochronę środowiska naturalnego. Talia bawi i uczy – jej ilustracje przypominają o prostych, ale niezwykle ważnych działaniach proekologicznych, o idei segregacji odpadów i recyklingu, a także o tym, że można dać starym przedmiotom drugie życie. Talia ECO Playing Cards dzieli się na cztery surowce odnawialne - karciane kolory: piki to metal, karo – szkło, kier – plastik i trefl – papier. Z tych surowców zbudowane są figury. Zabawna forma kart ma na celu – oprócz dobrej zabawy – zachęcenie graczy do włączenia się w codzienne dbanie o środowisko naturalne oraz do tworzenia nowych rzeczy z tych, które przywykło się uważać za zużyte.
Bardzo atrakcyjne było stoisko Fundacji ProKarton, a furorę robiła jej maskotka – sympatyczny Pan Karton. Na najmłodszych czekały niespodzianki – Kino Pana Kartona oraz warsztaty produkcji papieru czerpanego, które w uproszczony sposób ukazywały sposób recyklingu kartoników.  Stoisko edukacyjne przygotowali nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Przyjechali oni specjalnie na Finał Akcji. Dziękujemy! Każdy mógł także wziąć udział w warsztaty i pokazach upcyklingu. Można było m.in. samodzielnie wykonać lampy lub doniczki z butelek. Częścią Finału była Wyprzedaż Garażowa. Wzięło w niej udział ponad 60 wystawców. Można było znaleźć istne perełki – retro aparaty fotograficzne i telefoniczne, stylowe ubrania, książki... W wyprzedaży brały udział również dzieci, które sprzedawały swoje zabawki :)
fot. Arek Wójcik Fotografia
Dopisała pogoda, a frekwencja była bardzo duża – ponad 1000 osób razem z nami sprzątało, uczyło się, bawiło i manifestowało, że o środowisko warto dbać!
Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska 2016 odbył się dzięki zaangażowaniu, wsparciu i pomocy Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Vastint Poland Sp. z o.o. i Fundacji ProKarton. Serdecznie dziękujemy!
czytaj więcej »

ECO KARTY Trefl

Ekologiczna przyjemność tworzenia
- karty ECO Playing Cards

Fabryka Kart Trefl-Kraków wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia, partnerem wydania kart ECO, zachęca, by włączyć się w ochronę środowiska naturalnego. Talia bawi i uczy – jej ilustracje przypominają o prostych, ale niezwykle ważnych działaniach proekologicznych, o idei segregacji odpadów i recyklingu, a także o tym, że można dać starym przedmiotom drugie życie. Teoretycznie zużyte produkty tj. plastikowe butelki, kartonowe pudełka, ubrania czy meble w rękach kreatywnych i pomysłowych osób mogą zmienić się w nowe, unikatowe twory. Ekologiczne podejście do starych przedmiotów może być praktyczne, a także wesołe. Talia ECO Playing Cards dzieli się na cztery surowce odnawialne - karciane kolory: piki to metal, karo – szkło, kier – plastik i trefl – papier. Z tych surowców zbudowane są figury. Zabawna forma kart ma na celu (oprócz dobrej zabawy), zachęcenie dzieci i młodzieży do włączenia się w codzienne dbanie o środowisko naturalne oraz do tworzenia nowych rzeczy z tych, które przywykło się uważać za zużyte.
Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Partnerem wydania kart jest Fundacja Nasza Ziemia.

czytaj więcej »

Finał akcji Sprzątanie świata - Polska

Finał Akcji Sprzątanie świata - Polska 2016

Kochani, Finał Akcji Sprzątanie świata - Polska zbliża się wielkimi krokami.
Specjalnie dla Was stworzyliśmy wydarzenie na facebook.com, na którym będziemy wrzucać najważniejsze informacje o Kampanii oraz promować lokalne akcje Sprzątania świata - Polska.
link tutaj: https://www.facebook.com/events/153341971738838/
Czy planujecie organizację akcji w Waszej miejscowości? Szukacie wolontariuszy? Może macie już wszystko gotowe? Podzielcie się z nami tą informacją! Prosimy o udostępnianie informacji o planowanych inicjatywach w komentarzach wydarzenia.
Przypominamy, że tegoroczna akcja przebiega pod hasłem: „Podaj dalej... drugie życie odpadów." Więcej informacji na naszej stronie:http://goo.gl/HuifBe
czytaj więcej »

Weź mnie w obroty

Konkurs - Weź mnie w obroty

Nie tylko szklana butelka może żyć wiele razy. 
Jeśli troszczysz się o środowisko, chcesz ograniczyć zużycie surowców naturalnych oraz zmniejszyć ilość odpadów, weź udział w konkursie organizowanym przez kampanię "Weź mnie w obroty". Do wygrania vouchery na ekologiczne meble z palet odwww.meblezpalet.sklep.pl

Musicie wejść na strone Facebook " We źmnie w oborty" i spełnić następujące wymagania:

Zadanie jest proste:

1.W komentarzu pokaż lub opisz przedmiot, który dzięki Tobie zyskał nowe życie.

2.Pamiętaj, by dodać formułkę „Zgadzam się z postanowieniami regulaminu”.

3.Czekaj na wyniki...

Nagrodą główną jest voucher o wartości 1 500 PLN, natomiast nagrodami za 2 i 3 miejsce są vouchery o wartości 500 PLN.

Regulamin konkursu: http://bit.ly/regulaminkonkursuwmwo

 

 

Kampania edukacyjna „Weź mnie w obroty” jest realizowana głównie poprzez komunikację z konsumentami w Internecie. W ramach kampanii istnieje fan page www.facebook.com/kampaniawezmniewobroty i strona internetowa www.wezmniewobroty.pl, na której można znaleźć pogłębione informacje i fakty ekologiczne oraz lżejszą formę edukacji w postaci żartobliwych komiksów z butelką zwrotną w roli głównej.

 

Carlsberg Polska zajmuje wiodące miejsce w polskiej branży piwowarskiej, z udziałem ilościowym w rynku na poziomie 21,1% (dane za rok 2015), dostarczając marki piwa najwyższej jakości, odwołujące się do przyjemnych i radosnych stron dorosłego stylu życia. Carlsberg Polska ma w swoim portfelu marki: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Bosman, Piast. Piwa z grupy Carlsberg Polska, które warzone są w browarach w Brzesku, Szczecinie i Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1300 pracowników. Od roku 2012 do portfolio Carlsberg Polska dołączyły również takie marki jak: Somersby, Grimbergen, piwa Sezonowe Okocim oraz Okocim Radler.

czytaj więcej »

Zbieraj telefony na Sprzątanie świata!

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich  mieszkańców Polski do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Przez cały rok każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów, telefonów komórkowych lub pustych pojemników po oryginalnych tuszach i tonerach. Chęć organizacji zbiórki należy zgłosić mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl). Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

 

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych  żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Jak zostać „Zielonym Filantropem”?

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.

czytaj więcej »

PICTURE THIS

 

1 sierpnia wystartował konkurs na krótkie filmy wideo promujące eko-postawy. Jeśli chcesz opowiedzieć, jak możemy dbać o środowisko, jak zachęcić ludzi do pozytywnej zmiany nawyków, jak sprawić by nasza planeta była zawsze piękna i czysta - ten konkurs jest dla ciebie! Do wygrania wycieczka do Hollywood i inne wspaniałe nagrody.

Więcej informacji na:

https://www.youtube.com/watch?v=iVbwXOTRtkk&feature=youtu.be

http://www.axn.pl/picturethis

 

 

 

 

czytaj więcej »

Dołącz do nas na Sprzątanie świata - Polska 2016

Zapraszamy do zapisywania się na Facebook'owe wydarzenie Sprzątania świata - Polska wydarzenie na Facebook
Czy planujecie organizację akcji w Waszej miejscowości? Szukacie wolontariuszy? Może macie już wszystko gotowe? Podzielcie się z nami tą informacją! Prosimy o udostępnianie informacji o planowanych wydarzeniach.

Przypominamy o możliwości zamawiania tegorocznych plakatów promujących kampanię - więcej informacji

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów w Radomsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  wraz z Urzędem Miasta Radomska wspierają szczytny cel działania Fundacji Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa” - zbierają telefony.

Akcja została uruchomiona 17 lipca podczas Eko-Pikniku. Ponieważ jednak do Instytucji docierają sygnały, że mieszkańcy miasta, którzy nie uczestniczyli w  Eko- pikniku w dniu 17 lipca 2016 r.,  także chcieliby się pozbyć zalegających w domu starych telefonów komórkowych, a przy okazji pomóc innym, akcja została wydłużona. Do końca sierpnia każdy kto chce się pozbyć zalegających "komórek"  może je przynieść do pojemnika umieszczonego w n/w punktach:

- Siedziba Główna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ul. Stara Droga 85 ( naprzeciwko wejścia do kasy)
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Krzywa 12- przy  Biurze Obsługi Klienta
- Urząd Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 - w holu głównym przy Dziale Personalizacji Kart MPK

Poprzez zbiórkę telefonów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  wraz z Urzędem Miasta Radomska wspierają szczytny cel działania Fundacji Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Więcej informacji: http://pgk-radomsko.pl/157500-kontynuujemy-zbiorke-telefonow

 

czytaj więcej »

Organiczny recykling


Obierki z warzyw i owoców, skoszona trawa, zgrabione liście i przycięte gałęzie – to wszystko może nam posłużyć do produkcji nawozu doskonałego, nazywanego „czarnym złotem ogrodników”.


Czarne złoto ogrodników, czyli popularny kompost, to jeden z najlepszych nawozów organicznych używanych w rolnictwie. Jest on w pełni naturalny i w 100% ekologiczny. Zamiast kupować gotowe, chemiczne nawozy warto postawić na naturę i pozwolić jej działać własnym rytmem.

Dlaczego warto założyć kompostownik?

Dzięki kompostownikom odpady organiczne takie jak liście opadłe z drzew, skoszona trawa, odpadki z kuchni, zamiast zajmować miejsce w kontenerze, ulegają naturalnym procesom rozkładu. Otrzymujemy wówczas wartościowy, w pełni ekologiczny nawóz, który odżywi i wspomoże rozwój naszych ogrodowych roślin. Miejsce na kompostownik znajdzie się na pewno na każdej działce, wystarczy do tego kawałek zacienionej powierzchni.

Drugie życie roślin

Zasada kompostowania opiera się na zamkniętym obiegu materii w środowisku naturalnym. Można to zauważyć przy zmianie pór roku, kiedy to wytworzona przez florę i faunę biomasa powraca w formie cennego nawozu. Podobnie wygląda proces kompostowania w warunkach domowych, z tą różnicą, że w kompostowniku proces zachodzi zdecydowanie szybciej i bardziej efektywnie.

Na czym polega kompostowanie? To wieloetapowy i złożony proces. Zachodzi dzięki mikroorganizmom m. in. bakteriom, promieniowcom, grzybom i dżdżownicom. Na początku grzyby i bakterie rozkładają substancje organiczne zawarte w odpadach. Kiedy zaczynają trawić substancje pokarmowe, produkują wówczas energię cieplną. W efekcie kompost zaczyna się nagrzewać do 20-40 stopni Celsjusza. Następnie z pomocą przychodzą dżdżownice, które tworzą próchnicę w etapie humifikacji. Ostatnim etapem jest „dojrzewanie kompostu”. Jego temperatura wyrównuje się z temperaturą otoczenia, a wewnątrz kończą się procesy powstawania nawozu.

Ciekawostką jest wprowadzona na rynek butelka PlantBottle. Jest to pierwsza butelka PET, która w swoim składzie zawiera do 30% materiałów pochodzenia roślinnego. Do jej produkcji używana jest trzcina cukrowa, a także odpady powstałe po jej przetworzeniu. Dzięki proekologiczej butelce każdy konsument może troszczyć się o środowisko naturalne już na etapie zakupu wody. Ślad ekologiczny pozostały po takiej butelce jest nieporównywalnie mniejszy, niż w przypadku standardowej butelki PET, a co za tym idzie pomaga także chronić zasoby naszej planety.

Co kompostować?

Do kompostowania nadaje się większość organicznych odpadów powstających w domu i ogrodzie. Są to m.in. liście (z wyjątkiem dębowych, olchowych i orzechowych, gdyż zawierają zbyt dużo garbników spowalniających rozkład), skoszona trawa (liście i trawa muszą być rozluźnione i nakładane cienką warstwą), cienkie gałęzie (pocięte na długość 10-20 cm), rozdrobnione grubsze gałęzie (na rynku są dostępne specjalne rozdrabniarki do drewna), glony i muł z oczka wodnego, opadłe owoce, pędy bylin i chwastów (najlepiej bez nasion), ziemia ze skrzynek balkonowych, odchody zwierząt roślinożernych, niezadrukowany papier, resztki owoców i warzyw (nie powinno się dodawać zbyt dużo skórek owoców cytrusowych i ziemniaków ze względu na spowalnianie procesu rozkładu), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, a także popiół z kominka i grilla (pochodne drewna). Jeśli decydujemy się kompostować igły, koniecznie pamiętajmy o wapnowaniu (kredą, dolomitem), gdyż szczątki roślin iglastych nadmiernie zakwaszają kompost.

Czego nie kompostować?

Nie wrzucamy na kompost odpadów nieorganicznych np. kamieni, gruzu, puszek, kolorowo zadrukowanego papieru (zawiera metale ciężkie), szkła oraz śmieci z odkurzacza. Do kompostowania nie nadają się także skórki cytrusów, porażone przez choroby liście i rośliny (lepiej je spalić), chwasty z dużą ilością nasion, kłącza perzu, nabiał, kości, mięsa (rozkładają się w wyższych temperaturach, które trudno osiągnąć w przydomowym kompostowniku), a także solonych i smażonych odpadów kuchennych, które mogą zwabić szczury. Należy również pamiętać, że nie powinno się kompostować cisa, gdyż zawiera on substancje trujące.

Gdzie kompostować?

Miejsce na pryzmę kompostową powinno znajdować się na uboczu, w zacienionym miejscu. Kompostownik może mieć postać pryzmy, ażurowej konstrukcji np. drewnianej lub specjalnego pojemnika.

Najprostsza metoda to stworzenie pryzmy. Zaczynamy od ułożenia bezpośrednio na ziemi grubszych gałęzi, co zapewni właściwą cyrkulację powietrza i odpływ wody. Pod żadnym pozorem nie betonujemy miejsca, na którym będą składowane odpadki, gdyż ograniczy to obieg powietrza i utrudni np. dżdżownicom i skoczogonkom przejście do pryzmy. Na gałęziach układamy warstwę lekkiej ziemi lub odkwaszonego torfu, co zapobiegnie wypłukiwaniu składników do gleby.

Kompostownik można założyć w drewnianej lub drucianej konstrukcji, ewentualnie w specjalnym, plastikowym pojemniku. Obecnie na rynku są dostępne pojemniki o różnej pojemności i w różnych kształtach, łatwe do montażu i estetyczne, w których proces kompostowania przebiega szybciej niż w tradycyjnej pryzmie (gotowy produkt uzyskujemy już po 2 miesiącach, w tradycyjnym kompostowniku – po 6-18 miesiącach). Termokompostowniki zaopatrzone w podwójną warstwę izolacyjną, utrzymują stałą temperaturę wewnątrz komory, dzięki czemu proces rozkładu może zachodzić także zimą.

Zakładając nowy kompost warto dodać trochę kompostu już dojrzałego lub specjalnego środka zawierającego szczepy mikroorganizmów (są dostępne w każdym sklepie ogrodniczym). Na tak przygotowane podłoże można już wyrzucać odpadki. Robimy to w 30-centymetrowych warstwach przesypywanych ziemią.

Co 2-3 miesiące konieczne jest przerzucanie pryzmy w celu napowietrzenia. Przekopanie spowoduje rozluźnienie, napowietrzenie i wymieszanie materiału, dzięki czemu będziemy go mogli szybciej wykorzystać jako ekologiczny nawóz. Czynność tę wykonujemy za pomocą wideł przekładając górną warstwę na spód, a dolną na wierzch. Jeśli przerzucanie nie jest możliwe należy pryzmę pionowo nacinać (widłami lub szpadlem).

Do właściwego procesu rozkładu konieczne jest utrzymanie stałego poziomu wilgoci. Na zimę wskazane jest okrycie pryzmy np. słomianą matą.

Niektórzy myślą, że kompostowanie wiąże się ze stale unoszącym się przykrym zapachem. Zdarza się, że przy nieprawidłowo przebiegającym procesie kompost zaczyna gnić, wydzielając nieprzyjemny zapach. Jeśli zadbamy, by przebiegał on prawidłowo, nie musimy się martwić. Jeśli pryzma jest napowietrzona we właściwym stopniu zapachem przypomina leśną ściółkę.

Do czego wykorzystać kompost?

Kompost jest gotowy, gdy wszystkie składniki ulegną rozkładowi i przekształcą się w brązową, sypką lub grudkowatą masę o zapachu ziemi. Cały proces trwa około 18 miesięcy. Kompost można wykorzystać w uprawie właściwie wszystkich roślin w ogrodzie. Po przesianiu przez sito, rozsypujemy na rabatach warstwę grubości 2-5 cm, a na trawnikach grubości 1 cm. Ponadto w miarę możliwości delikatnie przekopujemy go z wierzchnią warstwą gleby. Dzięki stosowaniu kompostu, uboga w składniki odżywcze i mineralne, gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

Organiczny recykling jest dobry dla nas, naszego ogrodu i środowiska naturalnego. To niesłychanie satysfakcjonujące mieć świadomość, że niepotrzebne ogrodowe odpadki możemy przerobić na wartościowe „czarne złoto ogrodników”.

źródło: http://www.ekologia.pl/woda/kropla-beskidu/drugie-zycie-roslin-czyli-kilka-slow-o-recyklingu-organicznym,21869.html

czytaj więcej »

Jak możesz zaangażować się w Sprzątanie świata - Polska?

czytaj więcej »

Sprzątanie świata - Polska 2016

Podaj dalej... Drugie życie odpadów

to hasło 23. edycji akcji ,,Sprzątanie świata-Polska".

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą infografiką dotyczącą tegorocznej kampanii.

 

czytaj więcej »

Zeszyty na makulaturę!

24. czerwca kończy się rok szkolny. Tego dnia Klub Gaja rozpocznie zbiórkę makulatury przed hipermarketem Auchan w Bielsku-Białej. „Zeszyty na makulaturę” to hasło przewodnie czerwcowej zbiórki, która będzie trwała do 3 lipca 2016r.

Letnią zbiórką makulatury przed hipermarketem Auchan w Bielsku-Białej  rozpocznijmy wakacje i  zakończymy rok szkolny 2015/2016. Przekażmy na makulaturę stare zeszyty, nieużywane już podręczniki czy zapisane zeszyty ćwiczeń. Niech  będzie to symboliczne zakończenie roku szkolnego, które pomoże leczyć i wspomagać konie uratowane przez Klub Gaja – zachęca Katarzyna Chałas z Klubu Gaja.

Do kontenera można również wrzucić kartony, zadrukowane kartki papieru, tekturowe opakowania. Hipermarket Auchan w Bielsku-Białej oraz firma Eko-Wtór Jakubiec z Bystrej od lat współpracują z Klubem Gaja w organizacji bielskiej akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. W dniach 24. czerwca – 3. lipca specjalnie oznaczony kontener zostanie ustawiony przed wejściem do hipermarketu Auchan w Bielsku-Białej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 421.

Akcja Klubu Gaja  "Zbieraj makulaturę, ratuj konie" jest prowadzona  na terenie Centrum Handlowego Auchan w Bielsku-Białej cyklicznie od 5 lat  i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych Klientów.  To  dowód na to jak wielu osobom nie jest obojętny los koni. Bardzo nam miło że możemy wesprzeć tę szlachetną akcję i przyczynić się do zwiększania świadomości społecznej w zakresie ochrony zwierząt i otaczającego nas środowiska – mówi pani Agnieszka Kucharska-Capłap dyrektorka Auchan w Bielsku-Białej.

W Polsce przeznacza się na ubój około 35 tys. koni rocznie. Na rzeź trafiają młode konie hodowane na mięso, schorowane zwierzęta po ciężkich pracach polowych i leśnych, oraz wykluczone ze sportu. Klub Gaja uratował dotychczas 60 koni przeznaczonych na rzeź, chorych lub tych, którymi właściciele nie mogli się dłużej zajmować. Znalazł dla nich nowe domy, wspiera ich utrzymanie, leczenie i opiekę weterynaryjną. Konie trafiły m.in. do organizacji prowadzących hipoterapię, małych gospodarstw rolnych i agroturystycznych.

Źródło: informacja prasowa Klubu GAJA

czytaj więcej »

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

W Światowy Dzień Ochrony Środowiska, w niedzielę 5 czerwca zapraszamy do działań związanych z ochroną wiślanych brzegów! Wydarzenie organizuje Cud nas Wisłą i Pomost 511.

W programie:
- sprzątanie Wisły - działanie na rzecz ochrony dobrego stanu wód, zachęcające ludzi do wspólnego sprzątania Wisły; o g.12 zbiórka wszystkich chętnych do sprzątania, do wydarzenia oddelegowane zostaną dwie łodzie, z których sprzątane będą nadwiślańskie brzegi trudno dostępne z lądu.

- rejs ornitologiczny - pokazujący dziką przyrodę nad Wisłą rejs przeprowadzony z ornitologiem, który poinformuje między innymi o jej ochronie. Z Bulwaru Flotylli Wiślanej popłyniemy na Zawady (Wawer)/Skrzypki (Wilanów).

- sadzenie kwiatów - wspólne działania w przestrzeni natury skierowane ku jej ochronie i podkreślaniu walorów naturalnych

Niedziela, 05.06. Cud nad Wisłą, Pomost 511

czytaj więcej »

Circular economy nakręci europejską gospodarkę?


Szybszy wzrost PKB, nowe miejsca pracy, oszczędności materiałowe a do tego ograniczenie negatywnych efektów środowiskowych – takie skutki może mieć dla Europy według raportu Fundacji Ellen MacArthur wprowadzenie w życie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Ku gospodarce o obiegu zamkniętym – biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany” – pod takim tytułem kryje się opublikowany pod koniec ub. roku, a teraz przetłumaczony na język polski raport Fundacji Ellen MacArthur (pełną wersję załączamy poniżej), którego autorzy dowodzą, że gospodarka o obiegu zamkniętym może nie tylko rozwiązać problemy z zasobami, lecz także stanowić źródło wzrostu, tworzyć nowe miejsca pracy i ograniczać emisję dwutlenku węgla.

– Bezprecedensowy korzystny splot czynników technologicznych i społecznych, z jakim mamy dziś do czynienia, może ułatwić przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zwłaszcza że potrzeba stworzenia nowego modelu gospodarczego, opartego o myślenie systemowe, zaznacza się coraz wyraźniej – piszą autorzy opracowania. Fundacja Ellen MacArthur przeprowadziła już wiele analiz poświęconych tematowi gospodarki o obiegu zamkniętym, a wspomniany raport stanowi podsumowanie dotychczasowych prac.
Dla dobra gospodarki

Eksperci fundacji szacują, że dzięki przestawieniu się na model gospodarki o obiegu zamkniętym europejski PKB mógłby wzrosnąć nawet o 11% do 2030 roku i 27% do roku 2050. Obecny scenariusz rozwoju zakłada odpowiednio 4% i 15%. Fundacja szacuje też  że  przy zaawansowanym scenariuszu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorach produktów o średniej żywotności roczna oszczędność materiałów może w UE sięgnąć nawet 630 mld dolarów netto, a w przypadku dóbr szybko zbywalnych (FMGC, fast moving consumer goods) dodatkowy potencjał oszczędności może wynieść aż 700 mld dolarów w skali globalnej. Analizy przeprowadzone dla poszczególnych sektorów pokazały, że w samej tylko Wielkiej Brytanii możliwe jest zmniejszenie kosztów składowania odpadów o 1,1 mld dolarów rocznie oraz wygenerowanie dodatkowych 2 GWh energii elektrycznej.

Implementacja gospodarki o obiegu zamkniętym ma mieć również pozytywny wpływ na zatrudnienie. I to nie tylko z powodu zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w obszarach recyklingu i przerabiania produktów. Dzięki rozbudowie logistyki odzysku, większej innowacyjności i przedsiębiorczości oraz nowemu modelowi gospodarki usługowej nowe miejsca pracy mogą powstawać w małych i średnich przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach przemysłu. W przykładowej symulacji, przeprowadzonej dla Danii oszacowano, że gospodarka o obiegu zamkniętym mogłaby do 2035 roku zwiększyć potencjał zatrudnienia w tym kraju od 7,3 tys. do 13,3 tys. etatów.
Dla dobra przyrody

Fundacja Ellen MacArthur szacuje, że rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie może do 2030 roku przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o połowę w stosunku do obecnych poziomów (48% w sektorach transportu, systemach żywnościowych oraz istniejącej infrastrukturze; 83% do 2050 roku). Dodatkowe analizy dla poszczególnych sektorów wykazują, że dzięki ograniczaniu składowania odpadów organicznych Wielka Brytania mogłaby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 7,4 miliona ton rocznie.

Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym może też przynieść spadek konsumpcji materiałów pierwotnych i surowców o 32% do 2030 roku i 53% do 2050 roku w porównaniu do stanu obecnego.

Cały raport można znaleźć TUTAJ.

Źródło: komunalny.pl

czytaj więcej »

NATURA POTRZEBUJE SUPERBOHATERÓW

 

Konkurs NATURA POTRZEBUJE SUPERBOHATERÓW jest częścią globalnej kampanii społecznej Picture This i jest skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek wsparcia dziennego w całej Polsce. Celem projektu jest kreowanie ekologicznych postaw i nawyków wśród dzieci i młodzieży, poprzez udział w ciekawej zabawie.
Konkurs NATURA POTRZEBUJE SUPERBOHATERÓW będzie trwał od 22 kwietnia do 30 października br. Do zabawy, poprzez specjalny formularz, mogą zgłosić się klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz grupy wychowanków placówek wsparcia dziennego pod opieką wychowawcy.
Konkurs będzie się składał z trzech zadań związanych z ekologią, które kolejno będą pojawiać się na stronie www (22 kwietnia, 25 maja i 1 września). Zwycięzcą zostanie grupa, która otrzyma najwięcej punktów od jury oraz w głosowaniu internautów za wszystkie trzy prace. Nagrodą w konkursie jest wyjazd na Zieloną Eko Szkołę. Więcej informacji znajduje się w regulaminie.
Więcej informacji o akcji i konkursie na stronie axn.zmiento.com.pl/
ZADANIE 1 (start 22 kwietnia)
OPIS
Stwórzcie dowolną techniką (np. rysunek, wyklejanka, grafika, kolaż) plakat promujący akcję „Sprzątanie świata”
SPOSÓB DOSTARCZENIA PRACY
Plakat należy przesłać za pomocą formularza na stronie www w jednym pliku w formacie JPG (np. zdjęcie, skan)
SPOSÓB GŁOSOWANIA:
1. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie www.zmiento.com.pl i poddane głosowaniu publicznemu
2. Dodatkowe punkty przyzna jury
PUNKTACJA:
1. Głosowanie online – miejsca 1-5 po 5 pkt., miejsca 6-10 po 4 pkt, miejsca 11-15 po 3 pkt, pozostałe prace po 2 pkt.
2. Głosowanie jury – członkowie jury dodatkowo przyznają po 3 pkt dla 5 wybranych prac (kryteria oceny: pomysł, przesłanie, sposób wykonania)
TERMINY:
22.04 – 23.05 – Dostarczenie i przesłanie prac
24.05 – 31.05 – Głosowanie online i jury
1.06 – Ogłoszenie wyników zadania nr 1
czytaj więcej »

Ogólnopolski Dzień Po Stronie Natury

15 maja 2016 r. Ogólnopolskim Dniem Po Stronie Natury. Zadbaj o naturę tak, jak ona dba o Ciebie!
Natura troszczy się o nas każdego dnia. Dlatego warto zadbać o nią tak, jak ona dba o nas. Jednym ze sposobów, by być po stronie natury, jest posadzenie swojego drzewa – do czego zapraszają organizatorzy 8. edycji programu Po Stronie Natury. Firma Żywiec Zdrój wraz z partnerami – Fundacją Nasza Ziemia i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajobrazowym - ogłaszają 15 maja 2016r. Ogólnopolskim Dniem Po Stronie Natury. Patronat nad tegoroczną edycją programu objęło Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, a do działań na rzecz przyrody będzie zachęcała również ambasadorka programu – podróżniczka Martyna Wojciechowska.
Już 15 maja w ramach Ogólnopolskiego Dnia Po Stronie Natury wszyscy Polacy będą mieli wyjątkową okazję, by odwdzięczyć się naturze za jej troskę o nas. Dzień ten stanowi element VIII edycji programu Po Stronie Natury, którego celem jest zachęcanie Polaków do sadzenia drzew i ochrony środowiska naturalnego. W tym roku poprzez ideę „Posadź swoje drzewo!” organizatorzy w szczególny sposób chcą podkreślić, że każdy z nas może mieć realny wpływ na stan środowiska naturalnego. Pamiętajmy, że działając wspólnie możemy osiągnąć więcej niż pojedynczo.
W tym roku po raz pierwszy celebrujemy Ogólnopolski Dzień Po Stronie Natury. Chcemy w ten sposób zaprosić Polaków do wspólnego zadbania o naturę, tak jak natura dba o nas. W trakcie kolejnych edycji programu Po Stronie Natury, sadzenie drzew stało się symbolem troski o środowisko. W ramach tegorocznej odsłony programu odwiedzimy kilkanaście miast, by dać możliwość posadzenia własnych drzew ludziom z całej Polski - mówi Inga Songin, Dyrektor Marketingu i PR w Żywiec Zdrój S.A., organizator programu Po Stronie Natury.
Rozpoczynająca się właśnie 8. edycja programu „Po Stronie Natury” została objęta patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Rola drzew w całym ekosystemie jest nie do przecenienia, korzystnie wpływają one bowiem nie tylko na klimat, ale zwiększają także bioróżnorodność i poprawiają jakość powietrza i wód podziemnych. Sadzenie drzew to jednak nie jedyny sposób by zadbać o przyrodę, równie ważne są postawy społeczeństwa względem środowiska, dlatego cieszy mnie, że w ramach programu Po Stronie Natury podejmowane są wszechstronne działania mające na celu edukację ekologiczną Polaków – mówi profesor Jacek Borowski – prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, które objęło patronat nad tegoroczną edycją.
Zachęcenie jak największej liczby osób do bycia po stronie natury to nadrzędny cel organizatorów programu. Swoją troskę o przyrodę możemy wyrazić na wiele sposobów między innymi poprzez: segregowanie odpadów, oszczędzanie wody, czy wymianę żarówek na energooszczędne. Dla tych, którzy w symboliczny sposób chcą być po stronie natury organizatorzy przygotowali liczne wydarzenia specjalne w wybranych miastach w Polsce, dzięki którym każdy będzie mógł otrzymać sadzonkę i zasadzić własne drzewo.
W ramach tegorocznej edycji programu Po Stronie Natury przewidujemy:
15 maja 2016r. - pikniki rodzinne w 3 lokalizacjach: Węgierskiej Górce (woj. śląskie), Mirosławcu (woj. zachodnio-pomorskie) i Koziegłowach (woj. śląskie). Uczestnicy będą mogli posadzić swoje drzewo oraz dowiedzieć się, jak je pielęgnować i jak na co dzień, dzięki małym, ale ważnym gestom, być po stronie natury. Stawiamy również na edukację poprzez zabawę.
Mobilne Strefy Po Stronie Natury co weekend odwiedzą inne miasto: Warszawę (13-14 maja), Poznań (21-22 maja), Wrocław (28-29 maja), Katowice (4-5 czerwca), Sopot (11-12 czerwca) i Kraków (18-19 czerwca). Mieszkańcy tych miast będą mogli wymienić plastikowe butelki na sadzonki drzew oraz dowiedzieć się, jak je sadzić i pielęgnować. Na odwiedzających strefę czekają też liczne ekologiczne atrakcje.
14 maja 2016 r. - lokalne spotkania ,,Po Stronie Natury” w Łodzi, Radomiu, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim. Ich uczestnicy będą mogli podarować drugie życie plastikowym butelkom i  odebrać sadzonkę drzewa.
Konkurs grantowy - organizowany przez Fundację Nasza Ziemia i Żywiec Zdrój.
Jego celem jest przygotowanie i realizacja lokalnych inicjatyw na rzecz natury i ochrony środowiska. Konkurs grantowy jest kierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną w całej Polsce. Obejmuje 2 kategorie: Zaproś naturę do siebie (do wygrania 10 grantów w wysokości do 5 000 zł) i Małe formy ochrony przyrody (5 grantów w wysokości do 10 000 zł). Na wnioski czekamy do 31 maja, a laureatów wyłonimy do 24 czerwca, działania powinny natomiast zostać zrealizowane do końca kwietnia 2017 roku.
Powyższe wydarzenia to jednak nie koniec działań w ramach programu Po Stronie Natury. Podobnie jak podczas poprzednich edycji, w ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym odnawiane będą szlaki. Dzięki wyznaczonym trasom, każdy z nas może cieszyć się pięknem krajobrazu bezpiecznie i nie szkodząc przyrodzie. Osobą, która szczególnie ceni sobie piękno polskich krajobrazów jest Martyna Wojciechowska – podróżniczka i ambasadorka tegorocznej edycji programu Po Stronie Natury.
Bardzo się cieszę, że zostałam ambasadorką programu „Po Stronie Natury”. Przyroda odgrywa w moim życiu szalenie ważną rolę. Kocham góry i zawsze zwracam uwagę na bezpieczeństwo oraz poszanowanie natury - bez względu na to, na jakim krańcu świata czy Polski akurat jestem. W codziennym życiu dbam o to, by być po stronie natury - każdy z nas może to robić na różne sposoby – oszczędzanie wody i energii czy segregacja odpadów to tylko niektóre z nich. Zachęcam wszystkich do włączenia się w program, ja też z wielką radością posadzę swoje własne drzewo! Do zobaczenia 15 maja na Ogólnopolskim Dniu Po Stronie Natury – mówi Martyna Wojciechowska, ambasadorka programu.
Organizatorzy programu Po Stronie Natury od ośmiu lat konsekwentnie zachęcają Polaków do troski o środowisko naturalne i pokazują jak, dzięki drobnym gestom, każdego dnia można o nią dbać. Program osiągnął spektakularne efekty. We współpracy z partnerami, lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi posadzonych zostało 5 mln drzew, odnowionych blisko 500 km górskich szlaków. Przekazano także 100 grantów na realizację projektów ekologicznych, które zostały przeznaczone między innymi na utworzenie ścieżek edukacyjnych, hoteli dla pszczół czy prowadzenie warsztatów przyrodniczych dla dzieci.
Więcej informacji o programie, a także harmonogram i lista miast, w których będzie można odebrać swoją sadzonkę znaleźć można na stronie internetowej: www.postronienatury.pl. Partnerami programu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
czytaj więcej »

11 Maja Dzień bez Śmiecenia!

11 Maja Dzień bez Śmiecenia!


Ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nawet zwykłe, pozornie nieistotne, codzienne decyzje mają znaczenie? Kto z nas wie dlaczego należy opróżniać kartony po mleku i słoiki przed wyrzuceniem? Ilu z nas potrafi odpowiedzieć, o czym informują symbole umieszczone na opakowaniach produktów, które użytkujemy i ma świadomość, że oznaczenie ma znaczenie?


Właśnie między innymi do bycia świadomym konsumentem namawiać będziemy w tegorocznej, jubileuszowej edycji Dnia bez Śmiecenia 11 maja. Już od 10 lat uczymy Polaków zasad poprawnej segregacji odpadów opakowaniowych. Teraz nadszedł czas sprawdzenia stanu swojej wiedzy. Przygotowaliśmy 10 zasad Kultury Segregacji i zachęcamy do zweryfikowania ich znajomości, a co za tym idzie swoich przyzwyczajeń. Czy reguły te są nam znane? Czy stosujemy się do nich? A może popełniamy znaczące błędy nawet o tym nie wiedząc? Zapraszamy do włączenia się do akcji i promowania selektywnej zbiórki odpadów razem z nami!


Z danych udostępnianych przez Fundację ProKarton wynika, że ponad 60% Polaków segreguje odpady regularnie, a ponad 20% stara się robić to chociaż sporadycznie. Na przestrzeni lat obserwujemy wzrost poziomu recyklingu odpadów komunalnych. Wciąż jednak mamy wiele do zrobienia, mając na uwadze wyzwania stawiane Polsce przez Unię Europejską na lata 2025-2030. Segregujemy chętniej, ale czy poprawnie? Wraz ze wzrostem ilości selektywnie zbieranych odpadów, nastąpił spadek ich jakości. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przez niewielkie zaniedbania wysiłki dotyczące segregowania mogą pójść na marne. Wyrzucenie nieopróżnionego kartonu po mleku do pojemnika z innymi odpadami segregowanymi (tzw. frakcji suchej) może spowodować niemożliwość ich wykorzystania. Pozostałości po zbitej szklance wrzucone do pojemnika na szkło mogą zakłócić proces recyklingu całej partii tego surowca. Wyrzucanie niezgniecionych butelek i kartonów po płynnej żywności zmusza firmy odbierające do „wożenia powietrza”. Dlatego w tym roku będziemy edukować o tym, że podejmowanie błahych, pozornie nieistotnych decyzji MA ZNACZENIE, zarówno dla nas, jak i dla środowiska. Zobaczmy, czy nasze zachowanie wpisuje się w Kulturę Segregacji. Hasłem tegorocznej edycji jest: Kultura Segregacji – Wchodzisz czy wypadasz? Już 11 maja każdy z nas będzie miał okazję się sprawdzić.


Podczas tegorocznej edycji Dnia bez Śmiecenia jak co roku nie śmiecimy – nie drukujemy ulotek, plakatów. Dzielimy się specjalnie przygotowaną, animowaną e-kartką i sprawdzamy, czy znamy zasady poprawnej segregacji odpadów. Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej gminy lub pobrania w urzędzie gminy informacji w jaki sposób poprawnie segregować odpady. Namawiamy także do sprawdzenia co w danym worku/pojemniku powinno się znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać. Zadaniem tej edycji jest zastanowienie się nad swoimi codziennymi czynnościami. Pozwoli nam to zauważyć, że proste działanie przeprowadzone przez każdego z nas może znacząco wpłynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling.


Wszyscy zainteresowani mogą włączyć się do akcji poprzez: zorganizowanie wydarzenia edukacyjnego, promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (katalog działań i propozycji wydarzeń jest do pobrania pod linkiem www.dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania), udostępnienie infografik, podzielenie się/przesłanie do znajomych, partnerów, kontrahentów e-kartki w okolicach 11 maja oraz umieszczenie jej na swojej stronie internetowej.
Sprawdź, po której stronie Kultury Segregacji jesteś. Dowiedz się więcej na: www.dzienbezsmiecenia.pl oraz www.facebook.com/dzienbezscmiecenia.*Dzień bez Śmiecenia - World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze spółki.
Kampania jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.


Poznaj 10 Zasad Kultury Segregacji:
1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
3. Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
6. Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu! 
10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależności od miejsca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

czytaj więcej »

5 lat Arboretum Inspiruje

27 kwietnia w Pałacu Kotulińskich odbył się Koncert z okazji jubileuszu 5-lecia projektu Arboretum Inspiruje. Projekt jest realizowany w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Od 2012 roku projekt otrzymuje  granty z Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie,  a w 2014 roku za całokształt prowadzonych działań szkoła otrzymała tytuł Eko-Aktywni 2014 przyznawany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z okazji 5-lecia Arboretum Inspiruje wydano okolicznościowy album prezentujący dorobek projektu. Album był podziękowaniem dla osób i instytucji, które wspierają Gimnazjum Publiczne nr 1 w przyrodniczych działaniach.  Natomiast jubileusz uczczono koncertem na którym wystąpili: baryton Sebastian Gabryś, zespól sygnalistów myśliwskich z Brynka, sygnaliści myśliwscy z Nadleśnictwa Bielsko, zespół „Silesia Band”, Wojciech Buczek oraz zespół wokalny z GP1. Muzyczne występy były przeplatane recytacją wierszy, których autorami byli gimnazjaliści z Twardowskiego.

Projekt nierozerwalnie związany  jest z Fundacją Nasza Ziemia – prezes Fundacji Sławomir Brzózek złożył gratulacje dyrektorowi szkoły Wojciechowi Mikowi i autorce projektu Magdalenie Jasińskiej. Przekazał również list gratulacyjny od całego Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Na koncert licznie przybyli goście: przedstawicie władz miasta, władz oświatowych, sponsorzy oraz partnerzy projektu. W koncercie brała udział również  grupa gimnazistów, których wiersze znalazły się w okolicznościowym albumie oraz nauczyciele.

Więcej zdjęć z wydarzenia można obejrzeć TUTAJ.

Strona projektu na FB: https://www.facebook.com/Arboretum-Inspiruje-413492462006611/?ref=ts&fref=ts

czytaj więcej »

Wejdź do gry - KROPLA DO KROPLI

 

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź przy pomocy aplikacji, stoworzonej specjalnie z myślą o kampani KROPLA DO KROPLI, której Partnerem jest Fundacja Nasza Ziemia.
Celem głównym kampanii jest: zwiększenie świadomości osobistego wpływu na oszczędność wody, przekazanie wiedzy o zasobach wody w Polsce, obiegu wody w przyrodzie i o sposobach poszanowania wody wśród ogółu społeczeństwa, w szczególności w grupie konsumentów, w tym: wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Dzięki aplikacji, dostępnej na stronie kampanii KROPLA  https://kropladokropli.org.pl/register.html możemy sprawdzić swoją wiedze na temat wody.
Zajrzyjcie koniecznie na naszą zakładkę http://www.naszaziemia.pl/wiedza/woda-kropla-do-kropli/ , gdzie aktualizujemy wodne informacje.
czytaj więcej »

Konkurs NATURA POTRZEBUJE SUPERBOHATERÓW

 

Konkurs NATURA POTRZEBUJE SUPERBOHATERÓW jest częścią globalnej kampanii społecznej Picture This i jest skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek wsparcia dziennego w całej Polsce. Celem projektu jest kreowanie ekologicznych postaw i nawyków wśród dzieci i młodzieży, poprzez udział w ciekawej zabawie.

Konkurs NATURA POTRZEBUJE SUPERBOHATERÓW będzie trwał od 22 kwietnia do 30 października br. Do zabawy, poprzez specjalny formularz, mogą zgłosić się klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz grupy wychowanków placówek wsparcia dziennego pod opieką wychowawcy.

Konkurs będzie się składał z trzech zadań związanych z ekologią, które kolejno będą pojawiać się na stronie www (22 kwietnia, 25 maja i 1 września). Zwycięzcą zostanie grupa, która otrzyma najwięcej punktów od jury oraz w głosowaniu internautów za wszystkie trzy prace. Nagrodą w konkursie jest wyjazd na Zieloną Eko Szkołę. Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

Więcej informacji o akcji i konkursie na stronie axn.zmiento.com.pl/

 

 

 

ZADANIE 1 (start 22 kwietnia)

OPIS
Stwórzcie dowolną techniką (np. rysunek, wyklejanka, grafika, kolaż) plakat promujący akcję „Sprzątanie świata”

SPOSÓB DOSTARCZENIA PRACY
Plakat należy przesłać za pomocą formularza na stronie www w jednym pliku w formacie JPG (np. zdjęcie, skan)

SPOSÓB GŁOSOWANIA:
1. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie www.zmiento.com.pl i poddane głosowaniu publicznemu
2. Dodatkowe punkty przyzna jury

PUNKTACJA:
1. Głosowanie online – miejsca 1-5 po 5 pkt., miejsca 6-10 po 4 pkt, miejsca 11-15 po 3 pkt, pozostałe prace po 2 pkt.
2. Głosowanie jury – członkowie jury dodatkowo przyznają po 3 pkt dla 5 wybranych prac (kryteria oceny: pomysł, przesłanie, sposób wykonania)

TERMINY:

22.04 – 23.05 – Dostarczenie i przesłanie prac
24.05 – 31.05 – Głosowanie online i jury
1.06 – Ogłoszenie wyników zadania nr 1

czytaj więcej »

Pomyśl i nie śmieć!

W dniu 16.04.2016r. zorganizowano akcję sprzątania obrzeża Jeziora Goczałkowskiego.  Sołtys wraz z Radą Sołecką Wisły Małej, przy wsparciuy mieszkańców, wędkarzy i harcerzy (w akcji brało udział 161 osób!) wysprzątali obrzeża Jeziora Goczałkowickiego od granicy z miejscowością Strumień do granicy portu żeglarskiego w Wiśle Wielkiej.

Obrzeża jeziora były bardzo zaśmiecone – zebrano 12 ton różnorodnych odpadów! Wśród zebranych śmieci znaleziono m.in. butelki, szmaty, stare opony, a nawet wiadra z popiołem.

"Pragniemy, aby Wisła Mała, jej mieszkańcy byli inicjatorami daleko idących zmian w świadomości bezmyślnych ludzi, którzy zaśmiecają teren zbiornika, teren naszej miejscowości. Chcemy, aby jak najwięcej osób usłyszało nasz apel: „Pomyśl i nie śmieć!”. Dzieci z SP13 w Wiśle Małej, w ramach zajęć plastycznych przygotowały tabliczki informacyjne, zawierające prośbę o niezaśmiecanie obrzeży jeziora. Tablice zostały rozstawione przez strażaków z OSP Wisła Mała na sprzątanym odcinku w czasie akcji. Poprosiliśmy także Komendanta Straży Miejskiej w Pszczynie o monitorowanie w przyszłości wysprzątanego terenu. Wystosowaliśmy również pismo do GPW w Katowicach z prośbą o rozstawienie koszy na śmieci w miejscach, które są najbardziej zaśmiecone - nasze działanie jest więc kompleksowe." - powiedziała inicjatorka akcji, Marta Wojciechowska-Smolarz, Radna Rady Miejskiej w Pszczynie.

Akcja wspierana była przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Burmistrza Pszczyny, Starostę Pszczyńskiego oraz Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie.


czytaj więcej »

NIE ZJADŁEŚ? WEŹ ZE SOBĄ DO DOMU.


JUŻ JUTRO ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ ZIEMI!

22 kwietnia (piątek) obchodzony jest Dzień Ziemi, znany również jako Światowy Dzień Ziemi tego dnia Warszawskie restauracje AIOLI Cantine Bar Café Deli i AIOLI inspired by MINI wraz z Fundacją Nasza Ziemia łączą swe siły, chcąc promować postawy ekologiczne w społeczeństwie, w tym również Gości restauracji.

Celem współpracy AIOLI i Fundacji Nasza Ziemia jest zwrócenie uwagi na szczególny problem dotyczący branży gastronomicznej – mianowicie marnotrawstwo jedzenia, co w tym sektorze jest nieuniknione. W związku z tym już piątek 22 kwietnia restauracje AIOLI i Fundacja Nasza Ziemia chcą zachęcić Gości do zabrania niespożytego jedzenia ze sobą do domu, unikając tym samym generowania odpadów spożywczych.

W Polsce, jak podają dane Eurostatu z 2006 roku, opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r., marnuje się blisko 9 mln ton żywności. Produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie blisko 6,6 mln ton odpadów żywnościowych, gospodarstwa domowe ponad 2 mln ton, natomiast inne źródła to 0,35 mln ton. Powyższe dane sytuują Polskę na 5 pozycji państw marnujących jedzenie w Unii Europejskiej, za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią. Warto tylko podkreślić, że w krajach zachodnich skala marnowania żywności jest większa wśród konsumentów, natomiast w Polsce dane Eurostatu wskazują na branżę spożywczą jako główne źródło marnowania.

W Polsce do wyrzucania niespożytej żywności przyznaje się 60% badanych korzystających z internetu (Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności, wrzesień 2015 r.).

Najczęściej marnują się:
pieczywo (49%), owoce (39%), wędliny (38%), warzywa (37%), jogurty (33%), sery (16%), ziemniaki (13%), mleko (13%), dania gotowe (10%), mięso (8%).

AIOLI Cantine Bar Café Deli i AIOLI inspired by MINI

To jedne z najjaśniejszych gwiazd na mapie stołecznej gastronomii. W industrialnych, ale ciepłych wnętrzach intensywny rytm miasta spotyka się ze świeżą i prostą południową kuchnią, której  symbolem jest sos aioli - jeden z najprostszych i najstarszych sosów na naszym kontynencie. Z otwartej na salę kuchni wychodzą charakterystyczne dla AIOLI potrawy: śniadania, przekąski, sałaty, sadwiche, pasty, burgery i pizze Szef kuchni Piotr Trendak regularnie zaskakuje sezonową,  spontaniczną kuchnią. Każdego wieczoru gra DJ, dzięki czemu restauracje tętnią życiem niczym najpopularniejsze kantyny miast Europy.

czytaj więcej »

Czym jest energetyka obywatelska?

 

Każdy z nas na co dzień korzysta z energii – w postaci prądu albo ogrzewając swój dom. Obecnie większość osób pozostaje jednak wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne i przesłanej do ich domu lub miejsca pracy.

Tu zapoznasz się ze stanowiskami ruchu "Więcej niż energia"

Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić. My – obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, słowem – wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej, jej przesyle, efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego wytwarzaniu i zarządzaniu energią to właśnie energetyka obywatelska.

Na jej rozwoju skorzystają wszyscy – mieszkańcy miast i wsi, samorządy, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, czy organizacje pożytku publicznego. Producentami energii będą mogły stać się m.in. szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola oraz schroniska dla zwierząt. Energetyka obywatelska może rozwijać się w całym kraju, w każdym regionie i każdej gminie.

Energetyka obywatelska to wielka szansa dla polskiej gospodarki – jej rozwój przyczyni się do stworzenia setek tysięcy stałych miejsc pracy, pobudzi przedsiębiorczość i innowacje. To także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju dzięki ograniczeniu zależności od dostaw surowców energetycznych zza granicy. Inwestycje w energetykę odnawialną i efektywność energetyczną mogą zostać również wykorzystane w walce z ubóstwem energetycznym, które w Polsce pozostaje poważnym problemem społecznym.

Obecnie – mimo ogromnego potencjału – energetyka obywatelska jest w naszym kraju w powijakach. Warunki techniczne do zainstalowania mikroinstalacji OZE w Polsce ma co najmniej 4 miliony budynków. Pomimo tego w ciągu ostatnich 10 lat powstało jedynie ok. 230 tysięcy mikroinstalacji, z których 98% to instalacje do produkcji ciepła. Problemem są bariery administracyjne i prawne, które blokują rozwój energetyki obywatelskiej. Większość obowiązujących przepisów ukierunkowana jest na utrzymanie istniejącego systemu energetycznego, w którym zdecydowana większość energii produkowana jest w wielkich elektrowniach.

Impulsem do rozwoju energetyki obywatelskiej może stać się uwzględniony w ustawie o OZE system taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów energii. Ma on obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Jednak już teraz rząd zapowiada obniżenie ustalonych przez Parlament stawek taryf gwarantowanych. Jeśli tak by się stało produkcja energii w przydomowych mikroelektrowniach nie będzie opłacalna, a Polska wykona krok w tył na drodze do energetyki obywatelskiej.

więcej informacji: http://wiecejnizenergia.pl/co-to-jest-energetyka-obywatelska/

czytaj więcej »

Portal jakości powietrza


Od 1 kwietnia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce "Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe" codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Ozon troposferyczny (O3 troposferyczny) powstaje przy powierzchni ziemi w wyniku reakcji zachodzących pomiędzy tlenkami azotu i lotnymi związkami organicznymi. Reakcjom tym sprzyja wysoka temperatura i nasłonecznienie. Najwyższe stężenia ozonu występują poza obszarami miast lub na ich przedmieściach. Ozon troposferyczny ma szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie, może powodować bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, kaszel oraz podrażnienie błon śluzowych. Występowanie w powietrzu ozonu w stężeniu przekraczającym poziom alarmowy (240 µg/m3) wpływa negatywnie na całą populację. W takim wypadku osoby z grup wrażliwych tj. osoby chore, szczególnie na schorzenia układu oddechowego, dzieci oraz osoby starsze powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a pozostałe osoby powinny je ograniczyć do niezbędnego minimum.

Prognozy ozonu będą dostępne do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego w powietrzu są najwyższe.

Oprócz map na portalu prezentowane będą prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji zarówno dla całego kraju, jak i osobno dla poszczególnych województw.

Prognoza obliczana będzie codziennie w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby (dla okresu 24h, 48 h, 72 h) pola trzech wartości średnich: średniej dobowej, najwyższej 8-godzinnej średniej kroczącej (wartość normowana) oraz najwyższej jednogodzinnej wartości stężeń ozonu w ciągu doby.

Głównym celem realizacji prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym jest zapewnienie społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych bieżącej informacji o możliwości przekroczenia alarmowych stężeń ozonu w powietrzu.

Prognoza jest realizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy do korzystania z prognoz krótkoterminowych dla ozonu troposferycznego dostępnych pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/air_quality_forecast_short_term_info.

czytaj więcej »

Bank BGŻ BNP Paribas dołącza do Zielonej Stopy Filantropa

W dniach 31.03.-01.04. pracownicy Banku BGŻ BNP Paribas będą zbierać elektroodpady, aby zmodernizować placówki dziecięce. Jest to już kolejna zbiórka, dzięki której możliwe będzie dokonanie modernizacji w ośrodku należącym do Fundacji SYNAPSIS.

Na czym to polega?

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom Bankowości Osobistej dedykuje szeroką ofertę produktową oraz indywidualny serwis świadczony przez Osobistego Doradcę. Dla klientów Bankowości Prywatnej ma kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania oraz sukcesji majątku, a także usługę doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Bank BGŻ BNP Paribas dysponuje szeroką siecią oddziałów zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miastach. Klienci mają do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Dostęp do usług odbywa się poprzez zaawansowane technologie informatyczne - bankowość internetową oraz bankowość mobilną z wykorzystaniem sieci komórkowych.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

czytaj więcej »

OZE Day - Odkryj swoją energię!


Zapraszamy na OZE Day 2016 – Dzień Odnawialnych Źródeł Energii, który odbędzie się już po raz szósty. Wydarzenie to powita wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką odnawialnych źródeł energii w dniach 6-8 kwietnia 2016 roku
w Gmachu Głównym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.


Tegoroczna edycja OZE Day jest połączeniem zróżnicowanych tematycznie ekspozycji, warsztatów i konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii. 6. edycja OZE Day obejmuje zagadnienia z trzech obszarów:

 • ekonomia i finanse w OZE,
 • odnawialne źródła energii w transporcie,
 • odnawialne źródła energii i „czysty” transport a niska emisja.


Podczas pierwszego, głównego dnia zorganizowane zostaną konferencja oraz ekspozycje: edukacyjna i mobilna. Tematyka konferencji zawsze związana jest z myślą przewodnią wydarzenia, a prelekcje prowadzone są zarówno przez ekspertów z branży, jak i studentów. W ramach ekspozycji mobilnej na kampusie AGH zaprezentują się wiodący producenci pojazdów napędzanych energią elektryczną. Ekspozycja edukacyjna natomiast to zwrócenie się w kierunku nowicjuszy, którzy chcązdobyć podstawową wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii.

7-8 kwietnia to dwa dni przeznaczone na darmowe warsztaty, których program ustalany jest niezależnie od tematyki wiodącej, jednakże zawsze obejmuje zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Zajęcia odbywają się w salach Gmachu Głównego AGH, a także w Laboratorium Edukacyjno - Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini i prowadzone są zawsze w 15-20 osobowych grupach przez fachowców z Akademii Górniczo - Hutniczej oraz zaprzyjaźnionych firm lub organizacji.

Organizatorem festiwalu jest Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii Grzała, zrzeszające studentów zafascynowanych wykorzystaniem słońca, wody, ziemi, wiatru
i biomasy, a także ideą poszanowania energii, efektywności energetycznej
i zrównoważonego rozwoju.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane odnawialnymi źródłami energii na OZE Day!

Szczegółowe informacje systematycznie pojawiają się na naszej stronie internetowej: www.oze-day.agh.edu.pl

czytaj więcej »

Mazowsze liczy azbest


293 mazowieckie gminy (93 proc.) wykazały obecność azbestu na swoim terenie. Mazowsze jest jednym z najlepiej zinwentaryzowanych regionów w kraju. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na terenie mazowieckich gmin znajduje się ponad 970 tys. ton wyrobów zawierających azbest, z czego 917 tys. ton wciąż czeka na unieszkodliwienie. O dotację w formie dofinansowania bądź pożyczki na usuwanie azbestu można starać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten rok zarezerwowanych jest w sumie 5,5 mln zł.

Azbest – włóknisty minerał odporny na wysokie i niskie temperatury, działanie środków chemicznych, a przy tym o właściwościach termoizolacyjnych czy dźwiękochłonnych był jednym z chętniej stosowanych surowców w Polsce w XX w. Niestety obecnie z uwagi na jego rakotwórcze właściwości stał się materiałem niepożądanym, który trzeba jak najszybciej wyeliminować.

– Mamy na Mazowszu duży problem z azbestem. Trzeba pamiętać o tym, że jest to produkt, który trzeba zlikwidować z naszych domów, z naszych budynków – przypomina wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. – Samorząd województwa mazowieckiego poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dba o to, aby znalazły się na to środki. Do 30 września 2016 r. można ubiegać się o wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zarówno w formie dotacji, jak i pożyczki. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dodaje.

Szacuje się, że na terenie Mazowsza znajduje się ok. 2 mln ton wyrobów zawierających azbest. Jesteśmy jednym z dwóch regionów o największym nagromadzeniu wyrobów wyprodukowanych na bazie tego surowca.

Największe ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowano w powiatach ostrołęckim (ponad 60 tys. ton), radomskim (ponad 56 tys. ton), mińskim (ponad 44 tys. ton), siedleckim (ponad 42 tys. ton), grójeckim (ponad 39 tys. ton) i ostrowskim (ponad 36 tys. ton). Wśród miast powiatowych najwięcej wyrobów azbestowych jest zlokalizowanych w Warszawie, gdzie do unieszkodliwienia wciąż pozostaje ponad 24 tys. ton. Na drugim miejscu plasuje się Płock (ponad 5 tys. ton). Najlepiej natomiast wypada Radom (ponad 1 tys. ton).

Wśród najczęściej występujących na terenie Mazowsza wyrobów na bazie azbestu wymienić można płyty azbestowo-cementowe (używane m.in. do krycia dachów), rury oraz złącza azbestowe i azbestowo-cementowe.

Postępowanie przy usuwaniu azbestu

Za usunięcie wyrobów zawierających azbest odpowiadają właściciele obiektów. Jednak pierwszym etapem jest przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji, a następnie przygotowanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego usunięcia wyrobów zawierających azbest. Zbieranie informacji o ilości i miejscu składowania wyrobów azbestowych, a także kontrolowanie i ewentualne usuwanie dzikich wysypisk leżą w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów. Urzędy gmin i miast odpowiedzialne są również za wprowadzanie danych zawierających azbest, których właścicielami są osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, do bazy odpadowej. Gminy i powiaty opracowują także programy usuwania wyrobów zawierających azbest. Natomiast, na poziomie województwa został przyjęty program usuwania azbestu z terenu województwa mazowieckiego – będący załącznikiem do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie na usuwanie azbestu można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oferuje on dwie formy wsparcia – dotację lub pożyczkę. O pomoc mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na ten rok zarezerwowanych jest łącznie 5,5 mln zł.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, składają wnioski o dofinansowanie indywidualnie. Natomiast osoby fizyczne, w tym wspólnoty mieszkaniowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą to zrobić tylko za pośrednictwem gminy.

Wnioski można składać do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30 września 2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia).

Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 85 proc. kosztów kwalifikowalnych (w przypadku dotacji) lub 100 proc. kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pożyczki).

Od maja 2002 r. obowiązuje 30-letni krajowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Określone zostały w nim zadania legislacyjne oraz pozalegislacyjne, które mają na celu zwiększenie możliwości kontrolowania prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz uruchomienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji programu. Celem programu jest przede wszystkim usunięcie z terenu kraju wyrobów zawierających azbest, a także wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych. Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na użytkowanie wyrobów azbestowych do końca 2032 r.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602 , kom. 510 591 974
e-mail rzecznik@mazovia.pl

czytaj więcej »

Projekt ustawy o efektywności energetycznej

 

Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej, przedłożony przez ministra energii - podała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Nowa ustawa zastąpi dotychczasowe regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej obowiązujące w Polsce od 2011 roku. Przyjęte przez rząd przepisy mają zapewnić pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia – do końca 2020 r. – określonego poziomu oszczędności energii.

Unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej miała zostać transponowana do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 roku. W związku z brakiem stosownych przepisów, w październiku 2015 r. Polska została wezwana przez Komisję Europejską do pełnej transpozycji unijnej dyrektywy. O przyspieszenie prac rządu nad projektem ustawy o efektywności energetycznej apelowały w ubiegłym roku m.in. organizacje zrzeszone w ramach Koalicji Klimatycznej oraz przedstawiciele biznesu.

Jak wyjaśniła we wtorkowym komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Nowe regulacje są konieczne, bo wprawdzie Polska osiągnęła istotny postęp w realizacji krajowego celu dotyczącego oszczędnego gospodarowania energią, to jednak wciąż musi nadrabiać dystans w zakresie najważniejszych wskaźników efektywności energetycznej w stosunku do najbardziej energooszczędnych gospodarek europejskich.

Realizacja przepisów przewidzianych w projekcie nowej ustawy ma na celu nie tylko zwiększyć efektywność energetyczna polskiej gospodarki, ale także poprawić jej konkurencyjność i polepszyć stan środowiska naturalnego w Polsce.

- Proponowane regulacje powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz znacząco zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Oczekiwane jest też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery, co powinno poprawić nie tylko stan środowiska naturalnego, ale także zdrowie ludzi – czytamy w komunikacie ogłoszonym po posiedzeniu rządu.

Nowa ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy przyjętego przez rząd projektu dokumentu.
Krajowy plan poprawy efektywności energetycznej

W projekcie ustawy określono zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, który ma być sporządzany co 3 lata. Pierwszy plan w świetle nowych przepisów minister energii musi przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 roku.

Ma on zawierać w szczególności opis planowanych programów zawierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki oraz określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej. Kluczowym elementem planu są także informacje o osiągniętej oszczędności energii, głównie w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu oraz końcowym zużyciu energii. Ponadto w dokumencie musi zostać uwzględniona strategia wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą: wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się w Polsce, określenie sposobów ich przebudowy lub remontu oraz dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku ich modernizacji.

Zadania jednostek sektora publicznego

W nowych przepisach doprecyzowano zasady stosowania przez jednostki sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej. W konsekwencji w wykazie dodano nowy środek, jakim jest „wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego”. Wprowadzono też regulację, zgodnie z którą jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Jednocześnie, na organy władzy publicznej obejmujące swoim działaniem całą Polskę nałożono obowiązek zlecania wykonania usług lub nabywania produktów efektywnych energetycznie, a także nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków lub ich części. Organy władzy publicznej zobowiązano również do wypełniania zaleceń dotyczących efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa, a także do realizowania innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.
System białych certyfikatów

Do nowej ustawy został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty, który obowiązuje w Polsce od początku 2013 r. Jest to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania energooszczędne. Świadectwa można uzyskać jedynie za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej, tj. skutkujące zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Jak wyjaśnia we wtorkowym komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - W nowych warunkach prawnych system świadectw umożliwi wykorzystanie istniejącego potencjału oszczędności energii i zapewni osiągnięcie poziomu oszczędności energii finalnej w stopniu wymaganym przez dyrektywę 2012/27/UE. System świadectw ma przewagę nad innymi mechanizmami poprawiającymi efektywność energetyczną, bo obejmuje szeroką grupę podmiotów realizujących przedsięwzięcia proefektywnościowe w różnych obszarach i sektorach gospodarki.

Wydawanie świadectw efektywności energetycznej ma zachęcić m.in. przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych (oraz inne podmioty zobowiązane) do podjęcia działań inwestycyjnych, które przyspieszą osiągnięcie krajowego celu efektywności energetycznej. Wpłyną także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

- Ustawa przyjęta w takim brzmieniu pomogłaby rozruszać kulejący rynek białych certyfikatów, a tym samym – poprawiłaby efektywność energetyczną polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – uważa Agata Bator, radca prawny z Fundacji ClientEarth, będącej członkiem Koalicji Klimatycznej.

Odchodzenie od opłaty zastępczej i rezygnacja z przetargów

System białych certyfikatów nakłada na sprzedawców energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego, a także na niektórych nabywców energii lub gazu na Towarowej Giełdzie Energii obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej liczby świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej wpływającej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W obecnym systemie białe certyfikaty można uzyskać w zamian za realizację przedsięwzięć prowadzących do oszczędności energii wybranych w drodze przetargu przez Prezesa URE.

- System białych certyfikatów nigdy jednak nie spełniał swojego zadania – mówi Agata Bator. - Przedsiębiorstwa zamiast uzyskiwać białe certyfikaty masowo uiszczały opłatę zastępczą. Działo się tak, gdyż od 2013 roku, czyli od wejścia w życie systemu zaledwie 3 przetargi zostały rozstrzygnięte. Co więcej wnioski były skomplikowane, a procedura przetargowa trwała od 8 do 10 miesięcy. Alternatywa, czyli opłata zastępcza była zaś tylko nieznacznie droższym, a o wiele prostszym rozwiązaniem – wyjaśnia Bator.

Rządowy projekt ustawy wprowadza korzystne zmiany w systemie świadectw efektywności energetycznej. Po pierwsze, eliminuje procedurę przetargową wydawania białych certyfikatów. Po drugie, stopniowo ogranicza możliwość uiszczania opłaty zastępczej oraz zwiększa jej cenę. Wreszcie po trzecie, zobowiązuje NFOŚiGW do przeznaczania całości wpływów z opłaty zastępczej na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych oraz do monitorowania osiągniętej oszczędności energii.

Fundacja ClientEarth podkreśla jednak, że nowa propozycja ma także słabe punkty. - Trudno przewidzieć, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie w stanie szybko i efektywnie wydawać pieniądze z opłaty zastępczej i uzyskiwać analogiczne do systemu białych certyfikatów oszczędności energii. Być może konieczna okaże się modyfikacja zasad funkcjonowania NFOŚiGW, czy uruchomienie nowych programów nastwionych na poprawę efektywności energetycznej u odbiorców końcowych – zauważa Bator. - Opłata zastępcza wprawdzie zostanie zwiększona, ale nieznacznie – z 1000 zł za tonę oleju ekwiwalentnego do 1500 złotych. Pojawia się pytanie, czy taka zmiana będzie wystarczająca – dodaje.
Audyty energetyczne przedsiębiorstw

W projekcie ustawy znalazł się nowy rozdział pn. Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego – jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy. Musi mieć jednak odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

W projekcie ustawy przewidziano także zestaw kar pieniężnych za nieprzestrzeganie jej przepisów, które będą wymierzane przez prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej. Wymieniono czyny podlegające karze, np. za nieuiszczenie opłaty zastępczej, za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wskazano też sytuacje, kiedy prezes URE będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary.

źródło: www.chronmyklimat.pl

czytaj więcej »

"Odpakowani" dla pogromców śmieci


Odpakowani.pl to ogólnopolska akcja dla nieustraszonych pogromców śmieci. Czy jesteś jednym z nich? Jeśli tak, zapraszamy Cię do naszego superkonkursu.

Tym razem przed chętnymi uczniami z klas I−VI postawiono nie lada wyzwanie − należy wykonać dowolny przedmiot użytkowy ze zużytych opakowań (butelek, słoików, puszek, plastikowych toreb itd.). Dodatkowo śmiałkowie z klas od IV−VI muszą opisać w maksymalnie 10 zdaniach przedmiot, który stworzyli.

Pamiętajcie, że wielkość przedmiotu użytkowego wykonanego z odpadów nie może przekraczać wymiarów 100 cm x 100 cm x 100 cm. Wykonany przedmiot musi również zostać dobrze zabezpieczony podczas wysyłki, żeby nie uległ zniszczeniu.  

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2016 r.

Jury wybierze 3 zwycięskie prace w każdej kategorii:
1) uczniowie z klas I−III − I, II i III miejsce;
2) uczniowie z klas IV−VI − I, II i III miejsce.

Do wygrania:
I miejsce − gra komputerowa i gra planszowa o tematyce ekologicznej oraz zestaw książek
II i III miejsce − zestaw książek o tematyce ekologicznej
oraz SUPER gadżety ekologiczne dla wszystkich laureatów.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdziecie na stronie www.odpakowani.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska
Partnerzy:  Fundacja Ekologiczna ARKA, Fundacja Nasza Ziemia, Instytut Badawczy Leśnictwa, E(x)plory
Patronat medialny: TVP ABC, TVP Olsztyn, TVP Łódź, TVP Kielce, TVP Poznań Polska Press Grupa
Portale: miastodzieci.pl, czasdzieci.pl, juniormedia, stronadladzieci.pl, ekologia.pl, Interklasa.pl

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Agencja Wydawnicza AGA PRESS Sp. z  o.o.

czytaj więcej »

Trwa drugi dzień SOSEXPO

Kolejny dzień SOSEXPO dedykowany jest wielu ważnym tematom, w tym szczególnie interesującym dla organizacji pozarządowych -  ROLI DIALOGU SPOŁECZNEGO W PROCESACH INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI.

Zaproszeni goście poruszą następujące kwestie:

 • rola władz samorządowych w inicjowaniu konsultacji społecznych dot. projektów inwestycyjnych w GOK
 • znaczenie dialogu społecznego, dla zapewnienia możliwości realizacji inwestycji ujętych w KPGO i w WPGO
 • rola organizacji pozarządowych jako strony w dialogu społecznym dotyczącym GOK
 • media społecznościowe jako samoistna forma dialogu z mieszkańcami

Moderatorem jest Sławomir Brzózek - prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia, a głos zabiorą:

 • Paweł Głuszyński – Zero Waste Europe
 • Barbara Kozłowska - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
 • Irena Krukowska-Szopa – Prezes, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
 • Kamila Musiatowicz – Prezes, Fundacja alter eko
 • Ewelina Nartowska - Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi Urzędu Miasta Kielce

Partnerem medialnym SOSEXPO jest Fundacja Nasza Ziemia


W SOSEXPO 2016 – tak jak w latach poprzednich - udział biorą przedstawiciele administracji samorządowej: burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w urzędach miast i gmin, administracji rządowej, instytucji publicznych, środowisk przemysłowych i biznesowych,  instytutów badawczo-naukowych a także zakładów odzyskujących, utylizujących, składujących i przetwarzających odpady, gminnych organizacji gospodarki odpadami oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.  

Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Forum to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalne

czytaj więcej »

Druga edycja konkursu grantowego Carlsberg

Dziewięć zrealizowanych projektów społecznych, 67 wolontariuszy, 638 przepracowanych godzin – to bilans II edycji programu grantowego „Inicjatywy” organizowanego przez Carlsberg Polska i zakończonego w styczniu 2016 r.

Pomysły zostały zainicjowane i zrealizowane przez pracowników Carlsberg Polska na rzecz społeczności lokalnych w sąsiedztwie browarów oraz biur firmy. Założeniem tych działań była poprawa życia lokalnych społeczności lub estetyki otoczenia, m.in. poprzez pomoc potrzebującym, akcje sprzątania i rewitalizacji terenów bądź stwarzanie odpowiednich warunków zachęcających do sportui rekreacji. W akcje angażują się także przedstawiciele władz samorządowychi lokalnych organizacji społecznych.

W II edycji programu pracownicy – wolontariusze zrealizowali dziewięć inicjatyw zgłoszonych w 2015 r. Dzięki wsparciu finansowemu Carlsberg Polska odnowiono m.in. zaplecze socjalne noclegowni dla bezdomnych, szlak turystyczny, zmodernizowano boisko do koszykówki, oczyszczono teren łowiska wędkarskiego.

„Zróbmy razem coś dobrego” to hasło, które promowało program grantowy wśród pracowników Carlsberg Polska i zachęcało do zgłaszania pomysłów na działania społeczne lub ekologiczne, aktywizujące społeczności lokalne.
Kapituła konkursu składająca się z prezesa Fundacji Nasza Ziemia oraz przedstawicieli Carlsberg Polska, brała pod uwagę dwa kluczowe kryteria decydująceo przyznaniu środków finansowych na realizację pomysłu:

1. Długotrwały efekt korzyści projektów dla lokalnych społeczności, np. poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia lub stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności – sportu i rekreacji.
2. Współpraca z organizacją pozarządową, władzami lokalnymi lub uzyskanie wsparcia od innych partnerów.
W ramach programu grantowego „Inicjatywy” wolontariusze zrealizowali następujące projekty:
1. Region Browaru Bosman – odnowienie zaplecza socjalnego noclegowni dla osób bezdomnych zlokalizowanej w centrum Szczecina, w tym m.in. odświeżenie pomieszczeń jadalni i noclegowni, prace naprawcze wyposażenia oraz remont nawierzchni placu.
2.  Region Browaru Bosman - renowacja części schroniska dla bezdomnych
w Gdyni: zakup sprzętu AGD, ław i parasoli na podwórko obiektu; renowacja pomieszczeń, tj. łazienki, kuchni, pokojów oraz naprawa ogrodzenia wokół obiektu.   
3. Region Browaru Okocim - zakup ławek i stojaków na rowery w miejscowości Łoniowa oraz współuczestnictwo w organizacji spotkań kulturalnych, edukacyjnych.
4. Region Browaru Okocim - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkienicach, m.in. montaż nowych drzwi wejściowych oraz okien, remont schodów, położenie kostki brukowej (chodnik), splantowanie ogródka, sadzenie trawy i krzewów ozdobnych.
5. Region Browaru Okocim - poprawa atrakcyjności części szlaku turystycznego w okolicy pomnika przyrody Kamienie Brodzińskiego, w pobliżu Lipnicy Murowanej. Posprzątanie części szlaku oraz montaż na jego terenie drewnianych ław, koszy na śmieci i stojaków na rowery.
6. Region Browaru Kasztelan - całkowite oczyszczenie terenu łowiska wędkarskiego „GLINKI” w Sierpcu, wybudowanie pomostu wędkarskiego dla niepełnosprawnych wędkarzy oraz remont istniejącego pomostu wędkarskiego; wykonanie tablic edukacyjnych na temat fauny i flory występujących na terenie łowiska oraz montaż foto-pułapek do monitorowania terenu.
7.Region Browaru Kasztelan - modernizacja kompleksu do ćwiczeń, w tym zakup urządzeń sportowych oraz uporządkowanie terenu wokół „Sierpeckich Jeziórek”.
8. Region Browaru Kasztelan – modernizacja boiska do koszykówki w Sierpcu poprzez dostosowanie pola boiska do wymogów FIBA (International Basketball Federation) i uporządkowanie terenu.
9. Region Dolny Śląsk – rewitalizacja szlaku turystycznego w Dusznikach Zdroju, m.in. zabezpieczenie podejścia w pierwszej części szlaku, m.in. remont barierek; budowa nowego mostku nad starym torem saneczkowym.

Program grantowy z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników. Proces realizacji pomysłów był dla nich ciekawym wyzwaniem i naturalnym sposobem uczestniczenia w życiu mieszkańców w sąsiedztwie browarów i biur firmy.
W projekty, poza pracownikami Carlsberg Polska, zaangażowani byli także mieszkańcy oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Prace budziły ogromny entuzjazm wykonawców oraz beneficjentów projektów. Efekty tych działań będą służyły mieszkańcom przez najbliższe lata.


Dodatkowych informacji udziela:
Beata Ptaszyńska-Jedynak
Dyrektor ds. komunikacji
Email: mailto:Beata.Jedynak@carlsberg.pl
Tel. +48 602 411 680

Carlsberg Polska zajmuje wiodące miejsce w polskiej branży piwowarskiej, z udziałem ilościowym w rynku na poziomie 20,5% (dane za rok 2014), dostarczając marki piwa najwyższej jakości, odwołujące się do przyjemnych i radosnych stron dorosłego stylu życia. Carlsberg Polska ma w swoim portfelu marki: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Bosman, Piast. Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w browarach w Brzesku, Szczecinie i Sierpcu. Od roku 2012 do portfolio Carlsberg Polska dołączyły również takie marki jak: Somersby, Grimbergen, piwa Sezonowe Okocim oraz Okocim Radler. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi około 1300 pracowników.

źródło: informacja prasowa Carlsberg Polska

czytaj więcej »

Wyniki VI edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii

Informujemy, że zwycięzcami VI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii zostali:

W województwie dolnośląskim:

 1. „Ultradźwięki nietoperzy kreatywną nicią naukowej pajęczyny współpracy”, projekt złożony przez Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu,
 2. „Miejski dom dla zwierząt objętych ścisłą ochrona”, projekt złożony przez Fundację Edukacyjną „Szczęśliwa",
 3. „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę", projekt złożony przez Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym w Głogowie,
 4. „Chronimy owady”, projekt złożony przez Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA,
 5. „ZIELONY ZAKĄTEK”, projekt złożony przez Gminę Prusice.

W województwie mazowieckim:

 1. "Rumiankowa Aleja Kasztanowa”, projekt złożony przez Fundację im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka w Warszawie,
 2. „Borkowska Akademia odpadowa” projekt złożony przez Gimnazjum w Borkowie Kościelnym,
 3. „Królewskie owoce”, projekt złożony przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska,
 4. „EkoDzieciaki - to My! Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, projekt złożony przez SP nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie,
 5. „Czysta Gmina- Czyste Mazowsze”, projekt złożony przez Gminę Ostrów Mazowiecka.

W województwie opolskim:

 1. Lanie wody wyszło z mody”, projekt złożony przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Gnojnej,
 2. „Laboratorium kreatywności „Bioróżnorodność - nasza przyroda, nasza przygoda”, projekt złożony przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku,
 3. „Leśne Centrum Edukacyjne", projekt złożony przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok,
 4. „Ratowanie lokalnego środowiska naturalnego poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy”, projekt złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Źlinicach – Boguszycach,
 5. „W poszukiwaniu Gwiazdosza Czarnogłowego"- cykl warsztatów edukacyjnych i działań służących zwiększeniu świadomości mieszkańców związanej z tematem ochrony środowiska”, projekt złożony przez Strzelecki Ośrodek Kultury.

W województwie podkarpackim:

 1. „Śladami tęczy – alejka barw terapią dla nas, domem dla motyli”, projekt złożony przez Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS im UNICEF w Rzeszowie,
 2. „Harcerski ogród ekologiczny”, projekt złożony przez Chorągiew Podkarpacka, Hufiec ZHP Jarosław im. Czesławy „Baśki" Puzon,
 3. „Ptasie radio - program edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Miejsce Piastowe”, projekt złożony przez Gmina Miejsce Piastowe,
 4. „Gramy w Zielone...", projekt złożony przez Szkołę Podstawową w Wojtkowej,
 5. „Jeśli nie my to kto? Jeśli nie teraz to kiedy?”, projekt złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

W województwie wielkopolskim:

 1. „Zielona energia – zdrowi mieszkańcy”, projekt złożony przez Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy,
 2. „Nasza gmina z naturą trzyma!”, projekt złożony przez Gminę Krobia,
 3. „Czy nad Prosną i Garbaczem życie ekologicznie płynie?, projekt złożony przez Zespół Szkół w Żegocinie Szkoła Podstawowa w Żegocinie,
 4. „Moda na zioła”, projekt złożony przez Zespół Szkół w Otocznej,
 5. „Przyroda wokół nas", projekt złożony przez Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja" sołectwa Janków Przygodzki.

Zwycięzcom gratulujemy!

czytaj więcej »

Śmieci wypierają ryby

Do 2050 roku masa plastikowych odpadków pływających w oceanach przekroczy masę ryb - napisano w raporcie opublikowanym przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Jak odnotowano, w 2014 roku proporcja ton plastiku do ton ryb w wodach oceanów wynosiła jeden do pięciu. W 2025 roku będzie to jeden do trzech, a w 2050 roku proporcja przekroczy jeden do jednego - przewidują badacze. Raport fundacji Ellen MacArthur i firmy McKinsey powstał na podstawie wywiadów z ponad 180 ekspertami i analizy ponad 200 innych opracowań.

Jak pisze "Time", zużycie plastiku w ciągu ostatnich 50 lat wzrosło 20 razy i na przestrzeni kolejnych 20 lat ma się podwoić. Stał się on jednym z najbardziej popularnych materiałów na świecie ze względu na wysoką funkcjonalność i bardzo niskie koszty produkcji.

Większość plastikowych opakowań jest używana tylko raz - poinformowano w raporcie. Tylko 14 proc. podlega recyklingowi - czytamy w dokumencie. Światowa gospodarka traci na tym od 80 do 120 mld dolarów rocznie - wyliczyli eksperci. W przypadku innych materiałów wskaźnik recyklingu jest znacznie wyższy - odzyskuje się 58 proc. papieru i do 90 proc. materiałów żelaznych i stalowych - zwracają uwagę.

Forum podkreśla, że jednym ze sposobów uniknięcia katastrofalnej sytuacji jest poprawienie skuteczności recyklingu. Chodzi o zachęcenie ludzi, by zbierali plastikowe odpady i poddawali je recyklingowi oraz stosowali opakowania wielokrotnego użytku. Trzeba także zachęcić kraje do radykalnej poprawy swojej infrastruktury odbioru odpadów, aby uniknąć wycieku plastikowych śmieci do środowiska naturalnego.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

czytaj więcej »

Marsz Entów w Warszawie

W niedzielę, 17 stycznia, ulicami Warszawy przemaszerowali Entowie. To postacie z powieści Tolkiena, za które przebrali się protestujący przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej.

Marsz w obronie Puszczy Białowieskiej ruszył w niedzielę z Agrykoli. Przeciwnicy wycinki przeszli pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Entowie twierdzą, że zagrożone są nawet stuletnie drzewa. Protestujący ekolodzy uważają, że powodem wycinki jest zwyczajna chęć zysku. - Puszcza Białowieska jest dobrem narodowym, z której może być dumny każdy i każda z nas. Wspólnie zatrzymajmy jej bezpowrotną dewastację! - piszą na swojej stronie organizatorzy protestu.

Inaczej do sprawy podchodzą leśnicy, którzy argumentują, że miany podyktowane są potrzebą walki z kornikami.

Entowie to stworzenia z powieści J.R.R. Tolkiena. Zamieszkują oni fikcyjną krainę Śródziemie.

Źródło: warszawa.naszemiasto.pl

czytaj więcej »

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie

Ruszyła aplikacja na telefony „Jakość powietrza w Polsce” informująca o stanie powietrza w najbliższej okolicy. To kolejny projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który obok portalu www.powietrze.gios.gov.pl, przedstawia rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w kraju.

W aplikacji na urządzenia mobilne dostępne są dane z bieżących odczytów ze stacji monitorujących stan powietrza, autoryzowane przez GIOŚ. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł uzyskać informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o osobach, które nie mają eksperckiej wiedzy na temat ochrony powietrza.

Aplikacja mobilna – na jakie telefony?

Od dzisiaj aplikację można pobrać dla systemu Android (przez Google Play), a w styczniu 2016 r. będzie dostępna także dla użytkowników systemu iOS (przez Apple Store).

Aplikacja jest bezpłatna.

Po zainstalowaniu aplikacji w swoim telefonie można pobrać dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju. Aplikacja sama wybierze stację, która znajduje się najbliżej użytkownika, przy czym w każdej chwili będzie można sprawdzić informacje z pozostałych punktów pomiarowych. Aktualizacja danych będzie odbywać się co godzinę.

Jak to działa?

Wyniki pomiarów są podawane w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Przykładowo ocena „dostateczna”, oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dlatego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby ” rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego”.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. polskiego indeksu jakości powietrza, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

Więcej informacji

Dostęp do znacznie szerszego zakresu danych można znaleźć na portalu www.powietrze.gios.gov.pl. Znajdują się tam także archiwalne wyniki pomiarów, wyniki ocen jakości powietrza, raporty tematyczne i analizy dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz informacje na temat systemu pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce.

czytaj więcej »

Razem rozwijamy energetykę obywatelską!


Apelujemy do Prezydenta, Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej o uznanie rozwoju rozproszonych źródeł energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych za krajowy priorytet inwestycyjny.

Jednocześnie oczekujemy odpowiednich rozwiązań prawnych wspierających energetykę obywatelską, a w konsekwencji modernizację Polski.

Energetyka obywatelska to więcej niż produkcja energii na potrzeby własne oraz najbliższych sąsiadów. To system, w którym wszyscy mają równe prawa w realizowaniu i kształtowaniu potrzeb energetycznych. To rozwój rozproszonych źródeł energii odnawialnej, modernizacja sieci i poprawa efektywności energetycznej. To także setki tysięcy nowych miejsc pracy, niższe koszty energii, niezależność energetyczna na poziomie krajowym, lokalnym i domowym. To wreszcie poprawa warunków życia, narzędzie walki z ubóstwem energetycznym, impuls do innowacji i rozwoju wielu gałęzi polskiej przedsiębiorczości oraz gospodarki.

PODPISZ APEL

czytaj więcej »

Rusza zbiórka świątecznych drzewek

Już niedługo z świątecznych choinek zaczną opadać igły, nie wiesz co zrobić z drzewkiem? W połowie stycznia w Warszawie rusza zbiórka poświątecznych drzewek.

Mobilny punkt w którym będzie można oddać choinkę będzie jeździł i zbierał drzewka. Choinki zostaną wykorzystane jako biomasa, do ogrzania domów.

Poniżej przedstawiamy Wam terminy i miejsca w których pojawi się mobilny punk odbioru drzewek:

14 stycznia – Centrum – bezpośrednie sąsiedztwo Ratusza(pl. Bankowy 3/5)
15 stycznia – Żoliborz – plac między Urzędem Dzielnicy a DH Merkury (ul. Juliusza Słowackiego 6/8)
16 stycznia – Ochota – plac przyległy do siedziby Straży Miejskiej(ul. Przemyska 18)
19 stycznia- Mokotów – parking przy ul. Blacharskiej 1, róg al. Lotników
20 stycznia – Wilanów – teren między budynkami F. Klimczaka 2 i F. Klimczaka 4 (ul. F. Klimczaka 2)
21 stycznia – Ursynów – parking przy Urzędzie Dzielnicy (al. Komisji Edukacji Narodowej 61)
22 stycznia  – Włochy – parking przy Urzędzie Dzielnicy(al. Krakowska 257)
23 stycznia – Ursus – plan na rogu ul. Szancera i ul. Dzieci Warszawy 31
26 stycznia  – Bemowo – parking przy Urzędzie Dzielnicy (ul. Powstańców Śląskich 70)
27 stycznia – Bielany – parking przy Urzędzie Dzielnicy (ul. Żeromskiego 29 – róg ul. Jarzębskiego i ul. Staffa)
28 stycznia – Białołęka – parking przy Urzędzie Dzielnicy(ul. Modlińska 197)
29 stycznia  – Targówek – parking przy Urzędzie Dzielnicy(ul. Kondratowicza 20)
30 stycznia  – Praga Północ – plan Hallera
2 lutego  – Praga Południe – parking przy Urzędzie Dzielnicy (ul. Grochowska 274)
3 lutego – Wawer – parking przy Urzędzie Dzielnicy (ul. Żegańska 1)
4 lutego  – Rembertów – parking przy Urzędzie Dzielnicy (al. gen. A. Chruściela „montera” 28)
5 lutego – Wesoła – parking przy Urzędzie Dzielnicy (ul. 1. Praskiego Pułku 33)

Zobacz również: Linia E-9 połączy Białołękę z Metrem Marymont

źródło:http://wjakwarszawa.info/2016/01/rusza-zbiorka-swiatecznych-drzewek-sprawdz-gdzie-i-kiedy-pojawia-sie-mobilne-punkty-odbioru/

czytaj więcej »

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku, zespół Fundacji Nasza Ziemia składa serdeczne życzenia - zdrowia, nieustającej radości, pogody ducha, satysfakcji z podejmowanych działań i czasu na realizowanie własnych marzeń!

czytaj więcej »

Przerwa świąteczna

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, informujemy,

że w dniach 24.12.2015 - 3.01.2016 biuro Fundacji Nasza Ziemia będzie nieczynne.

Serdecznie zapraszamy Was do kontaktu od poniedziałku, 4 stycznia 2016!

czytaj więcej »

Pożegnanie z żarówką?

 

Miało być pożegnanie ze zwykłą żarówką, ale jest powitanie z urządzeniem cieplnym. Po tym, jak Unia Europejska trzy lata temu zarządziła zmiany prawa, producenci zarządzili zmiany nazw.

Żarówka przestała być zwykła. Trzy lata temu w całej Unii Europejskiej zaczął obowiązywać zakaz produkcji i importu żarówek, jakie były znane od pokoleń. I pewnie świat by się z nimi pożegnał, gdyby nie oświeciło producentów. - Te żarówki zaczęły być sprzedawane jako urządzenia cieplne, czyli takie małe grzejniki, które przy okazji świecą, ale nie są sprzedawane jako urządzenia do wytwarzania światła - podkreślił Sławomir Brzózek z Fundacji "Nasza Ziemia".

Świecenie stało się więc "skutkiem ubocznym", a wynalazku Edisona unijne dyrektywy nie odesłały do lamusa. Niemiecka prasa: producenci żarówek oszukują w sprawie ich wydajności Wiele żarówek... czytaj dalej » Zastąpione żarówki W 2012 roku ze sklepów miały zniknąć ostatnie żarówki 40-watowe. Teraz cieniem na żarówkach energooszczędnych, które miały zastąpić klasyczne, kładzie się podejrzeniem Komisji Europejskiej, że ich producenci często podają nieprawdziwe informacje i że w rzeczywistości zużywają one więcej prądu i dają mniej światła. Ale zwykła żarówka łatwo się nie poddaje. - Nie ma już pojęcia stara żarówka.

W tej chwili jest to lampa wstrząsoodporna, zamiennik dawnej lampy żarowej i ona - zgodnie z etykietą - jest do zastosowań specjalnych - twierdzi projektant oświetlenia Adam Pawlak. Oficjalnie na opakowaniach ostrzega się, że to, co w powszechnym pojęciu likwiduje mrok, nie jest przeznaczone do oświetlania pomieszczeń domowych. Ale i tak do tego właśnie służy. W Polsce w użyciu jest 240 milionów żarówek. Na jednego obywatela wypada ich sześć.

źródło: (http://www.tvn24.pl)

czytaj więcej »

Porozumienie klimatyczne podpisane


W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. „To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Porozumienie wzywa do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to tylko możliwe, uznając, że będzie to trwało dłużej w przypadku krajów rozwijających się. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy.

Działania zmierzające do redukcji emisji CO2 będą się odbywały m.in. poprzez wprowadzanie nowych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania. Ten ostatni zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji.

Zobowiązania

Przed szczytem i w jego trakcie państwa składały krajowe plany działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (tzw. kontrybucje). Ostatecznie zostało złożonych 188 kontrybucji, w tym największych gospodarek światowych, takich jak: Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Indie oraz Arabia Saudyjska. Rządy zgodziły się także co 5 lat wyznaczać ambitniejsze cele i raportować, jak te dotychczasowe są realizowane.

Wsparcie finansowe dla biedniejszych krajów

Podczas konferencji poszerzono bazę donatorów pomocy finansowej dla krajów rozwijających się i zachęcono strony porozumienia, które do tej pory nie miały zobowiązań finansowych, aby udzielały pomocy dobrowolnie. Tym samym nie nałożono na Polskę żadnych zobowiązań finansowych. Pomoc finansowa świadczona przez Polskę będzie miała jedynie dobrowolny charakter. Kraje rozwinięte zamierzają kontynuować swój cel uruchomienia 100 mld USD rocznie do 2025 roku w ramach tzw. Zielonego Funduszu Klimatycznego. Wpłaty do Funduszu – w wysokości 8 mln dolarów – zadeklarowała także Pani Premier Beata Szydło.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko, podsumowując konferencję, powiedział:

Jesteśmy zadowoleni z kształtu umowy. Pozwoli ona na ograniczenie dalszego ocieplania się klimatu, jednocześnie uwzględniając możliwości gospodarcze poszczególnych krajów, w tym Polski. W umowie uwzględniony został także nasz inny postulat, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Działania Polski dla klimatu

Polska delegacja, pod przewodnictwem ministra środowiska prof. Jana Szyszko, aktywnie uczestniczyła w negocjacji nowego porozumienia. Silna pozycja Polski w negocjacjach sprawiła, że prof. Jan Szyszko został zaproszony przez Prezydenta COP21 Laurenta Fabiusa do ścisłego grona liderów konsultujących projekt końcowego porozumienia klimatycznego.

W trakcie COP21 minister Szyszko wraz z polską delegacją odbył także szereg spotkań, m.in. z przedstawicielami Niemiec, Rosji, państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekwadoru i Arabii Saudyjskiej, a także z luksemburską prezydencją w Radzie UE i unijnym komisarzem ds. klimatu Miguelem Ariasem Cañete.

W ramach szczytu w Paryżu Polska zorganizowała dwa seminaria – jedno poświęcone nowoczesnym technologiom w zakresie odnawialnych źródeł energii (geotermia toruńska) i leśnictwa (leśne gospodarstwa węglowe), a drugie – czystym technologiom węglowym.

Polska jest także liderem w zakresie redukcji emisji CO2. Dzięki transformacji gospodarczej i politycznej po 1989 r. zdołaliśmy obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad 30%, jednocześnie odnotowując ponad dwukrotny wzrost PKB. Nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie mogą być wzorem dla innych krajów i pokazują wyraźnie, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony, bez naruszania interesów gospodarczych kraju i z uwzględnieniem jego uwarunkowań i możliwości.

Polska była także dwukrotnym gospodarzem konferencji klimatycznych COP – w 2008 r. i 2013 r.

źródło: www.mos.gov.pl

czytaj więcej »

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Z tej okazji już dziś życzymy Wam, naszym wspaniałym i niezastąpionym Wolontariuszom,

aby nigdy nie zabrakło Wam pozytywnej energii oraz sił w pomaganiu nam oraz całej Ziemi!!

DZIĘKUJEMY!!

czytaj więcej »

Informacja Ministra Środowiska

Informacja przed 21. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu.

Jedynie solidarne wysiłki wszystkich państw, zgodne z suwerennie określonymi przez nie celami i działaniami, mogą zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza najbiedniejszym krajom, i zagwarantować bezpieczeństwo obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców naszej planety.

Nowe porozumienie klimatyczne, które ma zostać sfinalizowane w Paryżu, musi zapewnić ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na takim poziomie, aby nie przekroczyć globalnego wzrostu temperatury na powierzchni planety o 2 stopnie. Jest to główny cel konwencji klimatycznej. Aby go osiągnąć, potrzebny jest udział w porozumieniu wszystkich państw, zwłaszcza największych gospodarek światowych. Jednostronne działania pojedynczych krajów lub nawet ich grup nie uchronią przed wzrostem emisji dwutlenku węgla i związanymi z nim nieodwracalnymi szkodami środowiskowymi.

Polska, tak jak i inne państwa, powinna mieć jednak zapewnione prawo do suwerennego określenia najbardziej korzystnych i efektywnych działań zmierzających do ochrony klimatu oraz do określania własnej ścieżki rozwoju.

Dzięki transformacji gospodarczej i politycznej po 1989 r. zdołaliśmy obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad 30%, jednocześnie odnotowując ponaddwukrotny wzrost PKB. Nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie mogą być wzorem dla innych krajów i pokazują wyraźnie, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony, bez naruszania interesów gospodarczych kraju i z uwzględnieniem jego uwarunkowań i możliwości.

Podczas COP21 w Paryżu będziemy zabiegać o uznanie różnych form ograniczania emisji dwutlenku węgla, w tym zalesiania, za równoprawne z redukcją spalania paliw kopalnych sposoby zmniejszania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze.

***

Przewodniczącym polskiej delegacji, właściwym do prowadzenia negocjacji, będzie Minister Środowiska. W skład zespołu negocjacyjnego wchodzą przedstawiciele: Ministra Środowiska, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju, Ministra Energetyki oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

źródło: www.mos.gov.pl

czytaj więcej »

S.O.S. dla powietrza - petycja do Ministra Środowiska


Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Pomimo to nie jesteśmy odpowiednio informowani o występowaniu wysokich poziomów zanieczyszczeń. To co w innych krajach uchodzi za stan alarmowy, zagrażający zdrowiu, przez polskie prawo jest uznawane za stan akceptowalny.

Poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 jest w Polsce dwukrotnie wyższy niż na Słowacji, trzykrotnie wyższy niż na Węgrzech i w Czechach i aż czterokrotnie wyższy niż we Francji (w Polsce to 300 µg/m3, we Francji 80 µg/m3).

Jeszcze trzy lata temu poziom alarmowy w Polsce ogłaszano przy wartości PM10 wynoszącej 200 μg/m3. Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska przeniosła ten poziom do 300 μg/m3.

Prowadzi to do sytuacji, w której nie jesteśmy informowani o znaczącym, zagrażającym zdrowiu zanieczyszczeniu powietrza. Przy stężeniach kilkukrotnie przekraczających wyznaczoną prawem normę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym spędzają aktywnie czas na zewnątrz, a kobiety w ciąży i osoby starsze zażywają „ożywczych” spacerów.

Co roku około 43 000 mieszkańców i mieszkanek Polski przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Części tych śmierci można by uniknąć, gdybyśmy byli odpowiednio informowani o wysokim zanieczyszczeniu powietrza i mogli się przed nim chronić.

Przyjęcie odpowiedniego poziomu alarmowego jest niezmiernie ważne dla ochrony zdrowia nas wszystkich. Na jego podstawie władze lokalne i regionalne powinny zadbać o jak najlepsze poinformowanie mieszkańców o wysokim zanieczyszczeniu powietrza i podjąć specjalne, doraźne działania na rzecz poprawy jakości powietrza na danym obszarze, np. wprowadzić darmową komunikację miejską, ograniczyć ruch samochodowy w centrach miast, czy zintensyfikować kontrole palenisk. Nie możemy czekać aż stężenie trujących pyłów osiągnie pekińskie poziomy, aby działania te zostały podjęte.

Domagamy się, aby nasze zdrowie było chronione w taki sam sposób jak zdrowie pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej! Apelujemy o dostosowanie poziomów informowania i alarmowania dla pyłu PM10 do poziomów stosowanych w większości krajów europejskich – 100 µg/m3. Ponadto, Ministerstwo Środowiska powinno opracować ogólnopolskie wytyczne w zakresie skutecznego informowania mieszkańców o wysokich stężeniach oraz katalog doraźnych działań i procedur, które powinny być stosowane przy przekroczeniu poziomu alarmowego.

S.O.S. dla powietrza do wspólna kampania Polskiego Alarmu Smogowego i Akcji Demokracji

Więcej informacji o wpływie smogu na nasze zdrowie znajdziecie tutaj

czytaj więcej »

Śmieci to nie opałCorocznie spalamy nawet 2 mln ton odpadów w domowych piecach! Z każdym kilogramem spalonych śmieci emitujemy toksyczne substancje, które szkodzą Tobie i osobom w otoczeniu oraz mogą się przyczynić do wywoływania poważnych chorób – rak płuca, przewlekła choroba obturacyjna choroba płuc, choroby układu krążenia. Zobacz dlaczego palenie odpadów to tylko pozorna oszczędność.Jeżeli wydaje Ci się, że spalając odpady zamiast węgla dobrej jakości oszczędzasz to porównaj te „oszczędności” z poniższymi przykładami wydatków związanych z konsekwencjami palenia odpadów w domowym piecu. Bilans należy do Ciebie.

Piec – nie tak wysokie ceny

Zacznijmy od podstaw: twój dom i system ogrzewania. Ładując odpady do swojego pieca powodujesz uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych, które później trzeba wymienić. Płonący plastik tworzy związki, które stopniowo uszkadzają blachy kotła i komin. Ponadto w kominie szybko osadzają się niebezpieczne sadze, które mogą spowodować pożar. Nawet nie wiesz kiedy zaskoczy Cię koszt nowego pieca i przemurowanie komina, a w przypadku pożaru nawet konieczność remontu całego domu. Czy oszczędność na zakupie opału jest tego warta?

Mandat lub wysoka grzywna

Wolność Tomku w swoim domku? Niezupełnie. Każdy, kto widzi (i czuje!), że ktoś pali odpady, ma prawo zwrócić mu uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim służbom. Najprostsza droga to telefon do straży miejskiej lub urzędu, któremu straż podlega. Mogą one ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, natomiast sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł. Jeżeli Twój sąsiad pali śmieci, reaguj. Jeśli to Ty – szykuj się na mandat lub szybko zmień swoje zwyczaje.

Zdrowie – kilka milionów złotych

Drapanie w gardle, duszności i powtarzające się napady kaszlu mogą być symptomem wielu groźnych schorzeń wywołanych złym stanem powietrza. Pamiętaj, że zanieczyszczenia z domowego komina rozprzestrzeniają się i opadają głównie w promieniu 10-krotności jego wysokości, czyli na Twój dom i najbliższe otoczenie. Toksyczne substancje powstałe w wyniku spalania m.in. foliowych opakowań czy plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych poza specjalistycznymi spalarniami trafiają więc właśnie do Twoich płuc. Skala problemu jest ogromna, to właśnie te związki m.in. wpływają na zachorowalność na groźnie choroby przewlekłe. Warto przypomnieć, że m.in. z tego powodu corocznie na raka płuc choruje 23 tyś. ludzi, 80 tyś. ma zawał serca, a 2 mln leczy się na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Ile kosztuje taka „przyjemność”? Roczne wydatki na leczenie POChP w kraju sięgają 165 mln złotych, a zawałów serca - 1,3 mld zł. A w mniejszej skali? Wizyta u specjalisty – co najmniej 100 zł. Wizyta w aptece – kolejne 200. I tak co miesiąc…

Życie – bezcenne!

Jeżeli szczęśliwie unikniesz powyższych chorób, pamiętaj, że gromadząca się smoła i sadza mogą doprowadzić do pożaru w kominie. Ale nie o to chodzi, żeby wyszukiwać coraz to nowe argumenty.

Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne, nielegalne, a co najważniejsze, szkodzi Tobie i Twoim najbliższym. Jakkolwiek tego nie liczyć, więcej można stracić, niż zyskać.

źródło: http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=1888

czytaj więcej »

Picture this - kampania Sony Pictures Television


Picture this to globalna kampania Sony Pictures Television (SPT) na rzecz ochrony środowiska realizowana w 177 krajach na świecie. W zależności od poziomu rozwoju kraju i świadomości jego obywateli, problemy dotyczące środowiska są różne i mają zupełnie inne przyczyny. Szeroki wachlarz tematów i problemów, to m.in. recykling w Rosji, rezygnacja z używania plastikowych toreb w Azji, usuwanie odpadów we Włoszech i w Indiach, ochrona nosorożców w RPA, miejskie ogrody w Ameryce Łacińskiej, czy wycinka lasów w Rumunii.

Obejrzyj spot

Celem projektu telewizji AXN w Polsce jest popularyzowanie idei „sprzątania po sobie" w przestrzeni publicznej poprzez edukację i zachęcanie do aktywnego działania w tym temacie. Rosnąca wiedza na temat środowiska oraz poznanie zasad jego funkcjonowania przyczyni się do kształtowania właściwych postaw i zachowań w lesie, w parku, czy na plaży. Świadomy obywatel potrafi segregować odpady, wie, że pozostawione odpady mogą rozkładać się nawet dziesiątki lat i są niebezpieczne dla zwierząt. Potrafi czytać oznaczenia na opakowaniach oraz ceni produkty wielorazowego użytku. Wreszcie uczy własne dzieci doceniać piękno i nieskazitelność miejsc, które mają przywilej odwiedzać.

Chcemy pokazać Polakom, jak zmiana najprostszych nawyków i przyzwyczajeń, może wprowadzić widoczne gołym okiem różnice. Popularyzowanie idei „sprzątania po sobie" pozwala na wykształcenie zachowań proekologicznych i jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego. Dopóki nie zmienimy myślenia, że wraz z kolejnym wyrzuconym papierkiem, opakowaniem, czy workiem śmieci, nasz bałagan i problem znika, stan środowiska nie poprawi się, co więcej stale będzie się pogarszał. Zacznijmy tu i teraz od siebie. Sprzątajmy po sobie nie tylko w domu, ale w miejscach publicznych.

Niech sprzątanie wejdzie nam w nawyk.

czytaj więcej »

O przyszłości opakowań

Zachęcamy do przeczytania interesującego artykułu autorstwa Przemysława Oczypy eksperta Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat przyszłości opakowań i recyklingu.

http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/przyszlosc-opakowan-i-recyklingu

Ilość zalewających rynek i nasze otoczenie opakowań i jednorazówek jest postrzegana jako zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Na szczęście zmiany technologiczne, ograniczenia ustawowe oraz budząca się świadomość społeczna tworzą nowe uwarunkowania dla rozwoju branży opakowań i recyklingu: stawiając coraz wyższe wymagania, zachęcają producentów do większej kreatywności.

Każdy skrawek wyprodukowanego do tej pory plastiku nadal istnieje. Mikroskopijne cząsteczki plastiku są już częścią składową piasku na większości oceanicznych plaż oraz częścią łańcucha pokarmowego człowieka. Aby jednak zrezygnować z opakowań czy jednorazowych produktów, potrzebne jest coś więcej niż tylko strach przed ich zalewem. Wszechogarniający plastik to równocześnie wygoda jednorazowych produktów i higiena opakowań produktów spożywczych, a także ich dłuższa świeżość. Co dostaniemy w zamian za zrezygnowanie z tych udogodnień?

Przykład wielu krajów pokazuje, że ograniczenie wykorzystywania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych jest możliwe w dużym stopniu. Ma ono swoje źródła i w rosnącej świadomości ustawodawców, i w działaniach konsumenckich. Produkty takie, jak torby jednorazowe, słomki do napojów, styropianowe opakowania do dań na wynos są stopniowo zakazywane zarówno w bogatych miastach i regionach (m.in. w Nowym Jorku, Londynie czy Kalifornii), jak i w krajach najbiedniejszych (np. w Bangladeszu), w których ogromna część populacji i krajobrazu tonie w morzu toreb jednorazowych. Z drugiej strony rośnie ilość inicjatyw typu „Unpacked” – sklepów oferujących produkty spożywcze bez opakowania czy kooperatyw rolniczych, w których do odbiorcy, wspierającego finansowo lokalne rolnictwo, produkty spożywcze trafiają bez zbędnego opakowania. Mimo to przeciętny Polak nadal rocznie zużywa średnio 400 reklamówek, podczas gdy na jednego Niemca przypada 70 plastikowych torebek w roku, a na Duńczyka czy Fina – zaledwie cztery. UE wprowadziła ograniczenia dotyczące używania toreb jednorazowych dla państw członkowskich, które mogą podjąć działania w celu zmniejszenia średniego rocznego zużycia niebiodegradowalnych toreb plastikowych (do 90 sztuk na mieszkańca do 2020 roku i do 40 sztuk do końca 2025 roku), albo zapewnić, by do końca 2018 roku nie były one bezpłatnie wydawane kupującym w sklepach. Jednak takie rozwiązania powodują duże prawdopodobieństwo, że konsumpcja tego towaru w Polsce nie spadnie, a tempo rozwoju naszego kraju, próbującego dogonić bardziej zaawansowane zachodnie gospodarki, nie sprzyja bardziej zrównoważonym modelom zachowań konsumenckich. Stąd coraz częstsze wnioski, iż w dzisiejszych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych Polski zapotrzebowanie na opakowania i produkty jednorazowego użytku nie zniknie. Zwiększać się będą jednak ograniczenia nakładane na rynek przez ustawodawcę i koszty związane z niepodporządkowaniem się im. Na szczęście, coraz więcej producentów postrzega ten stan jako szansę, a koszty ponoszone w tym zakresie, łącznie z opłatami za odzysk i recykling odpadów – jako inwestycje o dużym potencjale zwrotu.

Miliardy złotówek trafia do kosza

W Niemczech do powtórnej obróbki trafia 45% odpadów, w Szwecji nawet 99%, a Polsce jedynie 11% z 12 mln ton odpadów komunalnych. To oznacza, że „do śmieci” wyrzuca się od 3 do 6 miliardów złotych. W 2014 r. polskie huty wyprodukowały ponad 1 mln ton szklanych opakowań (butelek i słoików do żywności, napojów oraz flakonów). Dzięki odzyskowi 1 tony stłuczki producenci mogą zaoszczędzić aż do 1200 kg surowca (piasku, wapnia, sody czy barwników) oraz otrzymać około 3,3 tys. butelek. Polscy producenci piwa, którzy za wyprodukowanie jednej nowej butelki płacą ok. 60-70 gr za sztukę, mogliby zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt milionów złotych, gdyby udało im się ściągać z rynku całe butelki, a nie tylko stłuczkę. Obecnie w obiegu znajduje się około 400 mln butelek zwrotnych, które warte są około 150 mln zł. W 2014 r. roczna produkcja piwa osiągnęła prawie 40 mln hektolitrów, co daje zapotrzebowanie nawet 8 mld butelek lub puszek do sprzedaży tego trunku. Z wyliczeń jednego z koncernów piwowarskich wynika, że na rynku butelkowym mogłoby powstać nawet 500 firm z dużą szansą na roczny obrót na poziomie 300 tys. złotych.

Mimo iż branża opakowaniowa spotyka się z coraz większą ilością prawnych ograniczeń, to rozwój dzisiejszej nauki stwarza rynkowi ogromne przestrzenie do innowacji i kreatywności – poczynając od technologicznych usprawnień, również w zakresie sortowania odpadów i recyklingu, poprzez wprowadzanie na rynek nowych tworzyw, aż do artystycznej realizacji opakowania, jako przykładu wzornictwa przemysłowego. Plastik jest tworzywem, który może przetrwać wiele setek lat, zanim się rozłoży. Istnieją już technologie, które umożliwiają recykling 70% surowca i przetworzenie go w materiał odpowiadający w 100% oryginalnemu tworzywu. Jeśli technologia przetwarzania plastiku pozwoli na zachowanie jego właściwości, to stanie się on dla producentów nowym typem surowca odnawialnego, który będzie mógł funkcjonować od 50 do 1000 lat.

Już dziś na rynku można znaleźć produkty z bioplastików, materiałów tworzonych z grzybów (opakowania używane przez firmę DELL), trzciny cukrowej (TetraRex firmy Tetrapack), herbatników (kubki do kawy - Scoff-ee Cup). Naukowcy z Instytutu Harvarda w USA prowadzą badania nad opracowaniem opakowań ze skorupek jajek i pierza, pancerzyków chitynowych, a naukowcy ze Szczecińskiego Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych pracują nad stworzeniem jadalnych powłok ochronnych nanoszonych bezpośrednio na powierzchnię produktów spożywczych. W najbliższych miesiącach rozstrzygnie się również, czy w ramach konkursu na programy sektorowe polskiej branży recyklingowej uda się przekonać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do wsparcia wizji rozwoju swojej gałęzi gospodarki. Natomiast już od kilku miesięcy, w województwie zachodnio-pomorskim, pod egidą ekspertów Banku Światowego, grupa wyselekcjonowanych przedsiębiorstw i naukowców pracuje w ramach tzw. Smart Lab nad rozwojem segmentu gospodarki działającego na styku opakowań, recyklingu i zielonej chemii oraz przygotowaniem go do roli tzw. inteligentnej specjalizacji.

Przemysław Oczyp
Ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu

źródło: http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/przyszlosc-opakowan-i-recyklingu

czytaj więcej »

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Istnieje nawet 80-proc. prawdopodobieństwo wystąpienia blackoutu w Polsce w ciągu 3-4 lat bez środków zaradczych - ocenia prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej. Eksperci dodają, że może to być skutkiem m.in. wyłączenia kolejnych przestarzałych bloków energetycznych.

We wtorek w ramach XII Kongresu Nowego Przemysłu eksperci dyskutowali nt. stabilności sytemu energetycznego w Polsce w kontekście wakacyjnego załamania w produkcji energii elektrycznej, która była spowodowana m.in. wysokimi temperaturami oraz niskim stanami wód w zbiornikach wodnych. Obniżony poziom wody uniemożliwia skuteczne chłodzenie bloków energetycznych.

Dyrektor departamentu usług operatorskich w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Jerzy Dudzik przypomniał, że w sierpniu doszło do utraty zdolności wytwórczych na poziomie ponad 5 tysięcy MW. - I okazało się, że w zasadzie nie jesteśmy przygotowani na pewne stany ekstremalne - powiedział. Zaznaczył, że do tej sytuacji przyczynił się poziom wód i wysoka temperatura wody do chłodzenia, a także słabość sieci.

Dudzik podkreślił, że gdy wszystkie te zjawiska się skumulowały "to doszliśmy do tego stanu, kiedy brakowało nam mocy, nasz system nie jest odporny na taką sytuację zewnętrzną".

Doszło do tego, że rząd musiał przyjąć rozporządzenie, w którym wprowadzono ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW (fabryki, huty, duże energochłonne zakłady przemysłowe).

Przedstawiciel PSE dodał, że jednym z powodów dlaczego nie mogliśmy załatać dziury w naszych mocach wytwórczych, było m.in. to, że nie mogliśmy importować energii. - Specyficzną sytuacją polskiego systemu jest to, że my właściwie nie mamy możliwości importowych, nie możemy importować energii" - podkreślił. Jego zdaniem sprowadzenie 2 tysięcy MW do tego stopnia mogłoby ustabilizować system, że nie byłoby potrzeby wprowadzania stopni zasilania. "Nasze możliwości techniczne importu, co zabrzmi dosyć dziwnie, są ujemne - podkreślił.

Eksperci podczas panelu wskazywali ponadto, że nasze sieci są destabilizowane przez "chaotyczny" przepływ energii elektrycznej z Niemiec do Austrii. Są to tzw. porzepływy kołowe. Niemcy nie wybudowały po swojej stronie tzw. przesuwnika fazowego, który wraz z przesuwnikiem po naszej stronie mogłby przed tym chronić.

W krytycznych dniach sierpnia powodowało to dodatkowe obciążenie naszej sieci.

Profesor Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej dodał, że oprócz niekorzystnej pogody, powodem niedoboru w mocach była awaria bloku energetycznego w Bełchatowie o mocy 800 MW. - Takie duże bloki w stosunkowo niedużym systemie powodują, że awaria jednego z nich może być krytyczna dla całego sytemu - ocenił.

Wskazał ponadto, że paradoksalnie duża moc (po tysiąc MW) powstających bloków w Opolu może spowodować jeszcze większe problemy. "Awaria tych bloków na 99 proc. zakończy się awarią systemową" - zaznaczył profesor.

Mielczarski zwrócił ponadto uwagę, że brakuje nam mocy dyspozycyjnych. - Stare bloki przestają pracować. Czy za kilka lat będzie lepiej? Nie, bo one będą jeszcze starsze, będzie jeszcze gorzej - zaznaczył.

Według eksperta na słaby stan naszego bezpieczeństwa energetycznego wpływa także brak zachęt finansowych dla dużych elektrowni systemowych w postaci tzw. wynagrodzenia za dyspozycyjność mocy. Chodzi o to, by elektrownie te pozostawały w gotowości i w krytycznych momentach mogły uzupełniać braki w produkcji. - Wprowadzono namiastkę tego sytemu, czyli Operacyjną Rezerwę Mocy, ale nie ma całego systemu, które zachęciłby elektrownie do utrzymania dyspozycyjności - dodał.

Na ten aspekt zwrócił też uwagę członek zarządu ds. korporacyjnych grupy Enea Paweł Orlof. Wyliczył, że przy pracy elektrowni w połowie swoich możliwości, wzrastają koszty stałe, a tym samym spada marża, często powodując, iż jest ona ujemna. - Te jednostki nie są wynagradzane i nie jest dziwne, że od poniedziałku do piątku bez przerwy nie pracują, bo na końcu jest ekonomia i liczą się pieniądze (...). Elektrownie systemowe powinny być wynagradzane za zagwarantowanie mocy dla systemu - powiedział.

Porównał to do dotacji i gwarancji wprowadzenia do sytemu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i wytwarzanej w kogeneracji. - Czy elektrownie systemowe są wynagradzane za gwarancję stabilizacji sytemu? Nie - mówił Orlof.

Eksperci wskazali też na problem niestabilności pozyskania energii z OZE. Przypomnieli, że w wakacje w trakcie kryzysu energetycznego, z powodu braku wiatru, turbiny pracowały jedynie w 10 proc. swych możliwości. Zwracali uwagę, że należałoby się zastanowić nad uzależnieniem wysokości wsparcia dla OZE, od tego jak takie źródła "współpracują" z siecią. W tym kontekście wskazali m.in. na prosumentów.

Ich zdaniem w Polsce powinny też powstać tzw. wirtualne elektrownie na wzór niemieckich, które mogłyby kooperować z siecią elektroenergetyczną. Wirtualne elektrownie to układ wzajemnie powiązanych jednostek wytwórczych np. produkujących prąd z OZE. - Połączyłoby to rozproszone instalacje i dało nowe moce do naszej sieci - wskazał Orlof.

Pytani o środki zaradcze w kwestii blackoutu eksperci wymienili m.in. stworzenie rynku mocy, zwiększenie możliwości importowych i eksportowych polskich sieci, wynegocjowanie okresów przejściowych dotyczących zamknięcia przestarzałych bloków energetycznych, zabezpieczenie elektrowni systemowych, przekierowanie do energetyki przychodów ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2 i ustabilizowanie sieci poprzez m.in. eliminację przepływów kołowych.

Źródło: money.pl

czytaj więcej »

Smart City na żywo


Tegoroczna przestrzeń specjalna „Miasteczko Ekologiczne” zapowiada się bardzo ciekawie. To unikalne w skali kraju wydarzenie, podczas którego w formie interaktywnej prezentowane są ekologiczne i ekonomiczne urządzenia, maszyny i technologie, zajmie cały pawilon 8 podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (27-30.10.2015 r.). Uzupełnieniem ekspozycji będzie czterodniowy program wydarzeń.

W ramach Miasteczka Ekologicznego zostanie zaprezentowane całe spektrum rozwiązań, które nie tylko dbają o środowisko naturalne, ale też oszczędzają zasoby naturalne, czas i pieniądze. Wystawcy pokażą rozwiązania dedykowane zarówno do domów prywatnych, jak i firm, samorządów, zarządców osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, biurowych czy rekreacji. Wszystkie wpływają na poprawę komfortu i jakości życia.

Ciekawe produkty i technologie

Na specjalnie zaaranżowanej przestrzeni będzie można zobaczyć m.in. przydomową oczyszczalnię ścieków, słupy oświetleniowe ze zintegrowanym koszem na odpady, kompostowniki, deszczownice, systemy nawadniania, filtry do studzienek, pojemniki podziemne i półpodziemne na odpady, a także szereg urządzeń z zakresu gospodarki komunalnej, jak kosiarki, myjki, szorowarki, zamiatarki. Zaprezentowane zostaną także biotechnologie do oczyszczania zbiorników wodnych oraz nowoczesny sprzęt badawczy i diagnostyczny do weryfikacji parametrów wewnętrznych i zewnętrznych budynków, rozwiązań pasywnych w budownictwie i sprawności instalacji OZE.

W Miasteczku zaparkują również elektryczne skutery miejskie, rowery hybrydowe z elektrycznym wspomaganiem oraz auta osobowe (takich marek jak Ford, Skoda czy Fiat) i inne pojazdy napędzane alternatywnym paliwem CNG i LNG. Część z nich stanowić będzie tzw. Strefę Metanu. Uzupełnieniem ekspozycji będą kompresory bezolejowe przeznaczone do przy-firmowego i przy-domowego tankowania pojazdów gazem ziemnym (CNG) oraz samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Ponadto wystawcy zaprezentują rozwiązania dedykowane do przestrzeni miejskich, jak oznaczenia dla niewidomych i niedowidzących oraz tzw. małą architekturę miejską, jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz kosze i worki na psie odpady.

W ramach Miasteczka zobaczymy także Autobus Energetyczny, który stanowi jeden z obecnie realizowanych projektów edukacyjno-informacyjnych Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Wydarzenia w ramach Miasteczka
Istotnym elementem uzupełniającym specjalną przestrzeń będą konferencje odbywające się na otwartej salce. We wtorek 27.10.2015 r. odbędzie się konferencja „Metan dla motoryzacji”. Zainteresowanych ideą „smart city” zapraszamy w środę, 28.10.2015 r. na konferencję "Inteligentne rozwiązania dla samorządu terytorialnego", a w czwartek i piątek (29 i 30.10.2015 r.), będzie miało miejsce największe spotkanie branży biomasowej na targach – konferencja Biomasa – Energia Biznesu 2015.

Opisy i zdjęcia produktów/ technologii, a także program wydarzeń Miasteczka Ekologicznego na stronie: http://www.polecosystem.pl/

czytaj więcej »

Ustawa antysmogowa podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę antysmogową – informuje RMF FM. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska ma ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniami powietrza poprzez eliminację najbardziej trujących urządzeń grzewczych i stosowanych w nich paliw.

Tzw. ustawa antysmogowa przewiduje, że  sejmik województwa będzie mógł, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń, w których następuje proces spalania, w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Ma to pomóc samorządom w ograniczaniu negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji zmniejszyć ma się zanieczyszczenie i poprawić jakość powietrza.

Uchwała określa granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji.

Uchwała będzie mogła też ustalić czas obowiązywania ograniczeń w ciągu roku. Samorządy będą mogły określić rodzaje podmiotów bądź instalacji, które będą wyłączone z ograniczeń lub zakazów. Nowelizacja da możliwość kompensacji emisji przez ograniczanie tzw. niskiej emisji, czego obecne prawo nie przewiduje. Ma też ograniczyć stawianie ekranów akustycznych przy polach czy lasach.

Ustawa antysmogowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

źródło: http://portalkomunalny.pl/ustawa-antysmogowa-podpisana-przez-prezydenta-324505/

czytaj więcej »

Jak nie pomylić odpadów w selektywnej zbiórce!

Dobra praktyka z Alstom Power we Wrocławiu, zainicjowana i wdrożona przez p. Annę Jurek, inspektora ds. ochrony środowiska i p. Wojciecha Szymkowicza - zmianowego mistrza produkcji Wytwórni Konstrukcji Spawanych.

Prosty i skuteczny sposób wskazania, które odpady wrzucać do odpowiednich pojemników. Wystarczy w gablotkach w kolorze pojemnika zaprezentować przykładowe odpady w postaci próbek-eksponatów. Po wdrożeniu wątpliwości już się nie zdarzają, a ilość pomyłek spada. Polecamy do naśladowania!

czytaj więcej »

Jak zorganizować zbiórkę krok po kroku?

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich  mieszkańców Polski do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Przez cały rok każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów, telefonów komórkowych lub pustych pojemników po oryginalnych tuszach i tonerach. Chęć organizacji zbiórki należy zgłosić mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl). Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

 

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Jak zostać „Zielonym Filantropem”?

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.

czytaj więcej »

"Sprzątanie świata" już w najbliższą sobotę!

Drodzy Przyjaciele Ziemi,

już tylko 10 dni zostało do finału 22. kampanii Sprzątanie świata – Polska. Będzie się działo wiele i to w całej Polsce - tysiące wolontariuszy wyruszy w Świat, aby monitorować środowisko, edukować i informować, ale też uprzątać dzikie wysypiska. Liczymy i na Wasz udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zapraszamy Was na Wyprawę – poprawę. Razem zmieniajmy Świat na lepsze.

Monitorujemy środowisko

W tym roku w sposób szczególny przyglądamy się gminom i temu, jak sobie radzą z gospodarowaniem odpadami  i utrzymaniem czystości. Wiemy, że urzędnicy nie mogą być wszędzie, dlatego chcemy pomóc gminom w lokalizowaniu dzikich wysypisk oraz innych problemów, które mają wpływ na porządek w naszym najbliższym otoczeniu.

Organizując tegoroczne działania, rozejrzycie się i zwróćcie uwagę:

- czy gdzieś są dzikie wysypiska odpadów, jeśli tak - zanotujcie gdzie, opiszcie krótko rodzaj odpadów i      
orientacyjnie ich ilość,
- czy gdzieś na poboczu zalegają śmieci, jeśli tak - zanotujcie gdzie i jakiego rodzaju,
- czy brakuje koszy na śmieci, jeśli tak – zanotujcie gdzie,
- czy brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak – zanotujcie gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik, metal?)
i jeśli stwierdzicie jakiś problem, to koniecznie zgłoście do gminy!

Zachęcamy do skorzystania z naszej aplikacji mobilnej rEKOnesans, za pomocą której będziecie mogli przeprowadzać zwiady w terenie, zbierać informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach, a także sygnalizować problemy: braku koszy na odpady, dzikich wysypisk, śmieci na poboczach, braku koszy do segregacji. Aplikacja pomoże również policzyć przebyte na patrolowaniu kilometry za pomocą specjalnego licznika. Aplikacja jest bezpłatna. Szukajcie naszej aplikacji w sklepie Google Play https://play.google.com/store/apps/detailsid=pl.ziemia.nadza.fundacjanaszaziemia. Aplikacja dostępna jest  na telefony z wersją systemu Android 4.0 lub wyższą.

Oddaj swój głos na Czystą Gminę!

Jeszcze do 18 września, do godz. 18.00 możecie wyróżnić te gminy, na terenie których panuje ogólny ład i porządek, które dokładnie informują społeczność lokalną o zasadach działania systemu gospodarki odpadami oraz reagują na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości. Głosy na wybraną gminę można oddawać za pomocą naszej aplikacji mobilnej „rEKOnesans” oraz poprzez stronę internetową www.sprzatanieswiata-polska.pl. Zwycięzcy wybrani zostaną w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska.

Weekend Sprzątania świata - wydarzenia centralne

Słupsk, 18 września
W Słupsku dzięki gościnności Pana Prezydenta Roberta Biedronia zapoczątkujemy ogólnopolski sprzątaniowy weekend. Spotykamy się w piątek 18. września o godz. 10.00 w Parku Kultury i Wypoczynku na wielkim pikniku  w Słupsku.

Warszawa, 19 września
W sobotę 19. września w godzinach 11.00 - 15.00 zapraszamy Was na plażę przy Jeziorku Czerniakowskim, ul. Jeziorna. Jeziorko Czerniakowskie jest starorzeczem rzeki Wisły. To teren rezerwatu przyrody otoczony rozrastającym się miastem, który od lat ma problem z licznymi zanieczyszczeniami. Wraz z nurkami będziemy sprzątać pod wodą, z wędkarzami – na wodzie i z wolontariuszami – na lądzie. Tego dnia będą czekały też na dzieci i dorosłych liczne atrakcje edukacyjne - więc będzie się działo! Podczas wydarzenia będą z nami Ambasadorowie Fundacji Nasza Ziemia: Ewelina Flinta i Grzegorz Kasdepke a gospodynią spotkania będzie Mira Stanisławska – Meysztowicz, inicjatorka akcji Sprzątanie Świata w Polsce.
Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów, Grupą Eksplorującą Podwarszawskie Nurkowiska, Organizacją Odzysku Opakowań Rekopol S.A., Fundacją ProKarton, ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Stołecznym Wodnym Pogotowiem Ratunkowym.

Czekamy na informacje o Waszych planach.
Piszcie do nas na adres: fundacja@naszaziemia.pl.

czytaj więcej »

Ustawa o elektroodpadach przyjęta przez Sejm

 

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają m.in. ułatwić użytkownikom bezpieczne dla ludzi i środowiska pozbywanie się zużytego urządzenia. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami
Zgodnie z nowymi przepisami to producent/wprowadzający sprzęt będzie ponosił pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, które powstają z produktów wprowadzanych przez niego na krajowy rynek, również wtedy gdy obowiązki te będą realizowane za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Niezapowiedziane kontrole
Ustawa zawiera także przepisy zmieniające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej regulującą kwestie niezapowiedzianych kontroli podmiotów gospodarczych. Zgodnie z nimi Inspekcja Ochrony Środowiska, marszałek województwa oraz starosta będą mieli możliwość dokonania kontroli zbierającego i przetwarzającego zużyty sprzęt oraz prowadzącego recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętu bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi tej kontroli. Celem zmiany jest zmniejszenie występujących nieprawidłowości na rynku gospodarowania zużytym sprzętem.

Łatwiejsze pozbywanie się elektroodpadów
W ustawie znalazły się także przepisy zobowiązujące duże sklepy (powyżej 400 m2 powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych) do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Ponadto, użytkownik będzie mógł nieodpłatnie zwrócić sklepowi zużyty sprzęt (np. lodówkę lub pralkę) w miejscu dostawy nowo zakupionego sprzętu (brak opłaty za transport odpadu), o ile zużyte urządzenie jest tego samego rodzaju.

Demontaż bezpieczny dla ludzi i środowiska
Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu, a tym samym do osiągania przez Polskę minimalnych poziomów zbierania tych odpadów, ich odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Ponadto, mają doprowadzić do prowadzenia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska demontażu, a także recyklingu i innych form odzysku odpadów powstałych po jego demontażu. Przepisy ustawy zakazują bowiem zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących z niego podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Ma to ograniczyć nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów do punktów skupu złomu.

Nowe grupy odpadów
Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2018 r., zostanie wprowadzony podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 6 grup (do końca 2017 r. nadal będzie obowiązywał dotychczasowy podział na 10 grup).

Poziomy zbierania zużytego sprzętu
W zakresie poziomów zbierania zużytego sprzętu ustawa zakłada, że w latach 2016-2020 poziom ten wynosić będzie nie mniej niż 40% sprzętu wprowadzonego w 3 poprzednich latach, a od 2021 r. – 65% sprzętu wprowadzonego w 3 poprzednich latach lub 85% wytworzonego zużytego sprzętu. Natomiast poziomy odzysku i recyklingu zostaną zwiększone o 5% w stosunku do obecnie obowiązujących.

Inne zmiany
Nowe przepisy wprowadzają również definicję nowego podmiotu na rynku sprzętu i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – autoryzowanego przedstawiciela. Będą go mogli wyznaczyć w Polsce producenci, którzy nie mają siedziby na terenie naszego kraju, a wprowadzają na rynek polski swoje produkty. Przedstawiciel ten będzie wykonywać obowiązki producenta określone ustawą dla wprowadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ustawie przewidziano przepisy dotyczące przemieszczania używanego sprzętu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest zużytym sprzętem, w celu ograniczenia nielegalnego transportu odpadów (deklarowanych jako sprawny sprzęt). Przewożący taki sprzęt będzie zobowiązany okazać dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów.

Zawarto również rozwiązania dotyczące audytu zewnętrznego. Jego celem będzie sprawdzanie, czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakłady przetwarzania przestrzegają prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem. Rozwiązanie to zapewni rzetelne i obiektywne sprawdzanie wiarygodności danych zawartych w dokumentach ewidencyjnych, celnych i fakturach.

Ustawa zapewnia pełną transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do ustawy została przeniesiona również część przepisów z dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

źródło: www.mos.gov.pl

czytaj więcej »

Jak wybrać rzetelną organizację odzysku?

Czym są elektrośmieci?

Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.), według której, wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: pralki, lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, wiertarki, telefony komórkowe, telewizory, komputery, video, a także świetlówki i żarówki energooszczędne – to odpady, których nie można wyrzucać razem z innymi odpadami do śmietnika ponieważ zanieczyszczają środowisko. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5 000 zł. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do specjalnego punktu zbierania.

Czym powinna kierować się gmina wybierając organizację odzysku?

Przy wyborze partnera w zakresie gospodarki ZSEE gmina powinna dążyć do rozwiązania, w którym jej jedynym obowiązkiem jest kontrola funkcjonowania systemu. Należy nawiązać współpracę z organizacją tworzącą na lata stały system zbierania elektrośmieci. Konieczne jest również ocenienie, na ile zaproponowane rozwiązanie jest przyjazne i funkcjonalne dla mieszkańców, zarówno w zakresie zbierania jak i odbierania ZSEE. Dodatkową kwestią jest finansowanie systemu – czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami gminy, czy też bierze to na siebie organizacja odzysku. Gmina powinna również sprawdzić, czy organizacja odzysku podejmuje się obowiązkowej edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z mieszkańcami.
Równie znaczące jest portfolio klientów, w tym informacja, czy zdecydowali się oni na długofalową współpracę. Istotnym wyznacznikiem jakości i rzetelności są nagrody oraz konkursy, a także przynależność do uznanych organizacji paneuropejskich, jak WEEE Forum. Dodatkowym atutem są wdrożone przez organizację nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, które pozwalają szybko aktualizować dane, wychwytywać wszystkie nieprawidłowości oraz sprawnie przygotowywać bezbłędne raporty. System taki powinien również zagwarantować poufność danych.

Co daje współpraca z rzetelną organizacją odzysku?

 • Gwarancję działań zgodnych z polskim prawem i najwyższymi standardami branżowymi
 • Bezpłatne wsparcie w tworzeniu punktów zbierania ZSEE
 • Odbieranie sprzętu oraz przekazywania go do sprawdzonych zakładów przetwarzania
 • Aktywne realizowanie działań edukacyjnych mieszkańców w zakresie postępowania z elektrośmieciami

Jakie mogą być konsekwencje współpracy z nieuczciwą organizacją?

Konsekwencje współpracy z nieuczciwą organizacją odzysku mogą być bardzo dotkliwe dla władz gmin. Spadek zaufania społeczności lokalnej może mieć odbicie w kolejnych wyborach samorządowych. Dodatkowo w przypadku rażącego złamania prawa urzędnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Dlatego warto wybrać rzetelną i sprawdzoną organizację odzysku działającą wedle transparentnych zasad.

W jaki sposób gmina może podjąć współpracę z organizacją odzysku?

Informacje na temat podjęcia współpracy z organizacjami odzysku znajdują się na ich stronach internetowych.

W jaki sposób gmina może uczestniczyć w tworzeniu systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

Gmina ma kilka możliwości m.in.:

a) Gmina poprzez swoje jednostki organizacyjne zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, przy współpracy z ElektroEko, może tworzyć lokalne punkty zbierania zużytego sprzętu. Gmina uzyskuje wtedy pełną kontrolę nad realizacją swoich zadań, ograniczając przy tym własne nakłady finansowe oraz zyskując pewność, co do dalszych losów odebranego starego sprzętu, który zgodnie z zapisami ustawy musi być przekazany do zakładu przetwarzania. Cały proces od momentu odbierania zużytego sprzętu, do chwili przetworzenia urządzenia jest finansowany przez ElektroEko.

b) Gmina może samodzielnie otworzyć lokalny punkt zbierania ZSEE. Gmina sama finansuje cały proces tworzenia i utrzymania punktu oraz podpisuje umowę z odbierającym, który odbierać będzie zebrany w punkcie sprzęt.

c) Gmina może przełożyć obowiązek utworzenia punktu zbierania na lokalną firmę zajmującą się utrzymaniem czystości w gminie: w takim przypadku obciążenie finansowe dotyczące punktu zbierania (inwestycja i utrzymanie) zostaje przełożone na firmę utrzymującą czystość w gminie. Takie rozwiązanie nie gwarantuje gminie poprawności realizacji zobowiązań wynikających z ustawy, powinna więc ona dopilnować, by zbierający przekazywał zebrane urządzenia do zakładu przetwarzania lub organizacji odzysku i wykazał się tym wobec odpowiednich urzędów środowiskowych oraz gminy.

Gdzie mieszkańcy mogą oddać elektrośmieci?

W punkcie zbierania, w którym elektrośmieci można oddać w nieograniczonej ilości. Takie punkty powinny znajdować się w każdej gminie. Ich baza adresowa znajduje się m.in. na stronach internetowych urzędów gmin oraz na www.elektrosmieci.pl. Informacje można również uzyskać dzwoniąc na infolinię ElektroEko 801 011 180. Jeżeli w danym mieście nie ma gminnego punktu zbierania, elektrośmieci można oddać do firmy zbierającej odpady komunalne.

Bezpośredni odbiór z domów, mieszkańcy kilkunastu polskich miast mogą pozbyć się wielkogabarytowych elektrośmieci (np. lodówki, kuchenki elektrycznej, zmywarki do naczyń) nie wychodząc z domu. Wystarczy że wejdą na stronę www.elektrosmieci.pl, lub zadzwonią pod numer 2222 333 00, i wypełniając specjalny formularz, lub dzwoniąc na wskazany numer telefonu ustalą dogodny termin ich odbioru. Usługa jest BEZPŁATNA.

Co oznacza symbol przekreślonego kontenera na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych?

kontener

 

Na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych wyprodukowanych po 2005 roku (czasami na opakowaniach) powinien znajdować się symbol selektywnego zbierania. Symbol, składający się z przekreślonego, kołowego kontenera na odpady wskazuje, że dany sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami.

 

Opracowanie: ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

czytaj więcej »

"Sprzątanie świata - Polska 2015" już 19 września!

Zanim bardzo serdecznie zaprosimy Was na finał akcji Sprzątanie świata przeczytajcie o Jeziorku Czerniakowskim, które w ramach naszej kampanii zostanie wysprzątane, zarówno jego dno jak i brzegi.

Jeziorko czerniakowskie to starorzecze rzeki Wisły, flora wodna reprezentowana przez duże skupiska grążela żółtego, moczarkę kanadyjską, rzęsę drobną, strzałkę wodną, rogatka sztywnego, żabiściek pływający i osokę aloesową, populacje ptaków wodnych i nadwodnych

Jeziorko Czerniakowskie to naturalny zbiornik wodny o powierzchni ponad 14 ha, długości ok. 1,65 km, szerokości 0,11 km i maksymalnej głębokości 4,2 m. Jest ono jednym z wielu starorzeczy tworzących jedyny w swoim rodzaju układ wodny ciągnący się od ujścia Jeziorki aż do Siekierek, na tarasie zalewowym Wisły.

Teren rezerwatu otoczony rozrastającym się miastem jest enklawą przyrodniczą stolicy. Spotykane tutaj zbiorowiska roślinne są ściśle związane ze sposobem użytkowania zbiornika wodnego i otaczających go terenów. Część południowa, wykorzystywana w sezonie letnim jako kąpielisko, pozbawiona jest szerokiej strefy szuwarów i roślinności wodnej. Znacznie bogatsza jest strefa północna, gdzie cały brzeg zajmuje roślinność szuwarowa w której dominuje trzcina pospolita. Między jej pióropuszami wyrastają pałki oraz manna mielec. Wschodni brzeg jeziorka porastają kępy kosaćca żółtego, który pięknie zakwita wiosną. Z pasem trzcin graniczą kępy turzyc poprzeplatane roślinami łąkowymi.

Północno-zachodni brzeg jeziorka porastają głównie gatunki łąkowe.

Florę wodną reprezentują, m.in. moczarka kanadyjska, rzęsa drobna, strzałka wodna, rogatek sztywny. Inne rośliny, jak żabiściek pływający i osoka aloesowa występują lokalnie w zatoczce południowego fragmentu jeziorka. Wśród roślin zakorzenionych o liściach pływających na uwagę zasługuje chroniony grążel żółty, który tworzy duże skupiska pokrywające powierzchnię wody w północnej, płytszej części zbiornika.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. Część z nich, to pozostałość łęgu jesionowo-wiązowego i wierzbowo-topolowego. W krajobrazie wyróżniają się piękne czarne topole o rozłożystych koronach oraz dorodne drzewa porastające wysoką skarpę tarasu nadzalewowego na zachodnim brzegu jeziorka.
Jeziorko Czerniakowskie jest ostoją zarówno gatunków wodnych i związanych z wodą, jak też różnych zwierząt lądowych. Ze względu na trudno dostępne dla drapieżników gęste zarośla szuwarowe, zakrzewienia i stare drzewa, rezerwat jest ostoją wielu gatunków ptaków wodnych.

Wśród gatunków zimujących przeważają krzyżówka i łyska, a od niedawna wąsatka – bardzo rzadko spotykana na Mazowszu. Zamieszkują one dobrze rozwinięty przybrzeżny pas trzcin, dlatego ochrona tej roślinności jest warunkiem ich bytowania w rezerwacie.

W rezerwacie obserwowane są populacje mew, rybitw, szpaków, bączka, perkoza dwuczubego, czernicy, kuropatwy, potrzosa, wąsatki, czajki, słowika, trzciniaka, trzciniaczka i czapli siwej. Do stałych mieszkańców rezerwatu należą także: kos, remiz, pierwiosnek, piecuszek, rokitniczka, brzęczka, piegża, pliszka żółta, pokląskwa, tracz nurogęś, dymówka.

Tutejsza fauna to także płazy. Wśród żab króluje żaba trawna. Ropucha szara zamieszkuje nadwodne szuwary i okoliczne łąki. Gady reprezentuje popularny i niejadowity zaskroniec.

źródło: http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/rezerwat-przyrody-jeziorko-czerniakowskie

czytaj więcej »

Wrocław zmodernizowany!


Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania otrzymało od Fundacji Nasza Ziemia nowoczesne i energooszczędne urządzenia -  dwie pralki oraz lodówkę. Wymiana sprzętów AGD na bardziej przyjazne środowisku była możliwa dzięki pracownikom Banku Zachodniego WBK – po raz szósty zorganizowali oni zbiórkę telefonów komórkowych i przekazali je na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa.

Prowadzony od 4 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu promocję i zwiększanie efektywności energetycznej. Realizowany jest on m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej w placówkach służących dzieciom   i osobom starszym. Jest to możliwe dzięki organizowanym w całej Polsce zbiórkom telefonów komórkowych i w miarę możliwości także innego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do tej pory zmodernizowaliśmy już 24 placówki dziecięce, zebraliśmy prawie 120 ton elektroodpadów  i zaoszczędziliśmy 110.000 kWh energii elektrycznej – to tyle, ile średnia polska rodzina potrzebuje przez blisko 30 lat! - dodaje Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia. Co ważne, każdy może stać się Zielonym Filantropem, bo telefony komórkowe zbieramy także korespondencyjnie.
Bank Zachodni WBK już po raz szósty zdecydował się przekazać zebrane przez siebie telefony komórkowe na rzecz programu „Zielona Stopa Filantropa“.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się po raz kolejny na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy kolejną edycję akcji „Komórki do zbiórki”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się nam zebrać 711 telefonów komórkowych. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania to obecnie największa placówka opiekuńczo-wychowawcza we Wrocławiu. W 2008 roku, kiedy placówka została założona, mieszkało w niej zaledwie 30 dzieci. Dziś to 18 grup wychowawczych, gdzie swoje bezpieczne dzieciństwo i okres dorastania przeżywa około 200 wychowanków.czytaj więcej »

Ruszamy modernizować Wrocław!

Już w najbliższy czwartek, 27 sierpnia 2015 roku o godzinie 13.00, Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania (ul. Borowska 181-187) otrzyma od Fundacji Nasza Ziemia nowoczesne i energooszczędne urządzenia -  dwie pralki oraz lodówkę. Wymiana sprzętów AGD na bardziej przyjazne środowisku jest możliwa dzięki pracownikom Banku Zachodniego WBK – po raz szósty zorganizowali oni zbiórkę telefonów komórkowych i przekazali je na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa.

Prowadzony od 4 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu promocję i zwiększanie efektywności energetycznej. Realizowany jest on m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej w placówkach służących dzieciom   i osobom starszym. Jest to możliwe dzięki organizowanym w całej Polsce zbiórkom telefonów komórkowych i w miarę możliwości także innego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do tej pory zmodernizowaliśmy już 24 placówki dziecięce, zebraliśmy prawie 120 ton elektroodpadów  i zaoszczędziliśmy 110.000 kWh energii elektrycznej – to tyle, ile średnia polska rodzina potrzebuje przez blisko 30 lat! - dodaje Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia. Co ważne, każdy może stać się Zielonym Filantropem, bo telefony komórkowe zbieramy także korespondencyjnie.
Bank Zachodni WBK już po raz szósty zdecydował się przekazać zebrane przez siebie telefony komórkowe na rzecz programu „Zielona Stopa Filantropa“.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się po raz kolejny na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy kolejną edycję akcji „Komórki do zbiórki”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się nam zebrać 711 telefonów komórkowych. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania to obecnie największa placówka opiekuńczo-wychowawcza we Wrocławiu. W 2008 roku, kiedy placówka została założona, mieszkało w niej zaledwie 30 dzieci. Dziś to 18 grup wychowawczych, gdzie swoje bezpieczne dzieciństwo i okres dorastania przeżywa około 200 wychowanków.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom Banku Zachodniego WBK.

czytaj więcej »

Piknik z Klimatem

Kolejny raz na Placu Zamkowym odbędzie się Piknik z Klimatem. W niedzielę, 30 sierpnia czekają na was m. in. spotkania z gwiazdami, pokazy chemiczne, Rowerowe Kino, spektakle i ekologiczny pokaz mody.

VII edycja imprezy, poświęconej środowisku, będzie upływać pod hasłem ''Piknik w Warszawie o klimacie w Paryżu''. Celem wydarzenia jest dyskusja na temat zmian klimatu oraz ogólna edukacja ekologiczna. - Zapraszam warszawiaków i turystów. Ten piknik to świetna okazja, żeby w ciekawy i przyjemny sposób poszerzyć swoją wiedzę na temat środowiska oraz przyczynić się do ochrony klimatu – tłumaczy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Wydarzeniu towarzyszy wiele atrakcji. Z myślą o uczestnikach przygotowano rozmowy o ekologii i trosce o środowisko z udziałem gości. Wśród nich nie zabraknie specjalistów - Jacka Bożka, Grzegorza Wiśniewskiego, Wojciecha Szymańskiego oraz gwiazd takich, jak Tamara Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski i Sebastiana Chmara. Imprezę poprowadzi Jarosław Kret.

Na tegoroczną edycję Pikniku Klimatycznego zaplanowano także quizy, rodzinne konkursy z nagrodami, warsztaty ekologiczne, gry dla najmłodszych oraz szpital zagrożonych gatunków zwierząt, gdzie chętni, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat powodów ich zagrożenia. Na gości czekać będzie także Namiot Multimedialny ze specjalnie zasilanymi grami ekologicznymi. Organizatorzy zadbali, żeby każdy znalazł coś dla siebie!

czytaj więcej »

Oszczędzajmy prąd!


W związku z trwającą falą upałów i niskimi stanami wód w rzekach oraz wynikającym z nich utrudnieniem w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Operator Systemu Przesyłowego ogłosił na obszarze całego kraju w najbliższych dniach od godz. 10.00 do 17.00, stopień zasilania 20.

Wprowadzenie 20. stopnia zasilania oznacza obowiązek zastosowania maksymalnych  ograniczeń w odbiorze prądu przez odbiorców o zamówionych mocach powyżej 300 kW. Wprowadzone ograniczenia będą powodowały u odbiorców zakłócenia w funkcjonowaniu, negatywnie wpływając na ich wyniki gospodarcze i realizację zadań.

W związku z prognozowanym dalszym utrzymywaniem się wysokich temperatur na obszarze całego kraju, skutkującym utrudnieniami w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, należy się spodziewać, że 20. stopień zasilania będzie w najbliższych dniach utrzymywany, dlatego każde działanie służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej będzie pozytywnie wpływać na poprawę sytuacji.

Apelujemy do mieszkańców Warszawy i przedsiębiorców działających na obszarze naszego miasta o ograniczenie zużycia energii elektrycznej szczególnie w godzinach ich największego poboru, tj. między godz. 10.00 a 17.00.

źródło: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/oszcz-dzajmy-pr-d-20-stopie-zasilania

czytaj więcej »

Festiwal Baterii


Jak się okazuje, można śpiewać nawet o recyklingu baterii i porywać serca tłumów. Historia jak z bajki o Kopciuszku. Konkurs „Festiwal Baterii” startował w marcu. Polegał na tym, że dzieci ze szkół w całej Polsce miały napisać tekst piosenki zachęcający Polaków do recyklingu baterii. Jury wybrało sześć najlepszych utworów, a na ten jedyny głosowali już internauci.

Do finałowego numeru muzykę napisała Paulina Przybysz (ex Sistars), a teledysk nagrany został podczas czterodniowych warsztatów. Konkurs ciekawy, ale eko-akcji w Polsce jest jednak wiele. Ten okazał się niezwykłą akcją setek tysięcy Polaków, walką dzieci o czystą Ziemię i projektem, który poziomem zaangażowania lokalnych społeczności, władz, państwowych instytucji, mediów i artystów po prostu zaskakuje. Zaczęło się niewinnie. 56 zgłoszonych zespołów. 6 piosenek w finale. Głosowanie. Organizatorzy odbierają pierwszy telefon od dostawcy usług internetowych – serwery przeciążone! Sprawdzają. W ciągu jednego tygodnia 134 tysiące wejść na stronę!

- Część głosów musieliśmy anulować bo nie były to głosy „indywidualnych osób”, ale mimo to– dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce czytało tekst sześciu piosenek edukacyjnych i głosowało. Byliśmy szczęśliwi i – nie ukrywam – zdziwieni popularnością konkursu, mówi Artur Guziak, jeden z organizatorów. Skontaktowaliśmy się z opiekunami zespołów. Co się okazało?  Że Polska szaleje! Że dzieci organizują swoje lokalne kampanie, że burmistrzowie piszą do okolicznych szkół i firm
z prośbą o wsparcie dla swoich zespołów, że informacja o nominacji i prośba o głosy jest podawana nawet w ogłoszeniach parafialnych!

Nie mniejszy odzew miało sześć filmików, które gwiazda i twarz projektu – Paulina Przybysz, wybitna wokalistka, kompozytorka i znana z ekologicznych pasji artystka nakręciła, aby zachęcić dzieci do wzięcia udziału w akcji. Wyświetliła je na swoim profilu jedna z telewizji muzycznych (4FunTv).

- Zakładaliśmy dotarcie do – może – 150 - 200 tys. osób. A filmy obejrzało prawie milion! Cieszy się Iwona Strykier – Sibilska, pomysłodawczyni konkursu.

Link do teledysku znajduje się TUTAJ.

Efektem konkursu jest świetna piosenka, „Marzenie o czystej Ziemi”, do której tekst napisały dzieciz Polichna k/Chęcin – niewielkiej miejscowości w woj. świętokrzyskim. Dla dzieci to przygoda życia. Niektóre płakały, kiedy kończyły się warsztaty. Paulina Przybysz była zdumiona ich zaangażowaniem w pracę, jak mówi:

- Pokochałam te wszystkie dzieciaki. Czuliśmy, że razem robimy coś ważnego. Jeśli dzięki piosence choć jedna osoba zacznie zbierać selektywnie baterie, to będzie to nasz sukces.

W warsztatach brały też udział dzieci z Raciszyna, które zajęły drugie miejsce. Przegrały w pięknym stylu – wspierając wygranych w produkcji teledysku i życząc im szczęścia, bo jak mówiły nauczyliśmy się, że warto walczyć o czystą Ziemię razem. Bo razem możemy więcej! Dziś piosenka ma szansę stać się przebojem. Życzliwie spojrzała na nią stacja RDC wpisując do tzw. playlisty. I znów szok, bo ten utwór pnie się właśnie po drabince na liście przebojów w stacji! Polacy znów głosują! Cieszymy się i troszkę dziwimy bo to piosenka z przesłaniem, nie o miłości, nie banalna.

- Takie utwory jak ten rzadko trafiają na listy przebojów. Wymagają bowiem od słuchacza, aby pomyślał o własnych działaniach, o tym czy sam nie zatruwa Ziemi. A baterie to odpad naprawdę niebezpieczny. Zawarte w nich substancje nie są witaminą, są silnie toksyczne i mogą zdziałać

w środowisku wiele szkody. A przede wszystkim niszczą zdrowie – mówi Henryk Buczak, prezes Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., która zajmuje się recyklingiem zużytego sprzętu oraz tę akcję współfinansowała, razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wszyscy śpiewamy w Funduszu ten utwór - mówią pracownicy NFOŚiGW. A na stronie tej poważnej instytucji czytamy wpis: Ostrzeżenie: piosenka zdecydowanie uzależnia, 9 na 10 osób po wysłuchaniu piosenki odtwarza ją co najmniej 10 razy dziennie, a 8 na 10 nuci "Recykling baaaateriii.... ”.

Czy możemy wiec powiedzieć, że pasja dzieciaków z Polichna i ich przesłanie: Potraktuj nas poważnie, jesteśmy dzieciakami, to przyszłość planety, Ziemi się waży trafiło Polakom do serca bardziej niż straszenie kataklizmem! Oby! Wierzymy, że ta piosenka zmieni świat na lepsze!

źródło: informacja organizatora

czytaj więcej »

Wywiad z Mirą Stanisławską Meysztowicz w Radio TOKFM

Zapraszamy do wysłuchania fantastycznego wywiadu z Mirą - Fundatorką Fundacji Nasza Ziemia, kobietą niebanalną z niezwykłą energią do działań. Posłuchajcie o początkach największej akcji ekologicznej w Polsce, przeszkodach, które Mira musiała pokonać aby z nią ruszyć oraz o "Męskich Szopach" -  Jej najnowszym projekcie.

http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Zycie-miedzy-Australia-a-Polska-Gosciem-jest-Mira-Stanislawska-Meysztowicz/27657#

czytaj więcej »

Przepłacamy za prąd

Polscy mali i średni przedsiębiorcy marnują prąd przez nieodpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i zbędną pracę maszyn. Tym samym zwiększają swoje koszty średnio o 10-15%. Inwestycje służące obniżeniu zużycia energii zwracają się nawet wcześniej niż po półtora roku.

Według danych zebranych przez firmę Polski Prąd podczas audytu ponad 200 małych i średnich firm ponad 75% przedsiębiorstw, które zużywają 50-300 MWh energii elektrycznej rocznie, mogłoby zredukować rachunki za prąd nawet o 10-15%.

– U części z nich widzieliśmy liczby sięgające nawet 30% – stwierdza w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Paweł Owczarski, prezes zarządu Polski Prąd. – Przeciętna firma w Polsce ma potencjał oszczędności sięgający 8-10%. Można je generować w prosty sposób i w efekcie zmniejszyć koszty zużycia energii, zarówno kupowanego prądu, jak i dystrybucji.

Większość oszczędności dotyczy trzech obszarów: oświetlenia, pracy jałowej urządzeń oraz niewłaściwej termoizolacji obiektów przemysłowych.

– W oświetleniu widzimy szereg dość typowych błędów. Począwszy od prześwietlania pomieszczeń, czyli umieszczania większej liczby źródeł światła, niż to jest potrzebne, poprzez niestosowanie wyłączników czasowych, a skończywszy na tym, że instalowane są lampy o zbyt dużej mocy – wyjaśnia Owczarski.

Prezes Polskiego Prądu zwraca także uwagę na to, że w Polsce wciąż małą popularnością cieszy się technologia LED. Według niego wymieniając tradycyjne oświetlenie na LED-y bądź neony, przedsiębiorcy byliby wstanie zaoszczędzić nawet do 80% energii zużytej na światło. Przykładowo firma mająca 1000 punktów oświetleniowych o mocy 35W każdy mogłaby w ten sposób zaoszczędzić około 45 tys. zł rocznie. Zainstalowanie wyłączników czasowych i czujników obecności w pomieszczeniach może z kolei obniżyć roczne koszty prądu o kolejne 10-15 tys. zł.

– Inwestycji w oświetlenie zwróciłby się już w czasie krótszym niż dwa lata – podlicza Owczarski.
Również błędy konstrukcyjne w budynkach i systemach grzewczych powodują, że firmy przepłacają za energię elektryczną.

– Mamy np. bardzo duży kocioł grzewczy, ale za małe profile rur, które rozprowadzają ciepło do kaloryferów lub na odwrót. Często stan instalacji ogrzewania odbiega od ideału – wyjaśnia prezes Polskiego Prądu.

Optymalizacja efektywności energetycznej może zredukować zużycie prądu o ponad jedną trzecią.

Kolejnym obszarem, gdzie można zaobserwować nieefektywność zużycia energii elektrycznej, jest jałowa praca silników, np. wentylatorów w pustych pomieszczeniach, schodów ruchomych czy drzwi obrotowych, które często włączone są niepotrzebnie. Jak podkreślają eksperci Polskiego Prądu, te oszczędności są bardzo łatwe do osiągnięcia. Nawet jeśli działania te wymagają nakładów finansowych, to szybko się zwracają.

– Nawet w tych przypadkach, kiedy nakłady sięgały 50-100 tys. zł, redukcja kosztów była tak duża, że zwracała się niemal natychmiast. A oszczędności były ogromne, gdyż – co trzeba zaznaczyć – inwestycje powodowały wieloletnie obniżki kosztów – mówi ekspert.

Z badania wynika jednak, że właściciele firm rzadko zwracają uwagę na możliwość oszczędzania.

– To nigdy nie jest palący temat. Z perspektywy klienta wszystko działa, prąd płynie. Ludzie nawet, jeżeli wiedzą, że mogą zaoszczędzić na fakturze, nie zastanawiają się nad tym, jak to zrobić. Wynika to z tego, że klient najczęściej nie czuje potrzeby szukania rozwiązania, które pozwoli mu zaoszczędzić – mówi Owczarski. – To są małe i średnie firmy, które nie zatrudniają na etat osoby zajmującej się utrzymaniem instalacji energetycznej. W konsekwencji firmy wciąż tracą pieniądze.

Ekspert wyjaśnia jednak, że możliwości oszczędzania są w każdej branży, różne będą tylko zastosowane metody.

– W hotelach głównym elementem będzie oświetlenie, z kolei w branży restauracyjnej ciekawym rozwiązaniem jest akumulacja ciepła, które powstaje w procesie przygotowania jedzenia, i użycie go do celów grzewczych. Rozwiązania będą różne w różnych branżach, ale sam potencjał oszczędności w każdej taki sam – wyjaśnia Paweł Owczarski.

Źródło: Newseria Biznes

czytaj więcej »

Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Dzień bez Telefonu Komórkowego

Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Brzmi dziwnie, prawda? Jak przeżyć dzień bez dzwonienia, smsowania, robienia zdjęć, korzystania z aplikacji, przeglądania internetu i jeszcze wielu rzeczy, na które pozwalają nasze telefony i smartfony? A jednak internauci na całym świecie już od kilkunastu lat nawołują do wyłączenia komórki na 24 godziny w dniu 15. lipca. To nieoficjalne święto ma nam przypomnieć, że istnieje życie bez telefonu. Może to być także dobra okazja do zastanowienia się nad tym, czym jest komórka, jakie „skarby” w sobie kryje i jakim kosztem jest tworzona.

Za każdym razem, gdy bierzemy telefon do ręki, trzymamy nie tylko aparat do rozmawiania na odległość. Trzymamy złoto, srebro, platynę, miedź i ok. 30 innych metali. Jedną z ważniejszych składowych jest koltan, zawierający duże ilości tantalu. Jest to rzadki metal, umożliwiający produkcję bardzo małych kondensatorów, niezbędnych do działania telefonów komórkowych i smartfonów. Inną istotną rudą jest kasyteryt, wykorzystywany do produkcji płyt głównych w urządzeniach mobilnych. Oba występują w ogarniętej wojną Demokratycznej Republice Konga.

W tym kraju wiele kopalni działa nielegalnie i jest opanowanych przez rebeliantów. Zmuszają oni ludzi do niewolniczej pracy w bardzo niebezpiecznych warunkach. Handel metalami pozwala im zaś finansować dalsze działania zbrojne. Duński dziennikarz Frank Poulsen nakręcił na ten temat bardzo ciekawy film dokumentalny, „Krew w twoim telefonie”. Trzy lata spędził w Demokratycznej Republice Konga. Podróżował do kopalni rzadkich metali, często stykając się również z rebeliantami. Szukał też powiązań ze światowymi koncernami, produkującymi komórki. Warto obejrzeć ten film, by uzmysłowić sobie, że, także w naszym telefonie mogły znaleźć się elementy zdobyte dzięki pracy współczesnych niewolników.

Wydobycie surowców do produkcji telefonów to nie jedyna kontrowersyjna kwestia. Ponieważ w każdym sezonie pojawiają się nowe modele, wielu ludzi wymienia telefony jak przysłowiowe rękawiczki. To oznacza, że z roku na rok rośnie liczba starych i zużytych aparatów, będących elektroodpadami. Powinny one trafić do zakładów recyklingowych, jednak miliony ton elektrozłomu trafiaja na nielegalne wysypiska w Afryce i Azji, co ma fatalny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Lokalni mieszkańcy w prymitywnych warunkach odzyskują tam surowce, za które otrzymują groszowe wynagrodzenie, jednocześnie rujnując swoje zdrowie.

Istnieje jednak sposób, by ograniczyć wydobycie surowców oraz wysyłanie elektroodpadów na globalne wysypiska śmieci. Najprostszą metodą jest zbiórka i recykling starych telefonów. Amerykańska firma Falconbridge Limited, specjalizująca się właśnie w przetwarzaniu komórek, podaje że jedna tona aparatów zawiera aż 140 kg miedzi, 3,14 kg srebra, 300 g złota, 130 g palladu i 3 gramy platyny. W specjalistycznych zakładach odzyskuje się te surowce w warunkach pozwalających na ochronę zarówno środowiska, jak i zdrowia ludzi, którzy się tym zajmują.

Podejmij wyzwanie:

W Światowym Dniu Bez Telefonu Komórkowego warto przejrzeć szuflady i zobaczyć, czy nie gromadzimy niepotrzebnych aparatów. Jeśli takowe są, można zastanowić się co z nimi zrobić. Gdy wciąż są sprawne, warto oddać je komuś z rodziny, znajomym lub sprzedać na aukcji internetowej. Zepsuty sprzęt można oddać lub sprzedać firmie zajmującej się naprawą bądź wykorzystaniem części do naprawy innych telefonów.

Na stronie internetowej Elektrośmieci w sieci jest mapa punktów odbioru elektrośmieci, do których należy odnieść stare sprzęty. Również w każdej gminie można uzyskać informacje o adresach takich punktów. Oddając tam stare telefony komórkowe, wspieramy ich recykling, a tym samym mamy wpływ na to, co dzieje się w innych częściach świata.

Źródło:EkoKalendarz.pl

czytaj więcej »

"Spalaj kalorie - nie odpady"

„Spalaj kalorie – nie odpady”, czyli Festiwal Recyklingu w Sieradzu

W tym roku przypadła jedenasta edycja Festiwalu Recyklingu w Sieradzu, w której uczestniczyło kilka tys. mieszkańców. Impreza poświęcona jest promocji selektywnej zbiórki odpadów.

Festiwal odbył się w dniach 15-20 czerwca pod hasłem „Spalaj kalorie – nie odpady”. Zwrócono uwagę na temat właściwych zachowań proekologicznych. Nawoływano do niepalenia odpadów w piecach domowych i wspólnego dbania o to, czym wszyscy oddychają. Jednocześnie zachęcano mieszkańców miasta do aktywności fizycznej w różnych formach, które były prezentowane podczas festiwalu przez lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe.

Konkursów bez liku

Oprócz tradycyjnej zbiórki odpadów segregowanych, za które uczestnicy imprezy otrzymywali sadzonki roślin, żarówki energooszczędne, czy inne gadżety, można było także wziąć udział w grze terenowej Miasteczko Recyklingu złożonej z przystanków informacyjno-edukacyjnych. Każdy przystanek-stoisko poświęcony był innej tematyce związanej z gospodarką odpadową (np. recykling szkła, recykling papieru, odpowiedzialna konsumpcja, recykling metali itp.). Tworzenie i prowadzenie przystanków edukacyjnych odbywało się w ramach konkursu, w którym wzięły udział niemal wszystkie sieradzkie szkoły. Rywalizowały one o nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza za najbardziej atrakcyjne i najlepsze merytorycznie stoisko oraz o nagrodę publiczności (jednodniowe wycieczki krajoznawcze dla zwycięskich drużyn szkolnych). Biorąc udział w zabawie można było zdobyć ekodukaty – oficjalną walutę obowiązującą w miasteczku.

Jednocześnie na estradzie festiwalowej odbywał się kolejny konkurs na najciekawszą ekologiczną krótką formę słowno-muzyczną (skecz, przedstawienie, miniatura, piosenka z choreografią) skierowany do najmłodszych mieszkańców miasta. Przedszkolaki z czterech sieradzkich placówek rywalizowały również o nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza (wycieczka krajoznawcza). Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały ekoupominki.

Podczas festiwalu odbywał się także piknik rodzinny z licznymi atrakcjami przygotowanymi specjalnie dla najmłodszych, m.in. z warsztatami artystycznymi. Polegały one na wspólnym „dawaniu drugiego życia” zużytym przedmiotom (tkanie z surowców wtórnych oraz pasmanteryjnych przy użyciu drewnianych ramek; szycie toreb z bannerów reklamowych). Samodzielnie wykonane gadżety były atrakcyjną i wyjątkową pamiątką podkreślającą ekologiczny, upcyklingowy charakter Festiwalu.

Tony odpadów

Wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy Sieradza mogli zarówno w dniu festiwalu jak i przez cały tydzień go poprzedzający dostarczać odpady, za które otrzymywali ekodukaty. Podczas pięciodniowej akcji do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu odpady dostarczyło ponad 300 osób. Natomiast w dniu finału Festiwalu Recyklingu odbiór odpadów

 

był zapewniony przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych.

Łącznie zebrano ich ponad 12 ton. Sieradzanie wymienili na talony m.in. 459 kg puszek i innych odpadów aluminiowych, 1759 kg baterii, 916 kg nakrętek plastikowych, 340 sztuk opon, 8862 kg elektroodpadów i 457 kg odpadów niebezpiecznych i problemowych. Nakrętki przekazano dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”. Pozostałe odpady zostały przewiezione do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych k. Kalisza.

Festiwal Recyklingu w Sieradzu to corocznie organizowana akcja edukacyjna przez Gminę Miasto Sieradz, której patronem medialnym jest miesięcznik „Recykling”.

 

Źródło: komunalny.pl

czytaj więcej »

Czysta Gmina - Plebiscyt

Plebiscyt na Czystą Gminę - statystyki głosowań

 

Rusza pierwszy, społeczny Plebiscyt, w którym oceniane będą wszystkie gminy w całej Polsce. Zadaniem Plebiscytu jest sprawdzenie aktualnej sytuacji i wyróżnienie tych gmin, które nie tylko dbają o utrzymanie czystości na swoim terenie, ale w czynny sposób reagują na potrzeby swoich mieszkańców. Wyniki „Plebiscytu na Czystą Gminę” wykorzystamy do nakreślenia obrazu czystości w polskich gminach i podsumowania podejścia do egzekwowania przez nie prawa.

 

Weźcie udział w pierwszym społecznym Plebiscycie na Czystą Gminę!

 

Szanse na tytuł Czystej Gminy 2015 mają te gminy, które łącznie spełnią kryteria:

 

 • na terenie gminy panuje ogólny ład i porządek,
 • gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach działania systemu gospodarki odpadami,
 • gmina reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku.

 

Głosowanie rozpoczyna się z dniem 28.05.2015r. o godz. 10.00

i kończy się w dniu 18.09.2015r. o godz. 18.00.


Czy oddaliście już swój głos na czystą gminę? Każdego dnia możecie śledzić statystyki głosowań. Jesli oddaliście już swój głos zachęćcie rodzinę i przyjaciół. Niech wygra najlepszy!

Głosuj tutaj

 

 

PLEBISCYT NA CZYSTĄ GMINĘ - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

ŹRÓDŁO: http://sprzatanieswiata-polska.pl/

czytaj więcej »

Powstaje „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno”

Miasto Jaworzno przygotowuje się do opracowania strategicznego dokumentu, który skoncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dokumentem tym będzie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno”, a jego istotą – przede wszystkim oszczędności i zadbanie o odpowiednią ochronę środowiska i czystsze powietrze w okolicy.

Do prawidłowego wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak również zaplanowania realnych działań na terenie miasta, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie miasta oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na terenie miasta. W tym celu stworzone zostały specjalne ankiety przygotowane zarówno dla lokalnych przedsiębiorców i właścicieli fabryk, jak i zwykłych mieszkańców.

Więcej informacji (w tym także gotowe arkusze ankietowe) można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Jaworzno.

czytaj więcej »

AECOM nowym uczestnikiem Zielonej Stopy Filantropa

Już za chwilkę kolejna firma rozpocznie zbiórkę telefonów komórkowych na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa!

AECOM jest wiodącym dostawcą inżynierii, budowy i usług technicznych dla agencji publicznych i firm sektora prywatnego na całym świecie. Firma oferuje pełen zakres zarządzania programem; planowania, projektowania i inżynierii; Inżynieria systemów i pomocy technicznej; Budowa i Zarządzanie budową; działania i konserwacji; zarządzania i operacji; technologii informacyjnych; i likwidacji i zamknięcie usługi. URS zapewnia usługi dla Federalnej, oleju i gazu, infrastruktury, moc i przemysłowych projektów i programów.

czytaj więcej »

Nowi uczestnicy

Z wielką radością informujemy, że do grona uczestników programu Zielona Stopa Filantropa dołączyła firma Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. oraz PZL Mielec.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o to międzynarodowe przedsiębiorstwo produkujące farby, produkty farmaceutyczne i chemiczne.

PZL Mielec (Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.) to największe zakłady lotnicze w Polsce, ulokowane w Mielcu w województwie podkarpackim.

czytaj więcej »

23. modernizacja za nami

W ramach naszych działań Warszawski Szpital dla Dzieci wzbogacił się o nowy i energooszczędny odkurzacz! To już 23. modernizacja przeprowadzona w programie Zielona Stopa Filantropa. W już teraz trwają przygotowania do kolejnej wymiany urządzeń AGD. W najbliższym czasie nowe sprzęty otrzyma placówka z Wrocławia - czekamy tylko na podsumowanie zbiórek prowadzonych w Banku Zachodnim WBK.

 

 

czytaj więcej »

Fundacja Nasza Ziemia partnerem Platformy Zrównoważona Energia

Do współpracy z Platformą Zrównoważona Energia przystępują kolejne podmioty, które swoją wiedzą i doświadczeniem wzmocnią dyskusję nad zrównoważonym rozwojem energetyki, budownictwa i OZE. W ostatnich dniach dołączyli m.in. Polski Komitet Energii Elektrycznej oraz Fundacja Nasza Ziemia.

Polski Komitet Energii Elektrycznej jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Wśród członków wspierających PKEE są zarówno największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży.

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową nieprzerwanie od 21 lat realizującą cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa.

źrtódło: http://www.mg.gov.pl/

czytaj więcej »

Klimatyczne negocjacje w Paryżu

W dniach 6-8 maja negocjatorzy 50 krajów spotykają się w Paryżu, by nadać impet negocjacjom globalnego porozumienia klimatycznego. Podziwu godne propozycje złożyły Meksyk i Gabon. Niepokój budzi postawa Australii, Kanady i Japonii.

Nieformalne spotkanie w siedzibie OECD ma na celu zdynamizowanie ślimaczącego się procesu negocjacyjnego. Unia Europejska i Norwegia liczą, że zainspirują maruderów do przedstawienia planów ograniczenia emisji na okres po roku 2020. Do tej pory zrobiło to zaledwie 35 krajów oraz UE – grupka ta wspólnie odpowiada za zaledwie 25% światowych emisji.

Jeżeli Chiny, zgodnie z zapowiedzią, złożą swój plan redukcyjny pod koniec czerwca, zobowiązania obejmą połowę globalnych emisji.

Same plany nie gwarantują sukcesu. Te już złożone są wysoce niespójne. Trudno je będzie ujednolicić i uwzględnić w globalnym porozumieniu. Negocjatorzy mają na to tylko 7 miesięcy, a tylu planów jeszcze brakuje!
Są i dobre wieści

Niektórzy komentatorzy wskazują, że deklaracje USA (ograniczenie emisji o 26–28% do roku 2025) to najambitniejsza propozycja, jaką mogła złożyć administracja Obamy bez oporów Kongresu.

Podziw wzbudził Meksyk, który chce bezwarunkowo ograniczyć emisje CO2 o co najmniej 25% do roku 2030 – niezależnie, czy nowe porozumienie powstanie, czy też nie. Jeżeli traktat jednak powstanie, i będzie wystarczająco ambitny, Meksyk podniesie poziom redukcji do 40%!

Maruderów negocjacji zawstydza również Gabon, który w okresie 2010-2025 zamierza ograniczyć emisje o 60% – tu jednak nie chodzi o redukcję bezwzględną, ale ograniczenie w stosunku do trendu wzrostu emisji.
Oporni nie składają broni

Determinacja jednych krajów stoi w jawnym kontraście wobec obojętności innych. Wielce znacząca jest postawa Liechtensteinu, który – choć malutki – psuje morale, odmawiając redukcji na własnym terenie. Ten posażny raj podatkowy jest gotów ograniczać emisje za granicą, w ramach globalnego schematu. Sęk w tym, że takiego schematu nie ma i w najbliższych latach nie będzie.

Ramię w ramię z Liechtensteinem stają światowe potęgi. Rosja (która już złożyła swój plan redukcyjny) proponuje bardzo zachowawczy cel ograniczenia emisji o 25-30% do roku 2030 wobec roku 1990.

Japonia twierdzi, że znaczące emisje możliwe są tylko dzięki energetyce jądrowej i rozważa włączenie reaktorów, nieczynnych od katastrofy w Fukushimie.


Unia Europejska i Norwegia, chętnie prezentujące się jako liderzy procesu negocjacyjnego, spotykają się 17 maja – w przededniu Forum „Petersberg Climate Dialogue” w Berlinie. W następnych dniach dołączą do nich najbardziej ambitne kraje (w tym małe państwa wyspiarskie zagrożone wzrostem poziomu morza, niektóre państwa rozwijające się i członkowie UE), by stworzyć wspólne stanowisko na dalszy etap negocjacji.

Również Watykan szykuje klimatyczną ofensywę. Już wkrótce zostanie upubliczniona nowa encyklika, która będzie zachęcać kraje do podpisania porozumienia niosącego sprawiedliwość najuboższym. Zręby tej moralnej wizji znaleźć można w opublikowanym pod koniec kwietnia stanowisku Papieskiej Akademii Nauk.

Podczas majowego spotkania w Paryżu negocjatorzy zastanowią się również, jak skrócić prawie 130-stronicowy szkic porozumienia. To absolutnie konieczne, jeżeli COP21 w stolicy Francji pod koniec roku ma się zakończyć sukcesem. Oporne kraje mogą posłużyć się długim tekstem, by przeciągać dyskusje i uniknąć sensowych konkluzji. A przecież COP trwa tylko 2 tygodnie...

Marta Śmigrowska, na podstawie Euractiv.com

Źródło: ChronmyKlimat.pl

czytaj więcej »

Dzień Ziemi 2015 już za nami!

Pod hasłem "Z energią zmieńmy źródła!" w niedzielę 26 kwietnia odbył się kolejny już piknik z okazji Dnia Ziemi.

Fundacja Nasza Ziemia, przy współpracy z Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadziła zbiórkę telefonów w ramach swojego programu Zielona Stopa Filantropa. Poza telefonami zbierane były również inne elektroodpady, za które można było otrzymać roślinkę.

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

czytaj więcej »

Wielka Zbiórka Elektroodpadów!

Dzień Ziemi - największe ekologiczne święto świata

 

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupienisą w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie.

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, w tym roku odbędzie się 26 kwietnia w godzinach 10.00 - 18.00 w Warszawie, park Pole Mokotowskie.

Fundacja Nasza Ziemia, przy współpracy z Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadzić będzie zbiórkę telefonów w ramach swojego programu Zielona Stopa Filantropa. Poza telefonami zbierane będą również inne elektroodpady, za które będzie można otrzymać roślinkę. Znajdziecie nas przy stoisku firmy Remondis - tuż przy Stadionie SKRY.

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

czytaj więcej »

22 edycja Sprzątania świata - Polska

czytaj więcej »

Z głową we własnym domu

Co mogę zrobić z płytami CD? Gdzie najlepiej wyrzucić fusy po kawie? Gdzie oddam odzież, której nie noszę?


Podstawowym założeniem projektu _z głową jest edukacja, w jaki sposób mądrze – czyli praktycznie, opłacalnie i wygodnie – można pozbyć się wszystkiego, co nie jest nam już potrzebne, zgodnie z koncepcją 3R (Reduce/Reuse/Recycle).
Większość dostępnych materiałów informacyjnych nie rozwiązuje problemu produktów, które nie podlegają segregacji i przetworzeniu. Spacer po naszym domu uświadamia, że podejmując decyzję zakupową, warto wybierać produkty, których opakowania podlegają przetworzeniu lub ponownemu wykorzystaniu.

Wizualizacja w formie domu była dla nas naturalnym wyborem. Wyszliśmy z założenia, że cały świat mieści się w naszym domu. Rozwiązując problem w sposób praktyczny, opłacalny i wygodny, możemy wiele zmienić.
To, co praktyczne i opłacalne, jest jednocześnie przyjazne środowisku.

Zacznij swój spacer z głową tutaj

źródło: http://www.zglowa.com/index.html

czytaj więcej »

Wielkanocne życzenia

Drodzy Przyjaciele!

Mamy nadzieję, że zbliżające się Święta spędzicie w gronie najbliższych sobie osób,

odpoczniecie i będziecie mogli się cieszyć piękną, wiosenną pogodą.

Wracamy do Was we wtorek, a w tym czasie będziemy o Was ciepło myśleć!

Wesołych Świąt!

czytaj więcej »

Wielka zbiórka elektroodpadów - Dzień Ziemi, 26.04.2015

Dzień Ziemi - największe ekologiczne święto świata

 

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupienisą w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie.

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, w tym roku odbędzie się 26 kwietnia w godzinach 10.00 - 18.00 w Warszawie, park Pole Mokotowskie.

Fundacja Nasza Ziemia, przy współpracy z Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadzić będzie zbiórkę telefonów w ramach swojego programu Zielona Stopa Filantropa. Poza telefonami zbierane będą również inne elektroodpady, za które będzie można otrzymać roślinkę. Znajdziecie nas przy stoisku firmy Remondis - tuż przy Stadionie SKRY.

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

czytaj więcej »

BZ WBK dołączyło do zbiórki

Warszawa, Poznań i Wrocław - to miasta, w których BZ WBK organizuje zbiórkę telefonów wśród swoich pracowników! Dzięki przekazanym niepotrzebnym urządzeniom, Fundacja Nasza Ziemia będzie mogła podarować kolejnej placówce dziecięcej energooszczędne sprzęty AGD, które zwiększą ich efektywność energetyczną. 

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich mieszkańców Polski do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Przez cały rok każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów, telefonów komórkowych lub pustych pojemników po oryginalnych tuszach i tonerach. Chęć organizacji zbiórki należy zgłosić mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl). Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

czytaj więcej »

Otrzymaliśmy Patronat Ministra Gospodarki!

Z wielką radością informujemy, że program zwiększania efektywności energetycznej, prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia, uzyskał Patronat Ministra Gospodarki.

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich mieszkańców Polski do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Przez cały rok każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów, telefonów komórkowych lub pustych pojemników po oryginalnych tuszach i tonerach. Chęć organizacji zbiórki należy zgłosić mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl). Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

czytaj więcej »

Ministerstwo Gospodarki też zbiera telefony!

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Ministerstwo Gospodarki przeprowadzi zbiórkę niepotrzebnych telefonów komórkowych, które przekaże na rzecz programu "Zielona Stopa Filantropa".  Dzięki przekazanym niepotrzebnym urządzeniom, Fundacja Nasza Ziemia będzie mogła podarować kolejnej placówce dziecięcej energooszczędne sprzęty AGD, które zwiększą ich efektywność energetyczną.

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich mieszkańców Polski do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Przez cały rok każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów, telefonów komórkowych lub pustych pojemników po oryginalnych tuszach i tonerach. Chęć organizacji zbiórki należy zgłosić mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl). Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

czytaj więcej »

Zbiórki ZSEE ruszyły pełną parą!

 

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Bank BGŻ oraz firma Staples Advantage przekażą swoje elektroodpady na rzecz programu "Zielona Stopa Filantropa". Dzięki przekazanym niepotrzebnym urządzeniom, Fundacja Nasza Ziemia będzie mogła podarować kolejnej placówce dziecięcej energooszczędne sprzęty AGD, które zwiększą ich efektywność energetyczną.

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich mieszkańców Polski do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Przez cały rok każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów, telefonów komórkowych lub pustych pojemników po oryginalnych tuszach i tonerach. Chęć organizacji zbiórki należy zgłosić mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl). Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

czytaj więcej »

Zielona Stopa Filantropa po raz 22.!

Wczoraj odbyło się oficjalne przekazanie energooszczędnej lodówki dla Fundacji SYNAPSIS. Było to możliwe dzięki pracownikom Banku BGŻ i wszystkim, którzy przy okazji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2014“, oddali swój zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Fundacji Nasza Ziemia. Zebrano wówczas 8 ton elektroodpadów oraz 138 telefonów komórkowych.

Pracownicy Banku BGŻ od 2011r. włączają się w akcje – zbiórki elektrośmieci organizowane przez Departament Społecznej Odpowiedzialności Biznesu  we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Towarzyszy nam świadomość, że wszystkie, nawet najdrobniejsze inicjatywy lokalne, ale połączone ze sobą wspólną troską o środowisko naturalne, prowadzą do zmiany na lepsze. Łączymy się w działaniu z milionami ludzi na całym świecie myślących i działających podobnie jak my. Oprócz zachęcania pracowników do świadomych działań proekologicznych, Bank BGŻ od 2010 roku podejmuje, monitoruje i raportuje własne działania na rzecz racjonalnego wykorzystywania zasobów i redukcji emisji CO2.- powiedziała Pani Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sponsoringu.

Bank BGŻ już po raz drugi zdecydował się wesprzeć Fundację SYNAPSIS w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa“. Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ośrodek informacyjno-prawny oraz przedsiębiorstwo społeczne wraz z domem treningowym dla dorosłych, czyli Ośrodek Dom i Praca.

Prowadzony od prawie 3 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu promocję i zwiększanie efektywności energetycznej. Realizowany jest on m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej w placówkach służących dzieciom   i osobom starszym. Jest to możliwe dzięki organizowanym w całej Polsce zbiórkom telefonów komórkowych i w miarę możliwości także innego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do tej pory zebraliśmy prawie 120 ton elektroodpadów i zaoszczędziliśmy 91.000 kWh energii elektrycznej – to tyle, ile średnia polska rodzina potrzebuje przez blisko 30 lat! - dodaje Brzózek. Co ważne, każdy może stać się Zielonym Filantropem, bo telefony komórkowe zbieramy także korespondencyjnie.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Fundacji SYNAPSIS, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom Banku BGŻ, którzy od 2 lat biorą aktywny udział w zbiórce elektroodpadów, telefonów komórkowych oraz pustych pojemników po tuszach i tonerach.

Więcej zdjęć możecie znaleźć tutaj.

Każdy także może stać się Zielonym Filantropem, a telefony komórkowe zbieramy także korespondencyjnie. Więcej informacji: www.ZielonaStopaFilantropa.pl

czytaj więcej »

Po raz 22. zwiększamy efektywność energetyczną!

Już dziś, 4 lutego 2015 roku o godzinie 16.00, Fundacja SYNAPSIS w ramach programu Zielona Stopa Filantropa otrzyma od Fundacji Nasza Ziemia nowoczesną i energooszczędną lodówkę. Zmiana ta pozwoli obniżyć zużycie prądu przez to urządzenie o ok. 30%, obniży rachunki na prąd i zmniejszy zamówienie Fudnacji SYNAPSIS na emisję CO2. A jest to możliwe dzięki pracownikom Banku BGŻ i wszystkim, którzy przy okazji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2014“, oddali swój zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Fundacji Nasza Ziemia. Zebrano wówczas 8 ton elektroodpadów oraz 138 telefonów komórkowych.

Pracownicy Banku BGŻ od 2011r. włączają się w akcje – zbiórki elektrośmieci organizowane przez Departament Społecznej Odpowiedzialności Biznesu  we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Towarzyszy nam świadomość, że wszystkie, nawet najdrobniejsze inicjatywy lokalne, ale połączone ze sobą wspólną troską o środowisko naturalne, prowadzą do zmiany na lepsze. Łączymy się w działaniu z milionami ludzi na całym świecie myślących i działających podobnie jak my. Oprócz zachęcania pracowników do świadomych działań proekologicznych, Bank BGŻ od 2010 roku podejmuje, monitoruje i raportuje własne działania na rzecz racjonalnego wykorzystywania zasobów i redukcji emisji CO2.- powiedziała Pani Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sponsoringu.

Bank BGŻ już po raz drugi zdecydował się wesprzeć Fundację SYNAPSIS w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa“. Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ośrodek informacyjno-prawny oraz przedsiębiorstwo społeczne wraz z domem treningowym dla dorosłych, czyli Ośrodek Dom i Praca.

Prowadzony od prawie 3 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu promocję i zwiększanie efektywności energetycznej. Realizowany jest on m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej w placówkach służących dzieciom   i osobom starszym. Jest to możliwe dzięki organizowanym w całej Polsce zbiórkom telefonów komórkowych i w miarę możliwości także innego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do tej pory zebraliśmy prawie 120 ton elektroodpadów i zaoszczędziliśmy 91.000 kWh energii elektrycznej – to tyle, ile średnia polska rodzina potrzebuje przez blisko 30 lat! - dodaje Brzózek. Co ważne, każdy może stać się Zielonym Filantropem, bo telefony komórkowe zbieramy także korespondencyjnie.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Fundacji SYNAPSIS, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom Banku BGŻ, którzy od 2 lat biorą aktywny udział w zbiórce elektroodpadów, telefonów komórkowych oraz pustych pojemników po tuszach i tonerach.

Każdy także może stać się Zielonym Filantropem, a telefony komórkowe zbieramy także korespondencyjnie. Więcej informacji: www.ZielonaStopaFilantropa.pl

czytaj więcej »

22. modernizacja przed nami!

Już w najbliższą środę, 4 lutego br., Fundacja SYNAPSIS otrzyma od nas energooszczędną lodówkę, w ramach programu "Zielona Stopa Filantropa".

Prowadzony od prawie 3 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej. Jest to możliwe dzięki organizowanym w całej Polsce zbiórkom zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności telefonów komórkowych.

W 2014 roku, w okresie od maja do września, mieszkańcy całej Polski oddawali Fundacji Nasza Ziemia swoje elektroodpady, niepotrzebne telefony komórkowe oraz pojemniki po zużytych tuszach i tonerach. Do zbiórki włączyli się również pracownicy Banku BGŻ, którzy przy okazji corocznej akcji „Sprzątanie świata – Polska“, oddali swój zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny Fundacji Nasza Ziemia. Dzięki zebraniu łącznie 8 ton elektroodpadów, udało się zakupić niezbędną do codzienego funkcjonowania lodówkę dla Fundacji SYNAPSIS.

czytaj więcej »

Kolejne urządzenia z nowymi etykietami

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania nowych etykiet energetycznych dla urządzeń AGD, już od stycznia 2015 roku oznakowanie będzie można zobaczyć na okapach i piekarnikach. A to nie koniec! Kolejne sprzęty gospodarstwa domowego czekają już w kolejce :)

Zgodnie ze zmianami ustalonymi w 2011 roku, wprowadzono nowe klasy energetyczne , jak A+, A++ oraz A+++. Producenci mają obowiązek umieszczać etykiety w widocznych miejscach i co najważniejsze - muszą one być neutralne językowo. Udoskonalenie to osiągnięto, prezentując informacje za pomocą piktogramów zamiast zapisu słownego. W konsekwencji będzie jedna etykieta zamiast dawnego zestawu etykiety z kolorowym tłem w różnych wersjach językowych i neutralnego językowo paska z danymi.

Więcej o wprowadzanych zmianach, nowych etykietach i harmonogramie można znaleźć tutaj.

czytaj więcej »

Świąteczne życzenia od Fundacji Nasza Ziemia

czytaj więcej »

Szczyt klimatyczny w Limie za nami

 

Po zakończonych negocjacjach w Limie widać już, że droga do Paryża nie będzie tak gładka jak tego oczekiwano.

Rezultaty 20 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ nie spełniają oczekiwań społecznych. Nie potwierdzają wyboru bezpieczniejszej dla świata, niskoemisyjnej ścieżki rozwoju. Nie odpowiadają wadze zagrożenia i w zbyt małym stopniu biorą pod uwagę rzeczywiste potrzeby państw najbardziej narażonych na widoczne już i często tragiczne skutki zmian klimatu.

- Po COP20 spodziewaliśmy się więcej, szczególnie po pozytywnych sygnałach płynących z wcześniejszego Szczytu w Nowym Jorku oraz związanych z ostatnimi deklaracjami państw dotyczącymi redukcji emisji i wkładu finansowego do Zielonego Funduszu Klimatycznego - mówi Urszula Stefanowicz, rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.

Trwające dwa tygodnie negocjacje klimatyczne w Limie zakończyły się z ponad 30-godzinnym opóźnieniem. Przedłużające się rozmowy to już niemal tradycja corocznych spotkań, wynikająca z trwających do ostatnich godzin sporów.


Potwierdzenie woli działania to zbyt mało

W kwestii ograniczania emisji CO2 po roku 2020 odnotowano w Limie pewien postęp. Przyjęte decyzje zapewniły podstawowe wytyczne dla państw, które będą przedstawiać swoje wkłady do nowego porozumienia w pierwszej połowie przyszłego roku. Światowi przywódcy potwierdzili również wolę przedstawienia swoich celów w obszarze ograniczania emisji w określonych terminach. Ale samo potwierdzenie woli to za mało.

Niestety, państwa nie będą zobowiązane do uzasadnienia, w jaki sposób podane przez nich cele zmniejszenia emisji CO2 przyczynią się do sprawiedliwej i skutecznej realizacji przyjętego celu globalnego. Nie wykonają także kompleksowej oceny przedstawionych kontrybucji przed szczytem klimatycznym w Paryżu. Zajmie się tym ONZ, które dostarczy własną analizę „łącznego efektu” wszystkich zadeklarowanych przez państwa działań zmniejszenia emisji, do 1 listopada 2015 - na miesiąc przed rozpoczęciem paryskich negocjacji.

- Dzięki temu strony tych skomplikowanych rozmów mają dowiedzieć się przed COP21, czy podane przez nich cele są wystarczające do ograniczenia wzrostu globalnej średniej temperatury do 2°C. Dla państw europejskich, tak samo jak dla innych państw świata, będzie to okazja by ponownie przemyśleć i zwiększyć swój cel redukcyjny. Już teraz jest właściwie pewne, iż „łączny efekt” okaże się niewystarczający - powiedział Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej.


Niewystarczające fundusze

Rozczarowujący jest brak wyraźnych postępów w obszarze wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się na dostosowanie do zmian klimatu oraz naprawę zniszczeń spowodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Pocieszające jest, że udało się zebrać deklaracje wpłat do Zielonego Funduszu Klimatycznego na kwotę 10 mld dolarów. Zdecydowanie mniej korzystny jest natomiast brak wyraźnego stanowiska co do dalszego gromadzenia środków i wskazanie metody dojścia do oczekiwanego przez Fundusz poziomu 100 mld dolarów do 2020 roku. To problem kluczowy dla krajów rozwijających się, które będą przedstawiać deklaracje swoich działań ograniczających emisje nadal nie wiedząc, jakie środki na ten cel będą dla nich dostępne.

Rozczarowanie tych krajów jest tym większe, że tekst decyzji nie wyodrębnia ważnej dla nich kwestii finansowania naprawy zniszczeń spowodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi jako oddzielnego elementu porozumienia Tak zwana „loss&damage” jest ledwie zasygnalizowana w tekściei walka o finansowanie w tym obszarze na pewni będzie kontynuowana na COP21 w Paryżu.


Luka emisyjna - wciąż bez decyzji

Niestety, nie odnotowano również postępu w kwestii zamknięcia tzw. luki emisyjnej – czyli różnicy między tym, o ile powinny zdaniem naukowców spaść światowe emisje do 2020 roku, a tym, ile państwa rozwinięte są gotowe zrobić w ciągu najbliższych 5 lat. W ten sposób państwa rozwinięte, w tym także europejskie, ponownie pokazały, że ich wcześniejsze obietnice w tym zakresie były obietnicami bez pokrycia. „Dreptanie w miejscu” w tej sprawie zdecydowanie zmniejsza poziom zaufania w negocjacjach i ogranicza szansę na sukces przyszłorocznego COP-u.

W roku poprzedzającym szczyt w COP21 w Paryżu UE powinna podjąć działania zmierzające do likwidacji subsydiów dla paliw kopalnych, osiągnięcia celu ograniczenia zużycia energii o 20% do 2020 roku i przeprowadzenia rzeczywistej głębokiej reformy Systemu Handlu Emisjami (ETS). Tymczasem UE nadal nie jest w stanie ratyfikować przedłużenia Protokołu z Kioto na drugi okres rozliczeniowy. Dzieje się tak częściowo pod wpływem Polski walczącej o utrzymanie nadwyżki uprawnień do emisji.

Budzącą nadzieję okazała się postawa państw Ameryki Łacińskiej podważająca często stosowany paradygmat: „będę ograniczać emisje, gdy wszyscy inni zaczną je ograniczać”. Ich finansowe deklaracje i zobowiązania w obszarze ochrony lasów, w połączeniu z innowacyjnymi propozycjami nowych rozwiązań negocjacyjnych były pokazem dobrego przywództwa.

Pozytywnym sygnałem okazało się również uwzględnienie jako jednej z opcji we wstępnym szkicu paryskiego porozumienia kwestii całkowitego odejścia od paliw kopalnych.

Między Limą a Paryżem negocjatorów czeka jeszcze szereg sesji roboczych. Pierwsza ma się odbyć już w lutym w Genewie. Po zakończonych negocjacjach w Limie widać już, że droga do Paryża nie będzie tak gładka jak tego oczekiwano.

źródło:http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/polityka-klimatyczna/droga-do-swiatowego-porozumienia-nadal-wyboista-po-zakonczeniu-negocjacji-klimatycznych-w-limie

czytaj więcej »

Etykiety energetyczne w sklepach internetowych


Po 1 stycznia 2015 r. łatwiej znajdziesz najbardziej energooszczędne produkty. Nowa unijna regulacja wprowadza obowiązek wyświetlania etykiety energetycznej w sklepach internetowych dla telewizorów, lodówek, piekarników i innych urządzeń gospodarstwa domowego.

Sklepy internetowe Amazon i Ebay są już przygotowane na nowe przepisy. Tym bardziej, że wcześniej poniosły straty spowodowane wyrokiem sądu w Niemczech. Jednak stowarzyszenie Ecommerce Europe, zrzeszające ponad 25 tys. przedsiębiorstw, powiedziało prasie pod koniec listopada, że wielu jego członków nie podjęło jeszcze kroków, mających na celu przystosowanie ich stron internetowych do nowych regulacji.

Sklepy internetowe prezentują niektóre elementy etykiety energetycznej już od lat. Nigdy nie istniał jednak wymóg udostępnienia kolorowej etykiety w postaci obrazu. Jako, że zakupy w internecie są coraz bardziej popularne, stała się konieczna nowelizacja prawa.

Nowe przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 5 marca 2014 r. Nakładają one na sprzedawców internetowych nowy obowiązek – dobrowolne do tej pory prezentowanie etykiet, od 1 stycznia 2015 r. stanie się obowiązkowe. Obowiązek ten dotyczy nowych modeli urządzeń objętych dyrektywą o etykietowaniu (np. pralki, lodówki, zmywarki), wprowadzonych do obrotu po 1 stycznia.

Frances Downy, koordynator projektu MarketWatch powiedziała: “Etykiety energetyczne są respektowane przez kupujących, którzy używają ich jako rzetelnego przewodnika po świecie energochłonności urządzeń. Patrząc na nie całościowo – w całej Europie przekłada się to na miliardowe oszczędności energii i niższe rachunki. Wiele sklepów już teraz ma zaimplementowane filtry produktów wedle ich efektywności energetycznej oraz prezentuje etykiety. Mamy nadzieję, że pozostali sprzedawcy wezmą dobry przykład i będą gotowi na zmiany wchodzące w życie po 1 stycznia 2015 r.”

źródło:http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/zakupy-w-sieci-od-1-stycznia-2015-obowiazkowe-etykiety-energetyczne-w-sklepach-internetowych

czytaj więcej »

Wypróbuj kalkulator energetyczny

 

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz ocenić, czy warto zainwestować w instalację słoneczną lub pompę ciepła w Twoim domu, wypróbuj kalkulator energetyczny!

http://www.kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl/index.php?q=kalkulator


Kalkulator wykorzystuje dane ze specjalnie opracowanych dla Warszawy map: słonecznej oraz geotermii niskotemperaturowej. Mapa słoneczna podaje informacje na temat wartości nasłonecznienia na dachu wybranego budynku, uwzględniając efekt zacienienia od otaczającej zabudowy. Mapa geotermii niskotemperaturowej, czyli energii która może być wykorzystana przez pompy ciepła, pokazuje średnią wartość współczynnika mocy cieplnej ziemi w wybranym punkcie. Po wprowadzeniu do kalkulatora punktu adresu i danych nt. wykorzystania energii kalkulator wykona wstępne obliczenia dotyczące opłacalności zainwestowania w wybraną instalację OZE oraz oszacuje korzyści ekologiczne wynikające z ograniczenia zużycia paliw kopalnych.

Zapoznaj się z mapą słoneczną i z mapą geotermii niskotemperaturowej

http://www.kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl/index.php?q=mapa

źródło: http://www.um.warszawa.pl/

czytaj więcej »

Konferencja klimatyczna COP20 w Limie1 grudnia rozpoczyna się Konferencja Stron konwencji klimatycznej. Peruwiańska Lima to ostatni przystanek przed przyszłoroczną konferencją w Paryżu, gdzie ma zostać uzgodnione globalne porozumienie na rzecz ochrony klimatu.

Proces klimatycznych negocjacji toczy się od lat. Być może dlatego budzi umiarkowane i wybiórcze zainteresowanie mediów (szczególnie polskich, chętniej skupiających się na doraźnych konfliktach w kraju, niż na ważnych procesach globalnych). Trzeba jednak podkreślić, że uzgodnienia z Limy warunkują sukces konferencji paryskiej, a tym samym - naszą przyszłość. Dlatego warto uważnie śledzić jej przebieg.

Architektura negocjacji jest niezwykle skomplikowana. I nic dziwnego, próbuje przecież pogodzić interesy nauki, licznych gałęzi gospodarki oraz krajów uczestniczących w negocjacjach - o różnych oczekiwaniach i możliwościach. Kilka ścieżek negocjacyjnych, setki dokumentów i wiele grup nacisku, prezentujących swój punkt widzenia.

Przez najbliższe kilkanaście dni będziemy dla Was śledzić przebieg konferencji, filtrować informacje i podawać je w strawnej (choć raczej nie lekkostrawnej) formie.

Na początek zaprezentujemy punkt widzenia kilku powszechnie szanowanych organizacji i instytucji - głosy reprezentatywne dla dużych grup interesu, całych krajów, czy kontynentów.

ze stanowiskiem Climate Action Network (CAN) możesz zapoznać sie tutaj:

http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/polityka-klimatyczna/konferencja-klimatyczna-cop20-w-limie-perspektywa-organizacji-ekologicznych

źródło:www.chronmyklimat.pl

czytaj więcej »

Podsumowanie akcji ZBIERAM POMAGAM

Znamy już pierwsze wyniki zbiórek ZSEE organizowanych w ramach Zielonej Stopy Filantropa.

W tym roku ogólnopolska zbiórka zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego została zorganizowana w 20 placówkach edukacyjnych. W okresie od czerwca do września br. udało się zebrać łącznie ponad 100 niepotrzebnych telefonów komórkowych oraz prawie 9 ton innego rodzaju elektroodpadów. To naprawdę wspaniały wynik!!! Jednak te wartości na pewno jeszcze wzrosną, ponieważ wciąż spływają do nas kolejne zebrane telefony komórkowe. Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni - dzięki Waszemu zaangażowaniu niedługo uda nam się przeprowadzić kolejną modernizację w ramach programu Zielona Stopa Filantropa.

Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Jeśli chcecie zbierać nadal wraz z nami swoje elektroodpady, wejdźcie TUTAJ, a dowiecie się wszystkiego! Zachęcamy do działania, bo akcja trwa cały rok!

czytaj więcej »

Bank BGŻ zbiera elektroodpady!

Przez dwa dni, tj. 16 - 17 października trwa zbiórka ZSEE w Centrali Banku BGŻ - pracownicy postanowili przyłączyć się do programu Zielona Stopa Filantropa i wspomóc w ten sposób placówki przynależące do Fundacji SYNAPSIS. Życzymy pracownikom Banku BGŻ, aby w swoich domach znaleźli bardzo dużo elektroodpadów! :)

czytaj więcej »

21. modernizacja juz za nami!

30 września br., o godzinie 12.00, Dom Dziecka JULIN w Kaliskach otrzymał nowoczesne i energooszczędne  urządzenia AGD. Nowa chłodziarko – zamrażarka oraz pralka przyczynią się do zwiększenia efektywności  energetycznej placówki, co jest głównym celem realizowanego przez Fundację Nasza Ziemia programu „Zielona Stopa Filantropa“.

W maju 2011 roku Fundacja Nasza Ziemia uruchomiła autorski program pn. Zielona Stopa Filantropa. Jego nadrzędnym celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (rodzinnych domów dziecka oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę sprzętu AGD (na klasę energetyczną A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości) oraz tradycyjnych żarówek na energooszczędne świetlówki. W ciągu 3 lat funkcjonowania programu udało się wymienić stare urządzenia AGD już w 20 placówkach dziecięcych. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez firmy oraz osoby prywatne w sumie ponad 110 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ponad 8000 niepotrzebnych telefonów komórkowych. W wyniku wymiany sprzętów AGD w placówkach, udało się zaoszczędzić łącznie ponad 60.000 kWh energii.

Tym razem nowe urządzenia otrzymał Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach.
„Dom Dziecka JULIN w Kaliskach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, w której obecnie przebywa 30 wychowanków w wieku od 8 do 20 lat. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, którą otrzymaliśmy w ramach programu Zielona Stopa Filantropa, w postaci zakupu nowego sprzętu AGD dla Naszych podopiecznych. Dużym plusem otrzymanego sprzętu, przy jego nowoczesności, jest oszczędność energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów, które do tej pory placówka ponosiła za energię. Zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na inne, bardzo ważne potrzeby Naszych wychowanków.” - powiedziała Pani Agata Kuczyńska, Dyrektor Domu Dziecka JULIN.

21. modernizację udało się przeprowadzić dzięki zbiórkom telefonów prowadzonych w placówkach Banku Zachodniego WBK oraz w firmie Crido Taxand. Dla Banku Zachodniego WBK będzie to już piąty podarowany sprzęt AGD. Wcześniejsze modernizacje bardzo pomogły obdarowanym placówkom – udało nam się zwiększyć efektywność energetyczną tych miejsc o ok. 30%. Firma Crido Taxand włączyła się do akcji w 2013 roku.

„W Crido Taxand przykładamy szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska, o czym świadczy m.in. eko edukacja pracowników, dotycząca segregacji odpadów czy oszczędne użytkowanie papieru. Pracownicy firmy chętnie włączają się w różnego rodzaju zbiórki i akcje. Inicjatywa Fundacji Nasza Ziemia, łącząc w sobie cele ekologiczne i filantropijne, spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem pracowników Crido Taxand. Z jednej strony, mogliśmy pozbyć się zalegających w szufladach, nieużywanych już telefonów, z drugiej – zrobić coś pożytecznego dla środowiska i innych osób.“ - powiedziała Pani Edyta Grzegory z zespołu CSR Crido Taxand.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy akcję „Komórki do zbiórki” Dzięki ich zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech miesięcy, udało się nam zebrać około 160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Domu Dziecka JULIN w Kaliskach, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom i klientom Banku Zachodniego WBK, którzy wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych.

Więcej zdjęć mozna znaleźć TUTAJ.

czytaj więcej »

21. modernizacja w placówce dziecięcej!

30 września br., o godzinie 12.00, Dom Dziecka JULIN w Kaliskach otrzyma nowoczesne i energooszczędne  urządzenia AGD. Nowa chłodziarko – zamrażarka oraz pralka przyczynią się do zwiększenia efektywności  energetycznej placówki, co jest głównym celem realizowanego przez Fundację Nasza Ziemia programu „Zielona Stopa Filantropa“.

W maju 2011 roku Fundacja Nasza Ziemia uruchomiła autorski program pn. Zielona Stopa Filantropa. Jego nadrzędnym celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (rodzinnych domów dziecka oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę sprzętu AGD (na klasę energetyczną A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości) oraz tradycyjnych żarówek na energooszczędne świetlówki. W ciągu 3 lat funkcjonowania programu udało się wymienić stare urządzenia AGD już w 20 placówkach dziecięcych. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez firmy oraz osoby prywatne w sumie ponad 110 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ponad 8000 niepotrzebnych telefonów komórkowych. W wyniku wymiany sprzętów AGD w placówkach, udało się zaoszczędzić łącznie ponad 60.000 kWh energii.

Tym razem nowe urządzenia otrzyma Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach.
„Dom Dziecka JULIN w Kaliskach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, w której obecnie przebywa 30 wychowanków w wieku od 8 do 20 lat. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, którą otrzymaliśmy w ramach programu Zielona Stopa Filantropa, w postaci zakupu nowego sprzętu AGD dla Naszych podopiecznych. Dużym plusem otrzymanego sprzętu, przy jego nowoczesności, jest oszczędność energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów, które do tej pory placówka ponosiła za energię. Zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na inne, bardzo ważne potrzeby Naszych wychowanków.” - powiedziała Pani Agata Kuczyńska, Dyrektor Domu Dziecka JULIN.

21. modernizację udało się przeprowadzić dzięki zbiórkom telefonów prowadzonych w placówkach Banku Zachodniego WBK oraz w firmie Crido Taxand. Dla Banku Zachodniego WBK będzie to już piąty podarowany sprzęt AGD. Wcześniejsze modernizacje bardzo pomogły obdarowanym placówkom – udało nam się zwiększyć efektywność energetyczną tych miejsc o ok. 30%. Firma Crido Taxand włączyła się do akcji w 2013 roku.

„W Crido Taxand przykładamy szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska, o czym świadczy m.in. eko edukacja pracowników, dotycząca segregacji odpadów czy oszczędne użytkowanie papieru. Pracownicy firmy chętnie włączają się w różnego rodzaju zbiórki i akcje. Inicjatywa Fundacji Nasza Ziemia, łącząc w sobie cele ekologiczne i filantropijne, spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem pracowników Crido Taxand. Z jednej strony, mogliśmy pozbyć się zalegających w szufladach, nieużywanych już telefonów, z drugiej – zrobić coś pożytecznego dla środowiska i innych osób.“ - powiedziała Pani Edyta Grzegory z zespołu CSR Crido Taxand.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy akcję „Komórki do zbiórki” Dzięki ich zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech miesięcy, udało się nam zebrać około 160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Domu Dziecka JULIN w Kaliskach, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom i klientom Banku Zachodniego WBK, którzy wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych.

Więcej informacji: www.teledar.pl

czytaj więcej »

Zielona Stopa Filantropa w radiu

Czym jest Zielona Stopa Filantropa? Jak przyłączyć się do zbiórki elektroodpadów? Jak dbać o środowisko? To wszystko, i wiele wiele więcej możecie usłyszeć w naszej audycji radiowej, która odbyła się w niedzielę, 14 września Zapraszamy do słuchania! http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1232952/

czytaj więcej »

WIELCY I MALI TWÓRCY DLA MAŁYCH I WIELKICH SERC

ZOBACZ ZDJĘCIA


12 września br. odbędzie się kolejna impreza w ramach projektu charytatywnego pn. „WIELCY I MALI TWÓRCY DLA MAŁYCH I WIELKICH SERC”. Znane i wschodzące gwiazdy polskiej sceny muzycznej i moc innych atrakcji sprawią, iż wydarzenie to ma szanse na stałe zagościć na mapie warszawskich imprez kulturalnych łączących w swoim zamyśle dobrą zabawę i szczytny cel. Teraz każdy kto zechce wspomóc Szpital może kupić bilet-cegiełkę i wziąć udział w wydarzeniu. Dochód z całej imprezy zostanie przekazany na rzecz Szpitala.

Warszawski Szpital Dla Dzieci przy współpracy z firmą Wasilewski Invest Partner SP. z o.o. oraz fundacją Herosi zapraszają do udziału w wydarzeniu w ramach projektu charytatywnego „WIELCY I MALI TWÓRCY DLA MAŁYCH I WIELKICH SERC”, które odbędzie się 12 września 2014 roku w Filli Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny – Klub Skwer.


Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.00. Organizatorzy przygotowali specjane atrakcje. Wśród nich tzw. Gaming Bus czyli samochód wyposażony w stanowiska komputerowe, w którym będzie można wypróbować najnowsze gry oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami.Ponad to Fundacja Nasza Ziemia podczas całej imprezy będzie zbierała używane telefony komórkowe, podzespoły komputerow oraz elektroodpady. Za każdy oddany przedmiot, darczyńca otrzyma kupon który będzie mógł wymienić na losową nagradę. W puli nagród znajdą się słodycze, bombonierki, gry komputerowe a nawet tablety i aparaty fotograficzne oraz podwójne wejściówki na koncert więńczacy wieczór

Na scenie klubu skwer wystąpią wspaniali artści polskiej sceny muzycznej.

 • Romantycy Lekkich obyczajów,
 • Crab Invasion,
 • Dawida Podsiadło.


W Przerwach pomiędzy występami odbędą się licytacje niezwykych perzedmiotów i usług ufndowanych przez partnerów imprezy. M.in. Wycieczka do fabryki komputerów NTT System, Kolacja w Luksusowej restauracji w towarzystwie znanego celebryty i inne.

Na gości klubu Skwer będzie czekał indyjski poczęstunek przygotowany przez Indyjską Restaurację Namaste India.

Dochód z całej imprezy zostanie przekazany na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, na serwis, konserwację i naprawę sprzętu medycznego ratującego życie.


Imprezę poprowadzi Pan Paweł Loroch.

Wejście do strefy bezpłatnej już od godziny 15:00, Część biletowana rozpocznie się o godzinie 18:30.

Bilety-cegiełki do nabycia w salonach i na stronie sieci eBiet oraz na miejscu, w dniu koncertu.

czytaj więcej »

Czy nowy odkurzacz będzie dobrze sprzątał?

1 września wejdą w życie nowe unijne przepisy dotyczące odkurzaczy. Sklepy czyszczą magazyny, a producenci przygotowują się do wdrażania nowych oznaczeń.

Od poniedziałku na sklepowych półkach powinny pojawiać się pierwsze odkurzacze "zgodne z nowymi przepisami" Unii Europejskiej. To efekt wdrażania europejskich zaleceń. Zakładają one, że maksymalna moc silnika w odkurzaczu to 1600 W. Urządzenia będą musiały spełnić wyśrubowane normy jakościowe. Unijne przepisy nakazują, by odkurzacz zbierał co najmniej 70 proc. kurzu z dywanów i 95 proc. z twardych podłóg. Kolejną zmianą są nowe oznaczenia mające dostarczyć konsumentowi informacji o produkcie.

Nowa etykieta informacyjnaJak czytać etykietę?

Etykieta jest jedna, neutralna dla wszystkich producentów. Dlatego zabraknie na niej informacji charakterystycznych dla danej firmy, jak np. dodatkowe akcesoria w cenie odkurzacza, specjalne filtry czy pojemność worka.

Pierwszym, co zwraca uwagę na nowych etykietach, są kolorowe przedziały na górze etykiety, oznaczone literami od A do G. Mają one kilka znaczeń jednocześnie. Po pierwsze, klasa energetyczna. "A" to odkurzacz o niskim zużyciu energii (poniżej 900 W), "G" to najmocniejszy sprzęt (1600 W). Czarny trójkąt informuje zaś, do jakiej klasy przynależy ten konkretny model odkurzacza.

Drugim znaczeniem kolorowych przedziałów jest skuteczność wciągania kurzu. Dwa najniższe "dymki" z odpowiednią literą oznaczają, jak skuteczny jest odkurzacz na danej powierzchni (dywan i twarda podłoga). Analogicznie, "A" oznaczać będzie, że odkurzacz zbierze ok. 70 proc. z twardej podłogi i 95 proc. z dywanu.

Nad dymkiem oznaczającym skuteczność odkurzacza na dywanach mamy dymek mówiący o klasie reemisji kurzu odkurzacza. Innymi słowy, to czystość wydmuchiwanego przez odkurzacz powietrza. To szczególnie ważny wskaźnik dla alergików. "A" oznacza najczystsze powietrze, "G" - najbardziej zanieczyszczone.

"Dymek", z charakterystycznym symbolem głośnika oznacza poziom hałasu, jaki wytwarza odkurzacz. Wartość podana jest w decybelach. Ostatni "dymek", ten nad głośnikiem to poziom rocznego zużycia energii w kilowatogodzinach.

Kontrowersyjna oszczędność

Aktualne zmiany to zaledwie przystanek na dłuższej trasie. Jak pisaliśmy w wyborcza.biz, aktualny górny próg mocy silnika odkurzacza (1600 W), w 2017 r. zostanie ograniczony do 900 W, a jego minimalna żywotność nie może spaść poniżej 500 godzin.

Po co to wszystko? Sztandarowy powód to ograniczenie zużycia energii. Przy czym zdania są w tej kwestii podzielone. Jedni wskazują, że owszem, ogólny pobór energii się zmniejszy, bo moc silników została mocno ograniczona. Inni ripostują jednak, że to tylko mydlenie oczu, bo słabszym odkurzaczem jeden dywan trzeba będzie odkurzać dwa razy.

Źródło oraz więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wyborcza.biz

czytaj więcej »

DOŁĄCZ DO WIELKICH I MAŁYCH SERC!

12 września br. odbędzie się kolejna impreza w ramach projektu charytatywnego pn. „WIELCY I MALI TWÓRCY DLA MAŁYCH I WIELKICH SERC”. Znane i wschodzące gwiazdy polskiej sceny muzycznej i moc innych atrakcji sprawią, iż wydarzenie to ma szanse na stałe zagościć na mapie warszawskich imprez kulturalnych łączących w swoim zamyśle dobrą zabawę i szczytny cel. Teraz każdy kto zechce wspomóc Szpital może kupić bilet-cegiełkę i wziąć udział w wydarzeniu. Dochód z całej imprezy zostanie przekazany na rzecz Szpitala.

Warszawski Szpital Dla Dzieci przy współpracy z firmą Wasilewski Invest Partner SP. z o.o. oraz fundacją Herosi zapraszają do udziału w wydarzeniu w ramach projektu charytatywnego
„WIELCY I MALI TWÓRCY DLA MAŁYCH I WIELKICH SERC”, które odbędzie się 12 września 2014 roku w Filli Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny – Klub Skwer.


Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.00. Organizatorzy przygotowali specjane atrakcje. Wśród nich tzw. Gaming Bus czyli samochód wyposażony w stanowiska komputerowe, w którym będzie można wypróbować najnowsze gry oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami.Ponad to Fundacja Nasza Ziemia podczas całej imprezy będzie zbierała używane telefony komórkowe, podzespoły komputerow oraz elektroodpady. Za każdy oddany przedmiot, darczyńca otrzyma kupon który będzie mógł wymienić na losową nagradę. W puli nagród znajdą się słodycze, bombonierki, gry komputerowe a nawet tablety i aparaty fotograficzne oraz podwójne wejściówki na koncert więńczacy wieczór

Na scenie klubu skwer wystąpią wspaniali artści polskiej sceny muzycznej.

 • Romantycy Lekkich obyczajów,
 • Crab Invasion,
 • Dawida Podsiadło.


W Przerwach pomiędzy występami odbędą się licytacje niezwykych perzedmiotów i usług ufndowanych przez partnerów imprezy. M.in. Wycieczka do fabryki komputerów NTT System, Kolacja w Luksusowej restauracji w towarzystwie znanego celebryty i inne.

Na gości klubu Skwer będzie czekał indyjski poczęstunek przygotowany przez Indyjską Restaurację Namaste India.

Dochód z całej imprezy zostanie przekazany na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, na serwis, konserwację i naprawę sprzętu medycznego ratującego życie.


Imprezę poprowadzi Pan Paweł Loroch.

Wejście do strefy bezpłatnej już od godziny 15:00, Część biletowana rozpocznie się o godzinie 18:30.

Bilety-cegiełki do nabycia w salonach i na stronie sieci eBiet oraz na miejscu, w dniu koncertu.

czytaj więcej »

ZBIERAM POMAGAM nadal trwa!

 

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich  mieszkańców Polski do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. W dniach 19 maja – 30 września, każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów, telefonów komórkowych lub pustych pojemników po oryginalnych tuszach i tonerach. Chęć organizacji zbiórki należy zgłosić mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl). Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Jak zostać „Zielonym Filantropem”?

ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH, ORYGINALNYCH POJEMNIKÓW PO TUSZACH I TONERACH

 

Dotychczasowe efekty programu

Przez 3 lata funkcjonowania programu „Zielona Stopa Filantropa” udało się wymienić stare urządzenia AGD na nowe, energooszczędne w sumie już w 20 placówkach dziecięcych na terenie całej Polski. Ostatnie dwie modernizacje zostały przeprowadzone 17 marca br. w Chełmie. Dom Małych Dzieci pozyskał dla siebie nowy odkurzacz, natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy otrzymał pralkę oraz żelazko.
Wszystkie modernizacje były możliwe dzięki przekazaniu przez firmy oraz osoby prywatne w sumie ponad 110 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ponad 8000 niepotrzebnych telefonów komórkowych. W wyniku wymiany sprzętów AGD w placówkach, udało się zaoszczędzić łącznie ponad 60.000 kWh energii.

Jak widać, wszystkie te działania przyczyniają się to nie tylko do modernizacji placówek objętych programem, ale przede wszystkim ograniczają koszty związane z comiesięczną eksploatacją( obniżenie rachunków za prąd) i redukcją ilości dwutlenku węgla jaki zostałby wprowadzony do środowiska ze względu na wyższe zapotrzebowanie na energię starszych urządzeń. Czy jednak osiągnięte wyniki są wystarczające? Oczywiście, że tak, ponieważ każda zaoszczędzona kWh to zmniejszenie wydzielania dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak wiemy, że można zrobić w tym kierunku o wiele więcej! Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do akcji ZBIERAM – POMAGAM.

Nie należy bowiem zapominać, że często urządzenia wysokiej klasy to dość duży wydatek, na który rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe czy szpitale dziecięce nie zawsze mogą sobie pozwolić. Zakup ich przez Fundację Nasza Ziemia przyczyni się do unowocześnienia tych placówek, dając ich wychowankom uśmiech, chroniąc przy tym środowisko. I to jest najważniejsze przesłanie programu "Zielona Stopa Filantropa"!

czytaj więcej »

Finał IV Krajowego Konkursu Energetycznego

VI Krajowy Konkurs Energetyczny

baner-kkeVIKonferencja podsumowująca VI Krajowy Konkursu Energetyczny odbędzie się w drugim dniu Międzynarodowych Targów Energetycznych ENERGETAB 2014.

Termin: 17 września 2014 r.
Miejsce:  ZIAD Bielsko-Biała, sala konferencyjna 12-13, startujemy o godz. 10.00

Zapraszamy!!!

 

 

Tegoroczna edycja Konkursu przebiegała pod hasłem Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem.

DLA KOGO?

Dla myślącej i kreatywnej młodzieży w wieku od 17 do 23 lat. Celem Konkursu jest zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie jego młodszej części, do nauki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego. Pragniemy rozbudzić pasje poznawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi (zwłaszcza związanymi z energetyką), oraz wzbogacić ich wiedzę. Chcemy również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na trudne problemy energetyczne.

CEL KONKURSU

Ambicją Organizatorów jest upowszechnienie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa. Promujemy ideę rozwoju zrównoważonego i trwałego. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.

Organizatorom Konkursu zależy na upowszechnianiu w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy, tworzenia warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia czy integracji sztuki i nauk technicznych. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów jest jednak promowanie i wspieranie osób uzdolnionych naukowo.

JURY I ORGANIZATORZY

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawuje po raz kolejny prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. W skład Jury wejdą także dr inż. Wojciech Radziewicz i dr Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej oraz dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Projekt realizuje Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie – oraz Centrum Nauki i Muzyki z Bielska-Białej. Partner prawny Konkursu to Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Brachowskiego z Bielska–Białej, ul. Cieszyńska 9.

ZADANIE UCZESTNIKÓW

Zadaniem uczestników Konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z zaproponowanych w regulaminie tematów. Szczególnie wysoko będzie cenione niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia.

Tematy

kategoria wiekowa od 17 do 19 lat:

• Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?
• Energetyka prosumencka – konieczność czy wyzwanie przyszłości?
• Jak zarządzać energią i środowiskiem w Twojej szkole?

kategoria wiekowa od 20 do 23 lat:

• Efektywność energetyczna budynku – rozliczanie kosztów ogrzewania.
• Nowe czynniki sprawcze zmian w energetyce (obliczenia w chmurach, technologie mobilne, internet).
• Opłacalność inwestowania w odnawialne źródła energii.

Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 17. września 2014 roku na terenie ZIAD w Bielsku-Białej (w drugim dniu targów ENERGETAB).

Termin nadsyłania prac upływa 17. czerwca 2014 roku.

Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji  Konkursu można odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku Krajowy Konkurs Energetyczny Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne wydarzenia związane zarówno z Konkursem, jak i towarzyszącym mu projektem Smart Music, którego głównym celem wspieranie osób uzdolnionych muzycznie oraz tworzenie warunków rozwoju ich talentu.

Szczegółowe informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na na stronie internetowej Organizatora,
Centrum Nauki i Muzyki

 

Patronat Honorowy:
1) Prezydent Miasta Chorzowa – Andrzej Kotala
2) Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
3) Ministerstwo Gospodarki

Ambasadorzy:
Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm VI kadencji
Edward Słoma – Wicedyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Lehnort – Prezes Zarządu spółki ELVITA Jaworzno III Sp. z o.o.
Zbigniew Bicki – Prezes Zarządu EM & CA
Ryszard Migdalski – Dyrektor ds Targów ZIAD Bielsko-Biała

Partnerzy:
1) Energoprojekt Katowice SA
2) Caldoris Sp. z o.o.
3) Stowarzyszenie ds Rozliczania Energii
4) Viessmann Sp. z o.o.
5) Forum Rozwoju Efektywnej Energii
6) Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Bielsko-Biała

Patronat medialny:

1) CIRE.PL – serwis informacyjny o Rynku Energii
2) Biznes i Ekologia
3) Fundacja Nasza Ziemia
4) Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach
5) Chorzowianin.pl
6) Radio Katowice
7) ZielonaLekcja.pl
8) Czysta Energia
9) Energia-pl.pl
10) GLOBEnergia

czytaj więcej »

27. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie

27. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2014. W tym roku, podczas 27. już Targów zaprezentuje się około 700 wystawców z 20 krajów Europy i Azji, pragnących zademonstrować swoje najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki.

Wśród wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki, jak też większość liczących się, krajowych dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej.

panoramaWirtualna panorama targów Energetab 2013

Coraz więcej produktów związanych jest z podnoszeniem efektywności energetycznej wytwarzania bądź użytkowania energii oraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Już wkrótce poinformujemy także o przygotowywanych konferencjach oraz prezentacjach organizowanych przez naszych partnerów czy wystawców.
Jesteśmy przekonani, że prezentowane podczas targów produkty oraz towarzyszące targom konferencje zadowolą szeroką rzeszę zwiedzających, którzy od wielu lat bardzo licznie odwiedzają nasze targi.

Uprzejmie przypominamy naszym wystawcom, iż tylko do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia najnowszych i najbardziej innowacyjnych produktów do prestiżowego konkursu targowego.

Tegoroczne 27. targi ENERGETAB 2014 rozpoczną się już za 40 dni.

Zapraszamy od 16 do 17 września w godz. od 9:00 do 17:00, a 18 września w godz. od 9:00 do 15:00 - WSTĘP WOLNY.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

czytaj więcej »

ZBIERAM POMAGAM na Szpitalnej!

ZBIERAM POMAGAM NA SZPITALNEJ! Zapraszamy już w ten weekend, aby zostawić swój niepotrzebny telefon i wesprzeć w ten sposób placówki dziecięce! Więcej informacji: www.facebook.com/events/280394295473684/

 


czytaj więcej »

ZBIERAM - POMAGAM!

ZBIERAM POMAGAM, czyli kolejna odsłona Zielonej Stopy Filantropa

 

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich mieszkańców Polski do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. W dniach 19 maja – 30 września, każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów, telefonów komórkowych lub pustych pojemników po oryginalnych tuszach i tonerach. Chęć organizacji zbiórki należy zgłosić mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl). Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

„Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Jak zostać „Zielonym Filantropem”?

ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH, ORYGINALNYCH POJEMNIKÓW PO TUSZACH I TONERACH

 

Dotychczasowe efekty programu

Przez 3 lata funkcjonowania programu „Zielona Stopa Filantropa” udało się wymienić stare urządzenia AGD na nowe, energooszczędne w sumie już w 20 placówkach dziecięcych na terenie całej Polski. Ostatnie dwie modernizacje zostały przeprowadzone 17 marca br. w Chełmie. Dom Małych Dzieci pozyskał dla siebie nowy odkurzacz, natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy otrzymał pralkę oraz żelazko.
Wszystkie modernizacje były możliwe dzięki przekazaniu przez firmy oraz osoby prywatne w sumie ponad 110 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ponad 8000 niepotrzebnych telefonów komórkowych. W wyniku wymiany sprzętów AGD w placówkach, udało się zaoszczędzić łącznie ponad 60.000 kWh energii.

Jak widać, wszystkie te działania przyczyniają się to nie tylko do modernizacji placówek objętych programem, ale przede wszystkim ograniczają koszty związane z comiesięczną eksploatacją( obniżenie rachunków za prąd) i redukcją ilości dwutlenku węgla jaki zostałby wprowadzony do środowiska ze względu na wyższe zapotrzebowanie na energię starszych urządzeń. Czy jednak osiągnięte wyniki są wystarczające? Oczywiście, że tak, ponieważ każda zaoszczędzona kWh to zmniejszenie wydzielania dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak wiemy, że można zrobić w tym kierunku o wiele więcej! Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do akcji ZBIERAM – POMAGAM.

Nie należy bowiem zapominać, że często urządzenia wysokiej klasy to dość duży wydatek, na który rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe czy szpitale dziecięce nie zawsze mogą sobie pozwolić. Zakup ich przez Fundację Nasza Ziemia przyczyni się do unowocześnienia tych placówek, dając ich wychowankom uśmiech, chroniąc przy tym środowisko. I to jest najważniejsze przesłanie programu "Zielona Stopa Filantropa"!

Plakat do pobrania TUTAJ

czytaj więcej »

Efektywność energetyczna w Polsce

Temat efektywności energetycznej stał się modny w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Coraz częściej mówi się o efektywności energetycznej w kontekście gospodarki całych państw, ochrony środowiska czy zrównoważonego rozwoju.

O czym jednak tak naprawdę nam chodzi? Czy efektywność związana jest z energooszczędnością? Co wiemy o energooszczędności? Zapraszamy do przeczytania artykułu opublikowanego przez InfoMarket na ten temat.

czytaj więcej »

Co gdzie wyrzucić, czyli oznaczenia na opakowaniach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań:
Na podstawie art.17 ust 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U.Nr 96, poza.592) zarządza się co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznaczania opakowań ułatwiających ich dalsze wykorzystanie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
§ 2. Oznaczenia ułątwiające identyfikację materiału, z którego jest wykonane opakowanie, należy umieszczać w opakowaniach z aluminium i tworzyw sztucznych, z zastrzeżeniem § 3
§ 3. Oznaczeń, o których mowa w § 1, nie umieszcza się na opakowaniach wykonanych z:
 1. folii powlekanej tworzywami sztucznymi oraz z laminatów z udziałem folii aluminiowej, papieru lub kartonu,
 2. dwu lub więcej różnych materiałów, z tym że za takie opakowania nie uważa się opakowań wykonanych z jednego materiału z zamknięciem wykonanym z innego materiału,
 3. aluminium i tworzyw sztucznych o masie mniejszej niż 5 g.
§ 4. Opakowanie oznacza się korzystając z oznaczeń wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia
§ 5. 1. Oznaczenie powinno być wykonane w sposób widoczny, czytelny i trwały.
2. Opakowania oznacza się stosując nadruk, tłoczenie lub inne dostępne techniki.
3. Oznaczenia można umieszczać na etykietach naklejanych na opakowaniach
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
aluminium
lub                 
politereftalan etylenu
lub       lub    
polietylen dużej gęstości
lub     lub     lub    
polichlorek winylu
lub      lub    
polietylen małej gęstości
lub      lub      lub     
polipropylen
lub       lub     
polistyren
lub     lub    
inne tworzywa sztuczne i laminaty folii z tworzyw sztucznych
lub     lub      
czytaj więcej »

Jak zredukować zużycie prądu we własnym mieszkaniu?

 

Każdy z nas jest odpowiedzialny za emisję CO2 z trzech źródeł:

 • Transportu
 • Mieszkania

 • Zakupu towarów przemysłowych

Jak zredukować zużycie prądu we własnym mieszkaniu?

- wyłączać telewizory i inne urządzenia często pozostawiane w stanie „czuwania”,
- nie włączać zbędnego oświetlenia,
- unikać ciemno obudowanych żyrandoli,
- stosować energooszczędne żarówki,
- stosować automatyczne wyłączniki prądu,
- stosować listwy zasilające z przełącznikiem do wyłączania,
- inwestować w nowe energooszczędne urządzenia (pralki, lodówki, zmywarki),
- uwaga na czajniki elektryczne – te małe urządzenia mogą zużywać bardzo dużo prądu.

czytaj więcej »

1 kwietnia odbyły się Targi CSR

We wtorek na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się już po raz 5. Targi CSR. Jako Fundacja bardzo cieszymy się, że mogliśmy w nich brać udział i przedstawić uczestnikom nasze programy skierowane do firm.

Stoisko Fundacji Nasza Ziemia cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na Targi Fundacja przyszła z zamiarem zaprezentowania swoich dwóch programów skierowanych do firm: Zielona Stopa Filantropa i Firma z Klimatem. Duża część osób odwiedzających nasze stanowisko była zainteresowana naszym modelem przeprowadzania zbiórek elektro-odpadów w ramach programu Zielna Stopa Filantropa. Wiele firm organizuje już swoje zbiórki elektro-odpadów, ale zainspirowało je to co Fundacja robi po przeprowadzeniu samej zbiórki, czyli modernizacji sprzętu AGD w placówkach pomagającym dzieciom.

“Firma z Klimatem” cieszyła się zainteresowaniem firm małych i średnich, ponieważ duże firmy mają najczęściej już swoje strategie CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Pojawiło się dużo pytań o możliwość animowania wolontariatów stworzonych w firmach, co bardzo nas ucieszyło.

Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany przez nas konkurs. Po odpowiedzeniu poprawnie na wylosowane pytanie z szeroko pojętej tematyki związanej ze zmianą klimatu, można było wziąć udział w losowaniu albumu “Oko Ryby” wydanym przez Fundację Nasza Ziemia.

czytaj więcej »

Zielona Stopa Filantropa na Targach CSR

Już za tydzień (we wtorek, 1 kwietnia) odbędą się 5. Targi CSR organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Będzie to drugi raz, kiedy Fundacja Nasza Ziemia bierze w nich udział, prezentując swoją ofertę dla firm.

Fundacja Nasza Ziemia zauważyła jakis czas temu, iż istnieje potrzeba wśród polskiego biznesu na zawieranie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z tego powodu, stworzono dwa autorskie programy, który siebie idealnie wypełniają. "Zielona Stopa Filantropa" jest programem działającym już prawie 3 lata. Organizowane są zbiórki elektroodpadów w firmach (głównie telefonów), dzięki których modernizowany jest sprzęt w placówkach dla dzieci. "Firma z Klimatem" jest nowym programem Fundacji, który dopiero się rozwija, ale już cieszy się zainteresowaniem wśród biznesu. Jego celem jest uświadomienie zarówno kierownictwu firm, jak i pracownikom, iż pro-środowiskowe prowadzenie biura i działalności gospodarczej, nie tylko poprawia wyniki finansowe, ale również poprawia wizerunek firmy i zwiększa efektywność pracy. Zapraszamy na stoisko Fundacji nr. 65.

Podczas tegorocznych 5. Targów CSR ponad 50 wystawców zaprezentuje swoje projekty ekologiczne, wolontariackie oraz programy zaangażowania społecznego. Obecni na wydarzeniu przedstawiciele firm z branż m. in. FMCG, finansowej, budowlanej czy farmaceutycznej, a także organizacje pozarządowe i instytucje, przedstawią swoje dotychczasowe i planowane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także przybliżą uczestnikom spotkania znaczenie CSR w ich organizacjach. Dzięki temu zwiedzający będą mogli dowiedzieć się, jak biznes rozumie swoją odpowiedzialność za ludzi i środowisko.

Duży wybór materiałów i publikacji, konsultacje z ekspertami, różnorodność usług z obszaru CSR dla biznesu, najnowsze narzędzia do budowania kultury etycznej w miejscu pracy oraz konkursy z nagrodami i liczne niespodzianki – wszystko to czeka na uczestników wydarzenia. Dodatkowo, zwiedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach z sitodruku, zbadać wiek serca oraz uzyskać informacje na temat bazy dawców szpiku kostnego i odbyć podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Targi zostaną otwarte o 10.00 przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

czytaj więcej »

Modernizacje w Chełmie - relacja!

W poniedziałek, 17. marca 2014 roku, dwie wybrane placówki z Chełma, otrzymały od Fundacji Nasza Ziemia nowoczesne i energooszczędne urządzenia AGD.

ZDJĘCIA Z MODERNIZACJI

O godzinie 11.30 Dom Małych Dzieci dostał nowy odkurzacz, natomiast o 13.00 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy otrzymał pralkę oraz żelazko. Modernizacje, które zostały przeprowadzone w ramach programu Zielona Stopa Filantropa, były możliwe dzięki zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników firmy CEMEX Polska Sp. z o.o.

Prowadzony od 2 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej. Jest to możliwe dzięki organizowanym w całej Polsce zbiórkom zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności telefonów komórkowych.

W 2013 roku, w ramach 20. Jubileuszowej akcji „Sprzątanie świata – Polska“, zbiórkę telefonów komórkowych i elektroodpadów zorganizowała firma CEMEX Polska Sp. z o.o.

„Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz ich angażowanie w inicjatywy na rzecz środowiska jest jednym z kluczowych elementów polityki środowiskowej CEMEX Polska. Od 2011 roku z sukcesem prowadzimy cykliczną zbiórkę zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz telefonów komórkowych od naszych pracowników. Poprzez zbiórkę edukujemy na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oraz w konkretny sposób pomagamy Domom Dziecka.” - powiedziała Katarzyna Osowiecka, specjalista ds. środowiska i ochrony bioróżnorodności w CEMEX Polska.

W związku z wielkim zaangażowaniem pracowników CEMEX Polska, z zebranych środków finansowych udało się pomóc dwóm placówkom z Chełma – Domowi Małych Dzieci oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu.

„Dom Małych Dzieci w Chełmie powstał ze struktur Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2011 roku. Przedmiotem naszej działalności jest zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w Domu do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej. Placówka łączy zadania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę.” - powiedziała Pani Dorota Protasiewicz, dyrektor placówki. - „Przekazany przez Fundację Nasza Ziemia sprzęt nowoczesnej technologii i wysokiej jakości przyczyni się do uzyskania oszczędności w energii elektrycznej i zmniejszenia ponoszonych przez placówkę wydatków za prąd .”

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmie już ponad pół wieku służy dzieciom, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. „Misją placówki jest jak najpełniejsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie bezpieczeństwa oraz akceptacji” – powiedziała dyrektor ośrodka, Pani Małgorzata Kwiecińska. - „Zależy nam aby uczniowie byli samodzielni, aktywni, mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego też nasz ośrodek pełni funkcję edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, rewalidacyjną i specjalistyczną.”

czytaj więcej »

Informacja prasowa - modernizacje w Chełmie

Fundacja Nasza Ziemia w ramach programu Zielona Stopa Filantropa przekaże nowoczesne urządzenia placówkom służącym kształceniu i wychowaniu dzieci.

W poniedziałek, 17. marca 2014 roku, dwie wybrane placówki z Chełma, otrzymają od Fundacji Nasza Ziemia nowoczesne i energooszczędne urządzenia AGD. O godzinie 11.30 Dom Małych Dzieci dostanie nowy odkurzacz, natomiast o 13.00 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy otrzyma pralkę oraz żelazko. Modernizacje, które zostaną przeprowadzone w ramach programu Zielona Stopa Filantropa, będą możliwe dzięki zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników firmy CEMEX Polska Sp. z o.o.
Prowadzony od 2 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej. Jest to możliwe dzięki organizowanym w całej Polsce zbiórkom zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności telefonów komórkowych.

W 2013 roku, w ramach 20. Jubileuszowej akcji „Sprzątanie świata – Polska“, zbiórkę telefonów komórkowych i elektroodpadów zorganizowała firma CEMEX Polska Sp. z o.o.
„Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz ich angażowanie w inicjatywy na rzecz środowiska jest jednym z kluczowych elementów polityki środowiskowej CEMEX Polska. Od 2011 roku z sukcesem prowadzimy cykliczną zbiórkę zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz telefonów komórkowych od naszych pracowników. Poprzez zbiórkę edukujemy na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oraz w konkretny sposób pomagamy Domom Dziecka.” - powiedziała Katarzyna Osowiecka, specjalista ds. środowiska i ochrony bioróżnorodności w CEMEX Polska.

W związku z wielkim zaangażowaniem pracowników CEMEX Polska, z zebranych środków finansowych udało się pomóc dwóm placówkom z Chełma – Domowi Małych Dzieci oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu.

„Dom Małych Dzieci w Chełmie powstał ze struktur Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2011 roku. Przedmiotem naszej działalności jest zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w Domu do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej. Placówka łączy zadania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę.” - powiedziała Pani Dorota Protasiewicz, dyrektor placówki. - „Przekazany przez Fundację Nasza Ziemia sprzęt nowoczesnej technologii i wysokiej jakości przyczyni się do uzyskania oszczędności w energii elektrycznej i zmniejszenia ponoszonych przez
placówkę wydatków za prąd.”

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmie już ponad pół wieku służy dzieciom, które mają specjalne potrzeby edukacyjne.
„Misją placówki jest jak najpełniejsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie bezpieczeństwa oraz akceptacji” – powiedziała dyrektor ośrodka, Pani Małgorzata Kwiecińska. - „Zależy nam aby uczniowie byli samodzielni, aktywni, mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego też nasz ośrodek pełni funkcję edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, rewalidacyjną i specjalistyczną.”

czytaj więcej »

Kolejne modernizacje!

Fundacja Nasza Ziemia w ramach programu Zielona Stopa Filantropa przekaże nowoczesne urządzenia placówkom służącym kształceniu i wychowaniu dzieci.

W poniedziałek, 17. marca 2014 roku, dwie wybrane placówki z Chelma, otrzymają od Fundacji Nasza Ziemia nowoczesne i energooszczędne urządzenia AGD. O godzinie 11.30 Dom Małych Dzieci wzbogaci się o nowy odkurzacz, natomiast o 13.00 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy otrzyma pralkę oraz żelazko. Modernizacje, które zostaną przeprowadzone w ramach programu Zielona Stopa Filantropa, były możliwe dzięki zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników firmy Cemex Polska Sp. z o.o.  

Prowadzony od 2 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej. Jest to możliwe dzięki organizowanym zbiórkom zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności telefonów komkórkowych.

czytaj więcej »

"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. zbiera telefony!

Mamy nowego uczestnika programu - firma "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku  będzie zbierała telefony na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa, aby zwiększać efektywność energetyczną placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci!

czytaj więcej »

Crido Taxand zbiera razem z nami!

Mamy nowego uczestnika programu - firma Crido Taxand przez cały marzec będzie zbierała telefony na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa, aby zwiększać efektywność energetyczną placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci!

czytaj więcej »

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn.zm) o efektywności energetycznej, określenie efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Efektywność energetyczna w Polsce

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nasze dokonania to przede wszystkim: przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40 % niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się.

a)     Ustawa o efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska przywiązuje wielką wagę. Priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm), określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa zapewnia także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r.

Teksty ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych są dostępne na stronie internetowej MG w zakładce obowiązujące prawo.

b)     Mechanizmy wsparcia – system białych certyfikatów

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej jest system świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”, jako mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach tj.: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Od 1 stycznia 2013 r. firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło są zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Ustawa założyła stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczędnościowych, który został ogłoszony w drodze obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Przedsiębiorca może uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE – pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) został ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 31 grudnia 2012 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu regulacji energetyki w zakładce efektywność energetyczna. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/544/4750/Efektywnosc_energetyczna.html

 

c) Termomodernizacja budynków

Duży potencjał oszczędności energii w sektorze budownictwa oraz fakt, że sektor ten odpowiada za 40 % końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej powoduje, że inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w tym sektorze są szczególnie interesujące. W Polsce realizowany jest program termomodernizacji budynków, który wprowadzono już w 1999 roku na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program ten ma na celu zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia projektów w zakresie oszczędności energii w budynkach oraz projektów dotyczących zmniejszania strat ciepła w sieciach dystrybucyjnych lub zastępowania tradycyjnych źródeł energii źródłami niekonwencjonalnymi, w tym odnawialnymi. Inwestorzy mogą otrzymać 20% zwrotu kwoty kredytu na realizację projektów. Od 1999 do 31.12.2012 Fundusz został zasilony kwotą 1 mld 422 mln zł. Szczegółowe informacje związane z Funduszem Termomodernizacji i Remontów można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce Fundusze Celowe. http://www.bgk.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow

Inne programy nakierowane na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej oraz inwestycje w energooszczędne domy są prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje na temat programów priorytetowych w tym terminów składania wniosków są dostępne na stronie internetowej NFOSiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/.

d) Projekt Akcji Wspólnej w zakresie wdrażania dyrektywy 2012/27/UE (CA EED)

Od czerwca 2008 do czerwca 2011 roku był prowadzony projekt Akcji Wspólnej w zakresie wdrażania dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (ang. Concerted Action of the energy end-use efficiency and energy services Directive, CA ESD), realizowany ze środków pochodzących z programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy” (IEE II).

Projekt CA ESD został przedłużony na lata następne. Kontynuacja projektu uzyskała nazwę CA ESD II, a pierwsze spotkanie Plenarne CA ESD II odbyło się w dniach 25-26 października 2011 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Kolejne spotkania plenarne odbywać się będą w krajach, które aktualnie przewodniczą w Unii Europejskiej.

Celem projektu jest stworzenie struktury służącej wymianie informacji pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej wraz z Chorwacją i Norwegią nt. wdrażania Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Aktywne forum wymiany informacji stwarza możliwość każdemu z państw członkowskich Unii Europejskiej podzielenia się jego wiedzą i doświadczeniem oraz umożliwia omówienie i zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących wdrażania postanowień Dyrektywy 2006/32/WE.

Począwszy od roku 2013, projekt CA ESD II został zmodyfikowany zgodnie z zatwierdzoną w dniu 25 października 2012 r. dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. W związku z tym nazwa projektu została zmieniona na projekt Akcji Wspólnej w zakresie  wdrażania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (ang. Concerted Action on Energy Efficiency Directive, CA EED), jak również wydłużono czas jego trwania.

Cele CA EED są następujące:

 • Wzmocnienie wymiany informacji i doświadczeń krajowych przy jednoczesnym promowaniu dobrych praktyk pomocnych we wdrażaniu dyrektywy 2012/27/UE;
 • Zachęcenie do dialogu między państwami członkowskimi na temat wspólnego podejścia do skutecznego wdrożenia poszczególnych zapisów dyrektywy 2012/27/UE;
 • Wsparcie prac Komisji Europejskiej.

Zakres projektu CA EED opiera się na sześciu tematach głównych z projektu CA ESD II, jednak zostały dodane dwa nowe tematy wynikające z dyrektywy 2012/27/UE tj. wysokosprawna kogeneracja oraz ogrzewanie i chłodzenie, systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej (tj. białe certyfikaty).

Polska jest liderem jednego z głównych tematów na temat efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W spotkaniach CA EED udział biorą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, Chorwacji i Norwegi oraz pracownicy Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje związane z projektem CA EED są dostępne na stronie internetowej www.esd-ca.eu.

Źródło: www.mg.gov.pl

czytaj więcej »

Etykiety energetyczne a prawo w Polsce

Zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych stanowi 25% zapotrzebowania na energię finalną w UE.

W Polsce gospodarstwa domowe są największym konsumentem w strukturze finalnego zużycia energii (rys.) – co stanowi 32%.

Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg sektorów w 2000 i 2010
Źródło: Publikacja GUS: „Efektywność wykorzystania energii w latach 2000-2010”, Warszawa 2012

Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg sektorów w 2000 i 2010

Zużycie energii

Źródło: Publikacja GUS: „Efektywność wykorzystania energii w latach 2000-2010”, Warszawa 2012

Spowodowane jest to wyższym standardem życia i komfortu obywateli, wzrostem zakupów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, rosnącym zapotrzebowaniem na klimatyzację czy korzystaniem z nowych mediów takich jak Internet.

Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wykorzystanie potencjału w zakresie efektywności energetycznej, który znajduje się w obszarze końcowego wykorzystania energii, w szczególności w zakresie potrzeby zwiększenia świadomości użytkowników energii poprzez system etykietowania energetycznego.

Celem etykietowania energetycznego jest oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii przez produkty i wynikających z tego skutków. Etykietowanie wpływa na podejmowane przez konsumentów decyzje dotyczące energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów.

Zagadnienie etykietowania energetycznego reguluje w prawie europejskim dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego oraz uchylającej dyrektywę 79/530/EWG. Dyrektywa 92/75/EEC jest dyrektywą ramową. Nakłada ona ogólne obowiązki na dostawców i sprzedawców urządzeń gospodarstwa domowego. Przepisy tej dyrektywy mają zastosowanie do następujących urządzeń:

-         chłodziarek, chłodziarko – zamrażarek, zamrażarek;

-         pralek bębnowych, suszarek bębnowych, pralko-suszarek bębnowych;

-         zmywarek bębnowych;

-         lamp gospodarstwa domowego;

-         urządzeń klimatyzacyjnych;

-         piekarników elektrycznych.

Szczegółowe wymogi odnoszące się do poszczególnych grup urządzeń określają dyrektywy wykonawcze. (tj.: dyrektywa 94/2/WE, dyrektywa 95/12/WE, dyrektywa 95/13/WE, dyrektywa 96/60/WE, dyrektywa 97/17/WE, dyrektywa 98/11/WE, dyrektywa 2002/31/WE, dyrektywa 2002/40/WE.

Od dnia 20 lipca 2011 r. państwa członkowskie będą miały obowiązek stosowania przepisów nowej dyrektywy 2010/30/UE, która zastąpi dyrektywę 92/75/EWG. Celem dyrektywy 2010/30/UE jest rozszerzenie etykietowania, ograniczonego dotychczas jedynie do urządzeń gospodarstwa domowego, tak aby umożliwić etykietowanie wszystkich produktów związanych z energią, których stosowanie lub instalacja oferuje znaczny potencjał oszczędności energii (z wyłączeniem środków transportu). W rezultacie etykietowaniem objęta zostanie większa liczba produktów oraz stworzone zostaną zharmonizowane podstawy stosowania przez państwa członkowskie procedury zamówień publicznych i zachęt do zakupu produktów efektywnych energetycznie.

Więcej na ten temat (tekst źródłowy): Ministerstwo Gospodarki

czytaj więcej »

Polacy wciąż niewiele wiedzą o oszczędzaniu energii

Ogrzewanie pochłania 70 proc. energii zużywanej w domach i mieszkaniach. Jednak, jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Energooszczędność w moim domu”, Polacy nadal nie wiedzą, na co wydają najwięcej pieniędzy, opłacając rachunki za prąd. Ponad połowa Polaków uważa, że najwięcej energii w domu zużywa sprzęt RTV/AGD.

– Polacy mają niską świadomość tego, ile mogą skorzystać zarówno w obszarze finansowym, jak i też środowiskowym podnosząc standard energetyczny domów, w którym już mieszkają. Również przy poszukiwaniu nowego mieszkania, warto zwracać uwagę na to, czy ma ono rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasu wygenerują oszczędności w rachunkach za prąd i ogrzewanie – mówi Paulina Gadomska-Dzięcioł, dyrektor zarządzająca z Effective Public Relations. Firma prowadzi kampanię edukacyjną „Energooszczędność w moim domu”.

Do najskuteczniejszych z takich rozwiązań należy zwiększenie grubości izolacji ścian, dachów i podłóg oraz montaż energooszczędnych okien. Pozwala to ograniczyć straty ciepła i zapotrzebowanie na energię. Ogrzewanie pochłania 70 proc. całej energii zużywanej podczas eksploatacji domów i mieszkań.

Z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach kampanii „Energooszczędność w moim domu” wynika, że niewielu Polaków zdaje sobie z tego sprawę – tylko 19 proc. ankietowanych za najbardziej energochłonne w ich gospodarstwie domowym uznało ogrzewanie, 51 proc. respondentów wskazało, że najwięcej energii zużywa zasilanie sprzętu AGD/RTV, 14 proc. – ogrzewanie wody, a 13 proc. – oświetlenie. Co więcej, porównując do poprzednich badań widać, że ta świadomość nie wzrasta znacząco.

– Kluczowa jest dobra izolacja budynku, w którym będziemy mieszkać. Właśnie na etapie budowania można zaprojektować dom w taki sposób, żeby straty ciepła były minimalne lub wręcz zerowe – podpowiada Paulina Gadomska-Dzięcioł.

Warto więc zwiększyć grubość izolacji ponad obowiązujące normy, wymienić okna, wszelkie mostki termiczne, czyli miejsca, przez które najczęściej ciepło ucieka. Można to zrobić podczas budowania domu lub remontu i docieplania.

– Natomiast mieszkający w blokach są skazani na to, co zazwyczaj oferuje im deweloper, chociaż są pewne rozwiązania związane z oknami czy wymianą sprzętu RTV/AGD, które mogą podnieść ten standard. To np. systemy automatyki, które usprawniają, optymalizują pewne procesy, jakie dzieją się w każdym mieszkaniu i domu, więc mają przełożenie na ilość zużywanej energii – mówi Paulina Gadomska-Dzięcioł.

Podczas poszukiwania mieszkania można zwrócić uwagę, na to jakie w projekcie zastosowano rozwiązania, które wpłyną na poziom energooszczędności.

– Powinniśmy zadać szereg pytań, które dadzą nam odpowiedzi na to, jakiej grubości są ściany, jakie parametry przepuszczalności ciepła mają okna, szyby, jaki jest rodzaj wentylacji – podpowiada Paulina Gadomska-Dzięcioł.

Straty ciepła w przypadku samych ścian może sięgać nawet 30 proc., kolejne 25 proc. ciepła budynek może tracić poprzez okna o niskich właściwościach izolacyjnych.

Już za kilka lat będzie łatwiej znaleźć na rynku mieszkania i domy o wyższych standardach energetycznych. Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków od 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowo powstające mają wykazywać niemal zero energetyczny standard.

Źródło: Newseria

czytaj więcej »

Co dalej z ZSEE?

Co dalej z ZSEE?

Jak wynika z danych Raportu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2010r. na 1mieszkańca w ciągu roku zebrano w Polsce jedynie 2,8kg ZESS zamiast wymaganych 4kg. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny obejmuje szeroką gamę produktów. W jej skład wchodzi drobny i duży sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy i dobra konsumpcyjne takie jak odbiorniki radiowe, telewizory, kamery wideo i systemy hi-fi. Sprzęt ten zawiera wiele różnych materiałów i komponentów, z których część jest niebezpieczna. Z tego powodu niewłaściwie przetworzony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może powodować poważne problemy środowiskowe na etapie zagospodarowywania odpadów, zwłaszcza składowania i spalania. Według Raportu GIOŚ w 2010r. wprowadzono w Polsce na rynek 487 108 310,78 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy przy tym pamiętać, że są to dane oficjalne obarczone błędem wynikającym z istnienia w tym sektorze gospodarki odpadami tzw. szarej strefy oraz nielegalnych działań. Nieoficjalnie szacuje się, że na rynek polski trafiło ponad 550 tys. Mg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przy czym ilość wprowadzanego na rynek sprzętu stale wzrasta, a co za tym idzie rośnie również ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zwiększa się o 3 – 5 % rocznie. ZSEE stanowi najszybciej rosnący strumień odpadów, który wzrasta trzy razy szybciej niż przeciętny strumień odpadów. Obecnie każdy obywatel „wytwarza” prawdopodobnie od 17 do 20 kg takich odpadów rocznie. Wzrasta również ilość zebranego ZSEE – w ubiegłym roku zebrano na terenie Polski łącznie 112 246 180,15 kg. Osiągnięto tym samym poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 23,04 %, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw domowych wynosił 21,87 %. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 2,80 kg zużytego sprzętu. W poprzednich latach poziom zbierania zużytego sprzętu w przeliczeniu na mieszkańca wyglądał następująco: 2009r. - 2,70 kg zużytego sprzętu, 2008 - 1,48 kg zużytego sprzętu, 2007r. - 0,71 kg zużytego sprzętu, 2006r. – 0,13 kg zużytego sprzętu.

Dyrektywa 2002/96/WE z dnia 27.01.2003r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE), uzupełniona Dyrektywą 2003/108/WE mająca na celu zapobieganie powstawaniu tego rodzaju odpadów oraz wspieranie ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku, tak aby zmniejszyć ilość składowanych lub spalanych odpadów, zobowiązała Państwa Członkowskie do osiągnięcia poziomu zbierania ZSEE na wysokości 4kg na 1 mieszkańca rocznie. Polska winna była osiągnąć taki poziom w grudniu 2008r. Choć system zbierania i przetwarzania ZSEE w Polsce rozwija się, wzrasta ilość zbieranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także liczba zakładów przetwarzania ZSEE, to wciąż znaczna część ZSEE, zwłaszcza urządzeń wielkogabarytowych, takich jak pralki i lodówki złomowana jest w punktach złomu bez zachowania odpowiednich środków ostrożności. Powyższe wskazuje na potrzebę podejmowania pilnych działań w tym obszarze gospodarki odpadami, mających na celu nie tylko stworzenie skutecznego systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób zapewniający bezpieczeństwo ekologiczne zebranych odpadów ale również podniesienie świadomości ekologicznej wytwarzających ZSEE. Działające na terenie Polski branżowe organizacje odzysku, firmy komunalne, zakłady przetwarzania oraz organizacje pozarządowe podejmują próby tworzenie mechanizmów ułatwiających zebranie ZSEE i wprowadzenie tych odpadów do systemu gospodarki odpadami. Strony internetowe, konkursy ekologiczne, ulotki, plakaty, wymiana ZSEE na różnego rodzaju eko-gadżety to typowe formy działań podejmowanych w tym zakresie.

Jednym z najbardziej popularnych działań są zbiórki ZSEE, którym towarzyszą akcje edukacyjno-informacyjne. Tylko w ramach tegorocznej kampanii Sprzątanie Świata – Polska prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia, we współpracy z firmą Stena Recykling Sp. z o.o. zebrano ponad 20 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który trafił do systemu i zostanie właściwie zagospodarowany. Efekt tej zbiórki pokazuje z jak dużym zainteresowaniem spotykają się tego typu akcje wśród społeczeństwa. Ciekawym projektem, łączącym działania z zakresu edukacji ekologicznej i poprawy efektywności energetycznej placówek służących wychowaniu i edukacji dzieci z działaniami społecznymi jest program Zielona Stopa Filantropa, którego autorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Za środki pozyskane ze zbiórki zużytych telefonów komórkowych oraz pochodzące z wykupu Certyfikatu Offsetowania emisji własnej ekwiwalentengo CO2 kupowane są wysokiej klasy energooszczędności urządzenia AGD oraz żarówki energooszczędne, które przekazywane są do placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci. W ten sposób program daje efekty na 3 różnych polach: - środowiskowym: - wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2 i poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych przyczynia się do ograniczenie liczby wyrzucanych elektrośmieci ogranicza ilość powstających odpadów oraz zmniejsza wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych - ekonomicznym: - przyczynia się do modernizacji placówek objętych programem oraz ogranicza koszty związane z comiesięczną eksploatacją - urządzenia AGD, wysokiej klasy energooszczędności, to inwestycja, na którą rodzinne domy dziecka czy świetlice środowiskowe zwykle nie mają środków w swoich budżetach - społecznym: wzmacnia i zwiększa jakość życia społecznego mieszkańców placówek objętych programem. Zielona Stopa Filantropa wytycza nowy kierunek w zakresie działań edukacyjnych i jest przykładem dobrej komunikacji pomiędzy różnymi grupami interesariuszy: wytwórców odpadów, biznesu, organizacji pozarządowej i społeczeństwa. To również dobry przykład edukacji ekologicznej z zakresu właściwego sposobu zagospodarowania ZSEE.

Małgorzata Izdebska

Fundacja Nasza Ziemia

czytaj więcej »

Zielona Góra zmodernizowana!

W dniu wczorajszym Fundacja Nasza Ziemia podarowała energooszczędne urządzenia Stowarzyszeniu DAMY RADĘ, które prowadzi Ośrodek Socjoterapeutyczny GNIAZDO w Zielonej Górze. Sprzęty AGD zostały zakupione w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, dzięki przeprowadzonej zbiórce niepotrzebnych telefonów komórkowych wśród pracowników i klientów Banku Zachodniego WBK w oddziałach na terenie całej Polski.

Dla Banku Zachodniego WBK był to już czwarty podarowany sprzęt AGD. Wcześniejsze modernizacje, przeprowadzone w Warszawie, Słupsku i Turku, bardzo pomogły tamtejszym placówkom – udało nam się zwiększyć efektywność energetyczną tych miejsc o ok. 30%.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy akcję „Komórki do zbiórki” Dzięki ich zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech miesięcy, udało się nam zebrać  około 160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego GNIAZDO, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom i klientom Banku Zachodniego WBK, który wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych.

„To dla nas ogromna satysfakcja, że do grona Zielonych Filantropów dołączyli pracownicy Banku Zachodniego WBK - i od razu z tak dobrym efektem. To inspirujący przykład i dowód, że można w prosty i łatwy sposób realizować stategię CSR firmy dając każdemu z pracowników oraz klientom okazję do autentycznego, osobistego zaangażowania, które przynosi wymierne i trwałe efekty ekologiczne i społeczne. Już planujemy kolejne działania z pracownikami BZ WBK – i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do programu „Zielona Stopa Filantropa“. – powiedział Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Więcej informacji o naszych działaniach: www.teledar.pl

Na zdjęciu poniżej podopieczni Stowarzyszenia DAMY RADĘ oraz od lewej: Pani Paulina Bera (Prezes Stowarzyszenia), Pan Maciej Kaczmarski (Dyrektor 4 Oddziału BZ WBK w Zielonej Górze), Pani Katarzyna Rachoń (BZ WBK), Pani Joanna Rogowska (Skarbnik Stowarzyszenia).

czytaj więcej »

"Zielona Stopa Filantropa" po raz 18.!

Już w najbliższy wtorek, 7 stycznia 2014 roku o godzinie 15.00, Fundacja Nasza Ziemia podaruje energooszczędne urządzenia Stowarzyszeniu DAMY RADĘ, które prowadzi Ośrodek Socjoterapeutyczny GNIAZDO w Zielonej Górze. Sprzęty AGD zostały zakupione w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”, dzięki przeprowadzonej zbiórce niepotrzebnych telefonów komórkowych wśród pracowników i klientów Banku Zachodniego WBK w oddziałach na terenie całej Polski.

Dla Banku Zachodniego WBK będzie to już czwarty podarowany sprzęt AGD. Wcześniejsze modernizacje, przeprowadzone w Warszawie, Słupsku i Turku, bardzo pomogły tamtejszym placówkom – udało nam się zwiększyć efektywność energetyczną tych miejsc o ok. 30%.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy akcję „Komórki do zbiórki” Dzięki ich zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech miesięcy, udało się nam zebrać  około 160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego GNIAZDO, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom i klientom Banku Zachodniego WBK, który wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych.

„To dla nas ogromna satysfakcja, że do grona Zielonych Filantropów dołączyli pracownicy Banku Zachodniego WBK - i od razu z tak dobrym efektem. To inspirujący przykład i dowód, że można w prosty i łatwy sposób realizować stategię CSR firmy dając każdemu z pracowników oraz klientom okazję do autentycznego, osobistego zaangażowania, które przynosi wymierne i trwałe efekty ekologiczne i społeczne. Już planujemy kolejne działania z pracownikami BZ WBK – i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do programu „Zielona Stopa Filantropa“. – powiedział Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

czytaj więcej »

Prezent na Święta

Już za tydzień dokonamy kolejnej modernizacji - to będzie nasza 17. akcja w programie "Zielona Stopa Filantropa"!!!

Warszawski Szpital dla Dzieci dostanie nie jeden, czy dwa urządzenia AGD, ale w sumie aż... 7!! A to wszystko dzięki Wam - zaangażowaliście się w zbiórki przy okazji "Sprzątania świata - Polska" i udało się! Wydarzenie już w najbliższy piątek, 20 grudnia o godz. 10.00 - zapraszamy serdecznie!

Przy okazji placówka dziecięca otrzyma również choinkę, którą ubierzemy podczas sobotniej "Świątecznej Pracowni Fundacji Nasza Ziemia" - relację z wydarzenia można przeczytać tutaj.

 


czytaj więcej »

Prezent od "Zielonej Stopy Filantropa"

W piątek, 6 grudnia, o godzinie 11.00, do Tureckiego Stowarzyszenia na rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szansę" zawita Święty Mikołaj! W ramach programu „Zielona Stopa Filantropa“, podopieczni Domu dla Dzieci i Młodzieży, otrzymają nowoczesną i energooszczędną zmywarkę, którą udało się zakupić dzięki zbiórce telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników i klientów Banku Zachodniego WBK w oddziałach na terenie całej Polski.

6 grudnia to magiczna data, gdy obdarowujemy siebie nawzajem prezentami. Tym razem Fundacja Nasza Ziemia wraz z Bankiem Zachodnim WBK postanowiła zamienić się w Świętego Mikołaja i podarować nowe urządzenie AGD dla placówki zarządzanej przez Tureckie Stowarzyszenie na rzecz Przywracania Rodzint „Dajmy Szansę“ (Dom dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich 62h).

Stowarzyszenie „Dajmy Szansę” działa od 24.10.2001r. realizując różnorodne działania na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci i rodzin ze środowisk zagrożonych demoralizacją, poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem oraz poradnictwa rodzinnego. Celem stowarzyszenia jest udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia.

„Pomoc, jakiej udzieliła nam Fundacja Nasza Ziemia oraz pracownicy i klienci Banku Zachodniego WBK, przyniosła dzieciom z prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie domu dziecka wymierne korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. Tego rodzaju inicjatywy zasługują na jak największe uznanie i wsparcie.“ - powiedziała dyrektorka Domu dla Dzieci i Młodzieży, Pani Małgorzata Krzesińska.

Dla Banku Zachodniego WBK będzie to już trzeci podarowany sprzęt AGD. Wcześniejsze modernizacje, przeprowadzone w Warszawie oraz w Słupsku, bardzo pomogły tamtejszym placówkom – udało nam się zwiększyć efektywność energetyczną tych miejsc o ok. 30%.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy akcję „Komórki do zbiórki” Dzięki ich zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech miesięcy, udało się nam zebrać około 160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel. “– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Tureckiego Stowarzyszenia na rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szansę“, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom i klientom Banku Zachodniego WBK, który wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych.

"To dla nas ogromna satysfakcja, że do grona Zielonych Filantropów dołączyli pracownicy Banku Zachodniego WBK - i od razu z tak dobrym efektem. To inspirujący przykład i dowód, że można w prosty i łatwy sposób realizować stategię CSR firmy dając każdemu z pracowników oraz klientom okazję do autentycznego, osobistego zaangażowania, które przynosi wymierne i trwałe efekty ekologiczne i społeczne. Już planujemy kolejne działania z pracownikami BZ WBK – i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do programu „Zielona Stopa Filantropa“. – powiedział Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fudacji Nasza Ziemia.

czytaj więcej »

Mikołajkowa modernizacja - 6.12.

Z wielką radością chcielibyśmy przekazać informację, że w dniu 6 grudnia br. odwiedzimy Tureckie Stowarzyszenie na rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szansę" i przekażemy im energooszczędną zmywarkę!

Skąd ten sprzęt pochodzi?

Tym razem do zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych z Fundacją Nasza Ziemia oraz partnerem logistycznym programu – firmą Greenfone Sp. z o.o. (właściciel portalu StaryTelefon.pl), dołączyli pracownicy i klienci Banku Zachodniego WBK, którzy od marca do czerwca br. wrzucali swoje aparaty telefoniczne do specjalnie oznakowanych pudełek, umieszczonych w placówkach BZ WBK na terenie całej Polski.

Za pieniądze, które udało się zgromadzić w wyniku utylizacji i uzdatnieniu zebranych telefonów, odbyły się już dwie modernizacje - w Warszawie oraz w Słupsku. I to jeszcze nie koniec - BZ WBK w sumie zmodernizuje aż 4 placówki dziecięce, ale o szczegółach dowiecie się już niedługo.

czytaj więcej »

Zapraszamy do udziału w zbiórkach telefonów!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zbiórce telefonów!

W Warszawie przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, możecie odwiedzić dwie placówki:

- PAN Muzeum Ziemi

- Warszawski Szpital dla Dzieci

i zostawić tam swój niepotrzebny telefon komórkowy, który zasili program "Zielona Stopa Filantropa" - zapraszamy!

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów w Zgierzu

5 września 2013r. rodzice i dzieci  z Klubu Naszej Ziemi Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu włączyli się do akcji „20 TYSIĘCY TELEFONÓW NA 20.SPRZĄTANIE ŚWIATA”.

Po zapoznaniu się z celem i zasadami akcji do specjalnego pudełka z napisem „Stary telefon” i znakiem recyklingu, dzieci i ich rodzice a także pracownicy przedszkola dokładali kolejne telefony, a w kulminacyjnym dniu - 30 września – okazało się że uzbieraliśmy aż 41 sztuk. Cieszymy się, że akcja Fundacji Nasza Ziemia i firmy Greenfone cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, bo świadczy to o tym że nie jesteśmy obojętni na los środowiska i potrzeby innych ludzi.

czytaj więcej »

Zbieramy telefony komórkowe we Wrocławiu!

Wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska zapraszamy do udziału w SWAG SHOW Silesia, gdzie będzie można oddać swój niepotrzebny i nieużywany telefon komórkowy na rzecz Programu "Zielona Stopa Filantropa".

Program „Zielona Stopa Filantropa” ma na celu przede wszystkim zwiększanie efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci oraz osobom starszym, poprzez wymianę starych urządzeń AGD na nowe, energooszczędne. Dodatkowymi korzyściami, które niesie ze sobą to działanie, jest ograniczenie liczby wyrzucanych elektroodpadów, zmniejszenie wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi oraz poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Informacja o SWAG SHOW Silesia można znaleźć tutaj.

czytaj więcej »

Nasza 15. modernizacja!

Dziś, 16 października, o godzinie 11.00 Placówka Socjalizacyjna „Mój Dom – Moja Przyszłość“ w Słupsku otrzyma pralkę oraz zmywarkę najwyższej klasy energooszczędności, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa” Fundacji Nasza Ziemia. Nowe urządzenia AGD udało się zakupić dzięki zbiórce telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników i klientów Banku Zachodniego WBK w oddziałach na terenie całej Polski.

Program „Zielona Stopa Filantropa” ma na celu przede wszystkim zwiększanie efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci oraz osobom starszym, poprzez wymianę starych urządzeń AGD na nowe, energooszczędne. Dodatkowymi korzyściami, które niesie ze sobą to działanie, jest ograniczenie liczby wyrzucanych elektroodpadów, zmniejszenie wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi oraz poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

„Zielona Stopa Filantropa” to również interesujące narzędzie CSR dla firm i instytucji, a także ciekawe i nieszablonowe narzędzie do off – setowania emisji CO2: wartościowy społecznie sposób na to, by firmowy „ekologiczny odcisk stopy” stawał się mniej carbon, a bardziej green”. –  podsumowuje Sławomir Brzózek, Prezes Fundacji Nasza Ziemia.

Tym razem do zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych  z Fundacją Nasza Ziemia oraz partnerem logistycznym programu – firmą Greenfone Sp. z o.o. (właściciel portalu StaryTelefon.pl), dołączyli pracownicy i klienci Banku Zachodniego WBK, którzy od marca do czerwca br. wrzucali swoje aparaty telefoniczne do specjalnie oznakowanych pudełek, umieszczonych w placówkach BZ WBK na terenie całej Polski.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy akcję „Komórki do zbiórki” Dzięki ich zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech miesięcy, udało się nam zebrać około 160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Za pieniądze, które udało się zgromadzić w wyniku utylizacji i uzdatnieniu zebranych telefonów, w najbliższą środę 16 października  Placówka Socjalizacyjna „Mój Dom – Moja Przyszłość“ w Słupsku otrzyma energooszczędą pralkę oraz zmywarkę.

„Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM – MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku obsługuje trzy całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Obecnie w Placówkach przebywa łącznie 32 dzieci w wieku od 4 do 17 roku życia. Dzieci umieszczone w Placówkach funkcjonują w naturalnym środowisku i nie są w żaden sposób izolowane od społeczeństwa. Aktywnie biorą udział w życiu lokalnej społeczności: chodzą do szkół, na praktyki. Poza tym korzystają z możliwości spędzania czasu wolnego w placówkach kultury w naszym mieście. Pracownicy Placówki sukcesywnie poszukują sponsorów dla dzieci na pokrycie kosztów wyjazdów wakacyjnych. Nasze dzieci dzięki ludziom dobrego serca spędzają ten czas w górach, nad morzem oraz na obozach harcerskich. Po wakacjach pozostają wspaniałe wspomnienia a przy okazji dzieciaki uczą się funkcjonować poprawnie w grupach rówieśniczych. Dzięki akcji prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia, Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych mogło uczestniczyć w programie „Zielona Stopa Filantropa”. Wytypowaliśmy sprzęt AGD, który jako najstarszy i najbardziej wyeksploatowany należało wymienić. Dzięki pomocy Fundacji Nasza Ziemia udało się dobrać energooszczędne i ekonomiczne produkty, które zostały w 100% sfinansowane z programu „Zielona Stopa Filantropa”, dzięki zbiórce telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników i klientów Banku Zachodniego WBK w oddziałach na terenie całej Polski. Dzięki hojności darczyńców Placówka Socjalizacyjna przy ul. Lutosławskiego 21/2 w Słupsku wzbogaciła się w nowoczesną zmywarkę i pralkę o najwyższej klasie energooszczędności. W imieniu własnym oraz pracowników i podopiecznych serdecznie dziękuję za możliwość udziału w programie wymiany sprzętu i za wspaniały dar ludzi wielkiego serca” – mówi Łukasz Kuchnowski, Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM – MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku.

czytaj więcej »

Przed nami kolejna modernizacja!

Tym razem "Zielona Stopa Filantropa" wyrusza na północ, do Słupska, gdzie w najbliższą środę, 16 października odbędzie się kolejna, 15. modernizacja!

W środę, 9.10. br. przekazaliśmy dwie lodówki oraz pralkę do Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" w ramach 13. modernizacji, a wczoraj - o czym jeszcze nie zdążyliśmy poinformować, Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer otrzymał od nas czajnik. Zaraz ruszamy do Słupska, a w tym roku to nie koniec - będziemy jeszcze w Zielonej Górze, Turku, Krakowie i Opolu!!!

Skąd tyle modernizacji? Dzięki Wam!

Program Zielona Stopa Filantropa został zainaugurowany w maju 2011 roku. Jako główny cel zakłada poprawę efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki zgromadzone w ramach programu (dotacje od partnerów i uczestników programu, sprzedaż „cegiełek”, podczas zbiórek starych telefonów komórkowych, ze sprzedaży produktów w ramach mechanizmu CRM) służą zakupowi energooszczędnych świetlówek oraz sprzętu AGD wysokiej klasy (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości). Przyczynia się
to nie tylko do modernizacji placówek objętych programem, ale przede wszystkim ogranicza koszty związane z comiesięczną
eksploatacją (obniżenie rachunków za prąd) i redukuje ilość dwutlenku węgla jaki zostałby wprowadzony do środowiska ze względu na wyższe zapotrzebowanie na energię starszych urządzeń.

czytaj więcej »

"Zielona Stopa Filantropa" modernizuje po raz 13.!

W środę, 9 października, o godzinie 10.00 Dom Pomocy Społecznej „Budowlani“, otrzyma pralkę oraz dwie lodówki najwyższej klasy energooszczędności, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa” Fundacji Nasza Ziemia. Nowe urządzenia AGD udało się zakupić dzięki współpracy z marką Barefoot.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII Z WYDARZENIA!

Program „Zielona Stopa Filantropa” ma na celu przede wszystkim zwiększanie efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci oraz osobom starszym, poprzez wymianę starych urządzeń AGD na nowe, energooszczędne. Dodatkowymi korzyściami, które niesie ze sobą to działanie, jest ograniczenie liczby wyrzucanych elektroodpadów, zmniejszenie wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi oraz poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

„Zielona Stopa Filantropa” to również interesujące narzędzie CSR dla firm i instytucji, a także ciekawe i nieszablonowe narzędzie do off – setowania emisji CO2: wartościowy społecznie sposób na to, by firmowy „ekologiczny odcisk stopy” stawał się mniej carbon, a bardziej green”. –  podsumowuje Sławomir Brzózek, Prezes Fundacji Nasza Ziemia.

W tym roku do realizacji programu „Zielona Stopa Filantropa“ przyłączyła się marka Barefoot. W dniach 25 kwietnia - 22 maja, w sieci hipermarketów Real w całej Polsce pojawiły się plakaty i zawieszki na butelki win tej marki, zachęcające do udziału w akcji. Klienci, którzy kupili wino Barefoot mieli okazję przyczynić się do przeprowadzenia 13. modernizacji, ponieważ co 10. złotówka ze sprzedaży była przeznaczana na cele statutowe Fundacji Nasza Ziemia.

„Cieszymy się, że pierwsza wspólna akcja Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot przyniosła od razu konkretne efekty." - mówi Paulina Krajewska-Grzejszczyk. - "Działania tego typu wspierają strategię zaangażowania i rozwoju marki Barefoot na rok 2013 w Polsce. Stawiamy m.in. na długofalową  współpracę z : sektorem NGO, organizacjami charytatywnymi i lokalnymi społecznościami."

Za pieniądze, które udało się zgromadzić w wyniku sprzedaży wina marki Barefoot, w najbliższą środę 9 października Dom Pomocy Społecznej „Budowlani“, mieszczący się na warszawskiej Woli, otrzyma energooszczędną pralkę oraz dwie lodówki.

„Misją Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim mieszkańców. W ramach naszych zadań statutowych staramy się sukcesywnie wymieniać stary sprzęt AGD na nowe urządzenia, które są przyjazne środowisku. Jesteśmy placówką budżetową i posiadane środki finansowe nie zawsze pozwalają nam na zmiany, które chcielibyśmy przeprowadzać, także w zakresie oszczędzania energii, a co za tym idzie, również bycie bardziej przyjaznym naszej planecie. Cieszymy się, że zostaliśmy beneficjantami programu „Zielona Stopa Filantropa” i możemy dołożyć małą cząstkę nas samych w dbaniu o przyszłość następnych pokoleń, by żyli w lepszym i zdrowszym środowisku. Udział w programie także podwyższył naszą świadomość ekologiczną, poprzez zmierzenie realnych kosztów używania urządzeń AGD o niskim stopniu efektywności energetycznej i porównaniu ich z kosztami używania urządzeń wykorzystujących nowe technologie. Przekazany sprzęt AGD, bardzo nowoczesny i oszczędny, będzie służył naszym Mieszkańcom w codziennym życiu. Wpłynie również na oszczędności w wydatkach naszego Domu. W imieniu naszych Mieszkańców oraz Pracowników DPS „Budowlani” serdecznie dziękuję Fundacji Nasza Ziemia oraz marce Barefoot za zaangażowanie na rzecz poprawy komfortu naszego życia oraz zwrócenia istotnej uwagi na zagadnienia związane ze świadomością ekologiczną codziennego życia.” -  powiedział Jarosław Sienkiewicz, Dyrektora DPS „Budowlani”.


Marka Barefoot powstała w USA, w 1965 r. jako spełnienie dwóch życiowych marzeń jej twórców: o wspaniałym smaku wina i działalności na rzecz społeczności lokalnych. Historia marki to w dużej mierze historia jej udziału w przedsięwzięciach charytatywnych i współpracy z ludźmi, którzy uważają, że „dobre rzeczy zdarzają się tym, którzy czynią dobro”. ‘Barefoot’ w j. angielskim  widoczny na butelkach win BAREFOOT symbolizuje luźny styl życia. Luźny - lecz nie pozbawiony celu. Już ponad 3000 organizacji na świecie miało okazję się przekonać, że Barefoot to radość i zaangażowanie jednocześnie.
Barefoot w Polsce angażuje się w potrzeby lokalnych społeczności i wspiera wydarzenia dobroczynne, kulturalne, ekologiczne, artystyczne (m.in. Gala „Gwiazdy Dobroczynności 2012”, luty 2013; Barefoot Beach Rescue Project - sprzątanie polskich plaż, lato 2013). W Polsce marka działa w sześciu regionach (Trójmiasto, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) poprzez Barefooterów - ambasadorów marki. Barefooterzy służą wiedzą na temat win, dzielą się swoimi pasjami i organizują wydarzenia lokalne. Obecnie w sprzedaży znajdują się cztery rodzaje win Barefoot: Merlot, Pinot Grigio, Moscato, White Zifandel oraz dodatkowo - w sieci Real można kupić dwie nowości: Pink Moscato i Cabernet Sauvignon.

czytaj więcej »

Podsumowanie zbiórek elektroodpadów z dn. 21.09.2013

Znamy już wyniki zbiórek ZSEE organizowanych przez Stena Recycling Sp. z o.o. w centrach handlowych zarządzanych przez Inter IKEA Centre Group Poland.

Tym razem zbiórki odbyły się w 7 lokalizacjach na terenie całej Polski, a za przyniesione ZSEE można było otrzymać piękne wrzosy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział - bez Was nie udałoby się zebrać prawie 10 ton elektroodpadów!

- Park Handlowy Janki w Warszawie - 1370 kg odpadów

- Park Handlowy Targówek w Warszawie - 1140 kg odpadów

- Centrum Handlowe Port Łódź - 3220 kg odpadów

- Park Handlowy Bielany we Wrocławiu - 2000 kg odpadów

- Park Handlowy Matarnia w Gdańsku - 770 kg odpadów

- Park Handlowy Pranowo w Poznaniu - 553 kg odpadów

- Park Handlowy Rawa w Katowicach - 600 kg odpadów

czytaj więcej »

Kolejna modernizacja już za nami!

W środę, 25 września, o godzinie 16.00 świetlica środowiskowa na warszawskiej Pradze Północ, prowadzona przez Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci“, otrzyma energooszczędną lodówkę oraz płytę indukcyjną. Jest to już 12. modernizacja placówki służącej dzieciom, realizowana, w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa” Fundacji Nasza Ziemia. Tym razem zakup sprzętu był możliwy dzięki zbiórce telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników i klientów Banku Zachodniego WBK w oddziałach na terenie całej Polski.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ TUTAJ.

Prowadzony od 2 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program „Zielona Stopa Filantropa” ma na celu nie tylko ograniczenie liczby wyrzucanych elektroodpadów, zmniejszenie wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Dzięki programowi Fundacja chce przede wszystkim propagować efektywność energetyczną i podnieść poziom tej efektywności w placówkach działających na rzecz dzieci i osób starszych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energooszczędności. Nowoczesny sprzęt nabywany jest za środki zgromadzone podczas zbiórek starych telefonów komórkowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W ciągu ponad dwóch lat działania programu Zielona Stopa Filantropa przeprowadzono
10 modernizacji sprzętu w placówkach w całej Polsce i do tej pory zaoszczędzono prawie 45000 kWh zbierając ponad 3000 telefonów i prawie 90 ton sprzętu.

Tym razem do zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych z Fundacją Nasza Ziemia oraz partnerem logistycznym programu – firmą Greenfone Sp. z o.o. (właściciel portalu StaryTelefon.pl), dołączyli pracownicy i klienci Banku Zachodniego WBK, którzy od marca do czerwca br. wrzucali swoje aparaty telefoniczne do specjalnie oznakowanych pudełek, umieszczonych w placówkach BZ WBK na terenie całej Polski.

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy akcję „Komórki do zbiórki” Dzięki ich zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech miesięcy, udało się nam zebrać około 160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK.

Za pieniądze, które udało się zgromadzić w wyniku utylizacji i uzdatnieniu zebranych telefonów, w najbliższą środę 25 września świetlica środowiskowa na warszawskiej Pradze Północ, prowadzona przez Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci“, otrzyma energooszczędną lodówkę oraz płytę indukcyjną.

„Podstawową działalność naszej organizacji stanowi szeroko pojęta pomoc dziecku i rodzinie. Realizujemy to poprzez prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Pragi Północ. Pierwsza z nich to niepubliczna świetlica socjoterapeutyczna „Cukiernia” dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, drugą jest Klub Młodzieżowy, w którym młodzi gimnazjaliści i ich troszkę starsi koledzy mają okazję zmierzyć się z trudnościami wieku dojrzewania. Przez osiemnaście lat naszej działalności udało nam się stworzyć program zajęć, nie tylko rozwijających zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży, ale również spełniających zadania profilaktyczno – terapeutyczne dla całych rodzin. Nasze Stowarzyszenie od wielu lat stara się zmienić życie swoich podopiecznych. Pokazać im, że warto się starać, marzyć. Że nie należy się poddawać. Dzieciaki wspólnie z kadrą – ramię w ramie, pracują przy remoncie nowej placówki. A dzięki pomocy Fundacji Nasza Ziemia i Banku Zachodniego BZWBK ten cel staje się osiągalny. Pozyskane dzięki temu urządzenia umożliwią nam przeprowadzenie zajęć kulinarnych podczas, których dzieciaki nauczą się zdrowo i smacznie gotować posiłki. Ponadto nowy – energooszczędny sprzęt pozwoli zaoszczędzić energię, a tym samym i środki na kolejne ciekawe inicjatywy. W naszej opinii Program „Zielona Stopa Filantropa” jest innowacyjnym pomysłem, który zamienia bezużyteczne i drogi sprzęty – w sprzęty wysokiej jakości – przyjazne nie tylko dla ubogiego portfela organizacji pozarządowych ale przede wszystkim dla środowiska. Pozyskany w ten sposób sprzęt daje nowe możliwości organizacjom takim jak nasza – pozwala rozwijać działalność i wypływać na szersze wody!” – powiedziała Aleksandra Smolińska ze Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”.

Fundacja Nasza Ziemia oraz firma Greenfone Sp. z o.o., w imieniu swoim oraz podopiecznych Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci“, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom i klientom Banku Zachodniego WBK, który wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych.

To dla nas wielka satysfakcja, że do grona Zielonych Filantropów dołączyli pracownicy Banku Zachodniego WBK - i od razu z tak wielkim efektem. To inspirujący przykład i dowód, że można w prosty i łatwy sposób realizować stategię CSR firmy dając każdemu z pracowników i klientów okazję do autentycznego, osobistego zaangażowania, które przynosi wymierne i trwałe efekty ekologiczne i społeczne. Już planujemy kolejne działania z pracownikami BZ WBK – i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do programu „Zielona Stopa Filantropa“. – powiedział Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fudacji Nasza Ziemia.

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię “Sprzątanie świata", będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp.

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Jest jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Swoim Klientom oferuje kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie bankowe. Grupa Banku Zachodniego WBK to usługi maklerskie, zarządzanie aktywami, funduszami inwestycyjnymi, leasing, faktoring oraz pełna oferta bancassurance. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Greenfone Sp. z o.o. jest liderem w dziedzinie recyklingu i ponownego wykorzystania telefonów komórkowych w Polsce. Od wielu lat stara się jak najskuteczniej ograniczać liczbę wyrzucanych telefonów, a ich osiągnięcia i wiara w sens ponownego wykorzystania oraz recykling przyniosły im reputację innowatorów i ekspertów w tej dziedzinie. Greenfone Sp. z o.o. pomaga swoim Klientom aktywnie włączyć się w działania ograniczające zanieczyszczenie środowiska naturalnego, generować zyski, jak również dzielić się nimi z najbardziej potrzebującymi - organizacjami charytatywnymi.

 

czytaj więcej »

Czym jest dla nas telefon komórkowy?

W naturze człowieka głęboko zapisana jest potrzeba kontaktowania się z innymi ludźmi. Ona sprawia, że za wszelką cenę szukamy sposobu dotarcia do innych. To z kolei jest kluczowym aspektem rozwoju cywilizacji. Im bardziej pobudzona zostaje ciekawość człowieka, tym bardziej skupia się on na odkrywaniu nowych dziedzin życia. Nie wystarcza już to, co jest w zasięgu ręki.
W kręgu zainteresowań pojawia się cały świat – przestrzeń, ludzie, do których trzeba jakoś dotrzeć. Pytanie tylko jak?
Możliwości w zakresie wymiany informacji znacznie się zwiększyły. Do przysłowiowego lamusa odeszły gołębie pocztowe, telegramy. Ba, tylko nieliczni z nas korzystają z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą poczta. Dla szarego Kowalskiego podstawowym narzędziem komunikacji nie jest już kartka i długopis, a telefon komórkowy. Zastanawiające jest jednak,czy zmiany jakie dokonały się na przestrzeni wieków są dobre. Z punktu widzenia społeczeństwa na pewno tak. Dostarczenie czy otrzymanie pożądanej informacji w przeciągu oszałamiających kilku sekund jest niewątpliwym udogodnieniem. Z punktu widzenia naszego środowiska rzecz jednak nie rysuje się tak kolorowo.

Pierwszy protoplasta dzisiejszego telefonu komórkowego stworzyła firma Ericson w 1956 r. Ważył on 40 kilogramów, kształtem przypominał walizkę, a kosztował tyle co samochód. Potrzeba było 17 lat aby ukazał się udoskonalony model marki Motorola, którym zachwycił się świat. A ów telefon miał czym imponować. Protoplaście nie dorównwał co prawda gabarytami, ale z punktu widzenia dzisiejszej młodzieży, przy swojej wadze 0,8 kg i okazałych wymiarach, nadal pozostawał „butem” czy „cegłą”. Funkcje tego telefonu ograniczały się jedynie do możliwości zapisania 30 numerów w książce telefoniczne i do wykonywania połączeń. Bateria pozwalała na prowadzenie rozmów przez pół godziny. Mimo tak skromnego wachlarza usług produkt stał się domeną nielicznych: bogaczy pod krawatem i ludzi sukcesu. Cena bowiem sięgała 4000 dolarów.

Czasy te jednak szybko minęły. Wzrosło zapotrzebowanie społeczeństwa na tego rodzaju produkt. Postawiono na rozwój w dziedzinie telefonii komórkowej. Producent czynił wszystko by jak najefektywniej trafić do konsumenta.

Telefon komórkowy stał się więc czymś więcej niż tylko medium, za pomocą którego można przeprowadzić rozmowę z kimś, kto znajduje się na drugim końcu świata.
Z czasem zaczęły pojawiać się innowacyjne rozwiązania – choć z perspektywy czasu okazuje się, że to określenie jest mianem przechodnim. Czarno-biały wyświetlacz został wyparty przez cieszący oko kolorowy. Z użycia wyszła tradycyjna klawiatura na rzecz dotykowego ekranu.

Pomimo znacznego ograniczenia rozmiarów telefonu komórkowego, zakres jego zastosowania mocno się rozszerzył. Z czasem telefon zaczął zastępować kalendarz, budzik, notatnik, radio, aparat fotograficzny, kamerę video, ostatnio częściowo także komputer. Kiedyś nikt nie śmiał myśleć o takich udogodnieniach jak stały dostały dostęp do Internetu czy możliwość odczytywania plików tekstowych na wyświetlaczu komórki. Dziś jest to na porządku dziennym. Mało tego – społeczeństwo chce więcej. Już teraz na rynku panuje ogromna różnorodność i ciężko przewidzieć jakie innowacyjne technologie zostaną wprowadzone w przeciągu najbliższych 5 lat. Może telefon-zegarek na rękę, a może designerski model, będący jednocześnie fajnym gadżetem wyposażenia domu – telefon-figurka, telefon-kubek. Kto wie? Kreatywność ludzka nie zna granic.
Obecnie najmniejszy telefon komórkowy świata ma 7 cm wysokości i wagę 30 gramów. Istnieje jednak też największy telefon świata, w Chicago, będący pstryczkiem w nos dla niedoceniających archaicznych „cegieł”, „butów”. Ma 4,5 metra wysokości i można go obejrzeć w Chicago Mimo swej absurdalnej wielkości - "kopia" modelu R450 południowokoreańskiej firmy Samsung, w formacie XXL – jak najbardziej pełni przypisane mu funkcję. Turyści mają możliwość prowadzenia za jego pośrednictwem rozmowy i wysyłać SMS-y. Z racji gigantycznych rozmiarów obsługa klawiszy wymaga wykazania się sprawnością fizyczną Słabeusz z tym zadaniem sobie nie poradzi.

Naturalna kolej rzeczy sprawia, że pojawiające się nowe modele telefonów wypierają stare. Te z kolei tracą na wartości, dlatego stają się dobrem osiągalnym dla każdego. Obecnie telefon komórkowy nie jest już towarem pożądanym, dobrem ekskluzywnym. Posiada go niemal każdy. Statystyki potwierdzają, że nie jest to narzędzie komunikacji obce nawet mieszkańcom trzeciego świata.
Ilość osób korzystających z telefonów komórkowych drastycznie wzrasta. Ale nie sposób się dziwić takij sytuacji, kiedy przeciętny Amerykanin kupuje nowy telefon co 18 miesięcy, Europejczyk co 15 ,a Japończyk co 9 miesięcy.
Dla porównania w 1984 roku z telefonu komórkowego korzystało 12 000 ludzi na całym świecie. W 2000 roku odnotowano miliard telefonów komórkowych. Raport Banku Światowego
„Maximizing Mobile”,opublikowany w 2012 roku wskazuje, że w tym okresie 75% ludności globu ziemskiego korzystała z telefonów komórkowych.
Co gorsza nie sposób doliczyć się, ile telefonów komórkowych leży bezużytecznych na dnie szuflad, bo tak traktuje już „niemodne”, niesprawne aparaty ok. 40 % użytkowników.
Czemu zamiast pozbyć się nieużytecznych aparatów przechowujemy je w zakamarkach naszych domostw?

A temu, że człowiek, niczym sroka, charakteryzuje się niezwykłą zdolnością gromadzenia wokół siebie wszystkiego i niczego. Przywiązuje się do rzeczy materialnych – nawet tych już nie mających praktycznego zastosowania, twierdząc – a może mi się jeszcze kiedyś przyda. Schowam. Na czarną godzinę. Chęć zysku czasem jednak okazać może się szkodliwa..

Stare telefony komórkowe są niczym tablica Mendelejewa. Znajduje się w nich między innymi ołów, kadm, rtęć, miedź, nikiel, kobalt, polichlorek winylu.

Rtęć powoduje m. in. zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchu; deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych.

Ołów kumuluje się w szkielecie, wątrobie, nerkach i mózgu. Ma silne działanie neurotoksyczne i rakotwórcze. Szczególnie jest niebezpieczny dla rozwoju dzieci i młodzieży, gdyż może powodować uszkodzenia neurologiczne.
Wyrzucenie telefonu bezpośrednio do ziemi mogłoby skazić jeden metr sześcienny gleby i 400 litrów wody. Spalenie urządzenia wiąże się z wydzieleniem i emisją do środowiska wielu szkodliwych substancji, w tym dioksyn, mających działanie rakotwórcze.
Najlepszym więc rozwiązaniem, zamiast chowania, wyrzucania do śmieci, nieużytecznych, „niemodnych”, starych bądź zepsutych telefonów komórkowych jest wynika z raportu specjalistów z Uniwersytetu Zhongshan, jest poddanie zużytych komórek reyklingowi. Tą drogą odzyskać można 45 proc. zawartych w nich plastików, 20 proc. miedzi i 10 proc. ceramiki., a przede wszystkim ograniczyć oddziaływanie trujących substancji w telefonach komórkowych na środowisko, a przez to i na nas. Około 80 proc. odzyskanych surowców może być ponownie użyte do produkcji elektroniki i sprzętu AGD.

Innowacyjność na rynku telefonii komórkowej nie jest dla nas niczym zaskakującym. Tej kreatywności sami w końcu od niej wymagamy, ale czy jest to konieczne? Czy posiadanie trzech aktywnych telefonów komórkowych i pięciu w szafie jest przymusm? Czy nie wystarczy jeden sprawny, niekoniecznie modny? Przecież w pierwotnej wersji telefon miał służyć tylko do dzwonienia. Na te pytania odpowiedzieć musimy sobie sami.

Katarzyna Kondruś

 

czytaj więcej »

Zapraszamy do udziału w zbiórkach ZSEE!

Już po raz trzeci we współpracy ze Stena Recycling organizujemy serię zbiórek elektroodpadów w weekend Sprzątania świata (21. września - sobota). Tym razem zapraszamy do przynoszenia starych suszarek, telewizorów i wszystkich innych sprzętów działąjących na prąd do specjalnych punktów zlokalizowanych w centrach handlowych zarządzanych przez Inter IKEA Centre Group Poland:
- w Warszawie (Park Handlowy Janki i Park Handlowy Targówek)
- w Łodzi (Centrum Handlowe Port Łódź)
- we Wrocławiu (Park Handlowy Bielany)
- w Gdańsku (Park Handlowy Matarnia)
- w Poznaniu (Park Handlowy Pranowo)
- w Katowicach (Park Handlowy Rawa)

ZAPRASZAMY!

czytaj więcej »

Zorganizuj własną zbiórkę ZSEE na "SŚ-P 2013"

Chcecie aktywnie włączyć się do tegorocznego "Sprzątania świata - Polska 2013"? Zorganizujcie zbiórkę ZSEE!

Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik swój stary Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE). Są to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. ZSEE to także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro, które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania można ponownie wykorzystać. Z jednego miliona telefonów można uzyskać nawet 15 ton miedzi, a nawet 90% zużytej świetlówki można zużyć do produkcji nowej. Statystycznie Polak wytwarza ok. 6 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Do profesjonalnych zakładów przetwarzania starych urządzeń trafia jednak tylko 1/3 tej masy.

Chcesz się przyczynić do ochrony środowiska? Zgłoś do nas swoją placówkę edukacyjną, firmę lub stowarzyszenie i napisz, że chcesz zorganizować zbiórkę ZSEE. Wraz z naszymi partnerami zbiórek postaramy się Wam pomóc w zorganizowaniu odbioru zebranych sprzętów. Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia - piszcie na adres fundacja@naszaziemia.pl.

Dochód z zebranych ZSEE zostanie przekazany na program "Zielona Stopa Filantropa", którego głównym celem jest zwiększanie efektywności energetycznej poprzez wymianę starych sprzętów AGD na nowoczesne i energooszczędne ucządzenia w placówkach służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

czytaj więcej »

20 tysięcy telefonów na 20. "Sprzątanie świata - Polska"

Fundacja Nasza Ziemia wraz z firmą Greenfone Sp. z o.o zapraszają do aktywnego włączenia się do akcji "Sprzątanie świata - Polska 2013".

Czy wiecie, że blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. telefony komórkowe? Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego.

Dlatego zachęcamy - zorganizuj zbiórkę telefonów komórkowych wśród rodziny, znajomych, swojego środowiska lokalnego!

Telefony, które zostaną wysłane do firmy Greenfone Sp. z o.o. zostaną szczegółowo wycenione, zutylizowane zgodnie z prawem lub uzdatnione do ponownego wykorzystania, a dochód z nich zostanie przekazany na zwiększanie efektywności energetycznej placówek (poprzez wymianę starych sprzętów AGD, na nowe, energooszczędne urządzenia) służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

Jak to wygląda w praktyce?

Zorganizuj zbiórkę w firmie/ organizacji pozarządowej/ organizacjach pożytku publicznego:

Koordynator podmiotu zgłasza się do Greenfone i podaje swoje dane teleadresowe. Firma Greenfone przesyła karton, do którego można zbierać telefony. Następnie, po zakończonej zbiórce, pracownik firmy zbierającej telefony zgłasza się do Greenfone, która zamawia kuriera na swój koszt, przy czym musi być zebrane minimum 6 telefonów. Telefony wyceniane są szczegółowo przez serwisantów. Fundacja, jako organizator zbiórki, wystawia fakturę na sprzedaż używanych telefonów komórkowych, podając kwotę i ilość w nawiązaniu do wyceny firmy Greenfone. Po otrzymaniu faktury firma Greenfone realizuje płatność informując o tym również firmę przeprowadzającą zbiórkę.

Przekaż nam swoje telefony:

Osoba, chcąca przekazać telefon na rzecz Fundacji Nasza Ziemia, bezpiecznie pakuje telefony do dowolnej koperty podając adres firmy Greenfone (Greenfone Sp. z o.o., ul. Macedońska 16, 02-761 Warszawa) oraz w miejscu znaczka umieszczając zdanie: "OPŁATA PRZERZUCONA NA ADRESATA, umowa Nr 48/HH/W-wa/OA/08, z Pocztą Polską S.A., z dnia 16.12.2008 r"  - dzięki temu paczka z telefonami zostanie opłacona przez firmę Greenfone. Klient do koperty dodaje oświadczenie: "Ja, niżej podpisany przekazuję swój telefon komórkowy na rzecz projektu Fundacji Nasza Ziemia- "Zielona Stopa Filantropa", którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci poprzez modernizowanie tych placówek." Telefon wyceniany jest przez serwisantów firmy Greenfone i na tej podstawie realizowana jest płatność na konto Fundacji Nasza Ziemia.

Więcej informacji o tegorocznej akcji "Sprzątanie świata - Polska 2013" można znaleźć tutaj.

czytaj więcej »

Weź udział w konkursie!


Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe. ZSEE to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. ZSEE to także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro, które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania można ponownie wykorzystać. Z jednego miliona telefonów można uzyskać nawet 15 ton miedzi, a nawet 90% zużytej świetlówki można zużyć do produkcji nowej. Statystycznie Polak wytwarza ok. 6 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Do profesjonalnych zakładów przetwarzania starych urządzeń trafia jednak tylko 1/3 tej masy.

Zbierając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i przekazując do właściwego zagospodarowania możesz pomóc nie tylko środowisku – środki uzyskane ze zbiórek organizowanych w ramach akcji „Sprzątanie świata” zostaną przeznaczone na program „Zielona Stopa Filantropa” i pozwolą na zmodernizowanie sprzętu AGD w placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci. Więcej o programie tutaj.

Działaj! zorganizuj działanie promujące zbiórki elektroodpadów, w tym zbiórkę zużytych telefonów bądź niepotrzebnych już telefonów komórkowych. Weź udział w konkursie!

czytaj więcej »

Zbiórka w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zapraszamy na piknik edukacyjny do Ostrowca Świętokrzyskiego! Poza wieloma atrakcjami, będzie można również oddać tam swój stary telefon komórkowy!

czytaj więcej »

20. Sprzątanie świata!

„Odkrywamy Czystą Polskę”

 

Pod takim hasłem rusza tegoroczna, już 20. akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia. Jubileusz akcji „Sprzątania świata”prowokuje do refleksji, czy było warto, czy rzeczywiście działania uczestników akcji coś zmieniły w Polsce, czy podejmowane działania miały i mają jakikolwiek sens. I wtedy z pomocą przychodzą słowa Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, inicjatorki akcji w Polsce i założycielki Fundacji Nasza Ziemia:

 

Dla mnie ekologia ma bardzo osobisty, ludzki wymiar. Jest to sprawa powietrza, którym oddycham ja i moja rodzina (i nie tylko moja!); parku, do którego chodzimy na spacer; wody, którą pijemy. To sprawa życia każdego z nas.”

 

Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Kolejna akcja „Sprzątanie świata” niech się stanie pretekstem do tego, żeby każdego dnia, na nowo odpowiedzialnie korzystać ze środowiska. Bo przecież pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.

 

Tym razem pragniemy zachęcić Was do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.

 

 

Jestem, więc nie śmiecę

 

Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować w taki sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować. Pomysł obchodów „Dnia bez śmiecenia” narodził się wśród młodzieży reprezentującej kilkanaście krajów Europy na międzynarodowym spotkaniu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. „Dzień bez Śmiecenia” miał zachęcić do ograniczenia drukowania tysięcy ulotek, insertów i plakatów oraz wysłania jak największej ilości internetowej kartki, która kierowała na specjalnie stworzoną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Zawarte na niej treści, adresowane do różnych grup odbiorców, w przystępny sposób wskazują na istotę selektywnej zbiórki i sposoby jej prowadzenia.

 

Działaj! zaplanuj, zorganizuj i przyślij do nas sprawozdanie z działania, które będzie promować idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów. Weź udział w konkursie! Regulamin konkursu poniżej.

 

 

Odkrywamy czysty las

 

Do lasu chodzi obecnie co piąta osoba, podczas, gdy siedem lat temu – co najmniej co trzecia. Wzrasta również odsetek osób, które nie odwiedziły lasu w ostatnich 12 miesiącach. Dla większości uczestników „Sprzątania świata” to właśnie w lesie akcja ta miała swój początek. Dziś, po latach chcemy zaprosić Was ponownie do lasu, który jest miejscem coraz rzadziej odwiedzanym przez Polaków, po pierwsze po to, aby dokonać sprawdzenia, czy efekty działań związanych ze sprzątaniem są trwałe, a po drugie dlatego, żeby zachęcić do poznawania lasu i jego tajemnic poprzez edukację w terenie. Zachęcamy do odszukania i sfotografowania w lasach miejsc, które udało się „odkryć” ze śmieci, które dzięki pracy uczestników akcji „Sprzątania świata” są dziś czyste i dzięki temu możliwe jest teraz odkrywanie ich prawdziwych uroków.

 

Działaj! zorganizuj wyprawę (wycieczkę) do lasu i nakręć film (np. relację z wyprawy lub inspirowany nią), który będzie promował właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem posprzątania po sobie na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. Weź udział w konkursie! Regulamin konkursu poniżej.

 

Zbieram – pomagam

 

Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe. ZSEE to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. ZSEE to także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro, które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania można ponownie wykorzystać. Z jednego miliona telefonów można uzyskać nawet 15 ton miedzi, a nawet 90% zużytej świetlówki można zużyć do produkcji nowej. Statystycznie Polak wytwarza ok. 6 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Do profesjonalnych zakładów przetwarzania starych urządzeń trafia jednak tylko 1/3 tej masy.

 

Zbierając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i przekazując do właściwego zagospodarowania możesz pomóc nie tylko środowisku – środki uzyskane ze zbiórek organizowanych w ramach akcji „Sprzątanie świata” zostaną przeznaczone na program „Zielona Stopa Filantropa” i pozwolą na zmodernizowanie sprzętu AGD w placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci. Więcej o programie tutaj.

 

Działaj! zorganizuj działanie promujące zbiórki elektroodpadów, w tym zbiórkę zużytych telefonów bądź niepotrzebnych już telefonów komórkowych. Weź udział w konkursie!

 

Już po raz 20- sty „Sprzątanie Świata” ma miejsce w Polsce!

 

W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the World” przypada na 20 – 21 - 22 września.

Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji..

Zadania towarzyszące tegorocznej Akcji, to przedstawione powyżej: propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki – czyli „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i prmocja zbiórek ZSEE na cele pomocy innym
Przy organizacji akcji sprzątania zachęcamy do kontaktu i współpracy z urzędami gmin, organizacjami pozarządowymi, nadleśnictwami, kołami łowieckimi i wędkarskimi, mediami.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji internetowej na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl, dzięki której możecie:

 • podzielić się z innymi wolontariuszami swoimi „sprzątaniowymi” doświadczeniami,

 • na mapie Polski oznaczyć plany na tegoroczną edycję akcji,

 • skorzystać z doświadczeń akcji w innych krajach

Zachęcamy do prowadzenia własnego bloga akcji. To wszystko czeka na Was, po zalogowaniu się, w zakładce "Moje sprzątanie świata" na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl

 

Zapraszamy!


regulaminy konkursów można znaleźć tutaj

czytaj więcej »

11. modernizacja już dziś!

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00, dzięki przekazanym elektroodpadom od Banku BGŻ, zrealizujemy kolejną modernizację w świetlicy Fundacji SYNAPSIS.

Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Fundacja prowadzi przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, a także przedsiębiorstwo społeczne oraz ośrodek informacyjno-prawny.

"Dzięki programowi „Zielona Stopa Filantropa”, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek dziecięcych, mogliśmy wymienić stary sprzęt AGD / kuchenkę mikrofalową i zmywarkę / na urządzenia nowej generacji o wysokiej klasie energetycznej. W ten sposób zostały zmniejszone rachunki za prąd za co jesteśmy wdzięczni Fundacji Nasza Ziemia. Dziękujemy także pracownikom centrali Banku BGŻ, którzy zorganizowali zbiórkę elektrośmieci, a dochód z niej przekazali na zakup tego nowoczesnego i bardzo potrzebnego sprzętu AGD w Ośrodku dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich Rodzin SYNAPSIS." - powiedziała Pani Wanda Miszułowicz z Fundacji SYNAPSIS.

My również dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory włączyli się do Programu "Zielona Stopa Filantropa". Jednocześnie zachęcamy do dalszego  zaangażowania się w zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowcyh - o aktualnych zbiórkach można dowiedzieć się ze strony www.teledar.pl.

Galeria z 11. modernizacji znajduje się tutaj.

O Fundacji SYNAPSIS można przeczytać więcej na: www.synapsis.org.pl

czytaj więcej »

Danone znowu działa z nami!

Firma Danone po raz drugi włączyła się do akcji zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych. Dzięki poprzedniej akcji, udało się zmodernizować już 2 placówki - jedną w Bieruniu, a drugą w Warszawie. Życzymy powodzenia i pobicia rekordu! :)

czytaj więcej »

Wino BAREFOOT dla Fundacji Nasza Ziemia

Już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia rozpoczynają się działania marki Barefoot oraz Fundacji Nasza Ziemia we współpracy z siecią hipermarketów Real. W dniach 25 kwietnia - 22 maja co dziesiąta złotówka wydana przez klientów na zakup wina Barefoot w supermarketach Real, w całej Polsce, zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji. W ramach komunikacji dla konsumentów Barefoot przygotowuje specjalne plakaty informacyjne, które znajdą się w sklepach oraz zawieszki na butelki win.
Strategia zaangażowania i rozwoju marki Barefoot na rok 2013 w Polsce zakłada długofalową współpracę m.in. z : organizacjami charytatywnymi, lokalnymi społecznościami, sektorem NGO oraz udział w wydarzeniach kulturalnych, ekologicznych i artystycznych.

Marka Barefoot jest również partnerem tegorocznej edycji kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, w kamach której  na przełomie lipca i sierpnia, na polskim wybrzeżu odbędzie się seria akcji sprzątania plaż Fundacji Nasza Ziemia z Barefoot Beach Rescue Project.  Wydarzenia to kontynuacja pro-ekologicznych działań marki Barefoot zapoczątkowanych w 2007r.
w Europie (od 2012r. w Polsce). Latem, wolontariusze oraz osoby spędzające wakacje nad morzem, będą mogli dołączy do akcji sprzątania plaż. Dodatkową atrakcją będzie m.in.: happening i recykling artystyczny z wykorzystaniem zebranych na plażach materiałów.

Akcje sprzątania plaż Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot Beach Rescue Project odbędą się w weeknd 20-21 lipca w Helu i Chałupach oraz w weekend 2-3 sierpnia w Krynicy Morskiej i w Gdyni. 
Więcej o Międzynarodowym Sprzątaniu Bałtyku tutaj: http://naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/

PARTNERZY AKCJI CRM:

Marka BAREFOOT powstała w USA, w 1965 r. jako spełnienie dwóch życiowych marzeń jej twórców: o wspaniałym smaku wina i działalności na rzecz społeczności lokalnych.
Historia marki to w dużej mierze historia jej udziału w przedsięwzięciach charytatywnych i współpracy z ludźmi, którzy uważają, że „dobre rzeczy zdarzają się tym, którzy czynią dobro”. ‘Barefoot’ w j. angielskim  widoczny na butelkach win BAREFOOT symbolizuje luźny styl życia. Luźny - lecz nie pozbawiony celu. Już ponad 3000 organizacji na świecie miało okazję się przekonać, że Barefoot to radość i zaangażowanie jednocześnie.

Marka zaprasza do współpracy zarówno przedstawicieli biznesu, organizacje pozarządowe jak i media oraz wolontariuszy. Barefoot w Polsce angażuje się w potrzeby lokalnych społeczności i wspiera wydarzenia dobroczynne, kulturalne, ekologiczne, artystyczne (m.in. Gala „Gwiazdy Dobroczynności 2012”, luty 2013; Barefoot Beach Rescue Project - sprzątanie polskich plaż, lato 2013). W Polsce marka działa w sześciu regionach (Trójmiasto, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) poprzez Barefooterów - ambasadorów marki. Barefooterzy służą wiedzą na temat win, dzielą się swoimi pasjami i organizują wydarzenia lokalne. Obecnie w sprzedaży znajdują się cztery rodzaje win Barefoot: Merlot, Pinot Grigio, Moscato, White Zifandel oraz dodatkowo - w sieci Real można kupić dwie nowości: Pink Moscato i Cabernet Sauvignon.

***

Sieć Real powstała w Polsce pod koniec 1995 r. Od momentu otwarcia pierwszego hipermarketu do chwili obecnej wiele się wydarzyło i dzięki temu Real szczyci się dziś długą listą osiągnięć, trafnych decyzji i udanych inwestycji. Sieć  obejmuje 57 marketów w Polsce, gdzie pracuje obecnie 13,5 tys. osób. Sprzedaż jest prowadzona w 14 województwach i 39 miejscowościach. Każdy hipermarket to także kilkadziesiąt sklepów w pasażu handlowym i stale rosnąca liczba klientów. W ofercie Sieci dominują produkty krajowe, dzięki czemu firma wspiera lokalne rynki i promuje rodzimych producentów. Real nie zapomina przy tym o klientach różnicując asortyment w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby wszystkich - markety proponują zarówno towary delikatesowe, jak i te z nieco niższych półek cenowych. W 2006 r. sieć hipermarketów Real włączyła w swoje struktury placówki handlowe marki Geant. Dzięki temu klienci Reala mają teraz do swojej dyspozycji więcej marketów w całej Polsce oraz rozszerzony asortyment produktów i usług.

czytaj więcej »

10. jubileuszowa modernizacja

Dzisiaj 16. kwietnia, odbędzie się jubileuszowa – 10. już modernizacja sprzętu AGD w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”. Przedszkole nr 58 w Warszawie otrzyma energooszczędną lodówkę oraz czajnik. Tym razem zakup sprzętu dla placówki był możliwy dzięki zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych, zorganizowanej  wśród pracowników Danone Sp. z o.o. w Warszawie.


„Zielona Stopa Filantropa” to prowadzony od 2 lat przez Fundacje Nasza Ziemia program mający na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej oraz wymianę tradycyjnych żarówek na świetlówki energooszczędne. Urządzenia AGD, zwłaszcza wysokiej klasy energooszczędności, to inwestycja, na którą placówki zwykle nie mają środków w swoich budżetach. Ich zakup przyczynia się zarówno do unowocześnienia tych placówek, jak i do ochrony środowiska. Program i działania w nim podejmowane przyczynią się także do ograniczenia kosztów związanych z ich comiesięczną eksploatacją.

Okrągła 10. modernizacja odbędzie się w przedszkolu nr 58 zlokalizowanym na warszawskiej Woli, do którego uczęszcza 102 dzieci. Placówka od lat  aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska poprzez udział m .in. w  Godzinie dla Ziemi,Sprzątaniu Świata, prowadząc zbiórkę makulatury i zużytych baterii.

„Dzięki programowi Zielona Stopa Filantropa otrzymaliśmy nowy sprzęt, który pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Sprzęty posiadane dotychczas były wyjątkowo stare, i w żaden sposób nie ułatwiały nam oszczędzania energii. Program ten jest jak najbardziej wart dalszej kontynuacji, choćby dlatego że wiele placówek nie stać na zakup nowych sprzętów, a dzięki pomocy Fundacji przedszkole może działać w sposób bardziej przyjazny środowisku." - powiedziała Natalia Koczoska,  z Przedszkola nr 58 w Warszawie.

„Zielona Stopa Filantropa” to interesujące narzędzie CSR dla firm i instytucji, a także innowacyjny i nieszablonowy sposób na off-setowanie ich emisji CO2.

„Dla pracowników Danone udział w programie Zielona Stopa Filantropa to połączenie przyjemnego z pożytecznym: cieszymy się możliwością pomocy naszym sąsiadom z warszawskiej Woli, budujemy przy tym eko-świadomość wśród zatrudnianych osób i ich praktyczną wiedzę jak na co dzień, w pracy i w domu, można dbać o środowisko naturalne. Takie wielokierunkowe podejście to dla nas podstawa naszej strategii prowadzenia zrównoważonego biznesu."- podkreśliła z kolei Agnieszka Koc-Ankiersztajn Kierownik ds. ochrony środowiska Danone Sp. z o.o.

Fundacja Nasza Ziemia w imieniu swoim oraz wychowanków Przedszkola nr 58 w Warszawie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom firmy Danone, który wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów.

Aby obejrzeć fotorelację, zapraszamy na naszego facebooka!

 

czytaj więcej »

Zbiórki na Dzień Ziemi!

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, chcemy skłonić mieszkańców Warszawy i okolic do refleksji nt. gospodarowania odpadami. Dlatego każdy, kto 20 kwietnia, w godz. 10.00-17.00 odda surowce do recyklingu w STENA EkoStacji otrzyma w zamian sadzonki wiosennych roślin i ekogadżety, a ponad to przyczyni się do zmodernizowania kolejnej placówki dziecięcej w ramach Programu "Zielona Stopa Filantropa"! Dodatkowo, dla dzieci zaplanowaliśmy liczne gry i zabawy ekoedukacyjne, a w showroomie EkoStacji można poznać fascynujący świat recyklingu i zobaczyć, w jaki sposób surowce otrzymują drugie życie. Dodatkowo, firma IKEA przeprowadzi warsztaty nt. zrównoważonego życia w domu, a operator promowy Stena Line zorganizuje konkurs, w którym nagrodą główną będzie rejs do Szwecji. 

BUTELKI PET/ PUSZKI ALUMINIOWE

10 SZT. = 1 KUPON = 1 SZT. NASIONEK KWIATÓW

11-30 SZT. = 2 KUPONY = 2 SZT. NASIONEK KWIATÓW

31-40 SZT. = 3 KUPONY = 1 SADZONKA

ZA KAŻDE KOLEJNE 40 SZT. - 1 KUPON                                              PAPIER

1-5 KG = 1 KUPON = 1 SZT. NASIONEK KWIATÓW

6-15 KG = 2 KUPONY = 2 SZT. NASIONEK KWIATÓW

16-30 KG = 3 KUPONY = 1 SADZONKA

ZA KAŻDE KOLEJNE 30 KG - 1 KUPONELEKTROODPADY

MAŁY SPRZĘT (SUSZARKA, ŻELAZKO, MIKSER) = 1 KUPON = 1 SADZONKA

ŚREDNI SPRZĘT (MIKROFALA, TELEWIZOR, ODKURZACZ, KOMPUTER) = 2 KUPONY = 2 SADZONKI

DUŻY SPRZĘT (LODÓWKA, PRALKA) = 4 KUPONY = 4 SADZONKI

czytaj więcej »

Czy wiesz, że...?

Czy wiecie, że...?

·      w skład telefonów komórkowych wchodzą m.in. polistyren, polichlorek winylu, polietylen, miedź, nikiel, kobalt, złoto, platyna oraz substancje niebezpieczne dla zdrowia, jak rtęć, ołów, kadm – każda z tych substancji musi powstać najpierw z surowców naturalnych, których na ziemi mamy ograniczoną liczbę, a proces ich wydobycia i przetwarzania działają szkodliwie na zasoby środowiska naturalnego

·      obecnie używanych jest na świecie ok. 6 miliardów komórek

·       z tony aparatów odzyskać można 150gr złota i 3 kg srebra oraz aż 100 kg miedzi. nie wspominając już o innych śladowych ilościach innych pierwiastków

·       średni czas życia komórki to 30 miesięcy – po tym czasie większość ludzi wymienia swoje telefony

·       czas rozkładu telefonu komórkowego szacuje się na 300 lat

PIERWIASTKI ZAWARTE W CZĘŚCIACH TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Kadm jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym (wielokrotnie bardziej niż arsen). Ma działanie rakotwórcze, uszkadza nerki, powoduje anemię, choroby kostne (osteoporozę). U mężczyzn kumuluje się zazwyczaj w jądrach. Oddziałuje też niekorzystnie na układ krążenia.

Rod - w skorupie ziemskiej występuje w śladowych ilościach. Otrzymuje się go z niektórych rud miedzi i niklu, w których występuje ok. 0,1% tego pierwiastka. Znaczenie biologiczne - żadne. Kompleksy karbonylkowe są toksyczne i prawdopodobnie rakotwórcze. W postaci czystej jest lśniącym, srebrzystoszarym metalem. Nie reaguje z wodą, powietrzem i kwasami, natomiast ulega reakcji z mocnymi zasadami. W postaci czystej nie jest stosowany ze względy na bardzo wysoką cenę.

Pallad nie ma istotnego znaczenia biologicznego. Bardzo rzadko występuje w przyrodzie.

Beryl nie ma żadnego znaczenia biologicznego. Związki berylu są trujące.

Ołów - sole i tlenki tego pierwiastka są trucizną kumulującą się w organizmie. Toksyczne skutki działania ołowiu na organizm ludzki określa się nazwą ołowica. Zaabsorbowane związki ołowiu przenikają do krwiobiegu, gdzie ołów wbudowuje się do czerwonych ciałek krwi - średni czas przebywania wynosi 30 dni. Stąd 25-40% jego zawartości przenika do tkanek miękkich, około 15% do kości, a pozostała ilość jest wydalana. Czas przybywania w tkankach miękkich wynosi około 30 dni, a w kościach co najmniej 40 lat. Ołów jest silnie wiązany ze związkami o dużej liczbie cząsteczkowej, takich jak: aminokwasy, hemoglobina, enzymy, RNA, DNA. W ten sposób ulega zaburzeniu wiele przemian metabolicznych. Skutkami toksyczności są:
zaburzenia tworzenia krwi, nadciśnienie tętnicze, neuropatia, a także uszkodzenia mózgu.

Platyna - znaczenie biologiczne: brak. Nietoksyczny i nierakotwórczy. Niektóre jego związki (fluorek platyny i pochodne) są wykorzystywane w chemioterapii do zwalczania niektórych rodzajów raka. Używany jest w jubilerstwie, produkuje się z niego elementy urządzeń pomiarowych (np. pH-metry).

Miedź - jest ona masowo wykorzystywana do produkcji przewodów elektrycznych i ogólnie w elektronice. Ze względu na duże zapotrzebowanie i stosunkowo małe zasoby naturalne miedź stanowi materiał strategiczny.

czytaj więcej »

10. modernizacja przed nami!

Znamy już miejsce i termin naszej 10. jubileuszowej modernizacji!!

Przedszkole nr 58 w Warszawie zaraz po świętach Wielkiej Nocy, a dokładnie 5 kwietnia 2013 roku, otrzyma od nas nowe sprzęty AGD, które zwiększą jego efektywność energetyczną!

czytaj więcej »

Komórki do zbiórki

Zapraszamy do oddziałów Banku BZW BK - w terminie od 21 marca do 30 czerwca 2013 roku wspólnie zbieramy telefony komórkowe na rzecz rodzinnych domów dziecka.

Bank Zachodni WBK włącza się do akcji zbierania starych telefonów komórkowych, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Jest to pierwsza ogólnopolska akcja społeczna skierowana do wszystkich klientów połączonego banku.

Nieprzypadkowo na start akcji wybraliśmy pierwszy dzień wiosny. Zachęcamy wszystkich do zrobienia wiosennych porządków w swoich domach i znalezienie starych, nieużywanych telefonów komórkowych – nawet takich, które już nie działają. Przyjdźcie z nimi do dowolnego oddziału oznaczonego logo Banku Zachodniego WBK lub logo Kredyt Bank i w specjalnym pojemniku zostawcie swój stary telefon. Nie tylko w ekologiczny sposób pozbędziecie się niepotrzebnego sprzętu, ale przede wszystkim pomożecie osobom w trudnej sytuacji. Dochód z odzyskania i sprzedaży telefonów zostanie przeznaczony na wymianę sprzętu AGD w placówkach służących dzieciom (rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, świetlicach środowiskowych oraz szpitalach dziecięcych).

Zużyte telefony komórkowe wrzucone do pudełek w oddziałach banku trafią do ekspertów z firmy Greenfone, którzy zadbają o to, żeby zostały wykorzystane w sposób przyjazny dla środowiska.

Często zapominamy, że elektroodpady stanowią realne zagrożenie dla środowiska i powinny podlegać odzyskiwaniu. Mowa tu nie tylko o lodówkach, pralkach czy innych wielkogabarytowych sprzętach AGD, ale również telefonach komórkowych i drobnym sprzęcie elektronicznym, który nie powinien być wyrzucany do śmietnika czy domowego kosza. Warto pamiętać, że przedmioty z plastiku, zależnie od składu, rozkładają się od stu do nawet tysiąca lat, a do tego należy doliczyć jeszcze czas rozkładu podzespołów elektronicznych i baterii.

Akcja „Komórki do zbiórki!” w oddziałach Banku potrwa do 30 czerwca 2013 r. Sprawdź Regulamin akcji.

czytaj więcej »

Zbiórka ZSEE w Banku BGŻ

Właśnie trwają zbiórki elektroodpadów z naszym uczestnikiem - Bank BGŻ po raz drugi postanowił włączyć się do Programu Zielona Stopa Flantropa i pomóc dzieciom z placówek dziecięcych. Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące - zebrano już ponad 3 tony elektroodpadów! A to znaczy... już niedługo przed nami jubileuszowa, 10. modernizacja!

czytaj więcej »

Za nami już 9 modernizacji!

7 lutego odbyła się nasza 9 modernizacja! Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu otrzymała energooszczędną kuchenkę ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”. A to wszystko dzięki zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników Danone Sp. z o.o. Fabryka w Bieruniu.

Szkoła Podstawowa w Bieruniu, w której uczy się 558 dzieci, od lat wspiera uczniów w rozwijaniu ich talentów i zainteresowań Uczniom uzdolnionym proponuje uczestnictwo w licznych kółkach zainteresowań, a tym którzy mają problemy w nauce pomaga na zajęciach wyrównawczych oraz organizuje pomoc koleżeńską. Szkoła prowadzi również z dziećmi z orzeczeniami zajęcia metodą Montessori oraz zajęcia integracji sensorycznej, do której posiada pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz specjalistów w tym zakresie.

"Szkoła liczy sobie ponad 160 lat i wymaga stałej dbałości i modernizacji. Wymaga to wielkich nakładów finansowych, dlatego chętnie korzystamy ze wszelkiego rodzaju wsparcia. W naszej szkole podejmowane są liczne działania mające na celu propagowanie ekologicznych postaw wśród dzieci. Uczniowie zbierają baterie, makulaturę, dowiadują się jak oszczędzać wodę i energię, biorą udział w obchodach "Dnia Ziemi". Wymiana starego sprzętu AGD w pracowni technicznej to niewątpliwie nie tylko możliwość zaoszczędzenie na energii elektrycznej, ale również jest to działanie wpisujące się w wychowawczą i edukacyjną rolę naszej szkoły. Program "Zielona Stopa Filantropa" prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia wspiera nasze wysiłki, za co jesteśmy wdzięczni." - powiedziała Pani Anna Knopek, Dyrektor SP nr 1 w Bieruniu.

Prowadzony od 2 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program „Zielona Stopa Filantropa” ma na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej oraz wymianę tradycyjnych żarówek na świetlówki energooszczędne. Urządzenia AGD, zwłaszcza wysokiej klasy energooszczędności, to inwestycja, na którą domy dziecka zwykle nie mają środków w swoich budżetach. Ich zakup przyczyni się zarówno do unowocześnienia tych placówek, jak i do ochrony środowiska. Program i działania w nim podejmowane przyczynią się także do ograniczenia kosztów związanych z ich comiesięczną eksploatacją.

Fundacja Nasza Ziemia w imieniu swoim oraz uczniów SP nr 1 w Bieruniu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom firmy Danone, który wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych.

czytaj więcej »

Modernizacja w Bieruniu 07.02.

Przed nami kolejna modernizacja - firma Danone przekazała nam swoje elektroodpady, a my kupiliśmy energooszczędną kuchenkę dla Szkoły Podstawowej numer 1 z Oddziałami Integracyjnymi. I już w najbliższy czwartek, 7 lutego, placówka otrzyma od nas sprzęt, który zaraz po feriach zimowych będzie mogła wykorzystywać podczas zajęć :)

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowana informacją prasową o wydarzeniu, w którym można przeczytać kilka słów od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Pani Anny Knopek oraz przedstawicielki firmy Danone Pani Agnieszki Koc - Ankiersztajn.

Jeżeli i Wy chcielibyście oddać nam swój telefon komórkowy zapraszamy do Warszawskiej Sieci Zbiórki Telefonów Komórkowych!

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów w Warszawie i w Węgorzewie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i Węgorzewa do mobilizacji i oddawania swoich starych telefonów komórkowych! :)

W Warszawie pojawiło się nowe miejsce zbiórki telefonów komórkowych - Warszawski Szpital dla Dzieci przy ulicy Kopernika. W Węgorzewie natomiast zapraszamy do odwiedzenia SOSW Węgorzewo i oddania tam swojego starego, zużytego telefonu komórkowego - w ten sposób zbieramy środki finansowe, które umożliwią nam zakup nowych, energooszczędnych sprzętów AGD dla tych placówek. Jedyne, czego potrzebujemy, to Waszego zaangażowania! :) Zapraszamy!

czytaj więcej »

Modernizacja w Krakowie - relacja!

W dniu wczorajszym, czyli 9 stycznia 2013 roku, o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste przekazanie nowego, energooszczędnego zamrażalnika dla Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie. A to wszystko w ramach Programu "Zielona Stopa Filantropa".


Dzięki zebranym elektroodpadom i telefonom komórkowym przez firmę Staples, pracowników Hotelu Radisson Blu Kraków oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, podczas akcji "Sprzątanie świata - Polska 2012" w Krakowie, Fundacja Nasza Ziemia zakupiła nowy, energooszczędny zamrażalnik niezbędny do codziennego funkcjonowania placówki.

Dom Dziecka im. Jana Brzechwy istnieje od stycznia 1945 roku. Początkowo przeznaczony był dla dzieci i matek, ofiar II wojny światowej, a obecnie jest specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą opieki całodobowej przeznaczoną dla dzieci do 6 roku życia, oraz dla małoletnich matek z dziećmi do lat 6 i dziewcząt w ciąży. „Cieszymy się, że w 2012 r. roku to właśnie nasza placówka została beneficjentem bardzo  pożytecznego programu Zielona Stopa Filantropa. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wybór naszej placówki i okazaną nam pomoc. To duża korzyść nie tylko dla naszego Domu” – powiedziała Dyrektor Domu Dziecka Elżbieta Kaczor. „Jak co roku bardzo chętnie włączyliśmy się w akcję Sprzątania Świata.”

„Program Zielona Stopa Filantropa jest bardzo trafionym projektem o charakterze ekologiczno – społecznym. Cieszymy się, że tym razem to krakowski Dom Dziecka mógł skorzystać z programu poprawy efektywności energetycznej poprzez przekazanie mu nowej, energooszczędnej zamrażarki. Od wielu lat edukujemy Krakowian nt. właściwego zagospodarowania ZSEiE, posiadają już pewną wiedzę i wielu z nich wie, gdzie może oddać niepotrzebne  już sprzęty. Każda jednak inicjatywa, taka jak Program Zielona Stopa Filantropa jeszcze bardziej mobilizuje mieszkańców do tego, aby w legalny sposób pozbyć się tego typu odpadów, tym chętniej przyłączają się do akcji, jeśli widzą, że takim działaniem mogą komuś pomóc, to bardzo ważne. Takich akcji przybywa również w Krakowie, dzięki temu coraz mniej elektroodpadów trafia na składowiska, czy do lasów – powiedziała Pani Teresa Kowalińska, kierownik Działu Utrzymania Czystości Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć się do programu, zapraszamy do Warszawskiej Sieci Zbiórki Telefonów Komórkowych oraz do Ekostacji Steny Recykling, gdzie znajdzie się miejsce dla pozostałych elektroodpadów.

czytaj więcej »

Modernizacja w Krakowie

Już za tydzień, 9 stycznia, Dom Dziecka im. Jana Brzechwy otrzyma prezent noworoczny - energooszczędny zamrażalnik! A to wszystko w ramach Programu "Zielona Stopa Filantropa".

Dzięki zebranym elektroodpadom i telefonom komórkowym przez firmę Staples oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, podczas akcji "Sprzątanie świata - Polska 2012" w Krakowie, Fundacja Nasza Ziemia zakupi nowe urządzenia AGD niezbędne do codziennego funkcjonowania placówki.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć się do programu, zapraszamy do Warszawskiej Sieci Zbiórki Telefonów Komórkowych oraz do Ekostacji Steny Recykling, gdzie znajdzie się miejsce dla pozostałych elektroodpadów

czytaj więcej »

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy Wam wszystkich najserdeczniejsze życzenia! Zdrowia, uśmiechów, satysfakcji z codziennej pracy, wielu sił do podejmowania nowych działań, większej liczby elektroodpadów w domach ;)  oraz optymizmu na najbliższy 2013 rok :)

czytaj więcej »

Relacja z modernizacji

W piątek, 7 grudnia, Dom Dziecka w Chorzenicach otrzymał na Mikołajki aż dwa nowe, energooszczędne sprzęty AGD - zmywarkę i pralkę, w ramach programu Zielona Stopa Filantropa.

Dzięki przekazanym przez firmę Cemex elektroodpadom i telefonom komórkowym, Fundacja Nasza Ziemia w ramach Programu "Zielona Stopa Filantropa" miała możliwość zakupienia aż dwóch sprzętów AGD, niezbędnych do codziennej pracy placówki.

"W Domu Dziecka przebywa obecnie aż 49 wychowanków, więc prania i zmywania jest cała masa. Właściwie nasze stare sprzęty działały na okrągło, a teraz mamy szansę przynajmniej zaoszczędzić na energii, co stanowi dla nas duże wsparcie. A na dodatek, przyjemnie jest dostać taki fajny i przydatny prezent z okazji Mikołajek. Dziękujemy!" - powiedział dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach Pan Wojciech Główczyński.

Warto podkreślić, że wymiana sprzętu AGD to nie jedyna ekologiczna inwestycja w Domu Dziecka w Chorzenicach - w tym roku placówka zainstalowała u sobie również kolektory słoneczne, które dodatowko zwiększają efektywność energetyczną placówki i pozwalają jej z własnego źródła prądu zasilać otrzymane sprzęty!

Jeśli i Ty chciałbyś się przyłączyć do programu Zielona Stopa Filantropa, pomóc innej placówce służącej kształceniu i wychowaniu dzieci poprzez oddanie nam swojego starego telefonu komórkowego - zapraszamy na stronę www.teledar.pl.

czytaj więcej »

Modernizacja w Chorzenicach

Już w najbliższy piątek, 7 grudnia, Fundacja Nasza Ziemia zamieni się w Świętego Mikołaja i podaruje dzieciom z Domu Dziecka z Chorzenic energooszczędne sprzęty AGD. A to wszystko w ramach Programu "Zielona Stopa Filantropa".

Dzięki przekazanym przez firmę Cemex elektroodpadom i telefonom komórkowym, Fundacja Nasza Ziemia zakupi nowe urządzenia AGD niezbędne do codziennego funkcjonowania placówki.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć się do programu, zapraszamy do Warszawskiej Sieci Zbiórki Telefonów Komórkowych oraz do Ekostacji Steny Recykling, gdzie znajdzie się miejsce dla pozostałych elektroodpadów.

Więcej o tej placówce dziecięcej można znaleźć tutaj.

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów w CH Fort Wola 5 grudnia!

Zapraszamy wszystkich Warszawiaków 5 grudnia w godzinach 13.30 - 18.30 do CH Fort Wola! Co się będzie działo?

Fundacja Nasza Ziemia jak co roku organizuje Świąteczną Pracownię.

Wszyscy odwiedzający Pracownię Fundacji Nasza Ziemia dowiedzą się:

 • jaką wybrać choinkę i na co zwracać uwagę

 • jak choinkę w sposób ekologiczny ozdobić

 • jak zapakować prezenty, przy wykorzystaniu dostępnych w każdym domu materiałów

 • jak dokarmiać zwierzęta zimą

 • na co zwracać uwagę podczas świątecznych zakupów żywności

 • jaki jest ich ślad węglowy (carbon footprint)

A dodatkowo - będzie można zostać "Zielonym Filantropem" i przekazać nam swój stary telefon komórkowy, dzięki któremu będziemy mogli zmodernizować kolejne placówki dziecięce! Zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów komórkowych w Węgorzewie

Wszystkich mieszkańców Węgorzewa i okolic serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ulicy Zamkowej 34 - już od dziś można oddać tam swój stary telefon komórkowy, aby wspomóc placówkę w dokonaniu modernizacji! Kwota z utylizacji zebranych telefonów zostanie w całości przekazana na zakup energooszczędnego sprzętu AGD dla SOSW w Węgorzewie.

czytaj więcej »

Otwarcie Stena Ekostacji

Każdy warszawiak wytwarza średnio 360 kg odpadów rocznie. Co najmniej 80% z nich nadaje się do recyklingu! Nowa inwestycja Stena Recycling umożliwi mieszkańcom stolicy i okolic bezpłatne oddawanie ponad 40 rodzajów odpadów do przetworzenia. Obiekt został objęty patronatem Ambasady Szwecji.

Obiekt został objęty patronatem Ambasady Szwecji. Ambasador Staffan Herrström wraz z Hanną Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy dokonali oficjalnego otwarcia przecinając wstęgę wyplataną z makulatury.

W Warszawie powstała STENA EKOSTACJA - pierwsza stacja recyklingu, gdzie bezpłatnie można oddać wszystkie surowce wtórne (butelki PET, puszki, makulaturę), elektroodpady (RTV i AGD, telefony, świetlówki, komputery) oraz odpady wielkogabarytowe (meble, złom, opony) i niebezpieczne (tonery, baterie, akumulatory, aerozole). Wszystkie przyniesione odpady zostaną poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Oddane w stacji recyklingu niepotrzebne ubrania, firma przekazuje PCK.

STENA EKOSTACJA to inwestycja firmy Stena Recycling – lidera w dziedzinie kompleksowego zarządzania odpadami i recyklingu. W ciągu godziny obiekt może przyjąć około 50 samochodów osobowych. STENA EKOSTACJA powstała na bazie najlepszych skandynawskich doświadczeń w organizacji i prowadzeniu tego typu punktów zbiórki odpadów do przetworzenia. Jest to proste rozwiązanie, które ma przynieść duży efekt dla społeczności.

Troska o środowisko naturalne i przekonanie o znaczeniu recyklingu są wpisane w kod genetyczny naszej firmy. Od lat działamy w sektorze B2B wdrażając kompleksowe zarządzanie odpadami, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stawiamy na innowacyjne rozwiązania i edukację. Tworząc STENA EKOSTACJĘ chcemy nie tylko zachęcić mieszkańców Warszawy do proekologicznych zachowań, ale przede wszystkim dać im realną możliwość włączenia się aktywnie w proces wykorzystania cennych zasobów, jakimi są odpady. - podkreśla Fredrik Valentin, Dyrektor Generalny Stena Recycling Poland.

STENA EKOSTACJA to doskonały przykład szwedzkich rozwiązań prośrodowiskowych łączących ekologię z ekonomią. Warszawa to piękne, zielone miasto. Mam nadzieję, że otwierany przez nas dziś obiekt będzie chętnie odwiedzany przez jej mieszkańców i sprawi, że będzie jeszcze bardziej „zielona”. – powiedział w czasie otwarcia Ambasador Szwecji.

W swoim przemówieniu Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że udział przedsiębiorstw prywatnych w budowie systemu związanego z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ma dla miasta ogromne znaczenie i świadczy o poczuciu odpowiedzialności tych firm za środowisko naturalne.

Oficjalnemu otwarciu towarzyszyła zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, z której dochód zasili program Fundacji Nasza Ziemia Zielona Stopa Filantropa, którego celem jest wymiana sprzętów na energooszczędne w dziecięcych ośrodkach opiekuńczych. Ciekawym akcentem był występ Recycling Band – wyjątkowego zespołu grającego na instrumentach z odpadów.

Na terenie inwestycji Stena Recycling będzie prowadziła także program edukacyjny.

W STENA EKOSTACJI powstał specjalny salon pokazowy (showroom), w którym na konkretnych przykładach wyjaśniana jest idea recyklingu. We współpracy z IKEA prezentowane są też proste pomysły na proekologiczne rozwiązania w domu, które mogą pomóc każdemu na co dzień przyczyniać się do lepszego gospodarowania zasobami, m.in. poprzez prawidłową segregację odpadów, stosowanie materiałów z recyklingu czy energooszczędnych żarówek LED.

Więcej informacji na temat STENA EKOSTACJA pod adresem: http://stenaekostacja.pl/

Źródło: Ekonews

czytaj więcej »

Zapraszamy na koncert i zbiórkę telefonów!

30 września br. zainaugurowany zostanie projekt charytatywny pn. „WIELCY I MALI TWÓRCY DLA MAŁYCH I WIELKICH SERC”. Znane i wschodzące gwiazdy polskiej sceny muzycznej, młodzi adepci mody i moc innych atrakcji sprawią, iż wydarzenie to ma szanse na stałe zagościć na mapie warszawskich imprez kulturalnych. Łączymy zatem: dobrą zabawę i szczytny cel, koncerty gwiazd i bilety – „cegiełki”. Dochód z całej imprezy zostanie przekazany na rzecz Szpitala.

Fundacja „Równi wśród Równych” i Warszawski Szpital Dla Dzieci zapraszają do udziału w pierwszej z cyklu imprez w ramach projektu charytatywnego „WIELCY I MALI TWÓRCY DLA MAŁYCH I WIELKICH SERC”, która odbędzie się 30 września 2012 roku w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny.

PROGRAM IMPREZY /wejście na imprezę od godz. 17.00, koncert rozpocznie się o godz. 19.00/
Pierwsza część wydarzenia (BEZPŁATNA) rozpocznie się o godz. 17.00. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, dla dorosłych i dla dzieci, m.in.:
 pokaz jesiennej kolekcji Barber Shop projektu Marioli Witek. Pokaz poprowadzi Aldona Orman, wystąpi Monika Lewczuk i tancerze z programu "You Can Dance".
 występ Fundacji Funkomitywa z piosenkami dla dzieci
 pokaz ciekłego azotu pt. „Niskie Temperatury” przygotowany przez Centrum Nauki
 prace artystów plastyków
 specjalna strefa z animacjami, a tam m. in. pokazy tańca, pokaz sztuki fryzjerskiej, porady dermatologów, kosmetologów, szkoła makijażu i warsztaty własnoręcznego tworzenia biżuterii
 nie zabraknie również kolorowych klaunów z Fundacji "Dr Clown" - dzięki nim na każdej twarzy zagości uśmiech
 Fundacja Nasza Ziemia podczas całej imprezy będzie zbierała używane telefony komórkowe.

O godz. 19.00 rozpocznie się część biletowana (PŁATNA) wydarzenia. Na scenie Fabryki Trzciny wystąpią: Robert Gawliński, DAAB, Gaba Kulka, Maja Kleszcz z zespołem IncarNations, Drumbastic, Shantelle Monique & Nils Project, a także Garwoliński Teatr Muzyczny OD CZAPY. W przerwach między występami odbędą się aukcje, podczas których będzie można nabyć m.in. replikę Pucharu EURO 2012 wykonaną w całości z czekolady, obrazy, a także inne przedmioty z autografami znanych osób.

DOCHÓD Z CAŁEJ IMPREZY zostanie przekazany na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci: na serwis, konserwację i naprawę sprzętu medycznego.

„Udało nam się zaprosić artystów znanych i mniej znanych o wielkich sercach, którzy zdecydowali się wesprzeć nasz pomysł. Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu. Zapewniamy wspaniałą zabawę i moc atrakcji dla całej rodziny.” – mówi Izabela Marcewicz – Jendrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

„Pragniemy, aby pierwszy, tegoroczny koncert zapoczątkował dobrą tradycję realizacji godnych celów poprzez wspólną zabawę, przybliżanie różnych dziedzin sztuki i szeroko pojętej integracji świata biznesu, kultury i ochrony zdrowia.” – podsumowuje cele projektu pani dyrektor.

WSPARCIE PROJEKTU:
BILETY-CEGIEŁKI w przedsprzedaży 40 zł, w dniu koncertu 45 zł, do nabycia:
 w salonach sieci Empik
 na www.ebilet.pl www.wielcyimali.pl
 bezpośrednio w dniu imprezy.
Projekt można również wesprzeć wpłacając pieniądze na specjalne konto 54 8769 0002 0680 1632 2000 0020.

DODATKOWE INFORMACJE:
www.wielcyimali.pl oraz na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/WielcyIMaliTworcyDlaMalychIWielkichSerc

Patroni honorowi:
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik; Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski; Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz; Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak; Ordynariusz Diecezji Warszawsko - Praskiej Abp Henryk Hoser SAC.

Sponsorzy: CLIMATIC, SYMEDIC INVEST, VIRIDIAN, PZU, EIB, HARTMAN, MAXTO, ERES MEDICAL.

Patroni medialni: TVP1, TVP Warszawa, Polskie Radio Program 1, Metro, Zyciewarszawy.pl, ZTM, MMwarszawa.pl; Naszemiasto.pl; magazyn „Gaga”, Gogaga.pl; Babyonline.pl; Kobietamag.pl; Miastodzieci.pl; Qlturka.pl, Egodziecka.pl; Aktywni.pl; Dzieckowwarszawie.pl; Warszawa.pl; Dlastudenta.pl

Partnerzy: Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Paweł Loroch, PrintFaktoria, Biuro Promocji Kultury MW, World Smile Archive, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie ul. Podwale 13, Centrum Nauki Kopernik, BARBER SHOP, Salon Fryzjerski TEN, Lego, E-bilet, GPLartmedia, Fotodzieciaki, Triple PR, Świat Książki, Fundacja Funkomitywa, Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja „Dr Clowna”, Wedel, Primavera, Bielenda, Julianówka.

czytaj więcej »

Podsumowanie zbiórek elektroodpadów!

Wiemy już, ile elektroodpadów udało nam się zebrać w weekend "Sprzątania świata - Polska 2012"!  Polacy oddali blisko 24 tony elektroodpadów.

Podczas wielkiej zbiórki elektroodpadów przeprowadzonej przez Stena Recycling w 7 miastach w ramach akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2012”, uczestnicy oddali blisko 24 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przetworzenie zebranych elektroodpadów pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery aż o 36 ton.

W sobotę, 15 września 2012 r., odbyła się już druga wielka zbiórka elektroodpadów, przeprowadzona przez Stena Recycling - partnera Fundacji Nasza Ziemia i akcji Sprzątanie Świata. Podczas tegorocznej edycji, w dziesięciu specjalnych Punktach Zbiórki Stena Recycling zlokalizowanych w na terenie wybranych hipermarketów Leroy Merlin w Gdańsku, Swarzędzu, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie, a także w warszawskiej stacji recyklingu dla mieszkańców - STENA Ekostacja, zebrano łącznie 23,7 tony elektroodpadów.

Najwięcej zużytego sprzętu oddali mieszkańcy Swarzędza (blisko 4,9 tony), Bydgoszczy (ok. 4,7 tony) oraz Szczecina (ponad 4,1 tony). Dalej w rankingu jest Warszawa (3,5 tony), Gdynia (3 tony), Wrocław (2,6 tony) i Łódź, gdzie zebrano ok. 900 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Połowa dochodu z zebranych elektroodpadów Stena Recycling przeznaczy na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w dziecięcych ośrodkach opiekuńczych poprzez zapewnienie im energooszczędnych świetlówek oraz sprzętu AGD wysokiej klasy energetycznej A++.

źródło: Stena Recycling

czytaj więcej »

Sharp nowym uczestnikiem Teledaru!

Firma Sharp w dniach 17 - 21 września 2012 w swoim warszawskim biurze zbiera telefony, by wesprzeć Program "Zielona Stopa Filantropa".


"Zielona Stopa Filantropa" to program Fundacji Nasza Ziemia, która przy współpracy z firmą StaryTelefon.pl oraz Stena Recycling, zbiera elektroopdady oraz telefony komórkowe. Z ich utylizacji lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zbierane są środki finansowe przekazywane na zakup sprzętów najwyższej klasy energooszczędności (A++). Pozwolą to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówkach, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej.

czytaj więcej »

Cemex przyłączył się do "Sprzątania świata"

W dniach 10 - 24 września w siedzibach firmy Cemex w Warszawie, Jaroszowcu, Rudnikach i Chełmie trwa zbiórka elektroodpadów  w ramach "Sprzątania świata - Polska 2012" na rzecz Programu "Zielona Stopa Filantropa".

Zielona Stopa Filantropa to program Fundacji Nasza Ziemia, która przy współpracy z firmą Greenfone oraz firmą Stena Recycling, zbiera elektroopdady oraz telefony komórkowe. Z ich utylizacji lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zbierane są środki finansowe przekazywane na zakup sprzętów najwyższej klasy energooszczędności (A++). Pozwola to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówkach, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej.

Jeżeli i Wy chcielibyście oddać swoje elektroodpady i wesprzeć placówki służące kształceniu i wychowaniu dzieci, zapraszamy do włączenia się do Drugiego Ogólnopolskiego Tygodnia Zbiórki Telefonów oraz zbiórek elektroodpadów organizowanych na terenie całej Polski.

czytaj więcej »

"Sprzątanie świata - Polska 2012" w Krakowie 14.09.

Kto mieszka w Krakowie lub będzie w nim przejazdem dnia 14 września? Zapraszamy na Mały Rynek, gdzie odbędzie się inauguracja tegorocznego "Sprzątania świata", a przy okazji będziemy zbierać telefony komórkowe!

Więcej o całej inauguracji można przeczytać tutaj.

SŚ plakat.JPG

czytaj więcej »

Piknik z Klimatem w Warszawie 02.09.2012

Zamiast kamienia na pl. Zamkowym trawa, spotkania z gwiazdami, konkursy z nagrodami oraz testowanie eko-gadżetów – to tylko niektóre z licznych atrakcji Pikniku z Klimatem, największej ekologicznej imprezy plenerowej, która odbędzie się już w niedzielę, 2 września. A co dla nas najważniejsze - zbieramy telefony komórkowe!!!

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę wakacji centrum Warszawy zamieni się w zieloną oazę. Na specjalnie stworzonym dywanie z trawy, w godz. 11.30 – 16.30, będzie można przekonać się, że każdy z nas może w prostu sposób pomóc chronić nasze środowisko. Motto pikniku brzmi: „Wszyscy tworzymy klimat – zacznijmy od siebie!”.  „Docierając bezpośrednio do mieszkańców, chcemy pokazać jak wiele każdy z nas ma wspólnego z ekologią i jednocześnie jak dokonując niewielkich nawet zmian w naszym otoczeniu możemy pozytywnie wpływać na klimat. Ważne, by poprzez różne działania edukacyjne zmieniać postawy ludzi tak, by rozsądniej korzystali ze środowiska pamiętając o przyszłych pokoleniach” – mówi Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy. Warto wprowadzić do codziennego życia kilka prostych nawyków i zwyczajów proekologicznych – gasić światło za każdym razem, gdy wychodzimy z pokoju, pamiętać o zakręcaniu wody czy ograniczyć korzystanie z funkcji „stand-by” w sprzętach, których rzadziej używamy.

Piknik z Klimatem to rodzinna impreza adresowana zarówno do dużych, jak i małych warszawiaków. W programie m.in. liczne quizy i rodzinne konkursy z nagrodami, prezentacja pojazdów z napędem przyjaznym dla środowiska oraz urządzenia do mierzenia temperatury chmur, zabawy z wiatromierzem. Można też będzie własnoręcznie robić wiatrak, stworzyć unikalny obraz na szkle, zagrać w wielkie gry planszowe oraz spróbować dopasować elementy gigantycznych ekopuzzli. Przez cały czas trwania imprezy działać będzie rowerowa strefa doładowania telefonów komórkowych oraz punkt zbiórki zużytych telefonów.

Wśród licznych atrakcji przygotowanych z myślą o uczestnikach Pikniku znajdą się też rozmowy na temat roli ekologii w codziennym życiu. Swoimi refleksjami podzielą się: człowiek roku polskiej ekologii  Ewa Smuk – Stratenwerth oraz  Maria Staniszewska, Edyta Jungowska, Piotr Polk, Sidney Polak oraz Łukasz Zagrobelny.

Jedną z atrakcji będzie pokaz mody ekologicznej, podczas którego dzieci  zaprezentują własnoręcznie  przygotowane stroje z użyciem różnych odpadów. Zachęcamy również do przyniesienia ze sobą różnego rodzaju surowców wtórnych, z których wspólnie spróbujemy zbudować wielkie EKO MIASTO. Na specjalnie przygotowanym telebimie można będzie obejrzeć różne filmy edukacyjne na temat zmian klimatu.

Na Plac Zamkowy zaprasza Urząd m. st. Warszawy wspólnie z Partnerami dla Klimatu, m.in.: Ambasadą Danii, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Nasza Ziemia, Klubem Gaja, Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie, Centrum UNEP/GRID, Fundacją Ludzi Aktywnych, Fundacją Ekologiczną Arka, Białowieskim Parkiem Narodowym oraz wydawnictwem ekologicznym Estilopress. Wszystkie organizacje  przypominać będą o kwestiach dotyczących zmian klimatu.

Zapraszamy na stoisko Fundacji Nasza Ziemia!

Jak co roku, Fundacja Nasza Ziemia będzie obecna na Pikniku z Klimatem. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka ciekawych aktywności, które pomogą lepiej zrozumieć środowisko wokół nas oraz podpowiedzą, jak dbać o nie na co dzień. W wydarzeniu weźmie również udział Prezes Fundacji, Mira Stanisławska-Meysztowicz, zachęcamy do spotkania i rozmowy nt. ekologii i ochrony środowiska.

Na naszym stoisku będziemy prowadzić zbiórka zużytych telefonów komórkowych na potrzeby programu Zielona Stopa Filantropa, polegającego na poprawie efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Środki pozyskane ze zbiórki pozwolą na wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej bądź na wymianę tradycyjnych żarówek na świetlówki energooszczędne np. w rodzinnych domach dziecka w różnych miejscach Polski; Każdy kto odda swój stary telefon komórkowy, otrzyma od Fundacji Nasza Ziemia drobny upominek. Więcej na temat programu na http://www.naszaziemia.pl/programy/zielona-stopa-filantropa/

Zapraszamy również do udziału w zabawie dydaktycznej "Energetyczne koło fortuny". To duże koło, które kręci się po wprawieniu w ruch ręką przez uczestnika. Uczestnik otrzymuje pytanie z pola, na którym zatrzymał się wskaźnik, dotyczące zmian klimatu, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Poza tym na naszym stoisku czekają rebusy i quizy energetyczne dla małych i dużych. Na uczestników naszych aktywności przygotowaliśmy drobne nagrody. Serdecznie zapraszamy!

A tak bawilismy się i edukowaliśmy na Pikniku w zeszłym roku!

czytaj więcej »

Atmedia także zbiera telefony

Biuro reklamy Atmedia przyłączyło się do projektu Teledar i przez całe wakacje będzie zbierać telefony komórkowe, na rzecz programu "Zielona Stopa Filantropa".

"Zielona Stopa Filantropa" to program Fundacji Nasza Ziemia, która przy współpracy z firmą Braas, zbiera elektroopdady oraz telefony komórkowe. Z ich utylizacji lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zbierane są środki finansowe przekazywane na zakup sprzętów najwyższej klasy energooszczędności (A++). Pozwolą to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówkach, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej.

czytaj więcej »

Modernizujemy!

Już w najbliższy czwartek, 12 lipca, świetlica z Zabłotni otrzyma od nas nową lodówkę w ramach programu "Zielona Stopa Filantropa".

Dzięki partnerstwu Fundacji Nasza Ziemia z firmą Braas, udało się po raz kolejny przeprowadzić zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych. Tym razem, dzięki sprzętom podarowanym nam przez Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Finansów, zakupiona została energooszczędna lodówka, z której juz od czwartku będą mogły korzystać dzieci, przychodzące do świetlicy w Zabłotni.

czytaj więcej »

Zapraszamy na zbiórkę telefonów do Zdyni

Już za tydzień 6 - 7 lipca 2012 roku, podczas polsko - słowackiego SIĘ DZIEJE FEST II w miejscowości Zdynia koło Gorlic, wraz z organizatorami będziemy zbierać telefony komórkowe - zapraszamy!

Stowarzyszenie SIĘ DZIEJE już po raz drugi organizuje festiwal, podczas której można bliżej zapoznać się z kulturą polską i słowacką. Będzie można posłuchać muzyki z obydwu państw, a także skorzystać z wielu strakcji przygotowanych przez organizatorów.

Na festiwalu będzie można również zostawić swój stary telefon komórkowy, który zostanie przekazany do Fundacji Nasza Ziemia i w ramach programu "Zielona Stopa Filantropa" wesprze placówki dziecięce służące kształceniu i wychowaniu dzieci.

"Zielona Stopa Filantropa" to autorski program Fundacji Nasza Ziemia realizowany w partnerstwie z firmą Braas. Jego głównym celem jest zwiększanie efektywności energetycznej placówek dzieciecych, poprzez wymianę starego sprzętu AGD na najnowszy, energooszczędny sprzęt.

Więcej o festiwalu można znaleźć na tej stronie: siedziejefest.pl

czytaj więcej »

Zbiórka ZSEE - piknik z okazji Dnia Ziemi 24.06.2012

24 czerwca na Polu Mokotowskim odbył się festyn ekologiczny "Światowy Dzień Ziemi", podczas którego Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja "Sprzątanie świata - Polska" miały swoje stoiska. Poza wieloma atrakcjami dla odwiedzających, które miały tam miejsce, zbierane były również telefony komórkowe oraz inne elektroodpady wraz z firmą Stena Recycling, z których dochód pomoże w dokonaniu kolejnych modernizacji w placówkach służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

Zainteresowanie akcją było naprawdę ogromne! Co chwila zapełniały się pojemniki do zbiórki telefonów oraz kosze na elektroodpady. Za oddany sprzęt każdy otrzymywał roślinkę od firmy Stena Recycling oraz dostawał pieczątkę na karteczkę ze stoiska Fundacji Nasza Ziemia. Po odwiedzeniu naszego stoiska oraz wykazaniu się wiedzą z zakresu ekologii, każdy mógł otrzymać dodatkowo zawieszkę do telefonu komórkowego w kształcie stopy. Chętnych nie zabrakło, więc wszystkie roślinki i zawieszki znalazły nowych właścicieli.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział!

czytaj więcej »

Zakończenie zbiórki w Staples

22 czerwca br. firma Staples Polska zakończyła swoją, przedłużoną na prośbę pracowników, zbiórkę telefonów komórkowych oraz elektroodpadów.Dochód z zebranego ZSEE zostanie w całości przekazany na zwiększanie efektywności energetycznej placówek dziecięcych w ramach programu "Zielona Stopa Filantropa, który prowadzony jest przez Fundację Nasza Ziemia w partnerstwie z firmą Braas.

Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Kłysewicz za koordynację zbiórki w Staples Polska.

 

 

czytaj więcej »

Modernizacja w Stegnie - relacja

W dniu wczorajszym, 21 czerwca, Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie otrzymał od nas nowe sprzęty AGD. w ramach programu "Zielona Stopa Filantropa".

Dzięki partnerstwu Fundacji Nasza Ziemia z firmą Braas, udało się po raz kolejny przeprowadzić zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych. Tym razem, dzięki sprzętom podarowanym nam przez PAN Muzeum Ziemi, Agencja SOMA oraz Rekopol Organizacja Odzysku oraz CH Sadyba Best Mall, zakupione zostaną nowe urządzenia AGD niezbędne do codziennego funkcjonowania świetlic środowiskowych.

Pani Dyrektor, Izabela Grudniewska była bardzo zadowolona z podarowanych sprzętów: małej lodówki, piecyka oraz płyty indukcyjnej. "To dla nas bardzo duże ułatwienie w codziennej pracy. Dzięki podarowanym sprzętom będziemy mogły wraz z naszymi podopiecznymi wspólnie gotować i przyrządzać dla nich różne smakołyki. Mamy u siebie pod opieką czterdzieścioro dzieci w różnym wieku, które większość swojego czasu spędzają u nas. Teraz będziemy mogły w lodówce przechowywać pyszne sałatki, na płycie podgrzewać wodę, a w piecyku przygotowywać różne ciasta."

Na potwierdzenie tych słów, dzieci wraz z Paniami przygotowały pyszny poczęstunek - babeczki oraz w podziękowaniu przekazały kilka swoich pięknych prac plastycznych.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć się do programu i oddać swoje elektroodpady, zapraszamy do Warszawy na Pole Mokotowskie - podczas pikniku z okazji Dnia Ziemi 24.06.2012 zapraszamy na nasze stoisko oraz stoisko firmy Stena Recycling, gdzie będzie można przekazać nam swoje stare telefony komórkowe oraz inny ZSEE.

czytaj więcej »

Modernizacja w Stegnie!

Już 21 czerwca br. trzy świetlice środowiskowe należące do Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie otrzyma od nas nowe sprzęty AGD w ramach programu "Zielona Stopa Filantropa".

Dzięki partnerstwu Fundacji Nasza Ziemia z firmą Braas, udało się po raz kolejny przeprowadzić zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych. Tym razem, dzięki sprzętom podarowanym nam przez PAN Muzeum Ziemi, Agencja SOMA oraz Rekopol Organizacja Odzysku oraz CH Sadyba Best Mall, zakupione zostaną nowe urządzenia AGD niezbędne do codziennego funkcjonowania świetlic środowiskowych.

czytaj więcej »

Kolejne zbiórki przed nami!

Przed nami kolejne zbiórki telefonów komórkowych oraz innych ZSEE!

W dniach 11 - 22 czerwca firmy, których biura znajdują się przy ulicy Wołoskiej 22, zdecydowały się wspólnie zbierać telefony komórkowe na rzecz programu "Zielona Stopa Filantropa". W tym gronie znalazły się m.in. firma Cargill Polska Sp. z o.o., Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o., IMPAQ Sp. z o.o., DTZ, Ghelamco Poland Sp. z o.o. oraz Connectmedica Sp. z o.o.

Dodatkowo wszystkich zapraszamy już 24 czerwca na Piknik z Okazji Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich - odwiedźcie stoisko Steny Recycling i zostawcie u niej swoje elektroodpady, a potem - zapraszamy do nas - Fundacji Nasza Ziemia.

Więcej o Pikniku z Okazji Dnia Ziemi tutaj.

czytaj więcej »

Staples Polska nowym uczestnikiem Teledaru!

Z wielką radością informujemy, że grono uczestników projektu Teledar powiększyło się!

Firma Staples Polska Sp. z o.o. przez cały maj będzie zbierała elektroodpady, a przede wszystkim telefony komórkowe, by włączyć się do Programu "Zielona Stopa Filantropa" i pomóc w zwiększaniu efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

czytaj więcej »

Danone Sp. z o.o. zbiera telefony!

W ramach Zielonego Tygodnia, który odbędzie się w dniach 9-16 maja, firma Danone Sp. z o.o. będzie zbierała telefony komórkowe, w ramach programu "Zielona Stopa Filantropa".

"Zielona Stopa Filantropa" to program Fundacji Nasza Ziemia, która przy współpracy z firmą Braas, zbiera elektroopdady oraz telefony komórkowe. Z ich utylizacji lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zbierane są środki finansowe przekazywane na zakup sprzętów najwyższej klasy energooszczędności (A++). Pozwolą to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówkach, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej.

czytaj więcej »

Zbiórka elektroodpadów z okazji Dnia Ziemi

W dniach 23-27 kwietnia br. odbędzie się kolejna zbiórka elektroodpadów. Zapraszamy do udziału wszystkich pracowników Jerozolimskie Business Park!

Dzięki porozumieniu firm, których siedziby znajdują się w obiekcie biurowym przy Al. Jerozolimskich 146, z okazji Dnia Ziemi będziemy chcieli podarować Ziemi prezent - zebrać stare, zużyte elektroodpady, z których dochód wspomoże kolejną placówkę służącą wychowaniu i kształceniu dzieci, w ramach Programu "Zielona Stopa Filantropa".

Jest to program Fundacji Nasza Ziemia, która przy współpracy z firmą Braas, zbiera elektroopdady oraz telefony komórkowe. Z ich utylizacji lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zbierane są środki finansowe przekazywane na zakup sprzętów najwyższej klasy energooszczędności (A++). Pozwola to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówkach, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej.

Do tej pory udało nam się zmodernizować już pięć placówek, a kolejne dwie mamy w planach!

Dziękujemy serdecznie firmom: Żywiec Zdrój S.A., Ricoh Polska, Colliers International Poland Sp. z o.o., oraz IVG Development Poland Sp. z o.o. za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki wśród pracowników.

czytaj więcej »

Recykling elektroodpadów

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy gminne wiele nowych obowiązków, w tym również w zakresie selektywnej zbiórki powstającego w gospodarstwach domowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Działania te powinny zostać określone w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku, które są aktami prawa miejscowego. Gminy powinny wskazywać miejsca w których mogą być prowadzone zbiórki elektroodpadów, jak również udostępniać mieszkańcom informacje o podmiotach zbierających lokalnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dotychczasowe osiągnięcia i statystyki dla gmin nie wypadają dobrze. Według danych Inspektoratu Ochrony Środowiska w gminach zbiera się w rzeczywistości jedynie ok. 3% wytwarzanych elektroodpadów, choć według deklaracji jest to ok. 12%. Tymczasem w gminach krajów zachodnich UE zbiera się od 60 do 80% wytwarzanych elektrośmieci.

Oto przykłady statystyk, zaprezentowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą:
•    1/3 mieszkańców Polski nie ma w ogóle podpisanych umów na odbiór odpadów.
•    Polacy wytwarzają ok. 12,5 mln ton odpadów komunalnych, zaś ewidencjonowanych jest jedynie ok. 10 mln ton. Pozostałe lądują poza oficjalnym systemem na dzikich wysypiskach
•    Selektywna zbiórka obejmuje jedynie 5-6% odpadów komunalnych, a na wysypiska kierowanych jest nadal ponad 90% odpadów komunalnych. Proporcje te są zatem dokładnie odwrotne jak np. w sąsiednich Niemczech.
•    W Polsce funkcjonuje ponad 900 składowisk odpadów, zamiast 300 planowanych

W odniesieniu do elektroodpadów, według danych z raportu PWC tego rodzaju odpadów przeciętny mieszkaniec wytwarza rocznie 5,78 kg. Zbieranych jest zaś jedynie 2,71 kg. Aktualnie obowiązujący poziom dla Polski to tymczasem 4 kg/mieszkańca. Jest to zdecydowanie za mało!

W związku z danymi, które niestety z roku na rok się nie poprawiają, Fundacja Nasza Ziemia, w partnerstwie z firmą Braas, w maju 2011 roku uruchomiła Program "Zielona Stopa Filantropa", którego celem nadrzędnym jest zwiększanie efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci. Z zebranych elektroodpadów i telefonów komórkowych, które przekazujemy do recyklingu lub uzdatniamy, uzyskujemy środki na zakup nowoczesnych, energooszczędnych sprzętów AGD, które przekazujemy placówkom dziecięcym.

O efektach naszych działań można przeczytać w raporcie z działań, zamieszczonym na TEJ stronie.

źródło: www.samorzad.pap.pl

czytaj więcej »

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie zbiera telefony!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Muzeum Ziemi w Warszawie i przy okazji - oddania tam swojego telefonu komórkowego, który zostanie potem przekazany na rzecz Projektu TELEDAR, wspierającego Program "Zielona Stopa Filantropa".

Przekaż nam swój telefon, dowiedz się więcej o naszej planecie - Ziemi i wesprzyj placówki służące kształceniu i wychowaniu dzieci!

Więcej o PAN Muzeum Ziemi w Warszawie można znaleźć tutaj.

 

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów zbiera telefony!

Z wielką radością informujemy, że kolejna instytucja przyłączyła się do naszego projektu TELEDAR.

 

Ministerstwo Finansów właśnie rozpoczęło zbiórkę telefonów komórkowych, które przekażemy do utylizacji i uzdatnienia, a pieniądze uzyskane z tego procesu przekażemy na zakup kolejnych, nowoczesnych sprzętów AGD dla placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

czytaj więcej »

12 - 14 marca zapraszamy do EXPO XXI w Warszawie

Przez najbliższe trzy dni Agencja SOMA zbiera podczas organizowanych przez siebie targów telefony komórkowe.

W dniach 12 - 14 marca 2012 roku na terenie hali wystawowej EXPO XXI w Warszawie odbywają się targi, organizowane przez Agencję SOMA. Dzięki współpracy, zawiązanej przy programie "Zielona Stopa Filantropa", każdy uczestnik targów będzie mógł zostawić swój stary telefon komórkowy, z którego dochód zostanie przekazany na zakup energooszczędnego sprzętu AGD dla placówki służącej kształceniu i wychowaniu dzieci.

Więcej o targach: www.soma.info.pl

czytaj więcej »

10 marca - zbiórka telefonów w Sadyba Best Mall

Już 10 marca, podczas pikniku ekologicznego "Czysty jest ten świat" w Centrum Handlowym Sadyba Best Mall, będziemy zbierać telefony komórkowe oraz elektroodpady, z których dochód zostanie przeznaczony na zakup energooszczędnych sprzętów AGD dla placówek dziecięcych, w ramach "Zielonej Stopy Filantropa". Za przyniesione do nas elektroodpady będzie można otrzymać piękne, wiosenne kwiaty!

Serdecznie zapraszamy!

Więcej o pikniku można przeczytać tutaj.

czytaj więcej »

Ministerstwo Gospodarki zbiera telefony

Ministerstwo Gospodarki przyłączyło się do projektu Teledar realizowanego w ramach Zielonej Stopy Filantropa. W ciągu najbliższego miesiąca w siedzibie przy Placu Trzech Krzyży  pracownicy będą mogli oddać swoje stare telefony komórkowe, z których dochód wspomoże kolejną placówkę służącą wychowaniu i kształceniu dzieci.

Zielona Stopa Filantropa to program Fundacji Nasza Ziemia, która przy współpracy z firmą Greenfone, zbiera elektroopdady oraz telefony komórkowe. Z ich utylizacji lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zbierane są środki finansowe przekazywane na zakup sprzętów najwyższej klasy energooszczędności (A++). Pozwola to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówkach, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej.

czytaj więcej »

Ekologiczny prezent na Święta!

W tym roku Święty Mikołaj do niektórych dotarł kilka dni wcześniej. 22 grudnia Fundacja Nasza Ziemia przekazała rodzinie zastępczej z miejscowości Wiśniewo energooszczędną lodówkę.

Dzięki partnerstwu Fundacji Nasza Ziemia z grupą Monier i jej brandem Braasem, udało się po raz kolejny przeprowadzić zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych.

Z ich lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zgromadzone zostały środki finansowe na zakup lodówki najwyższej klasy energooszczędności. Pozwoli to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w rodzinie zastępczej, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej!

"Rodziną zastępczą jesteśmy od 10 lat. Część naszych podopiecznych już pozakładało swoje rodziny, mają swoje dzieci... Przez cały ten czas służyła nam jedna lodówka i pewnie nie prędko zmienilibyśmy ją na nową. Dzięki Fundacji Nasza Ziemia oraz firmom, które włączyły się w zbiórkę elektroodpadów, możemy się cieszyć nową lodówką i niższymi rachunkami za prąd :) Lodówka oprócz oczywistego wymiaru materialnego jest dla nas również "słowami" docenienia naszej codziennej pracy z dziećmi. Dziękujemy!" - powiedział Pan Piotr Osłowski.

Serdecznie dziękujemy Centrum Handlowemu SADYBA BEST MALL oraz marce StaryTelefon.pl należącej do firmy Greenfone za przekazanie nam swoich sprzętów!

czytaj więcej »

Ekologiczny prezent na Mikołajki od Fundacji Nasza Ziemia

Już w najbliższą środę, dzień po Mikołajkach, Fundacja Nasza Ziemia sprawi kolejny ekologiczny prezent jednej z placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci. Dom Dziecka z Opola otrzyma od nas nową energooszczędną pralkę w ramach programu Zielona Stopa Filantropa.

Dzięki wspólnym działaniom Fundacji Nasza Ziemia z firmą Greenfone oraz partnerstwu z grupą Monier i jej brandem Braasem, udało się po raz kolejny przeprowadzić zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych.

Z ich lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zgromadzone zostały środki finansowe na zakup lodówki najwyższej klasy energooszczędności. Pozwoli to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówce, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej!

Serdecznie dziękujemy firmie Stena Recycling oraz Bankowi BGŻ za przekazanie nam swoich sprzętów!

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów w firmie REKOPOL

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. to kolejna firma, która w swojej siedzibie będzie zbierała telefony komórkowe w ramach projektu Teledar. Od dziś do końca roku pracownicy będą mieli możliwość pozostawienia w specjalnie oznakowanych kartonach swoje telefony komórkowe wraz z ładowarkami. Dochód z zebranych aparatów przekazany zostanie na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa i pomoże nam dokonać kolejnej modernizacji w placówce służącej kształceniu i wychowaniu dzieci.

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów w Poznaniu - relacja

W dniach 17 - 21 października odbyła się zbiórka telefonów komórkowych oraz innego rodzaju elektroodpadów w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska mieszczącym się przy ulicy Batorego 43/49 w Toruniu.

Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz mieszkańcy najbliższych osiedli postanowili wspólnie z MPO w Toruniu oraz Fundacją Nasza Ziemia zebrać elektroodpady, których już nie potrzebują, a tylko zajmują im niepotrzebnie miejsce.

W ramach zbiórki zostały postawione kartony na telefony komórkowe, z których dochód zostanie przeznaczony na projekt Teledar - serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie, a w szczególności Pani Sylwii Greszkiewicz, która była główną organizatorką!

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów w fimie CEMEX

Firma CEMEX przyłączyła się do projektu Teledar realizowanego w ramach Zielonej Stopy Filantropa.

W dniach 16 - 23 listopada br. w siedzibach firmy w całej Polsce zbierane są telefony komórkowe, z których dochód wspomoże kolejną placówkę służącą wychowaniu i kształceniu dzieci.

Zielona Stopa Filantropa to program Fundacji Nasza Ziemia, która przy współpracy z firmą Greenfone oraz firmą Braas, zbiera elektroopdady oraz telefony komórkowe. Z ich utylizacji lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, zbierane są środki finansowe przekazywane na zakup sprzętów najwyższej klasy energooszczędności (A++). Pozwola to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówkach, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej.

czytaj więcej »

Kolejne wdrożenie programu - relacja

10 listopada br. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei" z miejscowości Ustrzyki Dolne dostało od nas energooszczędną lodówkę klasy A++.

Dzięki wspólnym działaniom Fundacji Nasza Ziemia z firmą Greenfone oraz partnerstwu z grupą Monier i jej brandem Braasem, tegoroczne wakacje oraz początek jesieni obfitowały w wiele akcji, podczas których udało nam się zebrać bardzo dużo zużytych i zbędnych elektrosprzętów oraz telefonów komórkowych.

Z ich utylizacji lub uzdatnienia i ponownego wprowadzenia na rynek, udało się zgromadzić środki finansowe na zakup lodówki najwyższej klasy energooszczędności. Pozwoli to na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych w placówce, a więc również na zwiększenie efektywności energetycznej! W chwili obecnej nasze obliczenia wskazują, że koszty zmniejszą się o ponad 25%, co stanowi ogromną pomoc dla placówki.

- Każda pomoc się liczy. Nasze dzieci, pomimo trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znajdują, robią wiele dobrego dla całej naszej społeczności. Wspólnie chodzimy na szlaki i tworzymy dla gminy spis miejsc, w których potrzebne są modernizacje, które ułatwią osobom o gorszym zdrowiu dostanie się w najpiękniejsze zakątki Bieszczad. Tworzymy i montujemy na szlakach tabliczki z przypomnieniem o tym, by dbać o przyrodę. Staramy się pomogać innym, choć sami nie mamy za wiele. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy okazali nam dobre serce i pomogli w zakupie nowej energooszczędnej lodówki. - mówi Prezes Stowarzyszenia Pani Elżbieta Granatowska.

Serdecznie dziękujemy firmom Tchibo Warszawa, Tesco, Contact Center oraz Henkel, za przekazanie nam swoich sprzętów!

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów z AGREX-ECO 22-25.11. Poznań

Firma AGREX-ECO Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z Fundacją Nasza Ziemia w ramach projektu Teledar, służącego poprawie efektywności energetycznej placówek dla dzieci.

Współpraca obejmuje zbiórkę używanych telefonów komórkowych wśród pracowników AGREX-ECO i innych firm, które mają swoją siedzibę na ul. Puławskiej 469 w Warszawie oraz na ul. Lubelskiej 29 w Krakowie oraz wśród uczestników 3 zbliżających się targów dot. Ochrony Środowiska w Polsce na stoisku firmowym.

Ostatnia zbiórka odbędzie się już za 2 tygodnie - 22-25 listopada 2011 podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, w pawilonie nr 5.

Akcja zbierania starych telefonów potrwa do zakończenia targów Poleko, na których ostatniego dnia zostanie podsumowana cała zbiórka z kilku miesięcy. Na potrzeby akcji we wszystkich 5 lokalizacjach Agrex-Eco rozstawi w widocznych miejscach pojemniki na elektroodpady. Akcję wspierają plakaty promujące recykling.

Zapraszamy do udziału!

czytaj więcej »

Zbiórka elektroodpadów w Centrali BGŻ

W dniach 20-21 października w siedzibie Centrali Banku BGŻ odbywa się zbiórka elektroodpadów, z której dochód zostanie przeznaczony na Program Zielona Stopa Filantropa.

Pierwszego dnia zbiórki pracownicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Przywozili z  domów wszystko, co udało im się znaleźć - świetlówki, telewizory, komputery, megnetofony, telefony komórkowe i wiele innych. Efekt był naprawdę imponujący, a to dopiero początek zbiórki! Liczymy, że elektrośmieci będzie jeszcze więcej, dzięki czemu przeprowadzimy kolejną modernizację w jednej z placówek służących wychowaniu i kształceniu dzieci!

czytaj więcej »

Oddaj nam swój telefon w Toruniu!

W dniach 17 - 21 października zapraszamy do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska mieszczącego się przy ulicy Batorego 43/49 w Toruniu.

Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz mieszkańcy najbliższych osiedli postanowili wspólnie z MPO w Toruniu oraz Fundacją Nasza Ziemia zebrać elektroodpady, których już nie potrzebują, a tylko zajmują im niepotrzebnie miejsce.

W ramach zbiórki zostaną postawione kartony na telefony komórkowe, z których dochód zostanie przeznaczony na projekt Teledar - serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału!

czytaj więcej »

EkoSzkoły, czyli Teledar dla szkół

Zapraszamy wszystkie szkoły - podstawowe, gimnazjalne, ogólnokształcące, zawodowe oraz wszystkie inne - do zaangażowania się w projekt EkoSzkoły.

Firma Greenfone przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia stworzyła specjalny program dla wszystkich jednostek szkolnych. EkoSzkoły to program, podczas którego zbierane są telefony komórkowe. Dzięki zbiórkom szkoły nie tylko wesprą instytucje służące dzieciom z całej Polski, ale również mają szansę wygrać cenne nagrody!

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ekoszkoly.pl.

czytaj więcej »

Podsumowanie zbiórek ze Stena Recycling

Podczas ogólnopolskiej zbiórki elektroodpadów organizowanej w 7 miastach Polski w ramach akcji Sprzątanie Świata 2011 uczestnicy oddawali prawdziwe skarby – gramofony, radzieckie maszyny dziewiarskie, a nawet historyczne radio ZK 240!

Stena Recycling, przeprowadziła zbiórki elektroodpadów, w tym telefonów komórkowych, w Warszawie, Gdyni, Swarzędzu, Łodzi, Siemianowicach Śląskich, Szczecinie i Wrocławiu na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa.

We wszystkich miejscach zbiórki chętnych do oddania zużytego sprzętu nie brakowało. W  trakcie weekendowej akcji uczestnicy oddali do ponownego przetworzenia prawie 50 ton elektroodpadów.
Dzięki temu z tysięcy nieprzydatnych już pralek, lodówek, kserokopiarek, czy monitorów komputerowych pozyskane zostaną surowce nadające się do ponownego użycia.  Najwięcej zużytego sprzętu oddali mieszkańcy Warszawy i okolic (blisko 12  ton) oraz Wrocławia (ponad 10 ton). W Szczecinie i Łodzi zebrano po 8 ton elektroodpadów, w Swarzędzu – 5 ton, a w Gdyni i Siemianowicach po około 3 tony.

Część dochodu z zebranych zużytych sprzętów Stena Recycling przeznaczy na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa - dzięki temu już niedługo uda nam się przeprowadzić kolejne wdrożenie!

czytaj więcej »

Zbiórka ze Stena Recycling 16-17.09.2011

Sprzątaj świat ze Stena Recycling! Włącz się w wielką zbiórkę zużytego sprzętu AGD i RTV!
17 września 2011 (również 16 września Swarzędz i Wrocław)

Stena Recycling patronuje tegorocznej akcji Sprzątania Świata - w ramach wydarzenia organizuje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedmiu miastach w Polsce.

Jest to doskonała okazja by oczyścić piwnice, domy, a nawet lasy z zalegajacego zużytego sprzętu eletryczego oraz ZBĘDNYCH TELEFONÓW! W to pro-ekologiczne działanie może się włączyć każdy! Wystarczy przynieść elektroopday do jednego z punktów zbiórki Stena Recycling.  W zamian za przyniesione sprzęty będzie można otrzymać otrzymać min. sadzonki, cebulki kwiatów, ziola. A dla najbardziej wytrwałych, którzy przyniosą Duże AGD czekać będą ekologiczne gadżety*.

Akcję zbiórki wspiera Leroy Merlin udostępniając miejsca w obrębie wybranych sklepów na zorganizowanie punktu zbiórki. Wydarzeniu patronują także Urzędy Miast, w których organizowane są punkty zbiórki elektroodpadów oraz Urząd Dzielnicy Targówek w Warszawie.

CO ZBIERAMY?

- duże AGD - pralki, kuchenki, zmywarki, lodówki,
- małe AGD i RTV - telewizory, komputery, monitory, mikrofalówki, tostery, suszarki, drukarki, czajniki elektryczne, żelazka, aparaty fotograficzne itp.

KIEDY I GDZIE?

Zbiórka odbędzie się 17 września w 7 miastach Polski: Gdyni, Łodzi, Siemianowicach Śląskich, Swarzędzu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Dodatkowo w Swarzędzu i Wrocławiu zbiórka odbędzie się również w piątek 16 września.

więcej informacji: www stenarecycling.pl

czytaj więcej »

Zbiórka telefonów z Tesco 17-18.09.2011

Zapraszamy wszystkich serdecznie do włączenia się w akcję organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia wraz ze sklepami sieci Tesco.

W weekend 17 - 18 września w sześciu sklepach sieci Tesco będą przygotowane specjalnie oznakowane pudełka, do których będzie można wrzucić swój zużyty, stary telefon.

Przyłącz się do akcji - oddaj nam telefon, przyczyń się do pomocy dzieciom z domów dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i placówek wychowawczych oraz przy okazji włącz się w akcję "Sprzątanie Świata - Polska"!

Oto lista placówek, gdzie znajdziesz oznakowane pudełka:

- Kraków, Kapelanka 54

- Warszawa, ul. Górczewska 212/226,

- Łódź Bałuty- ul. Pojezierska 93

- Warszawa-Gocław, ul. Fieldorfa 41.

- Częstochowa, ul. Drogowców 43

- Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego 11 (Galeria Gołąbkowice)

czytaj więcej »

Pierwsze wdrożenie Teledaru!

Zielona Stopa Filantropa – pierwsze zwiększenie efektywności energetycznej już dokonane!

W piątek 24 czerwca br. nastąpiło uroczyste przekazanie przez Fundację Nasza Ziemia nowoczesnej pralki klasy A++, na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Wołominie.

W piątek 24 czerwca br. w programie „Zielona Stopa Filantropa” nastąpiła pierwsza modernizacja. Około południa przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia przekazali na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Wołominie nowoczesną pralkę klasy A++ w miejsce starej, zepsutej pralki klasy C. Dziesiątka dzieci wraz z mamą była bardzo przejęta całym wydarzeniem ciesząc się z daru. „Serdecznie dziękujemy Fundacji Nasza Ziemia oraz partnerom projektu. Nasza stara pralka ledwo co działała. Nie mamy możliwości zakupienia nowej, gdyż środki finansowe w budżecie placówki na wyposażenie zostały już wyczerpane. Udział w programie „Zielona Stopa Filantropa” jest dla nas szansą pozyskania niezbędnego sprzętu do dalszego funkcjonowania domu” – mówiła Barbara Chmura, opiekunka RDD nr 3 w Wołominie.

Wymiana starego sprzętu i tradycyjnych żarówek to również duża korzyść dla środowiska naturalnego, przyczynia się bowiem do ograniczenia zużywanej energii elektrycznej oraz dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Kolejną korzyścią płynącą z programu jest ograniczenie liczby elektrośmieci wyrzucanych do środowiska (głównie telefonów komórkowych). Pomoże to także zmniejszyć wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi.

„Program „Zielona Stopa Filantropa” z jednej strony promuje i zwiększa efektywność energetyczną oraz wspiera zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a z drugiej strony jest prostą i atrakcyjną formułą na zmniejszanie carbon footprint'u i wspieranie placówek służących dzieciom” - powiedziała Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

„Zielona Stopa Filantropa” to również interesujące narzędzie CSR dla firm i instytucji, a także ciekawe i nieszablonowe narzędzie do off-setowania emisji CO2: wartościowy społecznie sposób na to, by firmowy „ekologiczny odcisk stopy” stawał się mniej carbon, a bardziej green” – konkluduje Sławek Brzózek, wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.
W imieniu swoim oraz wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Wołominie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”.

czytaj więcej »

Fundacja Nasza Ziemia wraz z Contact Center wspierają środowisko i dzieci w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Nasza Ziemia rozpoczęła współpracę z Firmą outsourcingową Contact Center w ramach projektu Teledar, będącego częścią programu służącego poprawie efektywności energetycznej placówek dla dzieci.

Współpraca obejmuje zbiórkę używanych telefonów komórkowych wśród wszystkich pracowników Contact Center. Środki zgromadzone ze sprzedaży starych telefonów przez Fundację Nasza Ziemia posłużą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz sprzętu AGD klasy energetycznej A++, który zostanie przekazany ośrodkom dziecięcym np. rodzinnym domom dziecka, świetlicom środowiskowym, szpitalom dziecięcym. „Jest to kolejna akcja, którą prowadzimy, aby dać drugie życie sprzętom wykorzystywanym przez naszych pracowników. Jesteśmy z tego bardzo dumni” – mówi Magdalena Walanus, ekspert ds. komunikacji i PR z Contact Center sp. z o.o.

Pracownicy Contact Center mogą również korzystać z kalkulatora emisji CO2 – narzędzia wspierającego edukację ekologiczną, nieodpłatnie udostępnionego przez Fundację Nasza Ziemia. Dzięki niemu każda osoba może sprawdzić swoją indywidualną emisję dwutlenku węgla.

Akcja zbierania starych telefonów potrwa kilka miesięcy. Na potrzeby zbiórki we wszystkich 17 lokalizacjach Contact Center rozstawiono w widocznych miejscach 49 pojemników na elektroodpady. Akcję wspiera ponad 150 plakatów promujących recykling.

Projekt Teledar jest częścią programu poprawy efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Polega na zbiórkach i sprzedaży starych telefonów komórkowych i w ten sposób pozyskiwaniu środków finansowych na cele realizowane w ramach programu Zielona Stopa Filantropa. Jego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i ograniczenie liczby wyrzucanych elektrośmieci głównie telefonów komórkowych, oraz - gdy to możliwe - powtórne wprowadzenie ich do obiegu, co przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczenia ilości powstających odpadów oraz zmniejszenia wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych ziemi.

„Szacuje się, że w Polsce jest obecnie około 46.000.000 aparatów komórkowych w użyciu. Każdy z nich, jeśli zostanie wyrzucony do śmieci, może stać się „ekologiczną bombą”, w konsekwencji stwarzając zagrożenie dla ludzi. Ale również – dzięki zbiórce i recyklingowi aparatów lub powtórnemu wprowadzeniu ich na rynek – możemy chronić środowisko i osiągać korzyści ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Zachęcamy do włączenia się w projekt Teledar i udziału w programie Zielona Stopa Filantropa – to łatwa i atrakcyjna formuła, dzięki której „carbon footprint” może stać się mniej „carbon”, a bardziej „green” - powiedział Sławek Brzózek, wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Więcej informacji o programie: www.naszaziemia.pl

*****

Contact Center to największa firma outsourcingowa w branży call/contact center w Polsce. Istnieje od 1999 roku, posiada ponad 2500 stanowisk w 17 centrach outsourcingowych. Specjalizuje się w usługach z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, badań marketingowych, studia nagrań, doradztwa biznesowego i wirtualnego contact center. Firma jest członkiem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Brytyjsko–Polskiej Izby Handlowej (BPCC) oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK).
Do grona klientów Contact Center należą duże i średnie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej i IT, finansowej, paliwowej, turystycznej, FMCG, handlu, mediów i rozrywki. W 2011 i 2010 roku Contact Center zajęło I miejsce w rankingu Book of Lists w kategorii Firm Marketingu Bezpośredniego (Direct Marketing Companies). Więcej informacji: www.contactcenter.pl

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię "Sprzątanie świata", będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp.
Profesjonalizm i działania Fundacji Nasza Ziemia zostały docenione i nagrodzone m.in.: w roku 1996 - wyróżnieniem "Złoty Liść" Ministerstwa Środowiska, w 1997 - Henry Ford European Conservation Award, w 2002 - wyróżnieniem "Pro Publico Bono" dla najlepszych inicjatyw obywatelskich oraz w roku 2006 główną nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie na najlepszą organizację promująca recykling w latach 2001-05. W marcu 2011 roku wolontariusze Fundacji Nasza Ziemia zostali nagrodzeni podczas Gali Wolontariatu. Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski przyznał specjalne wyróżnienie dla wolontariuszy biorących udział w akcjach „sprzątanie świata”, Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, programie Pomóżmy Kasztanowcom oraz innych programach Fundacji. Więcej informacji: www.naszaziemia.pl

Kontakt:

Andrzej Białaś, koordynator Programu Zielona Stopa Filantropa, tel. +48 22 622 81 18, e-mail: andrzej.bialas@recykling.pl

Magdalena Walanus, ekspert ds. komunikacji i PR, Contact Center sp. z o.o., tel. +48 22 574 05 52, kom. +48 510 144 733, e-mail: magdalena.walanus@contactcenter.pl

 

czytaj więcej »

Światowy Dzień Wody

Dziś, tj. 22 marca obchodzimy 2 ważne daty: Światowy Dzień Wody oraz Międzynarodowy Dzień Ochrony Bałtyku. Z tej okazji garść informacji!

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Także 22 marca w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim jest obchodzony Dzień Ochrony Bałtyku. Został ustanowiony przez Komisję Helsińską w 1997 roku jako element Światowego Dnia Wody, także obchodzonego 22 marca.

Dzisiejszy dzień jest okazją, aby przypomnieć mieszkańcom Ziemi, że można zapobiegać problemom związanym z niedostatkiem wody, jej zanieczyszczeniem oraz problemom związanym z bioróżnorodnością mórz i oceanów. Chcielibyśmy przy tej okazji wspomnieć o problemie zanieczyszczenia Bałtyku oraz przełowienia zasobów rybnych w morzach i oceanach.

Bałtyk – morze śródziemne Europy północnej. Powstało ok. 10-12 tysięcy lat temu. Ze względu na cieśniny, ma bardzo słabą wymianę wody z Morzem Północnym i Atlantykiem – potrzeba na to około 30 lat. Musi więc minąć czas życia jednego pokolenia, aby wpuszczone do Bałtyku zanieczyszczenia z niego „wypłynęły”.

A na brzegach tego morza leży dziewięć państw, wpływa do niego ponad 20 większych rzek, z których prawie połowa płynie w Polsce. Do Bałtyku trafiają ścieki komunalne, zanieczyszczenia przemysłowe, nawozy chemiczne, pestycydy i herbicydy, detergenty, skażenia wynikłe z zaśmiecenia z powierzchni 1.700.000 km2, zamieszkałej przez około 80 milionów osób!

Przełowienie jest to nadmierna, niekontrolowana eksploatacja łowisk sprowadzająca populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia.

W dzisiejszych czasach zasoby mórz i oceanów są zagrożone z powodu nadmiernej ich eksploatacji przez człowieka. Naukowcy obserwują zjawisko tzw. przełowienia - ryb łowi się tak dużo, że niemożliwa jest odbudowa ich populacji. Ponadto wiele gatunków ryb zagrożonych jest wyginięciem. Również stosowane przez przedsiębiorstwa rybackie techniki połowowe budzą niepokój. Niejednokrotnie podczas połowów ryb w wyniku tzw. przyłowu śmierć ponoszą ssaki morskie takie jak foki lub delfiny.

Wbrew powszechnej opinii, na stan zasobów mórz i oceanów ma wpływ każdy z nas. Przykładowo podczas zakupów możemy wybierać tylko produkty pochodzące z niezagrożonych populacji oraz takie przetwory ryb, przy łowieniu których nie ucierpiały morskie ssaki. Do tego niezbędna jest jednak świadomosć istniejącego problemu.

Potrzeba ochrony bioróżnorodnosci mórz i oceanów jest ogromna, a sam temat wymaga nagłaśniania i szeroko zakrojonej edukacji społeczeństwa.

Źródło: Fundacja Nasza Ziemia

Zdjęcia: sxc.hu, Corey Arnolds

czytaj więcej »

Godzina dla Ziemi!

W najbliższą sobotę już po raz piąty odbędzie się spektakularna akcja WWF - Godzina dla Ziemi.

Ma ona na celu nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Skłania ona do refleksji nad zmianami klimatu.

* Po raz pierwszy akcja odbyła się w roku 2007 w Sydney. Wzięło w niej udział 2,2 mln osób.
* W roku 2008 udział w akcji, która odbyła się 28 marca, wzięło już 50 milionów osób w 370 miastach na całym świecie. W Polsce światła zgasły w Warszawie i Poznaniu.
* W 2009 roku udział w akcji zadeklarowało ponad 700 miast z 78 krajów.
* W roku 2010 wyłączenie światła na 60 minut było największą akcją dla środowiska w historii - podał WWF. Włączyło się do niej ponad 4,5 tys. miast w 128 krajach. Wyłączono światło najbardziej znanych budynków - Wieży Eiffla w Paryżu, Pałacu Buckingham w Londynie, mostu Golden Gate w San Francisco, Opery w Sydney. W Polsce udział wzięło 40 miast, w tym 15 wojewódzkich; wyłączono oświetlenie m.in. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W roku 2011 akcja przeprowadzona zostanie pod hasłem - Godzina dla Ziemi: spraw, by trwała dłużej.

Fundacja Nasza Ziemia zachęca do oszczędzania energii elektrycznej oraz dbania o środowisko każdego dnia! Jak tego dokonać przeczytać można na naszej stronie w dziale "Jak pomagać środowisku na co dzień".

czytaj więcej »


© 2006 - 2020 Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.